Gråberget sett fra Gagnumseter

Gråberget sett fra Vakerseter. Nordvest for Gagnumseter og Skamræk stiger Gråberget (midt på bildet) til værs, nesten 600 meter over havet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jun 2005

Slora

Av Harald Christophersen

18 Jun 2005

Sommer i Søttjerndalen

Av Harald Christophersen

02 Sep 2005

Den Bergenske kongevei

Av Harald Christophersen |

Fra Den Bergenske Kongevei, her ved Langebru mellom Lommedalen og Krokkleiva. En artig og interessent rute, temmelig kupert og tildels meget bratt skogsvei.