• darkblurbg
  God info langs Knutssætervegen

  Her ved Knutssætervegen på Vindflomyrene finner vi nyttig og god informasjon både om lokal krigshistorie, og om hvordan vi finner fram til Molstadbrenna, et flott utsiktspunkt på Totenåsen. På Vindflomyrene ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motst...

  Totenåsen, 13.10.2019 13:48 - Sverre Dysthe
 • darkblurbg
  Hytta Sjåinn over Risfjellkastet

  Hytta Sjåinn ble bygget av vaktmesteren på Skui skole etter at den gamle utedoen på skolen ble skiftet ut med en moderne «brusedo» på slutten av 1930. Hytta ble satt opp av materialer fra den gamle utedoen. Navnet antyder at dette var et hyggelig sted hvor man gjerne «så innom». Den ble brukt som...

  Vestmarka, 25.05.2019 13:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Milorgskilt ved Nøklevann

  Mange steder i marka er milorgaktivitet skiltet, så også her ved Nøklevann.

  Østmarka, 18.05.2019 11:26 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Stien i ura opp Nesseterdalen

  Stien går i raset, og har nok vært en hestevei i sin tid. Den er nesten helt borte noen steder, men er den raskeste veien opp til milorghytta Baklia.

  Krokskogen - Hole, 16.04.2019 13:12 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Parkeringsplasser rett nord for Nestunnelen

  Det er parkeringsmuligheter om du kommer fra Oslo rett etter tunnelen ved Nes. Her er det fint å starte hvis du skal opp Nesseterdalen heller besøke milorghytta Baklia. Stien er ikke veldig synlig. Det er nesten så du ser Baklia herfra. Under krigen gikk ikke veien så høyt oppe, men gikk langs Ne...

  Krokskogen - Hole, 16.04.2019 13:01 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Øvre Finnerudseter

  En idyllisk plass i skogen: Finnerudvollen der både nedre og øvre Finnerudseter ligger. Dette var også slipplass for Milorg D13 i februar 1945.

  Nordmarka nord, 10.03.2019 12:29 - Karen Louise Åmli
 • darkblurbg
  Nedre Finnerudseter

  En idyllisk plass i skogen: Finnerudvollen der både nedre og øvre Finnerudseter ligger. Dette var også slipplass for Milorg D13 i februar 1945.

  Nordmarka nord, 10.03.2019 12:27 - Karen Louise Åmli
 • darkblurbg
  Minne om Pipit

  Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:32 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Jutulflagget på plass ved Langåshytta

  I dag vaiet flagget til IL Jutul på Langåshytta. På tidligere bilder av hytta, for eksempel bilde nr. 26200, er det hverken flaggstang eller flagg. Hytta ble bygget i 1934, opprinnelig for skogsarbeidere, men under krigen var den tilholdssted for milorgfolk. Det er idrettslaget (IL Jutul) som dis...

  Vestmarka, 20.10.2018 12:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Slipplass for Milorg nord for Setervann

  Nord for Setervann og sørøst for Tvillingtjerna står dette skiltet til minne om fallskjermslipp her under krigen. Ved å klikke på posisjonsikonet, ser du hvor dette er på kartet!

  Krokskogen - Hole, 07.10.2018 11:38 - Einar Husebye
 • darkblurbg
  Restaurert Rolighet

  Forfallet hadde kommet langt da milorghytta Rolighet ble restaurert. Jorda hadde begynt å sige inn i den, og måttes gravet ut igjen.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:53 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Notater funnet i milorghytta Rolighet

  Under restaureringen av milorghytta Rolighet på Krokskogen fant man notater fra et sprengstoffkurs. Disse er slått opp på veggen der nå.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:21 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Info på milorghytta Rolighet

  Her ser vi båtrutene de brukte på Tyrifjorden under krigen.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Planløsning for Rolighet

  Dette skiltet henger på veggen til milorghytta Rolighet.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Infoskilt ved milorghytta Rolighet

  Dette skiltet er plassert på milorghytta Rolighet.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Merking ved milorghytta Rolighet

  Milorghytta Rolighet hadde forfalt, Den var egentlig forbi all redning, men ble allikevel restaurert, og dermed reddet.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Milorghytta Rolighet

  Milorghytta Rolighet var kjentmanspost i 2012, og har siden blitt restaurert. Ligger som de fleste milorghytter knotete til. Under krigen stod skogen tett her.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 13:19 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mot milorghytta HQ

  Under krigen var ikke veien bygget, og hytta ligger bare noen få meter fra veien, men syns ikke. Kjekt med kjentmann også her.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 12:47 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Utydelig sti

  Stien til milorghytta HQ er ikke veldig tydelig.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 12:47 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Milorghytta HQ på Krokskogen

  Denne typen milorghytter var prefabrikert, her er taket renovert. På døren står det en gammel advarsel om at selvskudd er utlagt.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 12:40 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Info om milorghytta Baklia

  Disse to arkene lå inni hytta, mye fin info.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 11:53 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Milorghytta Baklia fortsatt i brukbar stand

  Milorghytta Baklia er er temmelig komplett, og er i bra stand, selv om den var midlertidig.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 11:52 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Inni milorghytta Baklia

  Litt sliten inni, men mulig å sove der om det ønskes.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 11:52 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Milorghytta Baklia

  Denne milorghytta ligger i Nesseterdalen. Hytta er åpen, men vanskelig å finne hvis du ikke vet hvor den er. Den var dekket av granbar under krigen og da gikk Osloveien langs Neslandet.

  Krokskogen - Hole, 30.09.2018 11:50 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  En mystisk ruin

  Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Ru...

  Vestmarka, 13.09.2018 15:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rast ved Nordre Ryggevann

  Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en tur til ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Her har gjengen en rast. Vi ser Nordre Ryggevann i bakgrunnen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.06.2018 12:09 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Ny tavle ved Musehogget

  Skedsmo Historielag satte 22. juni 2018 opp en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Slik ser den ut.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.06.2018 12:00 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Musehoggets konturer

  Hyttas konturer markert med furustammer og lagets leder Vidar Larsen i hyttas bortre hjørne. Bildet er fra Skedsmo Historielags minnemarkering ved stedet der milorghytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Hytta lå utilgjengelig til på myra øst fo...

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.06.2018 11:48 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Minnetavle og kaffekjele

  Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Her ser vi minnetavlen med rester av komfyr, kaffekjele og diverse annet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.06.2018 11:45 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Befaringsgruppa

  Befaringsgruppa fra Skedsmo Historielag under oppsettingen av minnetavlen ved stedet milorghytta Musehogget i Romeriksåsene lå.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.06.2018 11:35 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Milorgforlegning

  Godt skjult mellom Bjønnputten og Hakkloa ligger denne hytta, brukt av Milorg under krigen. Hvorfor det er brent inn (?) «juleøl» på veggen til venstre vet i ikke fotografen, men kanskje er det noen som vet?

  Nordmarka nord, 29.03.2018 13:03 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Kampskole for Milorg/Polar Bear

  I bakkene mellom Skålsjøen og Røyrivann står dette skiltet ved skiløypa. Det står mer om Polar Bear i teksten om Mønekollen her på Skiforeningens sider, se https://www.skiforeningen.no/marka/steder/?id=358.

  Østmarka, 01.03.2018 13:32 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Milorgskilt på Retthella

  De høye åsene med god sikt gir fine radioforhold, sikkert derfor disse plassene ble valgt.

  Krokskogen - Hole, 27.10.2017 14:17 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Fagerliseter 1928 og 2017

  Fagerliseter er vel nå best kjent som base for et av lagene til Milorg D13, men har en mye lengre fortid som seter. Bildet viser hvordan det så ut på setervollen nedenfor hovedhuset i 1928, med en stor driftsbygning (fjøs?) og fredelige kyr. Nå vokser store graner der driftsbygningen sto, og også...

  Nordmarka nord, 19.07.2017 16:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En forlatt beverhytte ved Halssjøen

  Langs vannet begynte det å bli spor etter tidligere beveraktivitet, og etter hvert dukket også beverhytta frem. Tydelig forlatt, og ganske oversvømt. Kanskje ble byggingen startet før vannet ble oppdemt på 1950-tallet. Beveren hadde også gjort en grundig ryddejobb langs Milorgløypa, der den går p...

  Østmarka, 27.06.2017 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra vestbredden over to holmer til sol og badende

  Som teksten til bilde nr. 27219 sier, var dagens mål Milorg-hula. Der hadde tallrike hjemmestyrker samlet seg, blodtørstige og klare til forsvar med nyslipte snabler. Vi klippet og rømte uten noe forsøk på å undersøke hula mer nøye eller ta bilder der. Da var det mer fristende med de sol- og vann...

  Østmarka, 24.06.2017 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Over demningen med sti, men uten bro

  Dagens mål var milorghula ved Åmotdammen. Kjentmannsboka sier ingen bro over damkrona. Orienteringskartet fra 2002 og turkart over området viser sti opp på damkrona og videre stisystem til hula. Begge deler er riktige. Ved dagens vannføring er det uproblematisk å krysse overløpet uten å bli våt p...

  Østmarka, 24.06.2017 14:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Milorgcelle i Styggdalen

  Milorgcella i Styggdalen rett under Seksputthøgda lå på en ganske smal og utilgjengelig hylle i bratt terreng. Samme mønster som cella ved Svarttjern. Ikke så rart, for det var de samme folka fra Jevnaker som bygde cellene og holdt til der. Her er tomta, med restene av en vedkomfyr, og det tradis...

  Krokskogen - Hole, 28.10.2016 12:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Langåshytta: hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945

  I Langåsdalen øst for Langåsen ligger Langåshytta, som var hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945. Hovedhytta er tømmerhytta til høyre i bildet, mens bygningen til venstre, «Uvdal», er skjul og kanskje et enklere oppholdsrom. Tømmerhytta bærer litt preg av at grunnmuren har satt seg, og henger...

  Vestmarka, 16.10.2016 14:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Milorgkoia ved Styggedalen

  Post 23 i årets kjentmannshefte leder oss til en tidligere Milorg-koie langt nord på Krogskogen. Her er det virkelig uveisomt og flott villmark. Og gjesteboken måtte signeres.

  Krokskogen - Hole, 01.10.2016 10:02 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Milorghulen ved Smalvann

  Denne hulen brukte Milorg til å gjemme våpen og ammunisjon fra 1943 og ut krigen. Hulen er tørr og fin, og ble aldri oppdaget av tyskerne.

  Østmarka, 18.09.2016 12:10 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Lauvputten ved Karidalsveien: slipplass for Milorg D13

  Langs Karidalsveien rett nord for Lauvputten står dette skiltet om fallskjermslipp til Milorg D13. Den aktuelle delen av D13 hold til i Lurikoia ved Båhus-Branntjern, se bilde nr. 25972.

  Nordmarka nord, 06.09.2016 12:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rustne minner

  Her, i Grønntjernkrysset, fikk Milorg et flyslipp 23. februar 1945. Containerrestene ligger her fortsatt, som et minne om alvoret som hersket den gang.

  Nordmarka nord, 05.08.2016 16:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Rester fra siste verdenskrig

  Milorg D-13 holdt blant annet til ved Fagerliseter og mottok natten mellom 22. og 23. februar 1945 et slipp med våpen og utstyr fra tre engelske fly midt i dagens naturvernområde Spålen-Katnosa i nærheten av Prekestolen.

  Nordmarka nord, 13.06.2016 11:32 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Våpenlageret på «Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet

  I den bratte lia mot Kolletuppen hadde Milorg under krigen to våpenlagre. Bilde nr. 24724 og bilde nr. 24736 viser det øvre lageret, som lå i steinur. Men det mest kjente lageret, «Kjelleren på hylla», fant vi ikke senhøsten 2015. Men i dag fant jeg det, etter et ganske langvarig og nøye søk på h...

  Krokskogen - Hole, 31.05.2016 15:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et våpenlager tyskerne aldri fant

  I 1944 gjemte Milorg-folk våpen oppunder Åmotkollane. Ifølge beretningene skal det ha vært to våpenlagre. Det ene, kalt "kjelleren" lå på en fjellhylle ca. 150 meter nord for veien sør for Aurevann. I dag kan man se rester av dette lageret, som også er en post for geocacherne. Det andre lageret e...

  Krokskogen - Hole, 26.12.2015 14:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vesleelva

  Det var kaldt ved Vesleelva i dag, for solen nådde ikke ned hit. Skiltet vi kan skimte til venstre i bildet, har denne teksten: "SIS-radiostasjonen Meton opererte høsten 1943 herfra med strøm fra Løvenskiolds kraftstasjon i bekken her. Den måtte flytte etter å ha vært peilet inn av tyskerne." SIS...

  Krokskogen - Hole, 13.12.2015 12:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Øvre våpenlager ved Ørretfaldet

  I den opprinnelige teksten til bilde nr. 24724 spurte Erik Unneberg om noen kunne bekrefte at bildet viste det øvre våpenlageret til Milorg (gruppe 13313, «Lommedalstroppen») oppunder Åmotkollane (ved Ørretfaldet). Mitt bilde viser den steinkonstruksjonen jeg fant på grunnlag av en beskrivelse lo...

  Krokskogen - Hole, 13.10.2015 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved krigsminnesmerket på Vindflomyrene

  Sverre Dysthe har tatt turen innover Totenåsen, og stanser opp ved minneplaten som er satt opp langs Knutssætervegen på Vindflomyrene. Her ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene, som k...

  Totenåsen, 01.10.2015 12:57 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  På vei til Svarttjernshøgda

  Turen fra Milorg-cella og videre til Svarttjernshøgda er bratt og byr på noen utfordringer. Det er mange tendenser til tråkk, men de ender helst i intet. Her tar Atie sats for å komme opp et hufs og under et fremspring. Her må hodet holdes lavt!

  Nordmarka nord, 17.08.2015 16:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Her lå Milorg-cella ved Svarttjern

  Beskrivelsen sier liten hylle, og liten er den. Hyttas størrelse avspeiler dette, 3,5 x 1.9 meter er oppgitt. Ikke stedet for folk med høyde over gjennomsnittet. Minnesmerket i rustfritt stål er synlig i høyre bildekant, godt lesbart før bildet ble krympet til passende markadatabaseformat. Stien ...

  Nordmarka nord, 17.08.2015 16:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På en hylle mellom stupene

  Årets utgave av Ola Dilt gir muligheter til å gå og krabbe Østmarka på tvers. Denne hytteruinen fant vi i bratthenget øst for Mellom-Spinneren, ned mot Klokkeruddalen. Isolasjon i form av grov glassvatt sydd inn i svartpapp tyder på at den var i bruk tidlig på 1950-tallet. Om denne skriver Even S...

  Østmarka, 05.06.2015 12:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Slipplassen Jan

  Den 23. februar 1945 ble det gjort et fallskjermslipp fra et engelsk fly til milorggruppe D13 her like ved Grønntjern. Rester fra slippet ser vi her.

  Nordmarka nord, 21.04.2015 11:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nesten gjennombrudd

  Solen trengte gjennom skydekket en liten stund i dag. Dette bildet er fra Milorgløypa over Skålsjøen (255 moh.) med Søndre Liseterkollen til venstre.

  Østmarka, 02.02.2015 10:20 - Snorre Veggan
 • darkblurbg
  Godt skjult under Svarttjernshøgda

  Milorg-folk fra gruppe 14231 Jevnaker hadde behov for et godt skjulested mot slutten av 2. verdenskrig, og en liten hytte ble lagt under Svarttjernshøgda i svært ulendt terreng ved det lille vannet Svarttjern. Vel fremme ved hyttas 4. vegg - fjellveggen, ved minnesmerket som ble satt ned 3. septe...

  Nordmarka nord, 26.09.2014 11:54 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  På Kåterudmåsan

  Her ved Kjentmannsposten i Østmarka Naturreservat er du garantert alene. Flott i dag, der det var slipp til Milorg i april 1945.

  Østmarka, 13.09.2014 10:53 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Kronglete og bortgjemt

  På østsiden av Svarttjern, oppunder Nordmarkas høyeste kolle, var det en milorgcelle under krigen. Når en går i det kronglete terrenget, er det lett å skjønne hvorfor de gjemte seg unna akkurat her. Nå er det kommet en kjentmannspost her for å trekke stedet frem fra glemselens skygger. På berget ...

  Nordmarka nord, 06.09.2014 15:29 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  En ordentlig hytteruin ved Kringletjern

  På odden i sørenden av Kringletjern ligger det en hytteruin i god orden. Veggene er lagret på grunnmuren, mens murstein og andre materialer ligger i sirlige stabler ellers på tomta. Peisovn nr. 13 fra Bærums Verk og vedkomfyr fra Drammens Jernstøberi. Dette er sansynligvis samme hytte som Milorg-...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 27.08.2014 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Minnesmerke etter HS-cellen Etcetera

  Dette ubetydelige metallskiltet, riktig nok i rustfritt stål, er minnesmerket etter Milorgs HS-celle Etcetera rett syd for Sønsterudseter. Navnet fikk den på grunn av vanskelig beliggenhet og en så diffus veibeskrivelse at den like gjerne kunne ha blitt avsluttet med «etcetera, etcetera».

  Krokskogen - Hole, 08.10.2013 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Restene etter en vedkomfyr: HS-cellen Etcetera

  På vei på ryggen videre oppover mot Skarpsnoseter fant jeg disse restene etter en vedkomfyr stablet opp mot en stubbe. I nærheten var det også murstein og bølgeblikk. Sverre Grimsrud kan fortelle at dette var plassen der Milorg HS-cellen Etcetera lå. Selve hytta er nå flyttet til Sønsterudseter, ...

  Krokskogen - Hole, 08.10.2013 15:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Minneplate flyslipp Bukkemyra

  Denne plata er satt opp til minne om Milorg, som mottok flyslipp her under andre verdenskrig. Plata er festet på en liten bergvegg like ved Osttjennsvegen (på høyre side når en kommer sørfra). Slippene ble mottatt på Bukkemyra på andre sida av vegen. Enda ligger det konteinere fra disse slippene ...

  Hurdal - Feiring, 24.09.2013 12:50 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Handkleputten

  Like inntil vegen, vel en kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen, ligger Handkleputten. Dette er ett av stedene her oppe på Lomtjennshøgda der Milorg mottok slipp under krigen.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2013 12:08 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Minnestein Lomtjennshøgda

  En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda, både ved Handkleputten og på Sjuputtmyra.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2013 11:58 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Rudsetra ved Harestua

  Rudsetra ble brukt av etterretningstjenesten ved "Radiosender Beta" og av hjemmestyrkene ved MILORG D 13 "Gutta på skauen" under okkupasjonen 1940-45. Setra ligger mellom Harestuvannet og Paradiskollen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 28.07.2013 09:30 - Bjørg Løvlien
 • darkblurbg
  Okseløken i Søndagsbrenna

  Okseløken er et lite, nesten rundt vann som ligger rett vest for gammel skiløype og blåst,i og øst for midten av Merratjern. Det er spesielt fordi breddene overalt er høyere enn vannet, og at det derfor ikke har noe synlig utløp, selv om turkartet mener noe annet. På myra nord for vannet var det ...

  Krokskogen - Hole, 28.06.2013 16:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  "Rolighet" har forfalt ytterligere i vinter

  Da fotografen besøkte Milorg-cellen sist høst, var det tydelig at forfallet var kommet langt, men det var blitt verre i løpet av vinteren. I tillegg ser det ut til å ha vært en museinvasjon på bord og i hyller. Trist å se at dette historiske sted antageligvis går mot slutten.

  Krokskogen - Hole, 24.05.2013 12:14 - Kjersti von Krogh
 • darkblurbg
  Et minne om flyslipp

  Her i området ble det sluppet våpen og ammunisjon fra England 22. februar og 3. mars 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene. Minneplaten er reist av kulturetaten i Østre Toten kommune i 2011, med bistand fra lokale personer og Mjøsmuseet.

  Totenåsen, 10.03.2013 15:42 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Romjul ved Utliggehytta

  Det var en strålende dag ved Katnosa i dag, og kuldegrader, sol og mye snø bidro til det. Her ser vi en av Løvenskiolds hytter, Utliggehytta, som Milorg benyttet under krigen.

  Nordmarka nord, 27.12.2012 10:36 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Bordet ved Milorg-hytta ved Kringlervann

  Ved sørenden av Kringlervann ligger restene av ei hytte, delvis tatt ned, delvis falt sammen. Mellom blåstien mot Sørskogen og hytta står et rustent bord. Skjærtorsdag 1945 satt fire hjemmefrontgutter i hytta og sendte meldinger til England. Tyskerne hadde peilet inn senderen og skjøt seg inn. En...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 13.10.2012 13:08 - Bjørg Løvlien
 • darkblurbg
  Rolig sted

  Denne hytta ble kalt Rolighet og ble brukt som gjemmested for Milorg under krigen. Den er ikke godt vedlikeholdt, men det er lov å ta en titt inn. Her står også en kjentmannspost for perioden 2012-14, og vi anbefaler et besøk.

  Krokskogen - Hole, 22.09.2012 13:10 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skålsjøkoia

  I disse traktene hadde Milorg stor aktivitet under krigen. I dag er koia restaurert (2007/2008) og benyttes av Høybråten jeger- og fiskerforening.

  Østmarka, 03.09.2012 08:58 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Minnetavle ved Åmotdammen

  Sagelvas Venner har våren 2012 satt opp denne infoplaten på minnetavlen ved hula hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945. Infoplaten beretter om våpentransporten fra slippstedet i Enebakk til hula ved Åmotdammen og er produsert og montert av Per Høstland, Alf Stefferud og Steinar Bunæs. Sønda...

  Østmarka, 31.05.2012 12:00 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Minnetavlen ved Åmotdammen

  Minnetavlen foran Milorg-hula ved Åmotdammen fra 2011, påmontert tilleggsinfo 15. april 2012. Se også bilde nr. 16677.

  Østmarka, 15.04.2012 10:54 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Minnestein Knuvlebeita

  Steinen her ved Knuvlebeitmyra er satt opp til minne om slipp til hjemmestyrkene (milorg) under krigen. Natt til 24. februar 1945 var det to slipp, og hjemmefrontkarer fra Eidsvoll og Hurdal mottok da 26 konteinere og tre pakker. Kodenavnet til slipplassen var "anemone", og særmeldinga som ble se...

  Hurdal - Feiring, 16.02.2012 14:39 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Fra Milorgløypa tatt mot syd på Skålsjøen

  I sørenden av Skålsjøen langs bekkedraget går Milorgløypa videre sydover ned til Steinsjøen. Nå, den 27.1.2012, er løypa videre sydover ikke farbar på grunn av åpen bekk, og det er uveisomt på begge sider. Men med mer frost og snø, er løypa et godt og variert løypealternativ mellom Skålsjøen og V...

  Østmarka, 27.01.2012 13:49 - Jann Bergholtz
 • darkblurbg
  Verpåsen: En fin rasteplass langs oldtidsveien

  Slik skiføret er i Sørmarka nå i julen ,var det god tid til å se seg litt om på toppen. Utsikten var ikke på topp i disen, men varp (kasterøyser) og en Milorg-støtte er også verdt å ta med seg. Kjentmannspost 1994-96.

  Sørmarka, 26.12.2011 12:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Slipplass

  I enden av veien som går opp fra Sandungskalven mot Kalvetjernet på Guribrenna/Branntjernshøgda, står dette skiltet. Her foregikk et slipp av forsyninger til Milorg i krigens siste måneder, og noen rustne rester av containerne kan fremdeles sees.

  Nordmarka nord, 09.10.2011 11:33 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Seremoni foran huleåpningen

  I denne hulen ved Åmotdammens vestside skjulte Milorg sine våpen. Hulen er nylig gjenoppdaget, og mer enn hundre mennesker deltok på en minnemarkering 22. august 2011. Fra venstre Alf Stefferud, Steinar Bunæs og Kari Kaarbø.

  Østmarka, 22.08.2011 18:59 - Torben Pettersen
 • darkblurbg
  Orientering før avmarsj

  I forbindelse med minnemarkering for Milorg 22. august orienterte Steinar Bunæs de mange fremmøtte før avmarsj fra Sandbekkstua.

  Østmarka, 22.08.2011 18:06 - Torben Pettersen
 • darkblurbg
  Fjellhula ved Åmotdammen

  Fjellhula ved Åmotdammen sett på nært hold. Her hadde Milorg sitt skjulested for våpen i april 1945.

  Østmarka, 25.04.2011 15:33 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Milorgs skjulested ved Åmotdammen i april 1945

  Milorgs skjulested ved Åmotdammen er nå gjenfunnet, det ligger i et lite benyttet turområde innenfor Lørenskog kommune på Åmotdammens vestside, vel 300 meter fra demningen i nordre ende. Mandag 22. august 2011 kl 18.00 arrangerer Sagelvas Venner en seremoni ved fjellhulen til minne om Milorgs akt...

  Østmarka, 25.04.2011 15:32 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Kjerringfred

  Denne hytta har fått navnet Kjerringfred, men som Milorg-hytte kunne den kanskje like gjerne hett Tyskerfri? Nå er den overnattingssted for dem som vandrer i Toten-traktene. Hytta ligger en liten kilometer øst for toppen av Glåmhaugen.

  Gjøvik, Toten og Land, 05.03.2011 15:44 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Glåmer mot Mjøsa

  I tåka bakerst i bildet ligger Mjøsa, mens Einavatnet ligger rett foran oss, der vi suser ned fra Glåmhaugen. I bunnen av bakkene passerer vi Sønstebygrenda på vår vei mot Åstjern og Lygna. Blåstiskiltet nederst til høyre i bildet viser vei til den gamle Milorg-hytta Kjerringfred, som det går an ...

  Gjøvik, Toten og Land, 21.01.2011 14:08 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  En rask kikk på minnesmerket

  To av de tre som gikk forbi minnetavlen for fallskjermslippet til Milorg D13 23. februar 1945, tok seg tid til en kikk på den. Den firbente markaentusiasten hadde andre prioriteringer. Vi befinner oss her i scooterløypen mellom Holoaseter og Aklangen, nærmere bestemt på myrene rett vest for Heste...

  Nordmarka nord, 09.01.2011 13:04 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Slipp-plassen på Leikemyr

  Her på Leikemyr ble det sluppet 54 containere fra britiske fly i desember 1944 og januar 1945. Vi ser en av disse containerne på den lille knausen. Det er Milorg-gruppe 13322 som har satt den opp. En minneplate forteller historien om slippene her. Slipp-plassen ligger et kort stykke fra skogsbilv...

  Krokskogen - Hole, 07.08.2010 12:58 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Container fra britisk fly

  Denne containeren er en av i alt 54 som ble sluppet i fallskjerm over Leikemyr i desember 1944 og januar 1945. Det var britiske Sterling-fly som slapp containerne, som hovedsaklig inneholdt våpen, radiosendere og ammunisjon. Milorg-gruppe 13322 har satt opp denne containeren på Leikemyr.

  Krokskogen - Hole, 07.08.2010 12:56 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Milorgløypa i Østmarka

  Lenge siden Milorgløypa, her mellom Drettvann og Skålsjøen, har vært preparert. Nå er det mulig å gå i mange av de gamle scooterløypene i Østmarka.

  Østmarka, 10.01.2010 14:57 - Tom Kluge
 • darkblurbg
  Stille på Utliggehytta i kveld

  Hytta på bildet er Løvenskiolds bedriftshytte på Katnosa, men ble under krigen brukt av Milorg. Da ble den omtalt som "Utliggehytta"

  Nordmarka nord, 29.12.2009 14:29 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Lurikoia godt synlig nå

  Lurikoia er tidligere Milorg-hytte benyttet under krigen. Den var godt gjemt før det ble hugget her.

  Nordmarka nord, 16.05.2009 14:19 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Gammel Milorghytte

  En milorghytte nesten nede ved Hakklokalven med flott skilt på veggen og flaggstang. Kanskje en speiderhytte

  Nordmarka nord, 27.02.2009 12:39 - Kari Aanonsen
 • darkblurbg
  Valstadløypa på Svarvestolsbrenna

  En nydelig løype, oppkalt etter orienteringsløperen og milorgmannen Knut Valstad fra Oppsal, som tegnet det første skikkelige turkartet over Østmarka på begynnelsen av 1960-tallet. Etter snøfallet i går var løypa uvanlig fin å gå hele veien fra Mariholtet til Simmingsmyrene. Deler av den er uprep...

  Østmarka, 19.02.2009 16:08 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Milorghytta Kjerringfred

  Her er mulighet for overnatting, hytta ligger 800 meter øst for toppen av Glåmhaugen. For å komme til hytta om sommeren er det fint å gå rød merket skiløype østover fra skiltstolpen ved Glåmhaugen. Følg løypa ca. 500 meter til den gjør en stor bue til venstre. Stil kompasset på 115 grader. Hytta ...

  Gjøvik, Toten og Land, 15.10.2008 14:51 - Else Randi Kvåle
 • darkblurbg
  Vinterstemning i Finnvassdalen

  Finnvassdalen er navnet på den ville dalen mellom Finnvann og Spålen. Trasker du rundt her sommerstid, vil du kunne komme over rester fra Milorgaktivitetene her under krigen, dvs. gamle slippcontainere

  Nordmarka nord, 18.11.2007 14:39 - Alma Lillevold
 • darkblurbg
  Nysnelag i sporene

  I løpet av natten var det kommet et par centimeter nysne som hadde lagt seg i sporene i de høyeste deler av Marka. Det var tilfelle her like vest for Grønntjern, der løypen mellom Bislingen og Gjerdingen møter løypen mot Grønntjern og Svartbekktjern. I dette løypekrysset ble det under krigen (23/...

  Nordmarka nord, 18.02.2007 11:35 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kjentmannspost 45, 2006-2008

  Rett øst for Østmarkskapellet ligger en milorghule fra krigens dager, her ble det gjemt våpen og annet utstyr uten at tyskerne fant det. På blåsti inn går du i typisk Østmarka på tvers-terreng: bratt opp og ned. Du kan lese mer om stedet i kjentmannsheftet og på www.kjentmannsmerket.org

  Østmarka, 11.09.2006 12:44 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Underveis til slippstedet passeres den idylliske Nordbysjøen

  Østmarka MILORG slippsted ved Kåterudmåsan.

  Østmarka, 08.08.2006 15:20 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Kåterudmåsan - gammel slipplass

  Flyslipp til Østmarka Milorg gruppe ved Kåterudmåsan. Flyene kom i 1945 rett mot fotografen.

  Østmarka, 08.08.2006 15:20 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Østmarka Milorg gruppe markerer flyslipp

  Flere containere er fortsatt å finne i området rundt Kåterudmåsan

  Østmarka, 08.08.2006 15:20 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  På gamle trakter

  Finn Ramsøy (fv.), Kjell Graff, Thore Øverlie og Bjarne Aaberg ("Tito") kjenner Sandvikshytta bedre enn de fleste. Som medlemmer av Milorg D13 lå de her inne i flere perioder i 1943-45, helt til fredsbudskapet kom 8. mai 1945. I dag var det gjensyn med gamle trakter, og et trivelig et sådan.

  Nordmarka nord, 09.06.2006 12:03 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Solrik vårdag på Fagerliseter

  Fagerliseter ligger vakkert plassert syd for Katnosa. Selv om setervollen ligger 500 m.o.h., ligger den sydvendt, så her har det nok vært gode vekstvilkår da Ringeriksbøndene setret her frem til 2. verdenskrig. Nå står det bare hovedhuset igjen på vollen. Fagerliseter var forøvrig base for en avd...

  Nordmarka nord, 28.05.2006 12:10 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Her stod Hoho-hytta

  Milorg gruppe 14242 Hole brukte denne hytta en periode under krigen. Gruppesjefen vekket sine karer om morgenen med å si «hoho», derav navnet. På midten av 1960-tallet ble den flyttet til Hjemmestyrkemuseet på Norderhov gamle Prestegård, men fortsatt kan man se fundamentet og den lille kjelleren....

  Krokskogen - Hole, 21.10.2005 15:47 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Minneverdig emballasje ved Hoho

  Ved fundamentet av den nå flyttede Hoho-hytta finnes fremdeles rester spor etter milorgfolkene som brukte hytta under krigen. Men glass- og hermetikkemballasje samt kokekarene som er etterlatt her skal verken fjernes eller flyttes, da de er en del av et minnesmerke for historien om hytta og de me...

  Krokskogen - Hole, 21.10.2005 15:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Katnosa fra uvant vinkel

  Bildet er tatt fra den lille åsryggen rett nord for Fagerlisetra. Her har man fritt utsyn over Katnosa, og Milorglaget som lå på Fagerlisetra under krigen kunne sikkert lett sende signaler over til laget på Sandvikskoia.

  Nordmarka nord, 11.09.2005 09:31 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Krigsminner på Fagerliseter

  I dette området av Nordmarka finnes mange krigsminner, og de større stedene som ble brukt av Milorg har blitt merket med en slik plate vi ser på bildet.

  Nordmarka nord, 11.09.2005 09:30 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Fagerliseter

  Fagerliseter ligger oppe på høyden rett syd for Fagervika i Katnosa. Dette er en tradisjonsrik Nordmarksseter som også var i bruk som base for Milorg under krigen.

  Nordmarka nord, 11.09.2005 09:25 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Fallskjermslipp ved Atjern

  Her ved Atjern ble det ved flere anledninger sluppet forsyninger til Milorg under andre verdenskrig.

  Krokskogen - Hole, 13.03.2005 10:56 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Anorakktørk i Milorgmiljø

  Heldig er den som kan sitte ved Spålsbu før kl. 11 om morgen en vanlig onsdag! Rart å tenke på at "gutta på skauen" kanskje satt på samme sted i vintermånedene i 1945. Da var Spålsbu base for en av flere slippgjenger som lå i området her inne

  Nordmarka nord, 31.03.2004 10:55 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Sol og snø i hjertet av Nordmarka

  Nydelig vintervær her ved Spålsbu, der Milorg D13 hadde base under krigen

  Nordmarka nord, 17.01.2004 13:38 - Alma Lillevold
 • darkblurbg
  Døypefonten

  Dette kunne vært en hvilken som helst myr i Oslomarka, men den ligger like ved putten med navn Døypefonten (en gang kjentmannspost), på åsryggen mellom Aklangen og Finnvann. Og like ved finner du åsen Prekestolen, så her beveger man seg virkelig i sakralt lende. En morsom opparbeidet, men gjengro...

  Nordmarka nord, 30.08.2003 14:33 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Lurikoia

  Milorghytta "Luri" ved Båhus-Branntjern lå atskillig mer bortgjemt under krigen enn den gjør nå. Det ble hogd mye her i området for noen år siden, og hele terrenget rundt tjernet her har skiftet karakter.

  Nordmarka nord, 12.01.2003 11:01 - Marianne og Christian Reusch
 • darkblurbg
  Fingerbøl

  Bildet er fra starten på Fingerbølmyrene (løypa mot Sandbakken) mellom Langvann og Sør Elvagå. her var det laget slipplass av Milorg under krigen, men den ble aldri brukt

  Østmarka, 24.11.2002 10:06 - Kjell Kristiansen
 • darkblurbg
  Kuvehytta

  Kuvehytta mellom de to Oppkuvvannene var i bruk som Milorgkoie under krigen. Nå for tiden er det OFA som befolker hytta. Og ja - det er fine fiskemuligheter i vassdraget her!

  Krokskogen - Hole, 16.04.2002 18:04 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Maiskitur: En slippmyr for Milorg D13 fra krigshandlingene i Nordmarka

  Det er dagen etter 8. mai i dag, og det kan være passende å minnes de mange som lå på skauen i krigsårene. Det er flott at Skiforeningen og Milorgklubben reiser disse minnetavlene, slik som her på Langtjernbrenna.

  Krokskogen - Hole, 09.05.2001 18:33 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Spålsbu - base for Milorg D13 under krigen

  "Gutta på skauen" hadde base i hytta, og i området rundt Spålen finnes mange rester etter slippcontainere

  Nordmarka nord, 14.03.1999 12:00 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Spålsbu, gammel Milorghytte fra krigsdagene  Nordmarka nord, 14.03.1999 12:00 - Steinar Kjærnsrød
 • darkblurbg
  Milorgfolk på Sandvikshytta vinteren 1945

  Det er skrevet mye om Milorg-aktiviteten i Marka under okkupasjonen, og interesserte bør lete etter "Gutta på skauen" (Halvor & Larsen forlag, 1953) og "Minner fra krigen" (v. Våpenstaben 100/13001).

  Nordmarka nord, 04.05.1945 13:35 - Ukjent
 • darkblurbg
  Våpenpuss ved Auretjernskoia

  Auretjernskoia var tilholdssted for deler av Milorg D13 baseavdeling nord i Marka de to siste månedene av krigen.

  Nordmarka nord, 03.04.1945 10:00 - Ukjent
 • darkblurbg
  Sandvikshytta vinteren 1945

  I områdene rundt Spålen, Katnosa og Sandungen var det mye Milorg aktivitet under okkupasjonen, og Sandvikshytta var et sentralt sted

  Nordmarka nord, 12.02.1945 11:49 - Ukjent

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 118 treff

#32608: God info langs Knutssætervegen

Her ved Knutssætervegen på Vindflomyrene finner vi nyttig og god informasjon både om lokal krigshistorie, og om hvordan vi finner fram til Molstadbrenna, et flott utsiktspunkt på Totenåsen. På Vindflomyrene ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene, som kom 22. februar og 3. mars.

 • 13.10.2019 13:48 - av Sverre Dysthe,
 • 25 treff
2 av 118 treff

#31428: Hytta Sjåinn over Risfjellkastet

Hytta Sjåinn ble bygget av vaktmesteren på Skui skole etter at den gamle utedoen på skolen ble skiftet ut med en moderne «brusedo» på slutten av 1930. Hytta ble satt opp av materialer fra den gamle utedoen. Navnet antyder at dette var et hyggelig sted hvor man gjerne «så innom». Den ble brukt som milorghytte under krigen. I dag ser det ut til at den er ute av bruk, og vedlikeholdet er avsluttet.

 • 25.05.2019 13:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 49 treff

3 av 118 treff

#31723: Milorgskilt ved Nøklevann

Mange steder i marka er milorgaktivitet skiltet, så også her ved Nøklevann.

 • 18.05.2019 11:26 - av Morten Synstelien,
 • 21 treff
4 av 118 treff

#31726: Stien i ura opp Nesseterdalen

Stien går i raset, og har nok vært en hestevei i sin tid. Den er nesten helt borte noen steder, men er den raskeste veien opp til milorghytta Baklia.

 • 16.04.2019 13:12 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff

5 av 118 treff

#31727: Parkeringsplasser rett nord for Nestunnelen

Det er parkeringsmuligheter om du kommer fra Oslo rett etter tunnelen ved Nes. Her er det fint å starte hvis du skal opp Nesseterdalen heller besøke milorghytta Baklia. Stien er ikke veldig synlig. Det er nesten så du ser Baklia herfra. Under krigen gikk ikke veien så høyt oppe, men gikk langs Neslandet, det som blir kalt Gamleveien i dag.

 • 16.04.2019 13:01 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
6 av 118 treff

#31045: Øvre Finnerudseter

En idyllisk plass i skogen: Finnerudvollen der både nedre og øvre Finnerudseter ligger. Dette var også slipplass for Milorg D13 i februar 1945.

 • 10.03.2019 12:29 - av Karen Louise Åmli,
 • 45 treff

7 av 118 treff

#31044: Nedre Finnerudseter

En idyllisk plass i skogen: Finnerudvollen der både nedre og øvre Finnerudseter ligger. Dette var også slipplass for Milorg D13 i februar 1945.

 • 10.03.2019 12:27 - av Karen Louise Åmli,
 • 36 treff
8 av 118 treff

#30187: Minne om Pipit

Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

 • 03.11.2018 11:32 - av Erik Unneberg,
 • 96 treff

9 av 118 treff

#30132: Jutulflagget på plass ved Langåshytta

I dag vaiet flagget til IL Jutul på Langåshytta. På tidligere bilder av hytta, for eksempel bilde nr. 26200, er det hverken flaggstang eller flagg. Hytta ble bygget i 1934, opprinnelig for skogsarbeidere, men under krigen var den tilholdssted for milorgfolk. Det er idrettslaget (IL Jutul) som disponerer og vedlikeholder hytta.

 • 20.10.2018 12:22 - av Erik Unneberg,
 • 71 treff
10 av 118 treff

#30082: Slipplass for Milorg nord for Setervann

Nord for Setervann og sørøst for Tvillingtjerna står dette skiltet til minne om fallskjermslipp her under krigen. Ved å klikke på posisjonsikonet, ser du hvor dette er på kartet!

 • 07.10.2018 11:38 - av Einar Husebye,
 • 203 treff

11 av 118 treff

#31657: Restaurert Rolighet

Forfallet hadde kommet langt da milorghytta Rolighet ble restaurert. Jorda hadde begynt å sige inn i den, og måttes gravet ut igjen.

 • 30.09.2018 13:53 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff
12 av 118 treff

#31656: Notater funnet i milorghytta Rolighet

Under restaureringen av milorghytta Rolighet på Krokskogen fant man notater fra et sprengstoffkurs. Disse er slått opp på veggen der nå.

 • 30.09.2018 13:21 - av Morten Synstelien,
 • 16 treff

13 av 118 treff

#31722: Info på milorghytta Rolighet

Her ser vi båtrutene de brukte på Tyrifjorden under krigen.

 • 30.09.2018 13:20 - av Morten Synstelien,
 • 23 treff
14 av 118 treff

#31655: Planløsning for Rolighet

Dette skiltet henger på veggen til milorghytta Rolighet.

 • 30.09.2018 13:20 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff

15 av 118 treff

#31654: Infoskilt ved milorghytta Rolighet

Dette skiltet er plassert på milorghytta Rolighet.

 • 30.09.2018 13:20 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
16 av 118 treff

#31653: Merking ved milorghytta Rolighet

Milorghytta Rolighet hadde forfalt, Den var egentlig forbi all redning, men ble allikevel restaurert, og dermed reddet.

 • 30.09.2018 13:20 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

17 av 118 treff

#31652: Milorghytta Rolighet

Milorghytta Rolighet var kjentmanspost i 2012, og har siden blitt restaurert. Ligger som de fleste milorghytter knotete til. Under krigen stod skogen tett her.

 • 30.09.2018 13:19 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
18 av 118 treff

#31733: Mot milorghytta HQ

Under krigen var ikke veien bygget, og hytta ligger bare noen få meter fra veien, men syns ikke. Kjekt med kjentmann også her.

 • 30.09.2018 12:47 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff

19 av 118 treff

#31732: Utydelig sti

Stien til milorghytta HQ er ikke veldig tydelig.

 • 30.09.2018 12:47 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff
20 av 118 treff

#31658: Milorghytta HQ på Krokskogen

Denne typen milorghytter var prefabrikert, her er taket renovert. På døren står det en gammel advarsel om at selvskudd er utlagt.

 • 30.09.2018 12:40 - av Morten Synstelien,
 • 38 treff

21 av 118 treff

#31721: Info om milorghytta Baklia

Disse to arkene lå inni hytta, mye fin info.

 • 30.09.2018 11:53 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff
22 av 118 treff

#31661: Milorghytta Baklia fortsatt i brukbar stand

Milorghytta Baklia er er temmelig komplett, og er i bra stand, selv om den var midlertidig.

 • 30.09.2018 11:52 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff

23 av 118 treff

#31660: Inni milorghytta Baklia

Litt sliten inni, men mulig å sove der om det ønskes.

 • 30.09.2018 11:52 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
24 av 118 treff

#31659: Milorghytta Baklia

Denne milorghytta ligger i Nesseterdalen. Hytta er åpen, men vanskelig å finne hvis du ikke vet hvor den er. Den var dekket av granbar under krigen og da gikk Osloveien langs Neslandet.

 • 30.09.2018 11:50 - av Morten Synstelien,
 • 24 treff

25 av 118 treff

#29978: En mystisk ruin

Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Rundt omkring ligger en mengde endelokk fra (olje)fat i stabel eller spredt i terrenget. De var sannsynligvis brukt som takplater. Hytta er mosegrodd og av gammel dato, men jeg har ikke funnet hverken omtale eller bilder av den noe sted. Kanskje en Milorg-celle fra krigen? Byggestandard og beliggenhet kan tyde på noe slikt.

 • 13.09.2018 15:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 96 treff
26 av 118 treff

#29685: Rast ved Nordre Ryggevann

Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en tur til ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Her har gjengen en rast. Vi ser Nordre Ryggevann i bakgrunnen.

 • 22.06.2018 12:09 - av Steinar Bunæs,
 • 68 treff

27 av 118 treff

#29684: Ny tavle ved Musehogget

Skedsmo Historielag satte 22. juni 2018 opp en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. Slik ser den ut.

 • 22.06.2018 12:00 - av Steinar Bunæs,
 • 60 treff
28 av 118 treff

#29686: Musehoggets konturer

Hyttas konturer markert med furustammer og lagets leder Vidar Larsen i hyttas bortre hjørne. Bildet er fra Skedsmo Historielags minnemarkering ved stedet der milorghytta lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Hytta lå utilgjengelig til på myra øst for Lalaåsen og øst for Nordre Ryggevann, rett sør for utfartsstedet Busterudvangen. Her kunne en føle seg rimelig trygg for at tyske soldater ikke skulle finne fram. Det er kjent at flere i Milorg benyttet seg av hytta, men ingen navn er kommet fram.

 • 22.06.2018 11:48 - av Steinar Bunæs,
 • 58 treff

29 av 118 treff

#29688: Minnetavle og kaffekjele

Skedsmo Historielag arrangerte 22. juni 2018 en minnemarkering ved stedet der milorghytta Musehogget lå. I dag er bare konturene av grunnmuren og rester av noen bruksgjenstander tilbake. Her ser vi minnetavlen med rester av komfyr, kaffekjele og diverse annet.

 • 22.06.2018 11:45 - av Steinar Bunæs,
 • 78 treff
30 av 118 treff

#29687: Befaringsgruppa

Befaringsgruppa fra Skedsmo Historielag under oppsettingen av minnetavlen ved stedet milorghytta Musehogget i Romeriksåsene lå.

 • 22.06.2018 11:35 - av Steinar Bunæs,
 • 58 treff

31 av 118 treff

#29132: Milorgforlegning

Godt skjult mellom Bjønnputten og Hakkloa ligger denne hytta, brukt av Milorg under krigen. Hvorfor det er brent inn (?) «juleøl» på veggen til venstre vet i ikke fotografen, men kanskje er det noen som vet?

 • 29.03.2018 13:03 - av Jørgen Øverbye,
 • 121 treff
32 av 118 treff

#28881: Kampskole for Milorg/Polar Bear

I bakkene mellom Skålsjøen og Røyrivann står dette skiltet ved skiløypa. Det står mer om Polar Bear i teksten om Mønekollen her på Skiforeningens sider, se https://www.skiforeningen.no/marka/steder/?id=358.

 • 01.03.2018 13:32 - av Nina Didriksen,
 • 132 treff

33 av 118 treff

#31698: Milorgskilt på Retthella

De høye åsene med god sikt gir fine radioforhold, sikkert derfor disse plassene ble valgt.

 • 27.10.2017 14:17 - av Morten Synstelien,
 • 25 treff
34 av 118 treff

#27352: Fagerliseter 1928 og 2017

Fagerliseter er vel nå best kjent som base for et av lagene til Milorg D13, men har en mye lengre fortid som seter. Bildet viser hvordan det så ut på setervollen nedenfor hovedhuset i 1928, med en stor driftsbygning (fjøs?) og fredelige kyr. Nå vokser store graner der driftsbygningen sto, og også der steinene i forgrunnen på det gamle bildet ligger. Rester av pillarene til driftsbygningen kan fortsatt sees om man titter inn blant granene på rett sted, mens granholtet ved steinene gjorde det umulig å ta et bilde fra nøyaktig samme ståsted som i 1928.

 • 19.07.2017 16:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 191 treff

35 av 118 treff

#27234: En forlatt beverhytte ved Halssjøen

Langs vannet begynte det å bli spor etter tidligere beveraktivitet, og etter hvert dukket også beverhytta frem. Tydelig forlatt, og ganske oversvømt. Kanskje ble byggingen startet før vannet ble oppdemt på 1950-tallet. Beveren hadde også gjort en grundig ryddejobb langs Milorgløypa, der den går på land etter Halssjøen.

 • 27.06.2017 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 160 treff
36 av 118 treff

#27220: Utsikt fra vestbredden over to holmer til sol og badende

Som teksten til bilde nr. 27219 sier, var dagens mål Milorg-hula. Der hadde tallrike hjemmestyrker samlet seg, blodtørstige og klare til forsvar med nyslipte snabler. Vi klippet og rømte uten noe forsøk på å undersøke hula mer nøye eller ta bilder der. Da var det mer fristende med de sol- og vannbadende på østsiden av dammen.

 • 24.06.2017 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 155 treff

37 av 118 treff

#27219: Over demningen med sti, men uten bro

Dagens mål var milorghula ved Åmotdammen. Kjentmannsboka sier ingen bro over damkrona. Orienteringskartet fra 2002 og turkart over området viser sti opp på damkrona og videre stisystem til hula. Begge deler er riktige. Ved dagens vannføring er det uproblematisk å krysse overløpet uten å bli våt på føttene, men stisystemet på den andre siden er nokså gjengrodd og vanskelig å følge. Veivalget anbefales ikke.

 • 24.06.2017 14:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 130 treff
38 av 118 treff

#26242: Milorgcelle i Styggdalen

Milorgcella i Styggdalen rett under Seksputthøgda lå på en ganske smal og utilgjengelig hylle i bratt terreng. Samme mønster som cella ved Svarttjern. Ikke så rart, for det var de samme folka fra Jevnaker som bygde cellene og holdt til der. Her er tomta, med restene av en vedkomfyr, og det tradisjonell og lite prangende minnesmerket i rustfritt stål. I bakgrunnen er den søndre myra i Styggdalen, en dal med stupbratte, men tilvokste sider, og bløte myrer i bunnen.

 • 28.10.2016 12:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 366 treff

39 av 118 treff

#26200: Langåshytta: hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945

I Langåsdalen øst for Langåsen ligger Langåshytta, som var hovedkvarter for Milorgavsnitt 13300 1945. Hovedhytta er tømmerhytta til høyre i bildet, mens bygningen til venstre, «Uvdal», er skjul og kanskje et enklere oppholdsrom. Tømmerhytta bærer litt preg av at grunnmuren har satt seg, og henger til dels på pipa. Atie prøver å finne ut hva hovedhytta ble kalt. Vi ble enige om at det sannsyligvis var «Borte-vekk» med hestesko for lykke.

 • 16.10.2016 14:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 231 treff
40 av 118 treff

#26130: Milorgkoia ved Styggedalen

Post 23 i årets kjentmannshefte leder oss til en tidligere Milorg-koie langt nord på Krogskogen. Her er det virkelig uveisomt og flott villmark. Og gjesteboken måtte signeres.

 • 01.10.2016 10:02 - av Torgeir Stenstad,
 • 169 treff

41 av 118 treff

#26056: Milorghulen ved Smalvann

Denne hulen brukte Milorg til å gjemme våpen og ammunisjon fra 1943 og ut krigen. Hulen er tørr og fin, og ble aldri oppdaget av tyskerne.

 • 18.09.2016 12:10 - av Torkel Kristoffersen,
 • 484 treff
42 av 118 treff

#25970: Lauvputten ved Karidalsveien: slipplass for Milorg D13

Langs Karidalsveien rett nord for Lauvputten står dette skiltet om fallskjermslipp til Milorg D13. Den aktuelle delen av D13 hold til i Lurikoia ved Båhus-Branntjern, se bilde nr. 25972.

 • 06.09.2016 12:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 188 treff

43 av 118 treff

#25841: Rustne minner

Her, i Grønntjernkrysset, fikk Milorg et flyslipp 23. februar 1945. Containerrestene ligger her fortsatt, som et minne om alvoret som hersket den gang.

 • 05.08.2016 16:55 - av Erik Unneberg,
 • 150 treff
44 av 118 treff

#25696: Rester fra siste verdenskrig

Milorg D-13 holdt blant annet til ved Fagerliseter og mottok natten mellom 22. og 23. februar 1945 et slipp med våpen og utstyr fra tre engelske fly midt i dagens naturvernområde Spålen-Katnosa i nærheten av Prekestolen.

 • 13.06.2016 11:32 - av Kjersti von Krogh,
 • 182 treff

45 av 118 treff

#25668: Våpenlageret på «Kjelleren på hylla» ved Ørretfallet

I den bratte lia mot Kolletuppen hadde Milorg under krigen to våpenlagre. Bilde nr. 24724 og bilde nr. 24736 viser det øvre lageret, som lå i steinur. Men det mest kjente lageret, «Kjelleren på hylla», fant vi ikke senhøsten 2015. Men i dag fant jeg det, etter et ganske langvarig og nøye søk på hyllene øst for Vesleelva. Gropa mellom steinen, noen rustne blikkbiter og et galvanisert (lufte)pipeelement viser at dette var lageret. Bilde nr. 25669 gir noen hint om hvor det er og hvordan man kan komme seg dit.

 • 31.05.2016 15:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 196 treff
46 av 118 treff

#24724: Et våpenlager tyskerne aldri fant

I 1944 gjemte Milorg-folk våpen oppunder Åmotkollane. Ifølge beretningene skal det ha vært to våpenlagre. Det ene, kalt "kjelleren" lå på en fjellhylle ca. 150 meter nord for veien sør for Aurevann. I dag kan man se rester av dette lageret, som også er en post for geocacherne. Det andre lageret er det vi ser rester av på bildet. Det ligger høyere opp i ura.

 • 26.12.2015 14:50 - av Erik Unneberg,
 • 413 treff

47 av 118 treff

#24670: Vesleelva

Det var kaldt ved Vesleelva i dag, for solen nådde ikke ned hit. Skiltet vi kan skimte til venstre i bildet, har denne teksten: "SIS-radiostasjonen Meton opererte høsten 1943 herfra med strøm fra Løvenskiolds kraftstasjon i bekken her. Den måtte flytte etter å ha vært peilet inn av tyskerne." SIS er forkortelse for Secret Intelligence Service. Se også bilde nr. 20659. På den andre siden av elven står et annet skilt, til minne om Milorggruppe 13313, som hadde lagret våpen i en steinrøys ca. 150 meter nord for skiltet.

 • 13.12.2015 12:12 - av Erik Unneberg,
 • 255 treff
48 av 118 treff

#24736: Øvre våpenlager ved Ørretfaldet

I den opprinnelige teksten til bilde nr. 24724 spurte Erik Unneberg om noen kunne bekrefte at bildet viste det øvre våpenlageret til Milorg (gruppe 13313, «Lommedalstroppen») oppunder Åmotkollane (ved Ørretfaldet). Mitt bilde viser den steinkonstruksjonen jeg fant på grunnlag av en beskrivelse lommedøling og lokalhistoriker Odd Joachim Olsen ga meg ved to anledninger. I denne forbindelse synfor jeg steinura grundig. Det er uten tvil samme steinkonstruksjon som på Eriks bilde, så da burde funnet være bekreftet.

 • 13.10.2015 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 227 treff

49 av 118 treff

#24289: Ved krigsminnesmerket på Vindflomyrene

Sverre Dysthe har tatt turen innover Totenåsen, og stanser opp ved minneplaten som er satt opp langs Knutssætervegen på Vindflomyrene. Her ble det sluppet to laster med våpen og ammunisjon fra England på ettervinteren 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene, som kom 22. februar og 3. mars.

 • 01.10.2015 12:57 - av Eivind Molde,
 • 198 treff
50 av 118 treff

#24142: På vei til Svarttjernshøgda

Turen fra Milorg-cella og videre til Svarttjernshøgda er bratt og byr på noen utfordringer. Det er mange tendenser til tråkk, men de ender helst i intet. Her tar Atie sats for å komme opp et hufs og under et fremspring. Her må hodet holdes lavt!

 • 17.08.2015 16:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 312 treff

51 av 118 treff

#24141: Her lå Milorg-cella ved Svarttjern

Beskrivelsen sier liten hylle, og liten er den. Hyttas størrelse avspeiler dette, 3,5 x 1.9 meter er oppgitt. Ikke stedet for folk med høyde over gjennomsnittet. Minnesmerket i rustfritt stål er synlig i høyre bildekant, godt lesbart før bildet ble krympet til passende markadatabaseformat. Stien inn til tomta er ganske tydelig, men det er mange varianter før stiene kommer sammen her.

 • 17.08.2015 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 297 treff
52 av 118 treff

#23819: På en hylle mellom stupene

Årets utgave av Ola Dilt gir muligheter til å gå og krabbe Østmarka på tvers. Denne hytteruinen fant vi i bratthenget øst for Mellom-Spinneren, ned mot Klokkeruddalen. Isolasjon i form av grov glassvatt sydd inn i svartpapp tyder på at den var i bruk tidlig på 1950-tallet. Om denne skriver Even Saugstad i boka Østmarka følgende: «Her lå ei Milorghytte under krigen, kalt «Spinnheim». Hytta ble overtatt og restaurert av speidere fra Ljan, men falt etter hvert sammen.» Godt gjemt og vanskelig tilgjengelig da hytta fortsatt sto oppreist, men med god oversikt over dalen. Her er restene i 2015.

 • 05.06.2015 12:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 316 treff

53 av 118 treff

#23637: Slipplassen Jan

Den 23. februar 1945 ble det gjort et fallskjermslipp fra et engelsk fly til milorggruppe D13 her like ved Grønntjern. Rester fra slippet ser vi her.

 • 21.04.2015 11:50 - av Erik Unneberg,
 • 443 treff
54 av 118 treff

#23079: Nesten gjennombrudd

Solen trengte gjennom skydekket en liten stund i dag. Dette bildet er fra Milorgløypa over Skålsjøen (255 moh.) med Søndre Liseterkollen til venstre.

 • 02.02.2015 10:20 - av Snorre Veggan,
 • 250 treff

55 av 118 treff

#22320: Godt skjult under Svarttjernshøgda

Milorg-folk fra gruppe 14231 Jevnaker hadde behov for et godt skjulested mot slutten av 2. verdenskrig, og en liten hytte ble lagt under Svarttjernshøgda i svært ulendt terreng ved det lille vannet Svarttjern. Vel fremme ved hyttas 4. vegg - fjellveggen, ved minnesmerket som ble satt ned 3. september 1990, blir kjentmannspostkode og dato notert.

 • 26.09.2014 11:54 - av Kjersti von Krogh,
 • 464 treff
56 av 118 treff

#22203: På Kåterudmåsan

Her ved Kjentmannsposten i Østmarka Naturreservat er du garantert alene. Flott i dag, der det var slipp til Milorg i april 1945.

 • 13.09.2014 10:53 - av Torgeir Stenstad,
 • 234 treff

57 av 118 treff

#22122: Kronglete og bortgjemt

På østsiden av Svarttjern, oppunder Nordmarkas høyeste kolle, var det en milorgcelle under krigen. Når en går i det kronglete terrenget, er det lett å skjønne hvorfor de gjemte seg unna akkurat her. Nå er det kommet en kjentmannspost her for å trekke stedet frem fra glemselens skygger. På berget står et lite skilt med inskripsjonen "HS-celle Svarttjern O. 14-23 1944".

 • 06.09.2014 15:29 - av Nina Didriksen,
 • 388 treff
58 av 118 treff

#22062: En ordentlig hytteruin ved Kringletjern

På odden i sørenden av Kringletjern ligger det en hytteruin i god orden. Veggene er lagret på grunnmuren, mens murstein og andre materialer ligger i sirlige stabler ellers på tomta. Peisovn nr. 13 fra Bærums Verk og vedkomfyr fra Drammens Jernstøberi. Dette er sansynligvis samme hytte som Milorg-hytta som omtales på bilde nr. 17662.

 • 27.08.2014 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 414 treff

59 av 118 treff

#20368: Minnesmerke etter HS-cellen Etcetera

Dette ubetydelige metallskiltet, riktig nok i rustfritt stål, er minnesmerket etter Milorgs HS-celle Etcetera rett syd for Sønsterudseter. Navnet fikk den på grunn av vanskelig beliggenhet og en så diffus veibeskrivelse at den like gjerne kunne ha blitt avsluttet med «etcetera, etcetera».

 • 08.10.2013 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 421 treff
60 av 118 treff

#20367: Restene etter en vedkomfyr: HS-cellen Etcetera

På vei på ryggen videre oppover mot Skarpsnoseter fant jeg disse restene etter en vedkomfyr stablet opp mot en stubbe. I nærheten var det også murstein og bølgeblikk. Sverre Grimsrud kan fortelle at dette var plassen der Milorg HS-cellen Etcetera lå. Selve hytta er nå flyttet til Sønsterudseter, se bilde nr. 20369.

 • 08.10.2013 15:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 579 treff

61 av 118 treff

#20225: Minneplate flyslipp Bukkemyra

Denne plata er satt opp til minne om Milorg, som mottok flyslipp her under andre verdenskrig. Plata er festet på en liten bergvegg like ved Osttjennsvegen (på høyre side når en kommer sørfra). Slippene ble mottatt på Bukkemyra på andre sida av vegen. Enda ligger det konteinere fra disse slippene på vestsida av myra.

 • 24.09.2013 12:50 - av Thore Knudsen,
 • 590 treff
62 av 118 treff

#20188: Handkleputten

Like inntil vegen, vel en kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen, ligger Handkleputten. Dette er ett av stedene her oppe på Lomtjennshøgda der Milorg mottok slipp under krigen.

 • 17.09.2013 12:08 - av Thore Knudsen,
 • 309 treff

63 av 118 treff

#20187: Minnestein Lomtjennshøgda

En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda, både ved Handkleputten og på Sjuputtmyra.

 • 17.09.2013 11:58 - av Thore Knudsen,
 • 411 treff
64 av 118 treff

#19818: Rudsetra ved Harestua

Rudsetra ble brukt av etterretningstjenesten ved "Radiosender Beta" og av hjemmestyrkene ved MILORG D 13 "Gutta på skauen" under okkupasjonen 1940-45. Setra ligger mellom Harestuvannet og Paradiskollen.

 • 28.07.2013 09:30 - av Bjørg Løvlien,
 • 566 treff

65 av 118 treff

#19728: Okseløken i Søndagsbrenna

Okseløken er et lite, nesten rundt vann som ligger rett vest for gammel skiløype og blåst,i og øst for midten av Merratjern. Det er spesielt fordi breddene overalt er høyere enn vannet, og at det derfor ikke har noe synlig utløp, selv om turkartet mener noe annet. På myra nord for vannet var det slipplass med slipp til Milorg D13 den 21. februar 1945. Igjen: navnet har opplagt med okser å gjøre, men hva var bakgrunnen for dette?

 • 28.06.2013 16:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 375 treff
66 av 118 treff

#19542: "Rolighet" har forfalt ytterligere i vinter

Da fotografen besøkte Milorg-cellen sist høst, var det tydelig at forfallet var kommet langt, men det var blitt verre i løpet av vinteren. I tillegg ser det ut til å ha vært en museinvasjon på bord og i hyller. Trist å se at dette historiske sted antageligvis går mot slutten.

 • 24.05.2013 12:14 - av Kjersti von Krogh,
 • 424 treff

67 av 118 treff

#23533: Et minne om flyslipp

Her i området ble det sluppet våpen og ammunisjon fra England 22. februar og 3. mars 1945. Motstandsmenn fra gruppe 1432-4 Milorg i Kolbu tok imot flylastene. Minneplaten er reist av kulturetaten i Østre Toten kommune i 2011, med bistand fra lokale personer og Mjøsmuseet.

 • 10.03.2013 15:42 - av Eivind Molde,
 • 306 treff
68 av 118 treff

#18187: Romjul ved Utliggehytta

Det var en strålende dag ved Katnosa i dag, og kuldegrader, sol og mye snø bidro til det. Her ser vi en av Løvenskiolds hytter, Utliggehytta, som Milorg benyttet under krigen.

 • 27.12.2012 10:36 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 421 treff

69 av 118 treff

#17662: Bordet ved Milorg-hytta ved Kringlervann

Ved sørenden av Kringlervann ligger restene av ei hytte, delvis tatt ned, delvis falt sammen. Mellom blåstien mot Sørskogen og hytta står et rustent bord. Skjærtorsdag 1945 satt fire hjemmefrontgutter i hytta og sendte meldinger til England. Tyskerne hadde peilet inn senderen og skjøt seg inn. En håndgranat traff bordet og laget en stor bulk, forteller Atle Sørskogen. Bulken har med årene utviklet seg til et hull. Og hvordan gikk det så med guttene? Fra Heides bok om Lillomarka og Nittedalsmarka: En av guttene ble såret, de to andre lenket sammen med håndjern. Langfredag, dagen etter, kom det to fremmede karer inn til Sørskogen. Den ene sa ingen ting, han så ut til å være utlending. Disse to ville høre om vi visste noe om gårsdagens begivenheter på Kringla. Selv fortalte de at tre karer ble tatt av tyskerne, en slapp unna. De tre var alle i live, og fremmedkarene mente at de saktens klarte seg, det kunne ikke være så lenge igjen av krigen. Påskeaften kom det nok en fremmedkar. Også han ville vite om Sørskogfolket kjente noe til det som hendte på Kringla skjærtorsdag. Mannen spurte også om det var noen hytte i nærheten som han kunne bruke en stund. Du er den fjerde av Kringla-gjengen, du, da, sa Aslaug (mor til Atle Sørskogen, fotografens tillegg) til den fremmede. Folk sier så mangt, svarte mannen. Aslaug Sørskogen fortalte så at det var ei hjemmefronthytte nede i Ammerudskogen.

 • 13.10.2012 13:08 - av Bjørg Løvlien,
 • 869 treff
70 av 118 treff

#17351: Rolig sted

Denne hytta ble kalt Rolighet og ble brukt som gjemmested for Milorg under krigen. Den er ikke godt vedlikeholdt, men det er lov å ta en titt inn. Her står også en kjentmannspost for perioden 2012-14, og vi anbefaler et besøk.

 • 22.09.2012 13:10 - av Nina Didriksen,
 • 505 treff

71 av 118 treff

#17156: Skålsjøkoia

I disse traktene hadde Milorg stor aktivitet under krigen. I dag er koia restaurert (2007/2008) og benyttes av Høybråten jeger- og fiskerforening.

 • 03.09.2012 08:58 - av Torgeir Stenstad,
 • 391 treff
72 av 118 treff

#16677: Minnetavle ved Åmotdammen

Sagelvas Venner har våren 2012 satt opp denne infoplaten på minnetavlen ved hula hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945. Infoplaten beretter om våpentransporten fra slippstedet i Enebakk til hula ved Åmotdammen og er produsert og montert av Per Høstland, Alf Stefferud og Steinar Bunæs. Søndag 10. juni skal Østmarka Orienteringsklubb ha en kaffepost der under Skogtrim-programmet. Alf Stefferud vil kl. 12 gi en orientering rundt Milorg-aktiviteten i området. Se også bilde nr. 1924 og 16698 i Markadatabasen

 • 31.05.2012 12:00 - av Steinar Bunæs,
 • 668 treff

73 av 118 treff

#16698: Minnetavlen ved Åmotdammen

Minnetavlen foran Milorg-hula ved Åmotdammen fra 2011, påmontert tilleggsinfo 15. april 2012. Se også bilde nr. 16677.

 • 15.04.2012 10:54 - av Steinar Bunæs,
 • 694 treff
74 av 118 treff

#15968: Minnestein Knuvlebeita

Steinen her ved Knuvlebeitmyra er satt opp til minne om slipp til hjemmestyrkene (milorg) under krigen. Natt til 24. februar 1945 var det to slipp, og hjemmefrontkarer fra Eidsvoll og Hurdal mottok da 26 konteinere og tre pakker. Kodenavnet til slipplassen var "anemone", og særmeldinga som ble sendt på radio kvelden forut var: "Politikeren spiller poker."

 • 16.02.2012 14:39 - av Thore Knudsen,
 • 728 treff

75 av 118 treff

#15706: Fra Milorgløypa tatt mot syd på Skålsjøen

I sørenden av Skålsjøen langs bekkedraget går Milorgløypa videre sydover ned til Steinsjøen. Nå, den 27.1.2012, er løypa videre sydover ikke farbar på grunn av åpen bekk, og det er uveisomt på begge sider. Men med mer frost og snø, er løypa et godt og variert løypealternativ mellom Skålsjøen og Vangen-området.

 • 27.01.2012 13:49 - av Jann Bergholtz,
 • 396 treff
76 av 118 treff

#15405: Verpåsen: En fin rasteplass langs oldtidsveien

Slik skiføret er i Sørmarka nå i julen ,var det god tid til å se seg litt om på toppen. Utsikten var ikke på topp i disen, men varp (kasterøyser) og en Milorg-støtte er også verdt å ta med seg. Kjentmannspost 1994-96.

 • 26.12.2011 12:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 312 treff

77 av 118 treff

#14900: Slipplass

I enden av veien som går opp fra Sandungskalven mot Kalvetjernet på Guribrenna/Branntjernshøgda, står dette skiltet. Her foregikk et slipp av forsyninger til Milorg i krigens siste måneder, og noen rustne rester av containerne kan fremdeles sees.

 • 09.10.2011 11:33 - av Nina Didriksen,
 • 521 treff
78 av 118 treff

#14593: Seremoni foran huleåpningen

I denne hulen ved Åmotdammens vestside skjulte Milorg sine våpen. Hulen er nylig gjenoppdaget, og mer enn hundre mennesker deltok på en minnemarkering 22. august 2011. Fra venstre Alf Stefferud, Steinar Bunæs og Kari Kaarbø.

 • 22.08.2011 18:59 - av Torben Pettersen,
 • 424 treff

79 av 118 treff

#14592: Orientering før avmarsj

I forbindelse med minnemarkering for Milorg 22. august orienterte Steinar Bunæs de mange fremmøtte før avmarsj fra Sandbekkstua.

 • 22.08.2011 18:06 - av Torben Pettersen,
 • 329 treff
80 av 118 treff

#14417: Fjellhula ved Åmotdammen

Fjellhula ved Åmotdammen sett på nært hold. Her hadde Milorg sitt skjulested for våpen i april 1945.

 • 25.04.2011 15:33 - av Steinar Bunæs,
 • 638 treff

81 av 118 treff

#14414: Milorgs skjulested ved Åmotdammen i april 1945

Milorgs skjulested ved Åmotdammen er nå gjenfunnet, det ligger i et lite benyttet turområde innenfor Lørenskog kommune på Åmotdammens vestside, vel 300 meter fra demningen i nordre ende. Mandag 22. august 2011 kl 18.00 arrangerer Sagelvas Venner en seremoni ved fjellhulen til minne om Milorgs aktiviteter i Østmarka, med særlig fokus på den krevende og farefulle utstyrstransporten fra slippstedet i Enebakks skoger til Åmotdammen. På siden http://romerike.no/-/event/show/256850/4318492_oppsetting-av-milorg-minneplate finner du mer informasjon om dette. På bildet ser vi Alf Stefferud foran huleinngangen hvor Milorg skjulte sine våpen i april 1945.

 • 25.04.2011 15:32 - av Steinar Bunæs,
 • 862 treff
82 av 118 treff

#13733: Kjerringfred

Denne hytta har fått navnet Kjerringfred, men som Milorg-hytte kunne den kanskje like gjerne hett Tyskerfri? Nå er den overnattingssted for dem som vandrer i Toten-traktene. Hytta ligger en liten kilometer øst for toppen av Glåmhaugen.

 • 05.03.2011 15:44 - av Nina Didriksen,
 • 847 treff

83 av 118 treff

#13335: Glåmer mot Mjøsa

I tåka bakerst i bildet ligger Mjøsa, mens Einavatnet ligger rett foran oss, der vi suser ned fra Glåmhaugen. I bunnen av bakkene passerer vi Sønstebygrenda på vår vei mot Åstjern og Lygna. Blåstiskiltet nederst til høyre i bildet viser vei til den gamle Milorg-hytta Kjerringfred, som det går an å overnatte i.

 • 21.01.2011 14:08 - av Nina Didriksen,
 • 303 treff
84 av 118 treff

#13255: En rask kikk på minnesmerket

To av de tre som gikk forbi minnetavlen for fallskjermslippet til Milorg D13 23. februar 1945, tok seg tid til en kikk på den. Den firbente markaentusiasten hadde andre prioriteringer. Vi befinner oss her i scooterløypen mellom Holoaseter og Aklangen, nærmere bestemt på myrene rett vest for Hesteskovann. Her, ved kommunegrensen mellom Jevnaker og Lunner, mangler det ikke på sne nå. Stavene på bildet forsvant 70 cm ned før de møtte motstand fra bakken.

 • 09.01.2011 13:04 - av Erik Unneberg,
 • 846 treff

85 av 118 treff

#12235: Slipp-plassen på Leikemyr

Her på Leikemyr ble det sluppet 54 containere fra britiske fly i desember 1944 og januar 1945. Vi ser en av disse containerne på den lille knausen. Det er Milorg-gruppe 13322 som har satt den opp. En minneplate forteller historien om slippene her. Slipp-plassen ligger et kort stykke fra skogsbilveien mellom Høymyr og Djupdalen. Det er skiltet sti inn til plassen, ca 1,8 kilometer fra Høymyr.

 • 07.08.2010 12:58 - av Eivind Molde,
 • 454 treff
86 av 118 treff

#12234: Container fra britisk fly

Denne containeren er en av i alt 54 som ble sluppet i fallskjerm over Leikemyr i desember 1944 og januar 1945. Det var britiske Sterling-fly som slapp containerne, som hovedsaklig inneholdt våpen, radiosendere og ammunisjon. Milorg-gruppe 13322 har satt opp denne containeren på Leikemyr.

 • 07.08.2010 12:56 - av Eivind Molde,
 • 473 treff

87 av 118 treff

#11244: Milorgløypa i Østmarka

Lenge siden Milorgløypa, her mellom Drettvann og Skålsjøen, har vært preparert. Nå er det mulig å gå i mange av de gamle scooterløypene i Østmarka.

 • 10.01.2010 14:57 - av Tom Kluge,
 • 722 treff
88 av 118 treff

#11152: Stille på Utliggehytta i kveld

Hytta på bildet er Løvenskiolds bedriftshytte på Katnosa, men ble under krigen brukt av Milorg. Da ble den omtalt som "Utliggehytta"

 • 29.12.2009 14:29 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 340 treff

89 av 118 treff

#10386: Lurikoia godt synlig nå

Lurikoia er tidligere Milorg-hytte benyttet under krigen. Den var godt gjemt før det ble hugget her.

 • 16.05.2009 14:19 - av Torgeir Stenstad,
 • 600 treff
90 av 118 treff

#10082: Gammel Milorghytte

En milorghytte nesten nede ved Hakklokalven med flott skilt på veggen og flaggstang. Kanskje en speiderhytte

 • 27.02.2009 12:39 - av Kari Aanonsen,
 • 524 treff

91 av 118 treff

#10053: Valstadløypa på Svarvestolsbrenna

En nydelig løype, oppkalt etter orienteringsløperen og milorgmannen Knut Valstad fra Oppsal, som tegnet det første skikkelige turkartet over Østmarka på begynnelsen av 1960-tallet. Etter snøfallet i går var løypa uvanlig fin å gå hele veien fra Mariholtet til Simmingsmyrene. Deler av den er upreparert naturløype. Svarvestolsbrenna er det vakre åspartiet mellom Deledalen og Skråbakkhullet, som vi her ser sørover.

 • 19.02.2009 16:08 - av Lise Henriksen,
 • 357 treff
92 av 118 treff

#9446: Milorghytta Kjerringfred

Her er mulighet for overnatting, hytta ligger 800 meter øst for toppen av Glåmhaugen. For å komme til hytta om sommeren er det fint å gå rød merket skiløype østover fra skiltstolpen ved Glåmhaugen. Følg løypa ca. 500 meter til den gjør en stor bue til venstre. Stil kompasset på 115 grader. Hytta ligger på en rabbe nord for Steinbekken.

 • 15.10.2008 14:51 - av Else Randi Kvåle,
 • 900 treff

93 av 118 treff

#7422: Vinterstemning i Finnvassdalen

Finnvassdalen er navnet på den ville dalen mellom Finnvann og Spålen. Trasker du rundt her sommerstid, vil du kunne komme over rester fra Milorgaktivitetene her under krigen, dvs. gamle slippcontainere

 • 18.11.2007 14:39 - av Alma Lillevold,
 • 487 treff
94 av 118 treff

#6824: Nysnelag i sporene

I løpet av natten var det kommet et par centimeter nysne som hadde lagt seg i sporene i de høyeste deler av Marka. Det var tilfelle her like vest for Grønntjern, der løypen mellom Bislingen og Gjerdingen møter løypen mot Grønntjern og Svartbekktjern. I dette løypekrysset ble det under krigen (23/2-1945) gjort et slipp fra et britisk fly. Mottager var Milorg. Slipplassen hadde navnet "Jan". Vi ser minnesmerket (skiltet) som er satt opp i den anledning.

 • 18.02.2007 11:35 - av Erik Unneberg,
 • 1944 treff

95 av 118 treff

#6374: Kjentmannspost 45, 2006-2008

Rett øst for Østmarkskapellet ligger en milorghule fra krigens dager, her ble det gjemt våpen og annet utstyr uten at tyskerne fant det. På blåsti inn går du i typisk Østmarka på tvers-terreng: bratt opp og ned. Du kan lese mer om stedet i kjentmannsheftet og på www.kjentmannsmerket.org

 • 11.09.2006 12:44 - av Nina Didriksen,
 • 511 treff
96 av 118 treff

#6291: Underveis til slippstedet passeres den idylliske Nordbysjøen

Østmarka MILORG slippsted ved Kåterudmåsan.

 • 08.08.2006 15:20 - av Steinar Bunæs,
 • 911 treff

97 av 118 treff

#6290: Kåterudmåsan - gammel slipplass

Flyslipp til Østmarka Milorg gruppe ved Kåterudmåsan. Flyene kom i 1945 rett mot fotografen.

 • 08.08.2006 15:20 - av Steinar Bunæs,
 • 1410 treff
98 av 118 treff

#6289: Østmarka Milorg gruppe markerer flyslipp

Flere containere er fortsatt å finne i området rundt Kåterudmåsan

 • 08.08.2006 15:20 - av Steinar Bunæs,
 • 1973 treff

99 av 118 treff

#6089: På gamle trakter

Finn Ramsøy (fv.), Kjell Graff, Thore Øverlie og Bjarne Aaberg ("Tito") kjenner Sandvikshytta bedre enn de fleste. Som medlemmer av Milorg D13 lå de her inne i flere perioder i 1943-45, helt til fredsbudskapet kom 8. mai 1945. I dag var det gjensyn med gamle trakter, og et trivelig et sådan.

 • 09.06.2006 12:03 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 898 treff
100 av 118 treff

#5999: Solrik vårdag på Fagerliseter

Fagerliseter ligger vakkert plassert syd for Katnosa. Selv om setervollen ligger 500 m.o.h., ligger den sydvendt, så her har det nok vært gode vekstvilkår da Ringeriksbøndene setret her frem til 2. verdenskrig. Nå står det bare hovedhuset igjen på vollen. Fagerliseter var forøvrig base for en avdeling av Milorg under krigen.

 • 28.05.2006 12:10 - av Erik Unneberg,
 • 534 treff

101 av 118 treff

#4585: Her stod Hoho-hytta

Milorg gruppe 14242 Hole brukte denne hytta en periode under krigen. Gruppesjefen vekket sine karer om morgenen med å si «hoho», derav navnet. På midten av 1960-tallet ble den flyttet til Hjemmestyrkemuseet på Norderhov gamle Prestegård, men fortsatt kan man se fundamentet og den lille kjelleren. I fjellet et par meter unna står et minnesmerke med denne inskripsjonen ”HS-CELLE HOHO O. 14.24 FLYTTET TIL HS-MUSEET D. 14.12”

 • 21.10.2005 15:47 - av Erik Unneberg,
 • 952 treff
102 av 118 treff

#4584: Minneverdig emballasje ved Hoho

Ved fundamentet av den nå flyttede Hoho-hytta finnes fremdeles rester spor etter milorgfolkene som brukte hytta under krigen. Men glass- og hermetikkemballasje samt kokekarene som er etterlatt her skal verken fjernes eller flyttes, da de er en del av et minnesmerke for historien om hytta og de mennesker som brukte den.

 • 21.10.2005 15:12 - av Erik Unneberg,
 • 833 treff

103 av 118 treff

#4424: Katnosa fra uvant vinkel

Bildet er tatt fra den lille åsryggen rett nord for Fagerlisetra. Her har man fritt utsyn over Katnosa, og Milorglaget som lå på Fagerlisetra under krigen kunne sikkert lett sende signaler over til laget på Sandvikskoia.

 • 11.09.2005 09:31 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 806 treff
104 av 118 treff

#4423: Krigsminner på Fagerliseter

I dette området av Nordmarka finnes mange krigsminner, og de større stedene som ble brukt av Milorg har blitt merket med en slik plate vi ser på bildet.

 • 11.09.2005 09:30 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 1549 treff

105 av 118 treff

#4422: Fagerliseter

Fagerliseter ligger oppe på høyden rett syd for Fagervika i Katnosa. Dette er en tradisjonsrik Nordmarksseter som også var i bruk som base for Milorg under krigen.

 • 11.09.2005 09:25 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 627 treff
106 av 118 treff

#4115: Fallskjermslipp ved Atjern

Her ved Atjern ble det ved flere anledninger sluppet forsyninger til Milorg under andre verdenskrig.

 • 13.03.2005 10:56 - av Eivind Molde,
 • 1300 treff

107 av 118 treff

#2873: Anorakktørk i Milorgmiljø

Heldig er den som kan sitte ved Spålsbu før kl. 11 om morgen en vanlig onsdag! Rart å tenke på at "gutta på skauen" kanskje satt på samme sted i vintermånedene i 1945. Da var Spålsbu base for en av flere slippgjenger som lå i området her inne

 • 31.03.2004 10:55 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 721 treff
108 av 118 treff

#2406: Sol og snø i hjertet av Nordmarka

Nydelig vintervær her ved Spålsbu, der Milorg D13 hadde base under krigen

 • 17.01.2004 13:38 - av Alma Lillevold,
 • 2709 treff

109 av 118 treff

#2232: Døypefonten

Dette kunne vært en hvilken som helst myr i Oslomarka, men den ligger like ved putten med navn Døypefonten (en gang kjentmannspost), på åsryggen mellom Aklangen og Finnvann. Og like ved finner du åsen Prekestolen, så her beveger man seg virkelig i sakralt lende. En morsom opparbeidet, men gjengrodd sti går fra Døypefonten og ned lia til Aklangen. Området her ligger midt i kjerneområdet for Milorgs D13, og stien kan kanskje være fra den gang?

 • 30.08.2003 14:33 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 1162 treff
110 av 118 treff

#1833: Lurikoia

Milorghytta "Luri" ved Båhus-Branntjern lå atskillig mer bortgjemt under krigen enn den gjør nå. Det ble hogd mye her i området for noen år siden, og hele terrenget rundt tjernet her har skiftet karakter.

 • 12.01.2003 11:01 - av Marianne og Christian Reusch,
 • 1828 treff

111 av 118 treff

#1821: Fingerbøl

Bildet er fra starten på Fingerbølmyrene (løypa mot Sandbakken) mellom Langvann og Sør Elvagå. her var det laget slipplass av Milorg under krigen, men den ble aldri brukt

 • 24.11.2002 10:06 - av Kjell Kristiansen,
 • 1328 treff
112 av 118 treff

#1443: Kuvehytta

Kuvehytta mellom de to Oppkuvvannene var i bruk som Milorgkoie under krigen. Nå for tiden er det OFA som befolker hytta. Og ja - det er fine fiskemuligheter i vassdraget her!

 • 16.04.2002 18:04 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 1477 treff

113 av 118 treff

#1031: Maiskitur: En slippmyr for Milorg D13 fra krigshandlingene i Nordmarka

Det er dagen etter 8. mai i dag, og det kan være passende å minnes de mange som lå på skauen i krigsårene. Det er flott at Skiforeningen og Milorgklubben reiser disse minnetavlene, slik som her på Langtjernbrenna.

 • 09.05.2001 18:33 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 4026 treff
114 av 118 treff

#58: Spålsbu - base for Milorg D13 under krigen

"Gutta på skauen" hadde base i hytta, og i området rundt Spålen finnes mange rester etter slippcontainere

 • 14.03.1999 12:00 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 6713 treff

115 av 118 treff

#57: Spålsbu, gammel Milorghytte fra krigsdagene

 • 14.03.1999 12:00 - av Steinar Kjærnsrød,
 • 5180 treff
116 av 118 treff

#1219: Milorgfolk på Sandvikshytta vinteren 1945

Det er skrevet mye om Milorg-aktiviteten i Marka under okkupasjonen, og interesserte bør lete etter "Gutta på skauen" (Halvor & Larsen forlag, 1953) og "Minner fra krigen" (v. Våpenstaben 100/13001).

 • 04.05.1945 13:35 - av Ukjent,
 • 2612 treff

117 av 118 treff

#31535: Våpenpuss ved Auretjernskoia

Auretjernskoia var tilholdssted for deler av Milorg D13 baseavdeling nord i Marka de to siste månedene av krigen.

 • 03.04.1945 10:00 - av Ukjent,
 • 31 treff
118 av 118 treff

#1218: Sandvikshytta vinteren 1945

I områdene rundt Spålen, Katnosa og Sandungen var det mye Milorg aktivitet under okkupasjonen, og Sandvikshytta var et sentralt sted

 • 12.02.1945 11:49 - av Ukjent,
 • 1890 treff