Stubdalssetra sent i august

Stubdalssetra ligger fint til med sørvestvendt setervoll. I bakgrunnen ser vi Stubdalskampen reise seg i sør med sine 605 moh.

Stubdalssetra sent i august

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2007

Sommeren er på hell på Stubdalssetra

Av Erik Unneberg

De siste dagene har sommeren gjort et siste fremstøt i Marka med temperaturer på over 20 grader. I dag var det også solskinn, men kald vind fra nord varslet om at høsten snart er i anmarsj. Vi ser også at bjerketrærne her på Stubdalssetra har begynt å få gule blader.

25 Aug 2007

Parkett på trillestien

Av Erik Unneberg |

Trillestien ved Jonsrudkampen knytter sammen skogsbilveien fra Storebekkhytta med veien fra Tobonn. På den måten kan man komme seg fra Sørkedalen til Lommedalen gjennom Marka. Trillestien kan sykles uten altfor stort besvær, og spesielt lettsyklet er det på partiet på bildet der det er laget en sti av planker.

24 Aug 2007

I grenseland mellom åker og skog

Av Erik Unneberg

Flere tidligere husmannsplasser ligger på grensen mellom Bærumsmarka og kulturlandskapet ved Grini. Dette området danner en buffer mellom Marka og bebyggelsen, og man har i disse såkalt "LNF-sonene" (jordbruk og kulturlandskap) en fin inngang til Bærumsmarka. Dyrene har fordel av kanteffekten som gjør seg gjeldende i overgangen mellom to biotoper, for eksempel skog og åker, hvor artsmangfoldet er særlig rikt. Der finnes det økologiske nisjer fra begge biotoper tilgjengelige for viltet. Dette beriker Marka som opplevelsesområde for turfolket og som oppvekstområde for viltet. I de siste ukene har man for eksempel kunnet se mye elg som i skumringen tar seg inn i åkeren for å spise litt ekstra. Men nå er de fleste kornåkrene i dette området nylig slått, så elgbesøkene blir nok mer sporadiske fremover. Bildet er tatt fra golfbanen på Grini.