Mye snø ved Langtjern

Vi er på vei opp til Langtjern og her oppe måler vi over to meter snø i dag og det fortsetter å snø. Merkestokken på bildet er 3 meter høy og bare drøye metern stikker opp av snøen. Det er mange år siden vi opplevde slike snømengder i Marka og vi blir nesten litt religiøse når vi går her og opplever så store snømengder.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

12 Apr 2008

Linken sett fra skiløypa

Av Steinar Kjærnsrød

Der løype 489 mellom Hengedyhaugen og Åstjern når sitt høyeste punkt, ser du "Linken" rett syd for deg. I dag riktig nok i tåke og snødrev ..

12 Apr 2008

Løypekryss ved Høgkorset

Av Steinar Kjærnsrød

Her går løype 489 og 514 hver sin vei. Løype 489 går via Linken til Åstjern mens 514 går om Elkensætra og så helt nord på Høgkorsryggen før den går inn til Åstjern fra nord. På bildet er 514 merket "Høgkorsrunden". 489 og 514 starter et par hundre meter syd for dette krysset, i Hengedykrysset, i møte med løype 1224 fra Lygna.

12 Apr 2008

Løypekrysset ved Hengedyhaugen

Av Steinar Kjærnsrød

Fra Lygna går løype 1124 til dette løypekrysset ved Hengedyhaugen. Her starter 482 vestover til Blokkhus mens løype 489 og 514 fortsetter videre nordover (rett fram). I det tette snøværet i dag var det ingen andre skiløpere ute, og løypene var heller ikke preppet.