Stokkerelva

Stokkerelva renner gjennom Åstad naturreservat.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2008

Åstad naturreservat.

Av Berit Saghaug Mørck

Åstad naturreservat ligger på Billingstad under Grosetkollen i Vestmarka. Store flotte bregner dekker store områder. Litt senere på sommeren passerer de 2 meter i høyde.

25 Mai 2008

Mot Spålen

Av Berit Saghaug Mørck

På vei mot Spålsberget fra Auretjern. Flott utsikt mot Spålen.

25 Mai 2008

Auretjern

Av Berit Saghaug Mørck

Her står jeg midt i skiløypa som går fra Auretjern opp til vannskillet og videre til Øyangen.