Stemorsblomster på Øskjevallseter

Selv om vi er inne i den første høstmåneden, står noen markblomster og viser seg fra sin beste side på enger og setervoller. Stemorsblomsten, eller natt og dag, er en av dem. Denne har en svært lang sesong, og man kan finne den i full blomst fra mai til oktober. Blomsten er som regel fiolett, hvit og rød, og heter derfor "viola tricolor" på latin. Men noen eksemplarer kan også være gule og hvite.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2008

God flyt i Lomma

Av Erik Unneberg

All nedbøren de siste dagene har gjort det vått i Marka, noe som også merkes på vannføringen i Lomma. Det er slik vi vil ha elven, og ikke en nesten tørrlagt bekk slik den fremstår i tørkeperioder. Akkurat her bildet er tatt, går grensen mellom Akershus (Bærum) og Buskerud (Hole) langs elven. Bildet er tatt fra Bærum.

06 Sep 2008

Gammelt hus på Øskjevallseter

Av Erik Unneberg |

Denne bygningen er ikke av nyere dato, men slik er det for de fleste bygningene på Øskjevallseter. På venstre side av huset kan vi se restene etter en kjentmannspost som var satt opp på begynnelsen av 1990-tallet.

06 Sep 2008

Avslappet stemning på Øskjevallseter

Av Erik Unneberg |

Etter en hard uke med mye beiting var det godt for sauene å hvile ut på lørdagskvelden på Øskjevallseter.