Finnstad

Vi befinner oss på toppen av veien mellom Sinnerdalen og Finnstad og her går veien gjennom et juv akkurat bredt nok til en vei og vi kaller denne porten for Finnstadporten og flottere portstolper kan man ikke ha eller hva?

Finnstad

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

20 Feb 2008

Finnstad gård

Av Tom Stensaker

Finnstad gård sett ovenifra veien, plassen ligger vakkert til ved Finntjern og er en av Nordmarkas mest isolerte plasser. Det har ikke vært fast bosetning her på mange år og stedet leies ut av Løvenskiold. Det er to hus her, et hovedhus og en sidebygning pluss selve låven. Begge husene leies ut til feriebruk. Plassen er en av de vakreste i Marka og på tunet er det løypekryss til Katnosa, Tverrsjøen, Spålen Nord og Spålen Sør. Plassen ligger i Landskapsvernområdet og alt rundt her er hellig og fredet.

19 Feb 2008

Elgstøa

Av Tom Stensaker

Plassen Elgstøa ligger mellom Gjerdingen og Katnosa og det er ikke brøytet vei her om vinteren. Stedet eies av Løvenskiold og leies ut til feriested. Siste fastboende var familien Berg som flyttet til Katnosa på 1970-tallet. Plassen er en av de mest isolerte i Marka og ligger vakkert til ved Lille Fyllingen. Dette er en av få plasser som ikke ligger ved et stort vann.

16 Feb 2008

Demningen ved Nordre Krokvann

Av Torgeir Stenstad

Her går en gammel tømmerrenne ned i Røyrivann. Overalt er det spor etter bever