Sommer på Sinnerseter

Det er vakkert på Sinnerseter, og nå i slutten av juni er det frodig på setervollen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jun 2008

Opprydning foran Purvollen

Av Erik Unneberg

Etter at det ble hugget ved Purvollen, er innsynet mot stedet blitt betraktelig bedre.

29 Jun 2008

Husene på Purvollen

Av Erik Unneberg

Den gamle finneplassen Purvollen ligger nå godt synlig fra sykkeltraseen nordvest for Damtjern.

29 Jun 2008

Markjordbær i tre faser av livet

Av Erik Unneberg |

Nå er markjordbærene modne mange steder i Marka. Her på skogsbilveien nord for Vesle Sandungen var de store (og gode!) også. Heldigvis var det også blomster og kart igjen, slik at sesongen kan vare litt lengre.