Gråberget sett fra Gagnumseter

Gråberget sett fra Vakerseter. Nordvest for Gagnumseter og Skamræk stiger Gråberget (midt på bildet) til værs, nesten 600 meter over havet.

Gråberget sett fra Gagnumseter

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jun 2005

Slora

Av Harald Christophersen

18 Jun 2005

Sommer i Søttjerndalen

Av Harald Christophersen

02 Sep 2005

Den Bergenske kongevei

Av Harald Christophersen |

Fra Den Bergenske Kongevei, her ved Langebru mellom Lommedalen og Krokkleiva. En artig og interessent rute, temmelig kupert og tildels meget bratt skogsvei.