Solrik vårdag på Fagerliseter

Fagerliseter ligger vakkert plassert syd for Katnosa. Selv om setervollen ligger 500 m.o.h., ligger den sydvendt, så her har det nok vært gode vekstvilkår da Ringeriksbøndene setret her frem til 2. verdenskrig. Nå står det bare hovedhuset igjen på vollen. Fagerliseter var forøvrig base for en avdeling av Milorg under krigen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2006

Målfossen går stri i disse dager

Av Erik Unneberg

Målfossen i Katnoselva danner grensepunktet mellom tre fylker: Oslo, Buskerud og Oppland. Det er fortsatt sne i Marka enkelte steder i dette området, men den smelter nå og gir stor vannføring i fossen.

28 Mai 2006

Vill, vakker og våt

Av Erik Unneberg

Det er nå stor vannføring i Katnoselva som renner mellom Katnosa og Store Sandungen. Spesielt heftig går det for seg ved Målfossen, der Oslo, Buskerud (Ringerike) og Oppland (Lunner) har felles grense. Det går blåmerket sti på vestsiden av fossen.

27 Mai 2006

Inn fra Tonsenhagen

Av Eivind Molde |

Her - helt innerst på Tonsenhagen - forbi skolen - starter skogsbilveien innover i Lillomarka.