• darkblurbg
  Sen ettermiddag ved Steinbutjern

  En rød jolle i opplag er det eneste som lyser opp med farge en ettermiddag i november. I bakgrunnen ser vi Steinbuseter, og bak der igjen Øyangsrøysa.

  Krokskogen, 16.11.2018 15:34 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

  Her går skiløypa over om vinteren, men ennå er ikke frosten kommet, og det er disig og vått, vått, vått.

  Krokskogen, 16.11.2018 15:23 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Minnesmerker etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet

  En gang var det stor trafikk med tømmerfløting over Bogstadvannet og videre til sagene langs Lysakerelven. Lenser festet i stolpene i vannet ledet tømmeret på rett vei. Selv om sagene var flyttet til Fossum Bruk og tømmeret ble fraktet med biler, sto stolpene (doppene på ringeriksdialekt, dykalbe...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 13:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: restene etter huset ved porten 2018

  På bilde nr. 30207 fra 1936 er det et hus til høyre for porten. Denne røysen med takstein er alt som er igjen av det.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka 1936

  Dette bildet tatt 13. september 1936 av Fritz Holland viser Kråka sett fra porten på bilde nr. 30206. Da var innmarka åpen, og det var fri utsikt til Bogstadvann. Av huset til høyre for porten er det nå bare en røys med takstein igjen, se bilde nr. 30208.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: støpte portstolper

  En norskamerikaner som tydeligvis var en meget ivrig murer, murte opp disse portstolpene i stien mot vest til Østernvann og Fløttmyra. På gamle kart vises det vei til Kråka som fulgte samme trasé som dagens vei, så dette var nok pynt mer enn en reell inngang. Dette bildet er tatt fra omtrent samm...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: en «kaffeplass» i skogen

  Der blåstien rundt Bogstadvannet tar av fra veien til plassen Kråka, står dette støpte møblementet i tjukke skauen mellom veien og stien. Et bord og tre krakker, og en støpt jernplate murt fast på noe som kunne vært en minnestein. Som bilde nr. 30207 fra 1936 viser, var det her tidligere åpen inn...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: «kaffebordet» i skogen

  Bordet på «kaffeplassen» har innskrften «1881» og ordet «dollar» inne i en sirkel. Kanskje et av norskamerikanerens minner fra USA om sølvdollarer, som var skikkelig solide saker.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

  Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men heng...

  Krokskogen, 13.11.2018 14:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lavskog ved Høgåskleiva

  Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som ...

  Krokskogen, 13.11.2018 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

  Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebi...

  Krokskogen, 13.11.2018 12:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

  Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det s...

  Krokskogen, 12.11.2018 12:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fin foss ved golfbanen

  Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

  Krokskogen, 12.11.2018 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

  Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

  Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna

  Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved Lysaker mølle

  Dette bildet er tatt fra broen ved Lysaker mølle (t.h.), og viser litt av Lysakerelvens siste ferd mot fjorden. I motsatt retning går laksen opp for å gyte, via laksetrappene til høyre. På den andre siden av broen så vi åtte store, slitne laks som var ferdig med den forseringen.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mot Fåbro

  Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sol...

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:10 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Hvileplass ved elven

  Det var yr i luften denne grå novemberdagen, men fint turvær før det varslede regnet. På den fine turveien langs Lysakerelven er det flere fine rasteplasser, men denne er nok mer aktuell på tørrere dager.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:02 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Beskjeden novemberutgave

  Selv om det er november og høstlig som bare det, var det en relativ beskjeden vannmengde som kastet seg ut i Jarfossen i dag.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 12:57 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Langs Lysakerelven

  Det var grått i dag, men fint å gå tur langs Lysakerelven. Bildet er tatt på Bærums-siden.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 12:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  November på Blankvannsbråtan

  En enslig utelampe lyser opp en tåkete ettermiddag. Men det er mildt og fint, tross noe yr. Og frosten lar vente på seg.

  Nordmarka syd, 09.11.2018 15:37 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Grått på Haveråsen

  Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

  Vestmarka, 04.11.2018 12:14 - Petter Heim
 • darkblurbg
  Siste rest av skiføre

  100 m x 100 = 10 km langs Bukkeholsveien i Romeriksåsene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 03.11.2018 16:09 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Senhøst på Høgbrennåsen

  I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

  Vestmarka, 03.11.2018 12:13 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ikke mye igjen

  På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:33 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Minne om Pipit

  Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:32 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Høyt over tåka

  Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

  Krokskogen, 02.11.2018 14:18 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Hverdagsmorgen på Fuglemyrhytta

  Fremdeles mørkt ute når frokosten er unnagjort på den nye turisthytta ved Vettakollen. Folk fra Vandregruppa i DNT har hatt en hyggelig overnatting, og de fleste skal rett på jobb denne fredagsmorgenen.

  Nordmarka syd, 02.11.2018 06:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Hytte med høy wow-faktor

  Det er ingenting å si på utsikten fra DNTs nyeste tilskudd i Oslomarka, Fuglemyrhytta ved Vettakollen. Selv på en gråværsdag skimtes fjorden i det fjerne og nå er det bare å glede seg til kveldsutsikten fra peisestua.

  Nordmarka syd, 01.11.2018 14:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nypakket trasé i lysløypa på Solli

  En kortvarig glede, men dog en glede.

  Vestmarka, 30.10.2018 11:59 - Magnus Nyløkken
 • darkblurbg
  Skimuligheter for den ivrige på Ringkollen

  Slik ser det ut etter pakking og glatting i løypene rundt Ringkollen i dag. Ikke ta med deg dine beste ski.

  Krokskogen, 30.10.2018 10:50 - Rolf Storbråten
 • darkblurbg
  Første løypekjøring for sesongen

  Da er vi i gang med pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

  Romeriksåsene - Nannestad, 30.10.2018 09:52 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Her blir det mulighet for sesongens første skitur!

  Pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

  Romeriksåsene - Nannestad, 30.10.2018 09:51 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Vinterstemning ved veiviserodden

  Det ble etter hvert skikkelig vinterstemning ved Spålen i dag, kraftig snøfall med store snøflak, og de la seg både på isen på vannene og i åpne områder i terrenget. Nærmest i snøføyka er veiviserodden, og bak den Spålshytta. Mesteparten av Spålen er isfri, og det samme gjelder også Damtjern og S...

  Nordmarka nord, 29.10.2018 14:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Spålen er fortsatt ikke full

  Rehabiliteringen av demningen er nå ferdig, og damluka er satt. Arbeidet ser ut til å være ordentlig utført, med mange originaldeler og noen nye. Fugemasse har laget gråsteinene lyse mange steder, men det går vel over. Det er litt lekkasje nederst i luken, men det må det vel også være om ikke Spå...

  Nordmarka nord, 29.10.2018 13:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Janhula sett fra inngangen

  Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

  Krokskogen, 29.10.2018 11:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Janhula sett fra blåstien

  For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

  Krokskogen, 29.10.2018 11:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Spisebord ved gapahuken

  Den to år gamle gapahuken øst for Burudvann var godt besøkt i dag, og noen danderte seg til med både spisebord og utsikt over vannet.

  Bærumsmarka, 28.10.2018 13:25 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Populær gapahuk ved Burudvann

  For to år siden åpnet Lions Club Bærums Verk denne gapahuken i lia øst for Burudvann. Den var populær i dag. Folk koste seg i det fine været. Noen grillet pølser, mens andre bare slappet av og nøt den fine utsikten mot Burudvann.

  Bærumsmarka, 28.10.2018 13:19 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Flott utsyn fra Vardåsen

  Vardåsen i Asker ligger ikke så mye over 300 meter over havet, men utsynet er formidabelt en tidlig høstmorgen. Her har fotografen gått opp alpinbakken, og vendt blikket vestover i retning Dikemark. På en god skjerm kan man så vidt skimte en skorstein på sykehusområdet.

  Kjekstadmarka, 28.10.2018 11:10 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Løypearbeid i alpinanlegget i Vardåsen

  Alpinanlegget i Vardåsen er ikke blant de største i Oslo-området, men det er få om noen som har bedre fjordutsikt. Denne flotte høstdagen var en maskin i arbeid med å fjerne busker som hadde grodd opp i øverste del av traseen.

  Kjekstadmarka, 28.10.2018 10:58 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Fra høst til vinter

  Snekanonene går for fullt så lenge værgudene vil, men ifølge yr er det ikke lenge til varmegradene er tilbake. Vi håper uansett på en like bra skisesong som den forrige.

  Nordmarka syd, 28.10.2018 08:53 - Harald Christophersen
 • darkblurbg
  Over til vinterdrakt

  Snekanonene i Holmenkollen har satt et hvitt preg på landskapet.

  Nordmarka syd, 28.10.2018 08:50 - Harald Christophersen
 • darkblurbg
  En forsmak på vinteren

  Snekanonene går for fullt i Holmenkollen, noe som har gjort landskapet vinterlig.

  Nordmarka syd, 28.10.2018 08:49 - Harald Christophersen
 • darkblurbg
  Fotograf fotograferer fotograferende drone

  Da jeg skulle gå ned igjen fra tårnet på Oppkuven, kom en syklist opp stien fra nord. Han, Øivind Langeland, hadde med en drone som han ville prøve i den noe ustabile og tidvis sterke vinden på toppen av tårnet. Han startet og landet dronen på sentrum av sikteplaten uten vanskelighet til tross fo...

  Krokskogen, 27.10.2018 16:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra Oppkuven mot øst med Sandungen og flere snøbyger

  Med tendenser til sol og mindre snø på bakken mot Oppkuvvannene, var det fristende å ta turen opp på Oppkuven i tillegg. I området rundt Oppkuven og på enkelte områder lenger vekk var den tendenser til sol, men for det meste var det mørkt skylag og dis/tåke som ødela utsikten. Her er standardutsi...

  Krokskogen, 27.10.2018 16:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra sørvika i Store Oppkuvvann

  Begge Oppkuvvannene var praktisk talt isfrie, kanskje fordi det hadde blåst og bølget mye tidligere. Nå lå de i le, var ganske blanke, og de bratte kollene syd for Oppkuven speilte seg i Store Oppkuvann. På gamle rektangelkart er det bare tegnet ett langt vann med navn Opkuven Sjø. Jeg har ikke f...

  Krokskogen, 27.10.2018 14:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et solstreif over Vesle Langtjern

  Været var meget skiftende denne dagen. Det snødde kraftig til jeg hadde passert demningen syd i tjernet, men da jeg kom til nordøstenden, var det et solstreif over et hvitt og urørt vann. I bakgrunnen passerer enda en snøbyge, og det skulle komme mer.

  Krokskogen, 27.10.2018 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Enda en skikkelig snøskur

  Selv om snøen ga seg litt mens vi undersøkte restene etter Langtjernkoia, kom det flere kraftige snøskurer etterpå. Her med Store Langtjern i bakgrunnen og bekken derfra i forgrunnen. Lyset skiftet sterkt under snøbygene, mye mørkere, men også en dreining mot mer blått.

  Krokskogen, 27.10.2018 13:59 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30212: Sen ettermiddag ved Steinbutjern

En rød jolle i opplag er det eneste som lyser opp med farge en ettermiddag i november. I bakgrunnen ser vi Steinbuseter, og bak der igjen Øyangsrøysa.

 • 16.11.2018 15:34 - av Torgeir Stenstad,
 • 6 treff
2 av 50 treff

#30213: Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

Her går skiløypa over om vinteren, men ennå er ikke frosten kommet, og det er disig og vått, vått, vått.

 • 16.11.2018 15:23 - av Torgeir Stenstad,
 • 7 treff

3 av 50 treff

#30211: Minnesmerker etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet

En gang var det stor trafikk med tømmerfløting over Bogstadvannet og videre til sagene langs Lysakerelven. Lenser festet i stolpene i vannet ledet tømmeret på rett vei. Selv om sagene var flyttet til Fossum Bruk og tømmeret ble fraktet med biler, sto stolpene (doppene på ringeriksdialekt, dykalber i Bærum etter de stolpene hertugen av Alba «duc d´Albe» brukte til å drukne sine nederlandske motstandere på når havet flødde) fortsatt på rekke over vannet. Nå skranter de, og i undergangen har en av dem formet seg som et kors til minne om seg selv og kollegaene.

 • 14.11.2018 13:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
4 av 50 treff

#30208: Kråka: restene etter huset ved porten 2018

På bilde nr. 30207 fra 1936 er det et hus til høyre for porten. Denne røysen med takstein er alt som er igjen av det.

 • 14.11.2018 12:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

5 av 50 treff

#30207: Kråka 1936

Dette bildet tatt 13. september 1936 av Fritz Holland viser Kråka sett fra porten på bilde nr. 30206. Da var innmarka åpen, og det var fri utsikt til Bogstadvann. Av huset til høyre for porten er det nå bare en røys med takstein igjen, se bilde nr. 30208.

 • 14.11.2018 12:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
6 av 50 treff

#30210: Kråka: støpte portstolper

En norskamerikaner som tydeligvis var en meget ivrig murer, murte opp disse portstolpene i stien mot vest til Østernvann og Fløttmyra. På gamle kart vises det vei til Kråka som fulgte samme trasé som dagens vei, så dette var nok pynt mer enn en reell inngang. Dette bildet er tatt fra omtrent samme sted som bilde nr. 30207 fra 1936, og viser at den da åpne innmarka nå er helt gjengrodd av kratt, og at husene på Kråka ikke er synlige derfra lenger.

 • 14.11.2018 12:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

7 av 50 treff

#30209: Kråka: en «kaffeplass» i skogen

Der blåstien rundt Bogstadvannet tar av fra veien til plassen Kråka, står dette støpte møblementet i tjukke skauen mellom veien og stien. Et bord og tre krakker, og en støpt jernplate murt fast på noe som kunne vært en minnestein. Som bilde nr. 30207 fra 1936 viser, var det her tidligere åpen innmark, så dette kunne kanskje da vært et åpent lysthus eller en kaffeplass med utsikt. Trygve Christensen kan opplyse om at dette er en ovnsplate med kong Frederik Vs monogram, og at det hele ble utført av en hjemvendt norskamerikaner som likte å mure.

 • 14.11.2018 12:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 8 treff
8 av 50 treff

#30206: Kråka: «kaffebordet» i skogen

Bordet på «kaffeplassen» har innskrften «1881» og ordet «dollar» inne i en sirkel. Kanskje et av norskamerikanerens minner fra USA om sølvdollarer, som var skikkelig solide saker.

 • 14.11.2018 12:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

9 av 50 treff

#30205: Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men hengestry. Bildene av de to artene er nokså like, og en sammenligning med beskrivelse av likheter og forskjeller har jeg ikke funnet på Internett. Så for en amatør på lav er det ikke mulig å trekke noen konklusjon. Det er mange kjente voksesteder for hengestry på Krokskogen, men det er ikke oppgitt hvor de er. Dette kan være et truet sted, for det er ikke langt til nye flatehogster her.

 • 13.11.2018 14:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
10 av 50 treff

#30204: Lavskog ved Høgåskleiva

Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som vist på bildet. Forholdene der er som tatt ut av beskrivelsen av vekstforholdene for huldrestry: gammel og urørt skog, nærmest eventyrskog, åpen og nordvendt, men samtidig beskyttet mot stekende sol, stein og mose, gjerne en bekkedal. Her renner bekken under steinene, men den holder nok luftfuktigheten ved like, også i tørkeperioder

 • 13.11.2018 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

11 av 50 treff

#30203: Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebinge. Det ble et trist og utrivelig gjensyn.

 • 13.11.2018 12:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
12 av 50 treff

#30202: Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det sted i Lommedalen som får sol først om morgenen.

 • 12.11.2018 12:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

13 av 50 treff

#30201: En fin foss ved golfbanen

Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

 • 12.11.2018 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
14 av 50 treff

#30200: Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

 • 12.11.2018 11:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

15 av 50 treff

#30199: Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

 • 12.11.2018 11:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
16 av 50 treff

#30198: Vøyenfallet i flom 2018: kverna

Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

 • 12.11.2018 11:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

17 av 50 treff

#30195: Ved Lysaker mølle

Dette bildet er tatt fra broen ved Lysaker mølle (t.h.), og viser litt av Lysakerelvens siste ferd mot fjorden. I motsatt retning går laksen opp for å gyte, via laksetrappene til høyre. På den andre siden av broen så vi åtte store, slitne laks som var ferdig med den forseringen.

 • 10.11.2018 13:29 - av Erik Unneberg,
 • 34 treff
18 av 50 treff

#30197: Mot Fåbro

Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sollerud gård. Bildet er tatt fra broen over Granfossen.

 • 10.11.2018 13:10 - av Erik Unneberg,
 • 23 treff

19 av 50 treff

#30194: Hvileplass ved elven

Det var yr i luften denne grå novemberdagen, men fint turvær før det varslede regnet. På den fine turveien langs Lysakerelven er det flere fine rasteplasser, men denne er nok mer aktuell på tørrere dager.

 • 10.11.2018 13:02 - av Erik Unneberg,
 • 15 treff
20 av 50 treff

#30196: Beskjeden novemberutgave

Selv om det er november og høstlig som bare det, var det en relativ beskjeden vannmengde som kastet seg ut i Jarfossen i dag.

 • 10.11.2018 12:57 - av Erik Unneberg,
 • 17 treff

21 av 50 treff

#30193: Langs Lysakerelven

Det var grått i dag, men fint å gå tur langs Lysakerelven. Bildet er tatt på Bærums-siden.

 • 10.11.2018 12:50 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff
22 av 50 treff

#30192: November på Blankvannsbråtan

En enslig utelampe lyser opp en tåkete ettermiddag. Men det er mildt og fint, tross noe yr. Og frosten lar vente på seg.

 • 09.11.2018 15:37 - av Torgeir Stenstad,
 • 28 treff

23 av 50 treff

#30189: Grått på Haveråsen

Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

 • 04.11.2018 12:14 - av Petter Heim,
 • 29 treff
24 av 50 treff

#30188: Siste rest av skiføre

100 m x 100 = 10 km langs Bukkeholsveien i Romeriksåsene.

 • 03.11.2018 16:09 - av Tom Stensaker,
 • 54 treff

25 av 50 treff

#30185: Senhøst på Høgbrennåsen

I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

 • 03.11.2018 12:13 - av Erik Unneberg,
 • 27 treff
26 av 50 treff

#30186: Ikke mye igjen

På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

 • 03.11.2018 11:33 - av Erik Unneberg,
 • 25 treff

27 av 50 treff

#30187: Minne om Pipit

Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

 • 03.11.2018 11:32 - av Erik Unneberg,
 • 37 treff
28 av 50 treff

#30191: Høyt over tåka

Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

 • 02.11.2018 14:18 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff

29 av 50 treff

#30190: Hverdagsmorgen på Fuglemyrhytta

Fremdeles mørkt ute når frokosten er unnagjort på den nye turisthytta ved Vettakollen. Folk fra Vandregruppa i DNT har hatt en hyggelig overnatting, og de fleste skal rett på jobb denne fredagsmorgenen.

 • 02.11.2018 06:52 - av Nina Didriksen,
 • 15 treff
30 av 50 treff

#30184: Hytte med høy wow-faktor

Det er ingenting å si på utsikten fra DNTs nyeste tilskudd i Oslomarka, Fuglemyrhytta ved Vettakollen. Selv på en gråværsdag skimtes fjorden i det fjerne og nå er det bare å glede seg til kveldsutsikten fra peisestua.

 • 01.11.2018 14:02 - av Nina Didriksen,
 • 36 treff

31 av 50 treff

#30183: Nypakket trasé i lysløypa på Solli

En kortvarig glede, men dog en glede.

 • 30.10.2018 11:59 - av Magnus Nyløkken,
 • 81 treff
32 av 50 treff

#30181: Skimuligheter for den ivrige på Ringkollen

Slik ser det ut etter pakking og glatting i løypene rundt Ringkollen i dag. Ikke ta med deg dine beste ski.

 • 30.10.2018 10:50 - av Rolf Storbråten,
 • 63 treff

33 av 50 treff

#30178: Første løypekjøring for sesongen

Da er vi i gang med pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

 • 30.10.2018 09:52 - av Jarle Jensen,
 • 49 treff
34 av 50 treff

#30180: Her blir det mulighet for sesongens første skitur!

Pakking av såle for løypene ut fra Brovoll.

 • 30.10.2018 09:51 - av Jarle Jensen,
 • 34 treff

35 av 50 treff

#30177: Vinterstemning ved veiviserodden

Det ble etter hvert skikkelig vinterstemning ved Spålen i dag, kraftig snøfall med store snøflak, og de la seg både på isen på vannene og i åpne områder i terrenget. Nærmest i snøføyka er veiviserodden, og bak den Spålshytta. Mesteparten av Spålen er isfri, og det samme gjelder også Damtjern og Storflåtan. Også Storflåtan har lav vannstand. Veien ned fra Damtjern var hvit og nokså blank etter bilene som hadde kjørt der.

 • 29.10.2018 14:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff
36 av 50 treff

#30176: Spålen er fortsatt ikke full

Rehabiliteringen av demningen er nå ferdig, og damluka er satt. Arbeidet ser ut til å være ordentlig utført, med mange originaldeler og noen nye. Fugemasse har laget gråsteinene lyse mange steder, men det går vel over. Det er litt lekkasje nederst i luken, men det må det vel også være om ikke Spålselva skal være tørr. Vannstanden er nå i overkant av en meter lavere enn normalt.

 • 29.10.2018 13:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 38 treff

37 av 50 treff

#30175: Janhula sett fra inngangen

Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

 • 29.10.2018 11:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff
38 av 50 treff

#30174: Janhula sett fra blåstien

For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

 • 29.10.2018 11:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

39 av 50 treff

#30173: Spisebord ved gapahuken

Den to år gamle gapahuken øst for Burudvann var godt besøkt i dag, og noen danderte seg til med både spisebord og utsikt over vannet.

 • 28.10.2018 13:25 - av Erik Unneberg,
 • 58 treff
40 av 50 treff

#30158: Populær gapahuk ved Burudvann

For to år siden åpnet Lions Club Bærums Verk denne gapahuken i lia øst for Burudvann. Den var populær i dag. Folk koste seg i det fine været. Noen grillet pølser, mens andre bare slappet av og nøt den fine utsikten mot Burudvann.

 • 28.10.2018 13:19 - av Erik Unneberg,
 • 30 treff

41 av 50 treff

#30170: Flott utsyn fra Vardåsen

Vardåsen i Asker ligger ikke så mye over 300 meter over havet, men utsynet er formidabelt en tidlig høstmorgen. Her har fotografen gått opp alpinbakken, og vendt blikket vestover i retning Dikemark. På en god skjerm kan man så vidt skimte en skorstein på sykehusområdet.

 • 28.10.2018 11:10 - av Odd Stiansen,
 • 15 treff
42 av 50 treff

#30171: Løypearbeid i alpinanlegget i Vardåsen

Alpinanlegget i Vardåsen er ikke blant de største i Oslo-området, men det er få om noen som har bedre fjordutsikt. Denne flotte høstdagen var en maskin i arbeid med å fjerne busker som hadde grodd opp i øverste del av traseen.

 • 28.10.2018 10:58 - av Odd Stiansen,
 • 16 treff

43 av 50 treff

#30161: Fra høst til vinter

Snekanonene går for fullt så lenge værgudene vil, men ifølge yr er det ikke lenge til varmegradene er tilbake. Vi håper uansett på en like bra skisesong som den forrige.

 • 28.10.2018 08:53 - av Harald Christophersen,
 • 33 treff
44 av 50 treff

#30160: Over til vinterdrakt

Snekanonene i Holmenkollen har satt et hvitt preg på landskapet.

 • 28.10.2018 08:50 - av Harald Christophersen,
 • 19 treff

45 av 50 treff

#30159: En forsmak på vinteren

Snekanonene går for fullt i Holmenkollen, noe som har gjort landskapet vinterlig.

 • 28.10.2018 08:49 - av Harald Christophersen,
 • 20 treff
46 av 50 treff

#30169: Fotograf fotograferer fotograferende drone

Da jeg skulle gå ned igjen fra tårnet på Oppkuven, kom en syklist opp stien fra nord. Han, Øivind Langeland, hadde med en drone som han ville prøve i den noe ustabile og tidvis sterke vinden på toppen av tårnet. Han startet og landet dronen på sentrum av sikteplaten uten vanskelighet til tross for vindkastene. Her kommer et kombindert bilde av dronen i aksjon og ett av bildene den tok. Dronen var en Dji Mavic Fly, en noe enklere versjon av den som ble vist på Skiforeningens fotografmøte. Den gjorde et annerledes og bedre inntrykk ved flyving utendørs enn på møtet.

 • 27.10.2018 16:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

47 av 50 treff

#30168: Fra Oppkuven mot øst med Sandungen og flere snøbyger

Med tendenser til sol og mindre snø på bakken mot Oppkuvvannene, var det fristende å ta turen opp på Oppkuven i tillegg. I området rundt Oppkuven og på enkelte områder lenger vekk var den tendenser til sol, men for det meste var det mørkt skylag og dis/tåke som ødela utsikten. Her er standardutsikten mot Vesle og Store Sandungen, denne gangen med en rekke av snøbyger i bakgrunnen.

 • 27.10.2018 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
48 av 50 treff

#30167: Fra sørvika i Store Oppkuvvann

Begge Oppkuvvannene var praktisk talt isfrie, kanskje fordi det hadde blåst og bølget mye tidligere. Nå lå de i le, var ganske blanke, og de bratte kollene syd for Oppkuven speilte seg i Store Oppkuvann. På gamle rektangelkart er det bare tegnet ett langt vann med navn Opkuven Sjø. Jeg har ikke funnet spor etter noen demning ved Lille Oppkuvvann.

 • 27.10.2018 14:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff

49 av 50 treff

#30166: Et solstreif over Vesle Langtjern

Været var meget skiftende denne dagen. Det snødde kraftig til jeg hadde passert demningen syd i tjernet, men da jeg kom til nordøstenden, var det et solstreif over et hvitt og urørt vann. I bakgrunnen passerer enda en snøbyge, og det skulle komme mer.

 • 27.10.2018 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
50 av 50 treff

#30165: Enda en skikkelig snøskur

Selv om snøen ga seg litt mens vi undersøkte restene etter Langtjernkoia, kom det flere kraftige snøskurer etterpå. Her med Store Langtjern i bakgrunnen og bekken derfra i forgrunnen. Lyset skiftet sterkt under snøbygene, mye mørkere, men også en dreining mot mer blått.

 • 27.10.2018 13:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff