Godt bevart seterbygning på Kommerike

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2008

Ny demning er støpt i enden av Åstjernet

Av Rune Resset

Snart skal vannstanden heves 1 m., torv fjernes og badeplasser anlegges. I tillegg vil det neste vår settes ut et stort antall ørret fra et settefiskanlegg på Torpa.

11 Okt 2008

Høstsol over Åstjernet

Av Rune Resset

Snart vil vannstanden økes med en meter og torva vil bli fjernet. Dette er ledd i en større oppgradering av området rundt Åstjern.

11 Okt 2008

Ny trase er under oppføring rundt Åstjernet

Av Rune Resset

Traseen skal kunne benyttes både for vandring, ski og sykkel. Sågar vil det ferdes hest og vogn her til sommeren. Her er det jernbanesviller som er lagt i en av de mange myrene rundt tjernet.