Heggelia i oktobersol

Heggelia ligger fint til ved Nordre Heggelivann, og kan nås enten til fots eller med sykkel i sommersesongen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2005

Forfall på Purvollen

Av Erik Unneberg

Denne nedlagte seteren ligger rett nord for Damtjerns vestende. Helt dødt er det likevel ikke her, for det ligger en hytte litt lenger nord på setervollen, omtrent 100 meter unna disse noe slitne bygningene.

06 Okt 2005

Gopletjernsåsen med Gopletjern foran

Av Erik Unneberg

Har man vært på tur fra Lysedammene og opp til Gopletjernsåsen, har man steget 200 høydemetere på ganske få kilometere. Da er det greit med en pause her oppe!

06 Okt 2005

Stubdalstjernet venter på vinteren

Av Erik Unneberg

Dette tjernet ligger mellom Løvlia og Damtjern, 553 m.o.h. Det er betydelig mer folk på tur her om vinteren enn andre årstider, da man passerer tjernet om man går en av hovedløypene mellom Løvlia og Damtjern over Ringsmyrene.