Ulsrudvannet sett sørfra

Ulsrudvannet er populært hele året. Her har det også blitt laget en ny lysløype, som går fra sydenden av vannet til Haraløkka. Det gjør det mulig for folk å gå rundt hele Nøklevann både på dag- og kveldstid i de flotte lysløypene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Des 2005

Øyangsrøysa søndag 18. desember.

Av Berit Saghaug Mørck

Sola har enda ikke stått opp, men i øst kan vi se at dagen våkner. Det er tidlig morgen like ved løypa på Øyangsrøysa søndag 18. desember.

20 Des 2005

Rett nord for langtjernbrenna.

Av Christian Korvald

Fra myra på toppen av bakkene, dvs fra den østre av de to myrene rett nord for langtjernbrenna.

20 Des 2005

Heggelia

Av Christian Korvald