Sølvvika

Sølvvika ligger i østenden av Helgeren og tunnelen fra Trehørningen kommer ut her. Dette er en sjarmerende vik i Helgeren som ellers er et kjedelig vann. Her ligger en hytte, men det er sjelden folk her og hytta ligger flott til ved skiløypa som krysser vannet. Scooterløypa mellom Trehørningen og Helgeren Dam går forbi her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Feb 2008

Fredrikstad

Av Tom Stensaker

Plassen Fredrikstad ligger ved Ørfiske og hovedløypa fra Sørli i Nittedal til Kikut går forbi denne vakre plassen. Den leies ut til Herman Mehren som har hatt plassen i mange år. Det er velstelt og ryddig på plassen og tunet på Fredrikstad er sjarmerende.

20 Feb 2008

Finnstad

Av Tom Stensaker

Vi befinner oss på toppen av veien mellom Sinnerdalen og Finnstad og her går veien gjennom et juv akkurat bredt nok til en vei og vi kaller denne porten for Finnstadporten og flottere portstolper kan man ikke ha eller hva?

20 Feb 2008

Finnstad gård

Av Tom Stensaker

Finnstad gård sett ovenifra veien, plassen ligger vakkert til ved Finntjern og er en av Nordmarkas mest isolerte plasser. Det har ikke vært fast bosetning her på mange år og stedet leies ut av Løvenskiold. Det er to hus her, et hovedhus og en sidebygning pluss selve låven. Begge husene leies ut til feriebruk. Plassen er en av de vakreste i Marka og på tunet er det løypekryss til Katnosa, Tverrsjøen, Spålen Nord og Spålen Sør. Plassen ligger i Landskapsvernområdet og alt rundt her er hellig og fredet.