Kameraet driftes av Aasløypas Venner, og leverer et bilde hvert kvarter mellom 8 og 17. se www.asloypasvenner.no. Markadatabasen henter det nyeste bilde to ganger i timen.

Det lagres 20 bilder fra dette kameraet. Driftstatus: I drift

Siste bilde

Edit

Siste døgns bilder fra dette kameraet