Et blad til herbariet

Student Thomas Alstad fra Mære landbruksskole har tatt bladprøver her ved Sognsvann i dag. Og hva er vel mer naturlig enn å registrere funnene ute i det fri? Det er mest løvskog nærmest Sognsvann, ifølge Alstad aller mest bjørk (både hengebjørk og vanlig bjørk), en del lønn, også svartor og gråor - dessuten har han observert både selje, rogn og hegg. Thomas Alstad har tatt turen hit til Sognsvann fordi han ønsker et større utvalg av arter fra flere steder i landet i herbariet sitt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2007

Kontorplass med panorama

Av Eivind Molde

Et utmerket sted å sette seg ned med litt "kontorarbeid" - ute på Sognsvann.

07 Okt 2007

Høstdag ved Sognsvann

Av Eivind Molde

Fint høstvær, stor utfart til Sognsvann denne søndagen.

07 Okt 2007

Søndagstur ved Akerselva

Av Eivind Molde

I Nydalen har det skjedd mye de siste årene. Det er blitt aktivitet i de tradisjonsrike, gamle fabrikkbygningene, og mange nye bygg har kommet til. Utbyggerne har lagt vekt på at folk flest skal komme tett innpå elva, slik som her, like ved de nye boligene som bygges nå. Turveien som starter ved Vaterland, fortsetter opp gjennom Nydalen, forbi Nydalsfossen og videre opp til Maridalen.