Sandbekkrøysa -et gammelt grensemerke

Dette grensemerket mellom Nordmarkgodset og Bogstadgodset var viktig på 1700-tallet, men mistet sin betydning etter at Peder Anker ble eier av begge godsene. I dag går fylkesgrensen mellom Oslo og Buskerud her. Grensemerket ligger noe vest for Vesle Sandungen, og det kan være en fordel med kart og kompass, eventuelt GPS (som fotografen hadde!) for å finne frem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Mai 2006

Rester etter en rekordsesong

Av Alma Lillevold

Stille i Tryvannskleiva i dag, og fortsatt ligger snø i nordhellingene ned mot vannet. Sesongen i kleiva startet i november og varte til etter påske!

17 Mai 2006

17. mai ved Blankvann

Av Alma Lillevold

Blankvann 17. mai var helt blikkstille, kun noen små regndråper som traff det blanke vannspeilet. Blankvann fortjente virkelig navnet sitt denne dagen.

20 Mai 2006

Vårkveld ved Nordre Langevann

Av Erik Unneberg

Nordre Langevann ligger sydvest for Sinober. Grensen mellom Oslo og Nittedal går midt på vannet i langsgående retning. Bildet er tatt fra nordsiden av vannet, slik at vi har Nittedal til venstre og Oslo til høyre. Det finnes også et Søndre Langevann. Det ligger øst for Vennervann.