Bjørum sag

Bjørum sag ble bygget i 1855, men har for lengst utspilt sin rolle. Isielva er demmet opp her, og damkonstruksjonene står fortsatt. Men juniskogen er nå i ferd med å sluke restene av sagbruket.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2006

Bekkeblom ved Isielva

Av Erik Unneberg |

Isielva renner gjennom Djupedalen og Kjaglidalen, før den ved Vøyenenga slår seg sammen med Lomma og blir til Sandvikselven. Langs elven er det en del løvskog med interessant botanikk. I noen uker nå har bekkeblom stått og lyst opp elvebredden.

31 Mai 2006

Svenådalens start

Av Amund Rasten

Svenådalens start ved Toso på Jevnaker. Herfra er det jevn stigning, med nesten 400 meters høydeforskjell.

31 Mai 2006

Tverrsjøstallen

Av Amund Rasten

Stille ved Tverrsjøstallen nå.