Vårdag ved Frognerseteren restaurant

Det er historisk sus over restauranten på Frognereseteren, som ligger 435 meter over havet med god utsikt over Oslo. Thomas Heftye stod for oppføringen på begynnelsen av 1890-tallet. Stedet har alltid vært populært for turfolket i Oslo.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Apr 2007

Utsikt over Oslo ved Heftyevillaen på Frognerseteren

Av Erik Unneberg

Heftyehuset ble oppført i 1867 av konsul og bankier Thomas Heftye. Det omtales i tidlige skrifter som Frognerseteren. Huset fungerer i dag som Oslos ordførers representasjonslokale.

21 Apr 2007

Lys i veikanten

Av Erik Unneberg |

Det er vår i Marka, og hestehoven gjør sitt beste for å lyse opp i skogen. Det klarte den fint på Krokskogen i dag, som her på skogsbilveien langs Store Lomma, i underkant av 2 km vest for Løvlia (i luftlinje).

21 Apr 2007

Tømmer langs veien

Av Erik Unneberg

Mange steder på Krokskogens skogsbilveier er tømmeret nå gjort klart for henting. Bildet er tatt rett nord for Fjellseter, nær grensen mellom Hole og Ringerike.