På vei mot Rørmyra

Skogsbilveien fra Gotterud til Rørmyra har god standard, selv om det er en del oppover. Her har vi kommet opp den siste bakken før Rørmyra, og kan velge mellom å sykle videre med ha blikket stivt rettet mot grusen eller å nyte utsikten over en del av Toten.

På vei mot Rørmyra

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jul 2008

Ned mot Hengedytjernet

Av Erik Unneberg

Hengedytjernet er ikke så lett synlig fra skogsbilveien som går like forbi, men oppe fra stien på nordsiden av tjernet er sikten bedre. Hvalebykampens karakteristiske profil skimtes i bakgrunnen.

01 Jul 2008

Høysommer ved Hengedysætra

Av Erik Unneberg

Det er frodig i området rundt Hengedysætra, og granskogen har kommet ganske langt inn på vollen etter hvert.

05 Jul 2008

Tidlig formiddag ved Storflåtan gård

Av Erik Unneberg

En flott sommerdag har begynt ved Storflåtan, og gården viste seg fra sin vakreste side i landskapet som er dominert av vannet og markblomstene.