Skogstjernet

Selv om det fortsatt er en stund til solnedgang, har solstrålene forlatt Øyervann for i dag. Tjernet er på mange måter typisk for mange småvann i Marka med noen bratte skrenter med tett skog rundt et myrområde med et tjern i midten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2007

Innzooming på Haugen gård

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra sydøstenden av Burudvann, og med telelinse er Haugen gård i nordenden av vannet fanget inn

07 Okt 2007

Høstsol over Haugen gård

Av Erik Unneberg

Haugen gård ligger vakkert til ved nordenden av Burdudvann. I dag var det strålende høstvær i dette området, og gården tok seg fint ut mellom vannet og Haugskollen.

07 Okt 2007

Et blad til herbariet

Av Eivind Molde |

Student Thomas Alstad fra Mære landbruksskole har tatt bladprøver her ved Sognsvann i dag. Og hva er vel mer naturlig enn å registrere funnene ute i det fri? Det er mest løvskog nærmest Sognsvann, ifølge Alstad aller mest bjørk (både hengebjørk og vanlig bjørk), en del lønn, også svartor og gråor - dessuten har han observert både selje, rogn og hegg. Thomas Alstad har tatt turen hit til Sognsvann fordi han ønsker et større utvalg av arter fra flere steder i landet i herbariet sitt.