Gammelt hus på Øskjevallseter

Denne bygningen er ikke av nyere dato, men slik er det for de fleste bygningene på Øskjevallseter. På venstre side av huset kan vi se restene etter en kjentmannspost som var satt opp på begynnelsen av 1990-tallet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2008

Avslappet stemning på Øskjevallseter

Av Erik Unneberg |

Etter en hard uke med mye beiting var det godt for sauene å hvile ut på lørdagskvelden på Øskjevallseter.

06 Sep 2008

Grensrøys S i Spålsberget

Av Torgeir Stenstad |

Den nye kjentmannsboka forteller om både sognegrense og grense mellom Nordmarksgodset og "bondeskauen" over Spålsberget. I den bratte skråningen sør for toppen finner vi denne flotte grenserøysa med jernbolt.

06 Sep 2008

Steinbuseter fra Spålsberget

Av Torgeir Stenstad

Blant mange graner skimtes Steinbuseter. Og i det fjerne høres ku-bjeller, som minner oss om at det ennå er dyr på beite selv i dagens moderne Norge.