Løypekrysset sydvest for Blekkevann

Løypa til høyre, over myra, kommer ut nordøst i Abborvann. Løypa til venstre kommer ned på enden av skogsbilveien på østsiden av Abborvann og følger denne ned til Abborvannsbekken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

02 Feb 2007

Siste stykket før motorveien

Av Erik Unneberg

Løypen fra Myrer til Fløysbonn eller Bjørndal går under E6 like etter at man har lagt Myrer bak seg. På bildet ser vi den siste strekningen på østsiden av motorveien, som vi kan ane i bakgrunnen (se veiskjæringen til høyre i bildet). Foreløpig er ikke denne løypen preparert, men hvis det kommer mer sne, så blir den det.

02 Feb 2007

Foreløpig upreparert ved Myrer

Av Erik Unneberg

Ved Myrertjern er det nesten nok sne til at man kan starte preparering. Gående turfolk har imidlertid tatt traseen i bruk for lengst denne vinteren.

02 Feb 2007

Varierende skiføre

Av Amund Rasten

Kompliserte skiforhold i dag, med "påskeforhold" (+2-4 grader) i høyden og kuldegrader (0 til -2) nede i daler og søkk. Svært lokale variasjoner gjør forholdene svært kompliserte Overskyet vær i dag gjorde også veldig "flatt" lys, dvs. at det er lite kontraster og all snøen blir veldig hvit som også synes på bildet.