Løypekryss ved Sørsetraveien

Det er mange løyper som starter ved eller krysser Sørsetraveien. Her er det avstikkerløype østover til Kneikaseter (og videre til f. eks. Sollihøgda) med på bildet.

Løypekryss ved Sørsetraveien

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Okt 2005

Sørsetra sett fra Sørsetraveien

Av Erik Unneberg

Det går mange stier og løyper fra Sørsetra. Skal man til Sollihøgda eller Kleivstua, er det mange traseer man kan velge.

21 Okt 2005

Stemplingsboksen ved Høymyr

Av Erik Unneberg

Høymyr ved Sollihøgda er et av Markas mange stemplingssteder for Distansemerket. Her er det også P-plass for turfolket.

21 Okt 2005

Sollihøgda kapell

Av Erik Unneberg

Det er en del kirker og kapeller som ligger i Marka eller i Markas randsoner. Et eksempel er kapellet på Sollihøgda som ble bygget i 1911