Nysetra ved Stryken

Nysetra langs Nysetervegen i Almedalen vest for Stryken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2006

Fra Bjønnputtdalen

Av Amund Rasten

Bjønnputtdalen går ned fra Manntjern (langs vegen mellom Stryken og Sandungskalven) og ned til Hakklokalven. Den er ikke særlig god å gå i sommerstid, da det er mye glatte steiner og bekk i hele dalbunnen, og dalsidene er svært bratte. Dette hørselvernet (bildet) mistet fotografen fra snøskuter den 17. februar i år, og snødde etter dette ned. I dag ble det hentet hjem igjen!

08 Okt 2006

Fra Skinnskattberget

Av Amund Rasten

Harestua sett fra Skinnskattberget.

04 Okt 2006

Høstdag ved Kampevaddammen

Av Kjersti von Krogh