Siste stykket før motorveien

Løypen fra Myrer til Fløysbonn eller Bjørndal går under E6 like etter at man har lagt Myrer bak seg. På bildet ser vi den siste strekningen på østsiden av motorveien, som vi kan ane i bakgrunnen (se veiskjæringen til høyre i bildet). Foreløpig er ikke denne løypen preparert, men hvis det kommer mer sne, så blir den det.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2007

Foreløpig upreparert ved Myrer

Av Erik Unneberg

Ved Myrertjern er det nesten nok sne til at man kan starte preparering. Gående turfolk har imidlertid tatt traseen i bruk for lengst denne vinteren.

02 Feb 2007

Varierende skiføre

Av Amund Rasten

Kompliserte skiforhold i dag, med "påskeforhold" (+2-4 grader) i høyden og kuldegrader (0 til -2) nede i daler og søkk. Svært lokale variasjoner gjør forholdene svært kompliserte Overskyet vær i dag gjorde også veldig "flatt" lys, dvs. at det er lite kontraster og all snøen blir veldig hvit som også synes på bildet.

02 Feb 2007

Førstegangskjøring av skiløype

Av Amund Rasten |

På første turen på sesongen ser det alltid litt rotete ut. Spesielt når det er lite snø, og særlig i løypa opp mot Daltjuvmana som går i ulendt terreng. Denne løypa er egentlig snøskuterløype, men blir kjørt med maskin første gang for å planere litt på vanskelige plasser.