Demningen står fortsatt ved Sloradammen

Sloradammen ble bygget i 1924 for å ta i mot tømmer som kom ned en tømmerrenne over Otertjernsåsen fra Heggelivann. Men det viste seg vanskelig å vedlikeholde en slik tømmerrenne av tre, og allerede i 1935 ble tømmeret istedet fløtet via Storflåtan og Langlielven.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Mai 2006

Vakkert vannspeil ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

Sloradammen har ikke lenger noen funksjon i forbindelse med tømmerfløtingen; den er det mange tiår siden. Dammen har ofte vært mer eller mindre uttørket, men med stor vannføring nå om våren viser den seg fra sin beste side.

25 Mai 2006

Våridyll ved Sloradammen

Av Erik Unneberg

I østenden av dammen står fortsatt demningskonstruksjonen fra 1924, selv om den for lengst har utspilt sin rolle.

25 Mai 2006

Det blir kongler i år også

Av Erik Unneberg |

Grantrærne blomstrer ikke hvert år, men når det først skjer, så synes det tydelig i skogen. På bildet ser vi hunnblomsten, som også kalles rødkongler. Gran er sambo, og hannblomstene kommer litt senere enn hunnblomstene på samme tre for å redusere sjansen for selvbestøving. Bildet er tatt på Venneråsen i retning Tryvannstårnet.