Tverrsjøstallen

Tverrsjøstallen har servering i helgene og det er Jevnaker idrettslag som driver dugnad her fra jul til påske. Stedet er en gammel stall som ble satt i stand for noen tiår siden. Tverrsjøen er Jevnakers Sognsvann og her er mye tilrettelagt for lokalbefolkningen. Det er bilvei helt frem til Tverrsjøen og mange starter skituren herfra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Feb 2008

Gråseterhytta

Av Tom Stensaker

Mye snø ved Gråseterhytta som ligger ved broen over Heggelielva. Dette er et snøhull og snøen ligger lengst her. Skal tro hvor mye snø taket tåler, selv en tømmerbygning kan bryte sammen ved en slik tung bør.

15 Feb 2008

Idyll ved Sinnerdalshyttene

Av Lise Henriksen

Midtveis mellom Spålen og Tverrsjøen ligger Sinnerdalshyttene idyllisk til på en åpen voll. Opprinnelig var det en kjører- og hoggerhytte med stall og uthus, tilhørende Jevnaker allmenning. Nå leies de to hyttene ut. Skiløypa (løypene) gjennom den åpne, koselige Sinnerdalen er høyt skattet både som tur- og treningsløype. Her kan man velge mellom naturløype og topp preparert skogsveitrasé. Går man naturløypa får man med seg både Øvre og Nedre Sinnerdalsputten foruten Sinnerdalshyttene. Sinnerdalen er like fin å gå både opp og ned, uten nevneverdig stigning.

15 Feb 2008

Påskestemning ved Store Sinnera

Av Lise Henriksen

På nordsiden av vannet Store Sinnera (også skrevet Sindera) er det en sørvendt, koselig rasteplass. Ved starten av årets vinterferie fikk man de rene påskefornemmelser, og skiføret var ypperlig. Grensen mellom kommunene Ringerike og Jevnaker og fylkene Buskerud og Oppland går midt i vannet, og følger Bjønneputtdalen videre nordvestover forbi Mosjøen til Jevnaker. Grensen betraktes også som delet mellom Krokskogen og Nordmarka her i nord. Navnet sinner kommer av slagg etter myrmalm.