Det minker på snøen

Her ser vi tommestokken som er festet på en 3 meter høy merkestokk. Den viser i dag 1 mai 130 cm. Norgesremmen øverst viser høyeste målte snø i vinter på 215 cm for ca 14 dager siden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mai 2008

130 cm snø ved Oppkuvvann

Av Tom Stensaker

Målepinnen ved Oppkuvvann viser i dag 1. mai, 130 cm med snø. Det har den siste uken smeltet ca 5 cm om dagen. Og på fjorten dager har snødybden minket fra 200 cm til 130 cm, hele 70 cm. Hvis dette fortsetter vil det ta 26 dager før snøen er borte ved Oppkuvvann, altså 26. mai.

01 Mai 2008

Naturløypa i Sinnerdalen ligger under vann

Av Tom Stensaker

Det var ikke mulig å gå naturløypa gjennom Sinnerdalen i dag, men veien var i god stand. Det er flom og snøsmelting langs alle vassdrag nord i Marka, og enkelte løyper ligger under vann. Hvis du holder deg til veiene som er preparert tidligere, er det fremdeles mulig å gå Marka på langs (Myllsdammen - Sørkedalen).

01 Mai 2008

Flom i Sinnerdalen

Av Tom Stensaker

Elva fra Store Sinnera går som en flod langs løypa og ut i Spålen. Før i tiden gikk Store Sinnera helt ned til Sinnerdammen, men er nå tappet ned og Dammen har ingen funksjon, bortsett fra flott bro over Sinnera til Sinnerdammen turisthytte som ligger ved Dammen.