• darkblurbg
  Bakke i grønt landskap

  Det var litt disig 1. pinsedag, men Skuibakken var ikke vanskelig å se fra Søndre Kolsås, der dette bildet er tatt fra. Bakken var i dag innhyllet i et grønt landskap.

  Vestmarka, 20.05.2018 14:49 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Gratulerer med dagen!

  Sollys og nyutsprunget løv skapte den beste rammen rundt kveldsturen den 17. mai. Etter en runde innom noen tur-o-poster ble det et lite stopp ved Lille Tryvann.

  Nordmarka syd, 17.05.2018 19:41 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  17. mai ved Sølvtjernet i Romeriksåsene

  Gratulerer med dagen, Norge!

  Romeriksåsene - Nannestad, 17.05.2018 15:08 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Panorama ved Tangen 17. mai

  Fra østsiden av Semsvannet er det flott utsikt. Her ser vi Tangen til venstre i bildet, mens vi har Tveiter gård omtrent midt i bildet, på den andre siden av vannet. Helt til høyre ser vi litt av turveien.

  Vestmarka, 17.05.2018 14:53 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vårlig flora ved Semsvannet

  Nasjonaldagen ble etter hvert solrik, og det var tydelig at både engkarse og bekkeblom trivdes ved Semsvannet i det fine været. Det var en del som gikk på tur her i dag, og de dristigste tok seg også et bad.

  Vestmarka, 17.05.2018 14:42 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Forsommer ved Semsvannet

  Etter å ha vært en tur over Skaugumsåsen, ledet stien ned til østsiden av Semsvannet. Her var det grønt og frodig, og sommerstemningen kom frem.

  Vestmarka, 17.05.2018 14:34 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Etter vårflommen fra Fagervann

  Tuegraset ved utløpet fra Fagervann bar tydelige preg av at det hadde vært høy vannstand og bevegelse ut av vannet: Alle stråene var ensrettet, og tuene hadde en frisyre som kunne ha vært inspirasjonen til president Trump. Nå var Spålsveien fullstendig bar og egnet for terrengsykkel. For en uke s...

  Krokskogen, 17.05.2018 12:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Uthuset på Spålsetra 2018

  Om det gamle uthuset på Spålsetra var fjøs, stall og/eller låve er ikke godt i si, det er fortsatt forsvarlig låst og uten innsyn. Det er sammen med den tilbygde utedassen fortsatt et verdifullt kulturminne, men begynner å bli alvorlig merket av tidens tann. Bilde nr. 29531 fra 2009 gir kanskje e...

  Nordmarka nord, 17.05.2018 12:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Snart snøfritt på vollen til Spålsetra

  Vollen på Spålsetra er fortsatt ganske vid og åpen, men storskogen trenger på. De siste varme dagene til tross: i skyggen på sørsiden ligger det fortsatt ganske bra med snø. Ellers i området er det for det meste bart, bortsett fra i skyggefulle deler av åpne områder og maskinpreppede skiløyper.

  Nordmarka nord, 17.05.2018 12:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lav vannstand i Spålen

  Spålen var isfri, men til å være rett etter rask snøsmelting av mye snø, var vannstanden uventet lav. Som her ved innløpet av bekken fra Fagervann var strendene brede. En stille 17. maidag: to laksender, en fisker, en frosk og en syklist (fotografen) observert i løpet av en times tid ved vannet. ...

  Nordmarka nord, 17.05.2018 11:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kort og langt fra Tryvann

  Det er over 300 mil til Nordpolen og bare én til Jernbanetorget, leser vi på skiltet øvest i Tryvannskleiva. En stille kveld før nasjonaldagen, med turorientering til fuglesang og i sommervarme.

  Nordmarka syd, 16.05.2018 19:11 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mye og kunstig snø i Tryvannskleiva

  I alpinanlegget er det fremdeles masse snø. Liker du nedoverski, er det sikkert mulig å ta en tur. Om kvelden 16. mai var det bare masse fuglesang og to fiskere i området. Og noen turorienteringsposter.

  Nordmarka syd, 16.05.2018 18:10 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Krokstrand i Vestby

  Omtrent midtveis mellom Hvitsten og Kjøvangen/Son ligger Krokstrand - et stort, fint strandområde med rastebord og gressplen, og et vidt utsyn over Oslofjorden. Her er det ypperlig å raste for vandrere langs Kyststien.

  Follomarka, 13.05.2018 12:50 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Emmerstadbukta

  Kyststien mellom Hvitsten og Kjøvangen går bratt ned på den fint oppbygde "Sherpastien" til Emmerstadbukta. Akkurat her heter det Mølen.

  Follomarka, 13.05.2018 11:20 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Mot Bråtebukta

  Turen fra Hvitsten til Kjøvangen passerer utallige idyller. Her nærmer vi oss Bråtebukta.

  Follomarka, 13.05.2018 10:54 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Vakre Hvitsten fra sør

  Idyllene er mange på denne 12 km lange turen fra Hvitsten til Kjøvangen - sørover langs Oslofjorden. Men perlen Hvitsten er kanskje aller finest? Her er også mye kulturhistorie.

  Follomarka, 13.05.2018 10:30 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  I samlet flokk fra Hvitsten

  Søndag 13. mai arrangerte Vestby Turlag en nydelig tur langs Kyststien, fra Hvitsten til Kjøvangen. 76 folk var med, og lokalkjente guider ga oss mye informasjon. Turen arrangeres årvisst, og inngår i den såkalte Follosømmen - et samarbeide mellom turlagene i Vestby, Ås, Nesodden og Oppegård i de...

  Follomarka, 13.05.2018 10:09 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  «Nye» Spikerbrukfallet

  Selv om synlig fallhøyde av Spikerbrukfallet nå var mye mindre enn før, var det likevel en skikkelig loddrett foss ned i elveløpet videre. Det «gamle» Spikerbrukfallet er synlig i den øvre høyre del av bildet. Både en del av damkrona med overløp og ledemuren av betong kan sees. Det blir spennende...

  Krokskogen, 12.05.2018 18:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Glitredammen: luftsiden av demningen med bunnluker

  Fra luftsiden av demningen var det klart at Lomma nå gikk gjennom de to bunnlukene i demningen. Vannstanden var fortsatt over lukenes nivå, og det var skikkelig fart i vannstrømmen. Det var delvis laget nytt løp, og den lille brua til det vanlige Spikerbrukfallet var fjernet. Vannstrømmen hadde a...

  Krokskogen, 12.05.2018 18:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Glitredammen: vannsiden av demningen

  Vannsiden av demningen i Glitredammen var litt overraskende. Selve betongdemningen utgjør bare en liten del av den, mens resten, som danner overløpet, er en lav betongkrone over fjell. Bunnen er for det meste dekket av mudder, og lukter av råtten myr. Det var ingen synlige spor etter tidligere de...

  Krokskogen, 12.05.2018 18:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Glitredammen nedtappet

  I dag var det oversvømmelser som preget Østlandet, men i Glitredammen var det heller lavvann. Bilde nr. 12026 viser hvordan det skulle sett ut her ved normal sommervannstand, og slik så det også så sent som på torsdag 10. mai. Det så ut som om svanene på og ved mudderbanken hadde slått seg til de...

  Krokskogen, 12.05.2018 18:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Loka ved Hoffarts kanal

  Mellom Hoffarts kanal og nordenden av Loka er det en smal landtunge. På bildet er elveinnløpet i venstre side av bildet, mens utløpet til Vesleflåtan er i høyre side. I dette området, og også i stor grad ellers, er Loka grunt og sivbevokst, med flytetorv og store steiner. Isen hadde nå gått på al...

  Krokskogen, 10.05.2018 12:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fossekall på vakt

  I elva mellom Storflåtan og Vesleflåtan trives fossekallen, og denne dagen var et par i full aktivitet i området ved Hoffarts kanal. Den ene dykket etter føde, mens den andre holdt vakt og passet på den uvedkommende i krattet på elvebredden. Her har fruen (?, eggsvanger?) akkurat gjort unna sin t...

  Krokskogen, 10.05.2018 11:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Dagens elveinnløp i Loka

  I 1956 anla skogbestyrer Hoffart hos Løvenskiold-Vækerø en kanal for å lede tømmeret direkte fra Storflåtan til Vesleflåtan uten å gå innom Loka, se bilde nr. 20041. Nå er det stedvis bare rester igjen av skåveggene, og elva har laget seg et nytt innløp i Loka litt lenger mot øst enn det opprinne...

  Krokskogen, 10.05.2018 11:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Langt til skogs i Østmarka

  Det har vært en vanskelig start for turorienteringen med mye snø. Men nå er det bart i skogen, og en av fjernpostene til "Ola Dilt" settes på plass på Mellomåsen nord for Skjelbreia. Bolter i grunnen forteller om et gammelt trig.punkt her på 294 moh.

  Østmarka, 10.05.2018 10:53 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Siste løyperest på Østre Fyllingen

  Litt vemodig å se årets skiløyper seile forbi på Østre Fyllingen. Bildet er tatt rett ved brua på nordsiden av vannet.

  Nordmarka syd, 10.05.2018 10:31 - Per Morten Fredriksen
 • darkblurbg
  Isen går også på Damtjern

  På Damtjern er isen i oppløsning, og det er åpne områder langs breddene. Det ligger snø i skyggefulle områder, og skiløypene er fortsatt synlige i issørpa. Men det var nok mer interessant med sykkel enn med ski denne dagen, og snart kan det vel også bli aktuelt å fylle opp jernkassa på demningen ...

  Krokskogen, 07.05.2018 13:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hammarfossen med demning og veibru

  Ved Hammarfossen ble Fossum jernverk anlagt i 1791 på østsiden av elva. Her var det tredemning med veibru og vannhjul for drift av masovnens blåsebelg og for drift av stangjernshammerne. Jernverksdriften opphørte totalt i 1874, og Fosssumsaga ble etablert på vestsiden i 1888. Dagens steindemning ...

  Bærumsmarka, 07.05.2018 11:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rester av en gammel trekonstruksjon

  Etter Osdammen renner Lysakerelva forholdsvis rolig til Hammarfossen. Delen nærmest fossen ble kalt Hammardammen. Her ligger det fortsatt rester av en gammel trekonstruksjon i elva, rundstokker som holdes sammen av jernstenger gjennom utborede hull i stokkene. Kan det være rester av understøttels...

  Bærumsmarka, 07.05.2018 10:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Osdammen i utløpet av Bogstadvannet

  Demningen Osdammen ligger i utløpet fra Bogstadvannet. Her skal det ha vært en tredemning og sag allerede på 1500-tallet. Senere kom det flere demninger i treverk av forskjellige utførelser. Dagens steindemning er antageligvis fra om lag 1913, ref. inskripsjonen C. L. 1913. På 1920-tallet ble det...

  Bærumsmarka, 07.05.2018 10:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Opptur ved Oppkuven

  - Ski og sykkel er en fantastisk kombinasjon nå på våren, sier Idar Olsen. Han og sønnen Håvard gjør seg klare for dagens familie-ekspedisjon fra parkeringsplassen i Sørkedalen. Målet er Oppkuven på Krokskogen.

  Krokskogen, 07.05.2018 10:09 - Magnus Nyløkken
 • darkblurbg
  På Kikutstua så det ut til å være stille en søndag ettermiddag

  Men på forsiden var det ganske mange syklister.

  Nordmarka syd, 06.05.2018 15:32 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Bjørnsjøen med en del is igjen

  Isen er i full oppløsning på vannene sør for Bjørnsjøen. Her på Bjørnsjøen er det åpent ved oset ned fra Østre Fyllingen. Bildet er tatt fra Kikutstua.

  Nordmarka syd, 06.05.2018 15:24 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Landlig utsyn fra Torvet på Nesodden

  Fra Torvet, en snau kilometer nord for Nesodden kirke, ser vi mot Bundefjorden og Svartskog.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 14:10 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Sørby brygge i sikte`

  Strekningen mellom Torvvik og Sørby brygge byr på flotte panoramaer og fossestryk.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 13:31 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Kyststien ved Torvvik

  Fra Torvvik går Kyststien langs strandkanten til Sørby brygge - en makeløs fin strekning.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 13:26 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Kyststien ved Kirkevika

  Kyststien langs Bunnefjorden går forbi idylliske Kirkevika. Vi ser byen i det fjerne.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 13:12 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Vandring på Kyststien

  Kyststien er merket, og går over strender og på stier og småveier langs Bunnefjorden. Her er vi mellom Bomannsvik og Presteskjær.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 12:26 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Kyststien fra Bomannsvik

  Vi er på tur med Nesodden Turlag, og følger Kyststien langs Bunnefjorden.

  Nesoddmarka, 06.05.2018 12:06 - Lise Henriksen
 • darkblurbg
  Godt skiføre på Kobberhaugen

  Når man er i byen og det er 20 grader varmt, er det liksom utenkelig at det er skiføre i høyden. Dette bildet er fra hovedløypa nedenfor Kobberhaugen 6. mai.

  Nordmarka syd, 06.05.2018 12:00 - Reidar Hauge
 • darkblurbg
  Sesongens siste føremelding skrives fra "Bærumsmarka"

  Nærmere bestemt mellom Ostøya og Grimsøya. 13 grader i vannet og badeføre for de ivrigste.

  Bærumsmarka, 06.05.2018 09:22 - Skiforeningen
 • darkblurbg
  Takk for at du ikke tråkker i skiløypa!

  Ja, det er jo et forsøk, men vanskelig å forstå for de fleste uten ski. Bedre her (ca. 1 km opp fra bommen opp mot Lysedammene) enn løypa fra Sognsvann til Ullevålseter igjennom vinteren. Tom Stensaker, som har skrevet denne henstillingen, passerte 10 000 km i går. Det er bra! Så derfor fikk han ...

  Krokskogen, 05.05.2018 16:20 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Hytta ved Nedre Lysedam

  Ta av skiene og gå til neste stykke med snø. Det går ikke fort fremover, men litt raskere enn å gå på bena.

  Krokskogen, 05.05.2018 16:02 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Smedmyrkoia i mai

  I ettermiddagssolen nå på våren ligger Smedmyrkoia veldig fint. Men det er sjelden jeg har sett slik på den, som regel er den bare passert på en kald vinterdag uten noe sol.

  Krokskogen, 05.05.2018 15:51 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Mot sesongslutt ved Øvre Lysedam

  Nesten sommer og iallfall vår, iført t-skjorte og bermudashorts, så vinner sommer over vinter. 19-20 varmegrader. Like mange går på beina som de som er på ski. Hoggormen soler seg på veien, og man må ta av seg skiene ganske ofte for å komme til neste del med snø.

  Krokskogen, 05.05.2018 15:42 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Den ombygde demningen i Burudvann

  På bilde nr. 27568 dekker vegetasjon over den nederste delen av den ombygde demningen. Nå er vegetasjonen fortsatt nedvisnet og oversikten bedre. Etter min mening har den nye betongkronen blitt vel dominerende.

  Bærumsmarka, 05.05.2018 14:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Isen går på Burudvann

  Sen vår, men nå var isen på Burudvann råtten, og med tiltagende sønnavind på vei mot sundet midt i vannet. De hvite stripene er rester av vinterens skiløyper mot Haugen gård og hundeløypa rundt på vannet. I terrenget er det for det meste bart, men isete i skiløypene.

  Bærumsmarka, 05.05.2018 14:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sesongslutt?

  Formoløypa over Bislingen bød både på flotte spor og kafferastmuligheter denne lørdagen.

  Nordmarka nord, 05.05.2018 13:30 - Gunnar Kaspersen
 • darkblurbg
  Isen går på Øvresetertjern

  Det våres i skogen. På mandag observerte fotografen at det lå is på Bogstadvannet, mens det i dag var roere ute på samme sted. Øvresetertjern ligger høyere, og er derfor noen dager senere ute.

  Nordmarka syd, 05.05.2018 12:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vinteren har sluppet taket i Lillomarka

  I god høyde over Lillomarka kunne vi se at de fleste vannene hadde kvittet seg med isen. Bebyggelsen vi ser nederst på bildet, er Romsås, med lille Svarttjern. Til venstre og litt opp for denne har vi Ammerud og Haugerud, som strekker seg nesten helt frem til Alnsjøen. Lar vi blikket gå oppover f...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 05.05.2018 11:42 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#29533: Bakke i grønt landskap

Det var litt disig 1. pinsedag, men Skuibakken var ikke vanskelig å se fra Søndre Kolsås, der dette bildet er tatt fra. Bakken var i dag innhyllet i et grønt landskap.

 • 20.05.2018 14:49 - av Erik Unneberg,
 • treff
2 av 50 treff

#29520: Gratulerer med dagen!

Sollys og nyutsprunget løv skapte den beste rammen rundt kveldsturen den 17. mai. Etter en runde innom noen tur-o-poster ble det et lite stopp ved Lille Tryvann.

 • 17.05.2018 19:41 - av Nina Didriksen,
 • 21 treff

3 av 50 treff

#29525: 17. mai ved Sølvtjernet i Romeriksåsene

Gratulerer med dagen, Norge!

 • 17.05.2018 15:08 - av Tom Stensaker,
 • 38 treff
4 av 50 treff

#29523: Panorama ved Tangen 17. mai

Fra østsiden av Semsvannet er det flott utsikt. Her ser vi Tangen til venstre i bildet, mens vi har Tveiter gård omtrent midt i bildet, på den andre siden av vannet. Helt til høyre ser vi litt av turveien.

 • 17.05.2018 14:53 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff

5 av 50 treff

#29522: Vårlig flora ved Semsvannet

Nasjonaldagen ble etter hvert solrik, og det var tydelig at både engkarse og bekkeblom trivdes ved Semsvannet i det fine været. Det var en del som gikk på tur her i dag, og de dristigste tok seg også et bad.

 • 17.05.2018 14:42 - av Erik Unneberg,
 • 12 treff
6 av 50 treff

#29521: Forsommer ved Semsvannet

Etter å ha vært en tur over Skaugumsåsen, ledet stien ned til østsiden av Semsvannet. Her var det grønt og frodig, og sommerstemningen kom frem.

 • 17.05.2018 14:34 - av Erik Unneberg,
 • 8 treff

7 av 50 treff

#29532: Etter vårflommen fra Fagervann

Tuegraset ved utløpet fra Fagervann bar tydelige preg av at det hadde vært høy vannstand og bevegelse ut av vannet: Alle stråene var ensrettet, og tuene hadde en frisyre som kunne ha vært inspirasjonen til president Trump. Nå var Spålsveien fullstendig bar og egnet for terrengsykkel. For en uke siden var det så mye snø på veien at ski var det beste alternativet, og sykkel var ubrukelig. Marka åpner seg nå for sommerturer.

 • 17.05.2018 12:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
8 av 50 treff

#29530: Uthuset på Spålsetra 2018

Om det gamle uthuset på Spålsetra var fjøs, stall og/eller låve er ikke godt i si, det er fortsatt forsvarlig låst og uten innsyn. Det er sammen med den tilbygde utedassen fortsatt et verdifullt kulturminne, men begynner å bli alvorlig merket av tidens tann. Bilde nr. 29531 fra 2009 gir kanskje et hint om hvor raskt forfallet går.

 • 17.05.2018 12:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

9 av 50 treff

#29529: Snart snøfritt på vollen til Spålsetra

Vollen på Spålsetra er fortsatt ganske vid og åpen, men storskogen trenger på. De siste varme dagene til tross: i skyggen på sørsiden ligger det fortsatt ganske bra med snø. Ellers i området er det for det meste bart, bortsett fra i skyggefulle deler av åpne områder og maskinpreppede skiløyper.

 • 17.05.2018 12:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
10 av 50 treff

#29528: Lav vannstand i Spålen

Spålen var isfri, men til å være rett etter rask snøsmelting av mye snø, var vannstanden uventet lav. Som her ved innløpet av bekken fra Fagervann var strendene brede. En stille 17. maidag: to laksender, en fisker, en frosk og en syklist (fotografen) observert i løpet av en times tid ved vannet. Info fra Eivind Molde: Demningen skal rehabiliteres fra juni av, og Spålen tappes derfor ned. Kan bli interessant å følge opp.

 • 17.05.2018 11:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

11 av 50 treff

#29526: Kort og langt fra Tryvann

Det er over 300 mil til Nordpolen og bare én til Jernbanetorget, leser vi på skiltet øvest i Tryvannskleiva. En stille kveld før nasjonaldagen, med turorientering til fuglesang og i sommervarme.

 • 16.05.2018 19:11 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff
12 av 50 treff

#29527: Mye og kunstig snø i Tryvannskleiva

I alpinanlegget er det fremdeles masse snø. Liker du nedoverski, er det sikkert mulig å ta en tur. Om kvelden 16. mai var det bare masse fuglesang og to fiskere i området. Og noen turorienteringsposter.

 • 16.05.2018 18:10 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff

13 av 50 treff

#29518: Krokstrand i Vestby

Omtrent midtveis mellom Hvitsten og Kjøvangen/Son ligger Krokstrand - et stort, fint strandområde med rastebord og gressplen, og et vidt utsyn over Oslofjorden. Her er det ypperlig å raste for vandrere langs Kyststien.

 • 13.05.2018 12:50 - av Lise Henriksen,
 • 26 treff
14 av 50 treff

#29516: Emmerstadbukta

Kyststien mellom Hvitsten og Kjøvangen går bratt ned på den fint oppbygde "Sherpastien" til Emmerstadbukta. Akkurat her heter det Mølen.

 • 13.05.2018 11:20 - av Lise Henriksen,
 • 25 treff

15 av 50 treff

#29517: Mot Bråtebukta

Turen fra Hvitsten til Kjøvangen passerer utallige idyller. Her nærmer vi oss Bråtebukta.

 • 13.05.2018 10:54 - av Lise Henriksen,
 • 15 treff
16 av 50 treff

#29515: Vakre Hvitsten fra sør

Idyllene er mange på denne 12 km lange turen fra Hvitsten til Kjøvangen - sørover langs Oslofjorden. Men perlen Hvitsten er kanskje aller finest? Her er også mye kulturhistorie.

 • 13.05.2018 10:30 - av Lise Henriksen,
 • 17 treff

17 av 50 treff

#29514: I samlet flokk fra Hvitsten

Søndag 13. mai arrangerte Vestby Turlag en nydelig tur langs Kyststien, fra Hvitsten til Kjøvangen. 76 folk var med, og lokalkjente guider ga oss mye informasjon. Turen arrangeres årvisst, og inngår i den såkalte Follosømmen - et samarbeide mellom turlagene i Vestby, Ås, Nesodden og Oppegård i dette jubileumsåret for DNT.

 • 13.05.2018 10:09 - av Lise Henriksen,
 • 11 treff
18 av 50 treff

#29513: «Nye» Spikerbrukfallet

Selv om synlig fallhøyde av Spikerbrukfallet nå var mye mindre enn før, var det likevel en skikkelig loddrett foss ned i elveløpet videre. Det «gamle» Spikerbrukfallet er synlig i den øvre høyre del av bildet. Både en del av damkrona med overløp og ledemuren av betong kan sees. Det blir spennende å se hva som skjer med demningen nå, for demningen ble rehabilitert så sent som i 1982. Oppdatering: Bærum kommune opplyser at bunnlukene skal inspiseres og eventuelt utbedres, og at det vil ta minst tre uker.

 • 12.05.2018 18:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff

19 av 50 treff

#29512: Glitredammen: luftsiden av demningen med bunnluker

Fra luftsiden av demningen var det klart at Lomma nå gikk gjennom de to bunnlukene i demningen. Vannstanden var fortsatt over lukenes nivå, og det var skikkelig fart i vannstrømmen. Det var delvis laget nytt løp, og den lille brua til det vanlige Spikerbrukfallet var fjernet. Vannstrømmen hadde allerede gjort skade på steinsettingen langs løpet.

 • 12.05.2018 18:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff
20 av 50 treff

#29511: Glitredammen: vannsiden av demningen

Vannsiden av demningen i Glitredammen var litt overraskende. Selve betongdemningen utgjør bare en liten del av den, mens resten, som danner overløpet, er en lav betongkrone over fjell. Bunnen er for det meste dekket av mudder, og lukter av råtten myr. Det var ingen synlige spor etter tidligere demninger.

 • 12.05.2018 18:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff

21 av 50 treff

#29510: Glitredammen nedtappet

I dag var det oversvømmelser som preget Østlandet, men i Glitredammen var det heller lavvann. Bilde nr. 12026 viser hvordan det skulle sett ut her ved normal sommervannstand, og slik så det også så sent som på torsdag 10. mai. Det så ut som om svanene på og ved mudderbanken hadde slått seg til der, forhåpentligvis ikke for å ruge. Da kan den gjerne vente seg en våt opplevelse i løpet av sommeren.

 • 12.05.2018 18:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
22 av 50 treff

#29509: Loka ved Hoffarts kanal

Mellom Hoffarts kanal og nordenden av Loka er det en smal landtunge. På bildet er elveinnløpet i venstre side av bildet, mens utløpet til Vesleflåtan er i høyre side. I dette området, og også i stor grad ellers, er Loka grunt og sivbevokst, med flytetorv og store steiner. Isen hadde nå gått på alle vannene, men det var fortsatt såpass mye snø igjen i terrenget at det var mindre gangbart. På veiene fra Damtjern var det tørt og fint, mens Spålsveien og anleggsveien til Hauken fortsatt for det meste var dekket av løypepreparert snø.

 • 10.05.2018 12:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

23 av 50 treff

#29508: Fossekall på vakt

I elva mellom Storflåtan og Vesleflåtan trives fossekallen, og denne dagen var et par i full aktivitet i området ved Hoffarts kanal. Den ene dykket etter føde, mens den andre holdt vakt og passet på den uvedkommende i krattet på elvebredden. Her har fruen (?, eggsvanger?) akkurat gjort unna sin tørn, mens mannen dykker rett nedstrøms steinen. Og slik holdt de på så lenge de følte at fotografen var utenfor deres intoleranseradius, men at han fortsatt var en trussel. Intoleranseradien var nå vesentlig større enn vinterstid.

 • 10.05.2018 11:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff
24 av 50 treff

#29507: Dagens elveinnløp i Loka

I 1956 anla skogbestyrer Hoffart hos Løvenskiold-Vækerø en kanal for å lede tømmeret direkte fra Storflåtan til Vesleflåtan uten å gå innom Loka, se bilde nr. 20041. Nå er det stedvis bare rester igjen av skåveggene, og elva har laget seg et nytt innløp i Loka litt lenger mot øst enn det opprinnelige.

 • 10.05.2018 11:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

25 av 50 treff

#29506: Langt til skogs i Østmarka

Det har vært en vanskelig start for turorienteringen med mye snø. Men nå er det bart i skogen, og en av fjernpostene til "Ola Dilt" settes på plass på Mellomåsen nord for Skjelbreia. Bolter i grunnen forteller om et gammelt trig.punkt her på 294 moh.

 • 10.05.2018 10:53 - av Torgeir Stenstad,
 • 27 treff
26 av 50 treff

#29519: Siste løyperest på Østre Fyllingen

Litt vemodig å se årets skiløyper seile forbi på Østre Fyllingen. Bildet er tatt rett ved brua på nordsiden av vannet.

 • 10.05.2018 10:31 - av Per Morten Fredriksen,
 • 19 treff

27 av 50 treff

#29498: Isen går også på Damtjern

På Damtjern er isen i oppløsning, og det er åpne områder langs breddene. Det ligger snø i skyggefulle områder, og skiløypene er fortsatt synlige i issørpa. Men det var nok mer interessant med sykkel enn med ski denne dagen, og snart kan det vel også bli aktuelt å fylle opp jernkassa på demningen med sesongens fiskekort.

 • 07.05.2018 13:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 112 treff
28 av 50 treff

#29497: Hammarfossen med demning og veibru

Ved Hammarfossen ble Fossum jernverk anlagt i 1791 på østsiden av elva. Her var det tredemning med veibru og vannhjul for drift av masovnens blåsebelg og for drift av stangjernshammerne. Jernverksdriften opphørte totalt i 1874, og Fosssumsaga ble etablert på vestsiden i 1888. Dagens steindemning med luke til vannrør til den nye saga og ny veibru ble anlagt i forbindelse med dette.

 • 07.05.2018 11:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff

29 av 50 treff

#29496: Rester av en gammel trekonstruksjon

Etter Osdammen renner Lysakerelva forholdsvis rolig til Hammarfossen. Delen nærmest fossen ble kalt Hammardammen. Her ligger det fortsatt rester av en gammel trekonstruksjon i elva, rundstokker som holdes sammen av jernstenger gjennom utborede hull i stokkene. Kan det være rester av understøttelse til tømmerrenna? Det er også rester av en konstruksjon på ei kunstig steinøy rett oppstrøms Hammardemningen.

 • 07.05.2018 10:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
30 av 50 treff

#29495: Osdammen i utløpet av Bogstadvannet

Demningen Osdammen ligger i utløpet fra Bogstadvannet. Her skal det ha vært en tredemning og sag allerede på 1500-tallet. Senere kom det flere demninger i treverk av forskjellige utførelser. Dagens steindemning er antageligvis fra om lag 1913, ref. inskripsjonen C. L. 1913. På 1920-tallet ble det bygget et anlegg for barking av tømmer her, med tømmerrenne videre til Fossumsaga ved Hammarfossen.

 • 07.05.2018 10:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

31 av 50 treff

#29505: Opptur ved Oppkuven

- Ski og sykkel er en fantastisk kombinasjon nå på våren, sier Idar Olsen. Han og sønnen Håvard gjør seg klare for dagens familie-ekspedisjon fra parkeringsplassen i Sørkedalen. Målet er Oppkuven på Krokskogen.

 • 07.05.2018 10:09 - av Magnus Nyløkken,
 • 43 treff
32 av 50 treff

#29493: På Kikutstua så det ut til å være stille en søndag ettermiddag

Men på forsiden var det ganske mange syklister.

 • 06.05.2018 15:32 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 65 treff

33 av 50 treff

#29492: Bjørnsjøen med en del is igjen

Isen er i full oppløsning på vannene sør for Bjørnsjøen. Her på Bjørnsjøen er det åpent ved oset ned fra Østre Fyllingen. Bildet er tatt fra Kikutstua.

 • 06.05.2018 15:24 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 66 treff
34 av 50 treff

#29503: Landlig utsyn fra Torvet på Nesodden

Fra Torvet, en snau kilometer nord for Nesodden kirke, ser vi mot Bundefjorden og Svartskog.

 • 06.05.2018 14:10 - av Lise Henriksen,
 • 13 treff

35 av 50 treff

#29504: Sørby brygge i sikte`

Strekningen mellom Torvvik og Sørby brygge byr på flotte panoramaer og fossestryk.

 • 06.05.2018 13:31 - av Lise Henriksen,
 • 17 treff
36 av 50 treff

#29501: Kyststien ved Torvvik

Fra Torvvik går Kyststien langs strandkanten til Sørby brygge - en makeløs fin strekning.

 • 06.05.2018 13:26 - av Lise Henriksen,
 • 15 treff

37 av 50 treff

#29502: Kyststien ved Kirkevika

Kyststien langs Bunnefjorden går forbi idylliske Kirkevika. Vi ser byen i det fjerne.

 • 06.05.2018 13:12 - av Lise Henriksen,
 • 13 treff
38 av 50 treff

#29500: Vandring på Kyststien

Kyststien er merket, og går over strender og på stier og småveier langs Bunnefjorden. Her er vi mellom Bomannsvik og Presteskjær.

 • 06.05.2018 12:26 - av Lise Henriksen,
 • 15 treff

39 av 50 treff

#29499: Kyststien fra Bomannsvik

Vi er på tur med Nesodden Turlag, og følger Kyststien langs Bunnefjorden.

 • 06.05.2018 12:06 - av Lise Henriksen,
 • 13 treff
40 av 50 treff

#29490: Godt skiføre på Kobberhaugen

Når man er i byen og det er 20 grader varmt, er det liksom utenkelig at det er skiføre i høyden. Dette bildet er fra hovedløypa nedenfor Kobberhaugen 6. mai.

 • 06.05.2018 12:00 - av Reidar Hauge,
 • 76 treff

41 av 50 treff

#29487: Sesongens siste føremelding skrives fra "Bærumsmarka"

Nærmere bestemt mellom Ostøya og Grimsøya. 13 grader i vannet og badeføre for de ivrigste.

 • 06.05.2018 09:22 - av Skiforeningen,
 • 38 treff
42 av 50 treff

#29486: Takk for at du ikke tråkker i skiløypa!

Ja, det er jo et forsøk, men vanskelig å forstå for de fleste uten ski. Bedre her (ca. 1 km opp fra bommen opp mot Lysedammene) enn løypa fra Sognsvann til Ullevålseter igjennom vinteren. Tom Stensaker, som har skrevet denne henstillingen, passerte 10 000 km i går. Det er bra! Så derfor fikk han smørbrød og kake på Heggeliseter, ble jeg fortalt av to andre vårskiløpere. Det har vært en utrolig vinter for alle som liker å gå på ski. Allikevel vil jeg jeg påstå at denne vinteren har vært helt spesiell. Tidligere kunne det være mer snø, men da har mange av oss måtte lage spor selv. Nå i år har vi hatt ekstremt bra med mye snø, og så har det nesten alltid vært noen som alltid laget sporene for oss. Det gjør det lettere å gå, men det vanskeligste er gjerne å komme seg ut av døra.

 • 05.05.2018 16:20 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 57 treff

43 av 50 treff

#29485: Hytta ved Nedre Lysedam

Ta av skiene og gå til neste stykke med snø. Det går ikke fort fremover, men litt raskere enn å gå på bena.

 • 05.05.2018 16:02 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 34 treff
44 av 50 treff

#29483: Smedmyrkoia i mai

I ettermiddagssolen nå på våren ligger Smedmyrkoia veldig fint. Men det er sjelden jeg har sett slik på den, som regel er den bare passert på en kald vinterdag uten noe sol.

 • 05.05.2018 15:51 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 39 treff

45 av 50 treff

#29484: Mot sesongslutt ved Øvre Lysedam

Nesten sommer og iallfall vår, iført t-skjorte og bermudashorts, så vinner sommer over vinter. 19-20 varmegrader. Like mange går på beina som de som er på ski. Hoggormen soler seg på veien, og man må ta av seg skiene ganske ofte for å komme til neste del med snø.

 • 05.05.2018 15:42 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 24 treff
46 av 50 treff

#29489: Den ombygde demningen i Burudvann

På bilde nr. 27568 dekker vegetasjon over den nederste delen av den ombygde demningen. Nå er vegetasjonen fortsatt nedvisnet og oversikten bedre. Etter min mening har den nye betongkronen blitt vel dominerende.

 • 05.05.2018 14:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

47 av 50 treff

#29488: Isen går på Burudvann

Sen vår, men nå var isen på Burudvann råtten, og med tiltagende sønnavind på vei mot sundet midt i vannet. De hvite stripene er rester av vinterens skiløyper mot Haugen gård og hundeløypa rundt på vannet. I terrenget er det for det meste bart, men isete i skiløypene.

 • 05.05.2018 14:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
48 av 50 treff

#29491: Sesongslutt?

Formoløypa over Bislingen bød både på flotte spor og kafferastmuligheter denne lørdagen.

 • 05.05.2018 13:30 - av Gunnar Kaspersen,
 • 55 treff

49 av 50 treff

#29482: Isen går på Øvresetertjern

Det våres i skogen. På mandag observerte fotografen at det lå is på Bogstadvannet, mens det i dag var roere ute på samme sted. Øvresetertjern ligger høyere, og er derfor noen dager senere ute.

 • 05.05.2018 12:03 - av Nina Didriksen,
 • 15 treff
50 av 50 treff

#29524: Vinteren har sluppet taket i Lillomarka

I god høyde over Lillomarka kunne vi se at de fleste vannene hadde kvittet seg med isen. Bebyggelsen vi ser nederst på bildet, er Romsås, med lille Svarttjern. Til venstre og litt opp for denne har vi Ammerud og Haugerud, som strekker seg nesten helt frem til Alnsjøen. Lar vi blikket gå oppover fra Romsås, kjenner vi igjen Steinbruvann, med Badedammen til venstre for vannet. Huken pukkverk ligger rett bak dette lille tjernet, mens Breisjøen ligger rett bak pukkverket igjen. Flyværet var såpass bra i dag at Røverkollen med kommunikasjonsmasten var lett synlig, se rett til høyre (og litt ned) fra Steinbruvann, og Romstjern er litt til høyre for Røverkollen. Går vi oppover i bildet fra Romstjern, treffer vi Aurevann. Det største vannet på bildet, er Maridalsvannet, som i likhet med nordmarksvannene Sognsvann og Svartkulp (oppe til venstre) er helt isfritt. Til høyre for Maridalsvannet skimter vi Dausjøen. Helt øverst til høyre ser vi at Øyungen fortsatt har isdekke, mens isen på Skjærsjøen (helt øverst, til venstre for Øyungen) er i ferd med å sprekke opp.

 • 05.05.2018 11:42 - av Erik Unneberg,
 • 4 treff