Gresset klippes på Ingeborgseter

Litt vest for Damtjern ligger den forlengst nedlagte Ingeborgseter. Vollen har delvis grodd igjen, men heldigvis har sauene sommerjobb her med gressklipping.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jul 2008

Fredagskveld på Ingeborgseter

Av Erik Unneberg

Det var lenge siden Ingeborgseter var i drift. Hvor lenge siden, vet ikke fotografen, men grantreet på høyre side har i alle fall fått god tid til å vokse seg innover hovedhuset. Noen få rester av malt treverk viser at huset har vært rødmalt en gang. Stedet har ifølge H.O. Christophersen ("Krokskogen i gamle dager") navn etter en enke som ble sittende igjen på den øde plassen. Det var i finnebosettingstidens dager. Men kanskje er det mer sannsynlig at en seterjente har gitt den navnet? De gamle husene står på enda eldre tufter, og Karoline og Otter Pjåka holdt til der om sommeren til de var langt over 80 år gamle.

04 Jul 2008

Fantastisk utsikt fra Krokskogens vestside

Av Erik Unneberg

Lengst vest på Krokskogen finner vi mange fine utsiktspunkter vestover. Hvis du skulle befinne deg i området ved Damtjern, kan du nyte utsikten fra dette punktet som ligger en snau km vest for demningen i retning Ingeborgseter. På bildet ser vi Gyrihaugen helt til venstre, mens vi har Sundvollen midt i bildet. Vannet nærmest kameraet er Steinsfjorden, mens resten av Tyrifjorden sees bakenfor. Vi ser også veien opp mot Damtjern gå gjennom ganske åpnet lende.

01 Jul 2008

Skydekke over Solvoll

Av Erik Unneberg

Til tross for navnet, det var en del skyer over Solvoll i dag. Men det er fint å starte sykkeltur herfra. Det er rikelig med parkeringsplasser ved idrettsbanen.