Elgstøa

Plassen Elgstøa ligger mellom Gjerdingen og Katnosa og det er ikke brøytet vei her om vinteren. Stedet eies av Løvenskiold og leies ut til feriested. Siste fastboende var familien Berg som flyttet til Katnosa på 1970-tallet. Plassen er en av de mest isolerte i Marka og ligger vakkert til ved Lille Fyllingen. Dette er en av få plasser som ikke ligger ved et stort vann.

Elgstøa

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2008

Demningen ved Nordre Krokvann

Av Torgeir Stenstad

Her går en gammel tømmerrenne ned i Røyrivann. Overalt er det spor etter bever

16 Feb 2008

Isfossen ved Bjørntjernet

Av Torgeir Stenstad

En perle langt inne i reservatet nord for Tappenbergvann. Hvert år har fossen forskjellig form og farge. Verdt et besøk!

15 Feb 2008

Flyfoto av søndre Krokskogen

Av Erik Unneberg |

På bildet, som er tatt fra vest, ser vi E16 nederst, der Avtjerna har en fremtredende plass på oversiden (dvs. østsiden) av veien. Ganske langt opp i bildet har vi Kjaglidalen som skjærer gjennom terrenget (fra venstre til høyre på bildet). Det hvite området oppe til høyre er gården Kjaglienga, som fikk godt med solskinn i dag. Helt til venstre på bildet ser vi litt av gården Skogen.