En flott septemberdag ved Spålen

En flott septemberdag ved Spålen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2008

Høst over Fri-Elvåga

Av Torgeir Stenstad

Det er ikke alltid så lett å finne en rundtur på sykkel i Østmarka. Men med traseen Ellingsrud-Rasta (Elvågaseter) - lysløypa på østre side av Elvåga-Mariholtet-Sarabråten-Haugerud har du en fin mulighet. I dag viste høstfargene seg frem, her nordover i det som kalles "Fri-Elvåga", der bading og fisking er tillatt.

21 Sep 2008

Uteservering ved Rustadsaga

Av Eivind Molde

Flott september-søndag ved Rustadsaga - fint å sitte ute i dag.

21 Sep 2008

En gang sagbruksdrift

Av Eivind Molde

Her ved denne elva mellom Nøklevann og Skraperudtjern var det en gang et sagbruk. Trolig har det vært sagbruksdrift her helt tilbake til 1700-tallet. Saga ble drevet med vasshjul fram til 1914, da en dampmaskin/lokomobil tok over. En ny sag ble reist nærmere Nøklevann i 1919. Saga ble bygd om til elektrisk drift i 1937. Sagbruket ble nedlagt in 1954.