Grønt på Nessetervollen

Fortsatt er det åpne, grønne partier på vollen til Nesseter, men grantrærne truer stadig med å rykke frem.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2007

Med utsikt over Tyrifjorden

Av Erik Unneberg

På Skarpsnoåsen er det flott utsikt over store deler av Holsfjorden og resten av Tyrifjorden. Rart å tenke på at E16 er mindre enn 1 km unna i luftlinje.

17 Aug 2007

Vid utsikt fra Skarpsnoåsen

Av Erik Unneberg

Selv om det ikke var helt skyfritt i dag, var det ikke vanskelig å få øye på Tyrifjorden oppe fra Skarpsnoåsen.

17 Aug 2007

Bommen ved Homledal

Av Erik Unneberg

Ved Homledal, rett ved E16 4 km nord for Sollihøgda, starter en skogsbilvei nordover inn i Krokskogens vestre del. Denne veien er meget fin å sykle, selv om det går en del oppover.