• darkblurbg
  Høststemning ved Stovivann

  Fra nordenden av Stovivann er det fin utsikt mot Ringiåsen. Også her liver gulbladete bjerker opp langs bredden og opp i lia. Stykket med bare grønne løvtrær omtrent rett over midten av bildet er det inngjerdete området etter Libakke, se bilde nr. 32483. I forgrunnen blader av sverdlilje, takrør ...

  Vestmarka, 17.10.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordenden av Stovivann med Kolsås i bakgrunnen

  Enda en grå og etter hvert våt høstdag, men gule bjerker liver opp i det mørke. Kolsås med mast og tåkedotter i bakgrunnen, Stovi gård i venstre bildekant.

  Vestmarka, 17.10.2019 13:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Styvingstre etter husmannsplassen Libakke

  «Liebakke» på vestsiden av Stovivann var eldste husmannsplass under Horni gård, nevnt allerede i 1752. Fra starten av 1800-tallet var det to Libakke-plasser. Et inngjerdet og fortsatt ganske åpent område og dette styvede treet nær vannet er de eneste lett synlige sporene etter plassene. Det er og...

  Vestmarka, 17.10.2019 12:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tung høstdag i Nordkleiva

  Det er virkelig høst ute, 5-6 grader, regn og lave skyer over åskammen. Nordkleiva og Krokkleiva er nesten helt borte i tåka. Bildet er tatt fra Dronningveien.

  Krokskogen - Hole, 16.10.2019 14:19 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Regnfull rast ved Strømsdammen

  Etter sol kommer regn, denne gangen mye regn og noe tåke. DNT Senior-turbussen samlet like fullt en buss full av deltagere til dagens turer ved Bogstadvann. Her har mellomlang tur tatt en ganske fuktig rast ved Strømsdammen. Utsikten var begrenset, badebrygga forble ubrukt, og det var heller ikke...

  Nordmarka syd, 15.10.2019 11:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Blåfjell til Håøya og Drøbak

  Utsikten fra Blåfjell er både vid og lang. På en dag som denne med lite blådis er både Håøya og Drøbak bak denne ganske klare og uten sjenerende blåstikk med teleobjektiv.

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 15:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Pinakkel i Svartvannsdalen

  Svartvannsdalen har stup mot både øst og vest, og er lite tilgjengelig fra disse retningene. På vestsiden står denne pinakkelen og kan kanskje være en interessant utfordring for klatrere. Men også dalbunnen dit er sengått, med urer, vann og myr. Vi så ingen sikringsbolter eller andre spor etter k...

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 15:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  «Balkongen» på Blåfjell

  Hadde svabergene på Blåfjell vært et amfiteater, hadde dette vært balkongen. Etter et litt flatere parti øker helningen igjen gradvis til skogen tar over. Jevnt tilsig av vann sørger for at mose kan etablere seg og dekke stadig større arealer. Dimensjonene er store, sjekk Atie nær øvre høyre hjørne.

  Kjekstadmarka, 14.10.2019 14:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Avkjøringa til Rustanvegen fra Vestsideveien Fv21

  Litt artig at du kjører fra veien og inn i vegen. Litt fra bymål til bygdemål. Du ser Gjevlekollen i bakgrunnen. Vått i terrenget, så det var flere enn meg som gikk veien fra Kanada og opp til parkeringa i Rustanvegen. Vi gikk da også Kanada på langs, Kanada på tvers er ikke mange meterne her. Se...

  Finnemarka, 13.10.2019 17:35 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Solbergelva er høststor ved Trolldalen

  Bildet er tatt ved Vestsideveien (Fv21) ,og her er elva litt breiere enn lenger opp i dalen.

  Finnemarka, 13.10.2019 17:33 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vestmarksryggen og Lierdalen sett fra Delekant

  Klar høstdag, og sola er på vei ned. Lierdalen ligger frodig og fin, et av Norges beste landbruksområder. Vi ser høyspenten som går forbi Asdøl, helt til høyre i bildet og Vestergyllen rett frem. Tror det er Gampen til venstre, men er ikke helt sikker.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:54 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Minner fra en svunnen tid

  På den blåmerka stien ned fra Gjevlekollen mot Delekant rett etter Skjærsvannet står denne furua. Ser ut ut som om den har fått en karamell av lynet. Men ser du nøye etter, så ser du en isolator. Dette er fra den gangen det gikk ei telefonlinje opp til brannvakthytta på Gjevlekollen.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Et liten oppdemt dam syd for Skapertjern

  I området syd for Skapertjern er det et par små oppdemte dammer, Sprengstoffdammen (se bilde nr. 22272) og den navnløse på bildet. Denne ligger helt inntil veien mellom Myrvoll og Skapertjern, men demningen er dekket av kratt, og det er lett å gå forbi dammen uten å se den. Men her er den i alle ...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstfarget myr ved Skjærsvannet

  Ei slik myr skriker etter å bli brukt til skiløype. Lav høstsol, men den varmer fortsatt.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:10 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Hørtekollen og Sylling en høstkveld

  Bildet er tatt fra rett syd for Delekant, som er et gårdsnavn. En flott, klar høstkveld, og sola er i ferd med å gå ned, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi ser Solberg til venstre og Sylling til høyre.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Lav høstsol over Skjærsvannet

  Den lave høstsola skjuler neste høyspenten her ved Skjærsvannet. Men sola varmer fortsatt bra. Litt til siden for bildet er det en benk og en liten bålplass.

  Finnemarka, 13.10.2019 16:02 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høst i høyden nedenfor Gjevlekollen

  Helt tydelig høst, litt brunt og fint gress på myra, og snøen ligger i skyggen fra sola. Trenger ikke kompass for å finne ut hvor syd er her. Lav høstsol som holder på å gå ned.

  Finnemarka, 13.10.2019 15:52 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Slik så Skapertjern opprinnelig ut

  Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

  Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde stei...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Minimumsvannstand i Skapertjern 2019

  Skapertjern skulle vært tappet ned i 2018 for rehabilitering av demningen. Det var det da også, men tjernet ble fylt opp igjen uten at noe var gjort med demningen. Det var derfor noe overraskende at det var tappet ned i år også, og at rehabiliteringen fortsatt var i full gang. Tjernet har nå tiln...

  Kjekstadmarka, 13.10.2019 15:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Benker på sydvestsiden av Gjevlekollbua

  Her er det fint å raste om sola er framme, bra utsikt denne veien også. De små benkene er laget av materialer fra den gamle brannvakthytta som stod her.

  Finnemarka, 13.10.2019 14:21 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Klar høstdag i Finnemarka

  Fra Gjevlekollen er det flott utsikt, også mot Oslo.

  Finnemarka, 13.10.2019 14:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Høst for alle penga

  Folk nøt en nydelig høstdag på Tveiter gård i Vestmarka i dag. Det virket som det også var mulig å bruke noen kroner på servering.

  Vestmarka, 13.10.2019 14:13 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Gjevlekollbua på Gjevlekollen, 602 moh.

  Gjevlekollbua har solcellepanel og vifte. Mye glass gjør det varmt inni om sola står på. Det er ikke vedovn i hytta, med benker på sydsiden av den. Dette er et sted som gjør seg på sosiale medier og dermed også får bra trafikk. Skilting er bra, og varden står i bakgrunnen.

  Finnemarka, 13.10.2019 13:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Flott utsikt fra Gjevlekollen

  En nydelig høstdag i Finnemarka, og god utsikt fra toppen av Gjevlekollen (602 moh.).

  Finnemarka, 13.10.2019 13:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mennesker og dyr på Furuholmen

  Furuholmen ligger en snau kilometer fra Gupu. Ofte er det flere folk på Gupu enn på Furuholmen - av en eller annen grunn. Serveringen er førsteklasses begge steder.

  Vestmarka, 13.10.2019 13:11 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Hørtekollen sett fra syd en flott høstdag

  Bildet er tatt fra Borkebrenna. Flott, klar høstdag, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi skimter også Solberg.

  Finnemarka, 13.10.2019 13:05 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Deilig høst

  Flott høst-søndag i Vestmarka. På Gupu gård, som vi ser i bakgrunnen, var det mange mennesker og god stemning.

  Vestmarka, 13.10.2019 12:40 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Gapahuk som barnehagen bruker

  Flott at barnehagen har en slik liten gapahuk og bålplass, rett ved p-plassen i Rustanveien. Stokker til å sitte på for de små. Nødplakat og infoskilt er hengt opp. Lav høstsol, og bjørka står gul.

  Finnemarka, 13.10.2019 12:39 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mye vann i Solbergelva

  Lav høstsol og mye vann i elva her ved P-plassen i Rustanveien. Bildet er tatt fra brua som går over til syd. Grytefoss ligger rett opp her.

  Finnemarka, 13.10.2019 12:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mange turmuligheter fra P-Plassen på Rustanveien

  Her er det bra skiltet, og gode muligheter for flotte sykkelturer som er ganske lange.

  Finnemarka, 13.10.2019 12:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Krysset ved P-plassen i Rustanvegen i lav høstsol

  Rett fram går veien til Fallet, mens veien til venstre går til det store veisystemet i Finnemarka. Benker, infotavler og meget bra skiltet. Et flott område, men savner en utedo.

  Finnemarka, 13.10.2019 12:30 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  P-plassen Rustanvegen i lav høstsol

  God plass til mange biler her, antar det er plass til ca. 50 med riktig parkering. Gratis parkering (2019).

  Finnemarka, 13.10.2019 12:27 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  En gammel tømmervei langs Buvassbekken

  Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Samling i bånn

  Det ligger flere baller i Skådalsbekken, men vi vet ikke hvor de kommer fra. Nærmeste skole ligger nedstrøms, så den er neppe "kilden".

  Nordmarka syd, 12.10.2019 14:54 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Fin høstdag ved Losby

  Gresset er fortsatt grønt på Losby, men løvtrærne har kvittet seg med de fleste bladene.

  Østmarka, 12.10.2019 14:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mild oktoberdag ved Losby

  Det var flere som gikk tur fra Losby i dag. Været varierte mellom sol og litt regn, men temperaturen lå opp mot ti grader. Fint turvær!

  Østmarka, 12.10.2019 14:47 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

  Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fortsatt skimuligheter ved Oppkuvbekken

  Skiføre for entusiaster, i dag 300 meter x 50 = 15 km.

  Krokskogen - Hole, 12.10.2019 14:06 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Snøen klar i Midtstubakken

  Nå er det lagt snø i ovarennet på Midtstubakken.

  Nordmarka syd, 12.10.2019 14:04 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Langveggen: Bukollens bratte vestside

  Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 13:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Mye folk på Bygdesmak på Sundvolden Hotel

  Det har blitt en tradisjon med Bygdesmak på tunet på Sundvolden Hotel på høsten, og fint vær gjorde at mange tok turen innom tunet. Det er mange som går eller sykler til dette arrangementet, der lokal mat er i fokus. Du har saft fra Røyse, så har du syklet eller gått ski i bygda, har du nok passe...

  Krokskogen - Hole, 12.10.2019 12:51 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

  Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i ku...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

  Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Vol...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kaldt og hustrig ved Vambutjern

  Ennå noe nysnø i høyden som her ved Vambutjern. Men med kun 3 grader og regn, ble det ingen rast her i dag. I det fjerne sees Rughaug.

  Krokskogen - Hole, 11.10.2019 11:44 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Mens vi venter på (mer) snø

  I de høyereliggende delene av Marka og på fjellet er det snø, og fotografen har allerede luftet skiene. I hjemligere trakter må vi vente litt til, og dekktrekking er en ok måte å bruke litt krefter på. Dagens tur gikk bl.a. opp Korketrekkeren, og sannelig dukket det ikke opp en geocache også.

  Nordmarka syd, 10.10.2019 15:17 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nysnø og dårlige sykkelforhold i høyden

  Glatt og ikke sykkelføre ved Steinbutjern, og Uglaveien var delvis dekket med snø i dag.

  Krokskogen - Hole, 10.10.2019 11:31 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Værfenomen langs Krokskogens rygg

  På høsten når Steinsfjorden er varm, og det er kaldt og rått i lufta slik som i dag, oppstår dette fenomenet. Det regner her, men snør/sludder i høyden slik som på Kleivstua. Det blir klar sikt langs fjorden, og hele Krokskogens rygg blir borte i lave skyer og tåke. Braksøya Naturreservat med sin...

  Krokskogen - Hole, 09.10.2019 12:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tunge, lave skyer over Braksøya Naturreservats gule topp

  På høsten er det veldig lett å se hva som er løvtrær og hva som er barskog. Det er alltid flott å se på hvordan toppen på Braksøya utvikler seg utover høsten. Noen år blir det helt brunt på toppen, men som regel blåser løvet av før dette skjer. Krokskogens rygg er borte i det lave skydekket, men ...

  Krokskogen - Hole, 09.10.2019 12:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Snøen er nesten som vann

  Snøen er nesten som vann på den asfalterte delen av utfartsparkeringen på Kleivstua, og litt mer som veldig våt snø der det er grus. Her ser du også doen som er på plassen.

  Krokskogen - Hole, 09.10.2019 10:43 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#32485: Høststemning ved Stovivann

Fra nordenden av Stovivann er det fin utsikt mot Ringiåsen. Også her liver gulbladete bjerker opp langs bredden og opp i lia. Stykket med bare grønne løvtrær omtrent rett over midten av bildet er det inngjerdete området etter Libakke, se bilde nr. 32483. I forgrunnen blader av sverdlilje, takrør og stubber med stubbevoksende sopp.

 • 17.10.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff
2 av 50 treff

#32484: Nordenden av Stovivann med Kolsås i bakgrunnen

Enda en grå og etter hvert våt høstdag, men gule bjerker liver opp i det mørke. Kolsås med mast og tåkedotter i bakgrunnen, Stovi gård i venstre bildekant.

 • 17.10.2019 13:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

3 av 50 treff

#32483: Styvingstre etter husmannsplassen Libakke

«Liebakke» på vestsiden av Stovivann var eldste husmannsplass under Horni gård, nevnt allerede i 1752. Fra starten av 1800-tallet var det to Libakke-plasser. Et inngjerdet og fortsatt ganske åpent område og dette styvede treet nær vannet er de eneste lett synlige sporene etter plassene. Det er også spor etter grunnmurer, men disse er vanskelige å finne. Ved styving ble treet holdt lavt ved at greiner ble kuttet for å gi fôr til buskapen. Toppen av den tykke stammen er her ca. fire meter over bakken.

 • 17.10.2019 12:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff
4 av 50 treff

#32467: Tung høstdag i Nordkleiva

Det er virkelig høst ute, 5-6 grader, regn og lave skyer over åskammen. Nordkleiva og Krokkleiva er nesten helt borte i tåka. Bildet er tatt fra Dronningveien.

 • 16.10.2019 14:19 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff

5 av 50 treff

#32462: Regnfull rast ved Strømsdammen

Etter sol kommer regn, denne gangen mye regn og noe tåke. DNT Senior-turbussen samlet like fullt en buss full av deltagere til dagens turer ved Bogstadvann. Her har mellomlang tur tatt en ganske fuktig rast ved Strømsdammen. Utsikten var begrenset, badebrygga forble ubrukt, og det var heller ikke lys til å nyte synet av rødberglav i ura øst for vannet. Bilde nr. 19738 viser hvordan det kunne ha vært.

 • 15.10.2019 11:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
6 av 50 treff

#32461: Utsikt fra Blåfjell til Håøya og Drøbak

Utsikten fra Blåfjell er både vid og lang. På en dag som denne med lite blådis er både Håøya og Drøbak bak denne ganske klare og uten sjenerende blåstikk med teleobjektiv.

 • 14.10.2019 15:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

7 av 50 treff

#32460: Pinakkel i Svartvannsdalen

Svartvannsdalen har stup mot både øst og vest, og er lite tilgjengelig fra disse retningene. På vestsiden står denne pinakkelen og kan kanskje være en interessant utfordring for klatrere. Men også dalbunnen dit er sengått, med urer, vann og myr. Vi så ingen sikringsbolter eller andre spor etter klatrere, men hadde ikke kikkert, og det var ikke sol som kunne gi reflekser.

 • 14.10.2019 15:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
8 av 50 treff

#32459: «Balkongen» på Blåfjell

Hadde svabergene på Blåfjell vært et amfiteater, hadde dette vært balkongen. Etter et litt flatere parti øker helningen igjen gradvis til skogen tar over. Jevnt tilsig av vann sørger for at mose kan etablere seg og dekke stadig større arealer. Dimensjonene er store, sjekk Atie nær øvre høyre hjørne.

 • 14.10.2019 14:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

9 av 50 treff

#32471: Avkjøringa til Rustanvegen fra Vestsideveien Fv21

Litt artig at du kjører fra veien og inn i vegen. Litt fra bymål til bygdemål. Du ser Gjevlekollen i bakgrunnen. Vått i terrenget, så det var flere enn meg som gikk veien fra Kanada og opp til parkeringa i Rustanvegen. Vi gikk da også Kanada på langs, Kanada på tvers er ikke mange meterne her. Ser dere på skiltet at veien smalner inn, så er det på grunn av brua over Solbergelva.

 • 13.10.2019 17:35 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
10 av 50 treff

#32473: Solbergelva er høststor ved Trolldalen

Bildet er tatt ved Vestsideveien (Fv21) ,og her er elva litt breiere enn lenger opp i dalen.

 • 13.10.2019 17:33 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff

11 av 50 treff

#32472: Vestmarksryggen og Lierdalen sett fra Delekant

Klar høstdag, og sola er på vei ned. Lierdalen ligger frodig og fin, et av Norges beste landbruksområder. Vi ser høyspenten som går forbi Asdøl, helt til høyre i bildet og Vestergyllen rett frem. Tror det er Gampen til venstre, men er ikke helt sikker.

 • 13.10.2019 16:54 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff
12 av 50 treff

#32475: Minner fra en svunnen tid

På den blåmerka stien ned fra Gjevlekollen mot Delekant rett etter Skjærsvannet står denne furua. Ser ut ut som om den har fått en karamell av lynet. Men ser du nøye etter, så ser du en isolator. Dette er fra den gangen det gikk ei telefonlinje opp til brannvakthytta på Gjevlekollen.

 • 13.10.2019 16:34 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff

13 av 50 treff

#32439: Et liten oppdemt dam syd for Skapertjern

I området syd for Skapertjern er det et par små oppdemte dammer, Sprengstoffdammen (se bilde nr. 22272) og den navnløse på bildet. Denne ligger helt inntil veien mellom Myrvoll og Skapertjern, men demningen er dekket av kratt, og det er lett å gå forbi dammen uten å se den. Men her er den i alle fall. Solen hadde akkurat gått bak skyene foran det kommende lavtrykket, men det er da fortsatt glød i bjerkeløvet.

 • 13.10.2019 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
14 av 50 treff

#32479: Høstfarget myr ved Skjærsvannet

Ei slik myr skriker etter å bli brukt til skiløype. Lav høstsol, men den varmer fortsatt.

 • 13.10.2019 16:10 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff

15 av 50 treff

#32466: Hørtekollen og Sylling en høstkveld

Bildet er tatt fra rett syd for Delekant, som er et gårdsnavn. En flott, klar høstkveld, og sola er i ferd med å gå ned, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi ser Solberg til venstre og Sylling til høyre.

 • 13.10.2019 16:09 - av Morten Synstelien,
 • 16 treff
16 av 50 treff

#32478: Lav høstsol over Skjærsvannet

Den lave høstsola skjuler neste høyspenten her ved Skjærsvannet. Men sola varmer fortsatt bra. Litt til siden for bildet er det en benk og en liten bålplass.

 • 13.10.2019 16:02 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff

17 av 50 treff

#32477: Høst i høyden nedenfor Gjevlekollen

Helt tydelig høst, litt brunt og fint gress på myra, og snøen ligger i skyggen fra sola. Trenger ikke kompass for å finne ut hvor syd er her. Lav høstsol som holder på å gå ned.

 • 13.10.2019 15:52 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
18 av 50 treff

#32438: Slik så Skapertjern opprinnelig ut

Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens regulering.

 • 13.10.2019 15:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

19 av 50 treff

#32437: Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde steinblokker er samlet foran foten av demningen, noen av dem er nummererte. Det skal bli spennende å se hvordan de blir innpasset i all den nye betongen.

 • 13.10.2019 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
20 av 50 treff

#32435: Minimumsvannstand i Skapertjern 2019

Skapertjern skulle vært tappet ned i 2018 for rehabilitering av demningen. Det var det da også, men tjernet ble fylt opp igjen uten at noe var gjort med demningen. Det var derfor noe overraskende at det var tappet ned i år også, og at rehabiliteringen fortsatt var i full gang. Tjernet har nå tilnærmet opprinnelig vannstand og form. Slik så det ut fra bunnen av demningen, en stor kontrast til bilde nr. 32436 fra 2017 som er tatt fra toppen av demningen.

 • 13.10.2019 15:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

21 av 50 treff

#32464: Benker på sydvestsiden av Gjevlekollbua

Her er det fint å raste om sola er framme, bra utsikt denne veien også. De små benkene er laget av materialer fra den gamle brannvakthytta som stod her.

 • 13.10.2019 14:21 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
22 av 50 treff

#32449: Klar høstdag i Finnemarka

Fra Gjevlekollen er det flott utsikt, også mot Oslo.

 • 13.10.2019 14:20 - av Morten Synstelien,
 • 26 treff

23 av 50 treff

#32441: Høst for alle penga

Folk nøt en nydelig høstdag på Tveiter gård i Vestmarka i dag. Det virket som det også var mulig å bruke noen kroner på servering.

 • 13.10.2019 14:13 - av Eyvind Wang,
 • 13 treff
24 av 50 treff

#32463: Gjevlekollbua på Gjevlekollen, 602 moh.

Gjevlekollbua har solcellepanel og vifte. Mye glass gjør det varmt inni om sola står på. Det er ikke vedovn i hytta, med benker på sydsiden av den. Dette er et sted som gjør seg på sosiale medier og dermed også får bra trafikk. Skilting er bra, og varden står i bakgrunnen.

 • 13.10.2019 13:32 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff

25 av 50 treff

#32448: Flott utsikt fra Gjevlekollen

En nydelig høstdag i Finnemarka, og god utsikt fra toppen av Gjevlekollen (602 moh.).

 • 13.10.2019 13:32 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff
26 av 50 treff

#32433: Mennesker og dyr på Furuholmen

Furuholmen ligger en snau kilometer fra Gupu. Ofte er det flere folk på Gupu enn på Furuholmen - av en eller annen grunn. Serveringen er førsteklasses begge steder.

 • 13.10.2019 13:11 - av Eyvind Wang,
 • 11 treff

27 av 50 treff

#32465: Hørtekollen sett fra syd en flott høstdag

Bildet er tatt fra Borkebrenna. Flott, klar høstdag, og Hørtekollen trer karakteristisk frem. Krokskogen og Vestmarkas rygg til høyre i bildet, og Trolldalen rett ned. Vi skimter også Solberg.

 • 13.10.2019 13:05 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff
28 av 50 treff

#32440: Deilig høst

Flott høst-søndag i Vestmarka. På Gupu gård, som vi ser i bakgrunnen, var det mange mennesker og god stemning.

 • 13.10.2019 12:40 - av Eyvind Wang,
 • 9 treff

29 av 50 treff

#32476: Gapahuk som barnehagen bruker

Flott at barnehagen har en slik liten gapahuk og bålplass, rett ved p-plassen i Rustanveien. Stokker til å sitte på for de små. Nødplakat og infoskilt er hengt opp. Lav høstsol, og bjørka står gul.

 • 13.10.2019 12:39 - av Morten Synstelien,
 • 3 treff
30 av 50 treff

#32474: Mye vann i Solbergelva

Lav høstsol og mye vann i elva her ved P-plassen i Rustanveien. Bildet er tatt fra brua som går over til syd. Grytefoss ligger rett opp her.

 • 13.10.2019 12:34 - av Morten Synstelien,
 • 3 treff

31 av 50 treff

#32470: Mange turmuligheter fra P-Plassen på Rustanveien

Her er det bra skiltet, og gode muligheter for flotte sykkelturer som er ganske lange.

 • 13.10.2019 12:32 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
32 av 50 treff

#32469: Krysset ved P-plassen i Rustanvegen i lav høstsol

Rett fram går veien til Fallet, mens veien til venstre går til det store veisystemet i Finnemarka. Benker, infotavler og meget bra skiltet. Et flott område, men savner en utedo.

 • 13.10.2019 12:30 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff

33 av 50 treff

#32468: P-plassen Rustanvegen i lav høstsol

God plass til mange biler her, antar det er plass til ca. 50 med riktig parkering. Gratis parkering (2019).

 • 13.10.2019 12:27 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
34 av 50 treff

#32432: En gammel tømmervei langs Buvassbekken

Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. Denne er stort sett planert og fint patinert med mose. Den fører på slutten gjennom to store snauhogster hvor det tidligere var svært bra soppterreng.

 • 12.10.2019 14:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

35 av 50 treff

#32442: Samling i bånn

Det ligger flere baller i Skådalsbekken, men vi vet ikke hvor de kommer fra. Nærmeste skole ligger nedstrøms, så den er neppe "kilden".

 • 12.10.2019 14:54 - av Nina Didriksen,
 • 10 treff
36 av 50 treff

#32425: Fin høstdag ved Losby

Gresset er fortsatt grønt på Losby, men løvtrærne har kvittet seg med de fleste bladene.

 • 12.10.2019 14:50 - av Erik Unneberg,
 • 16 treff

37 av 50 treff

#32426: Mild oktoberdag ved Losby

Det var flere som gikk tur fra Losby i dag. Været varierte mellom sol og litt regn, men temperaturen lå opp mot ti grader. Fint turvær!

 • 12.10.2019 14:47 - av Erik Unneberg,
 • 16 treff
38 av 50 treff

#32431: Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

 • 12.10.2019 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

39 av 50 treff

#32443: Fortsatt skimuligheter ved Oppkuvbekken

Skiføre for entusiaster, i dag 300 meter x 50 = 15 km.

 • 12.10.2019 14:06 - av Tom Stensaker,
 • 25 treff
40 av 50 treff

#32427: Snøen klar i Midtstubakken

Nå er det lagt snø i ovarennet på Midtstubakken.

 • 12.10.2019 14:04 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff

41 av 50 treff

#32430: Langveggen: Bukollens bratte vestside

Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i dalbunnen. Det er også montert en rettet reflektorplate på en stålmast der.

 • 12.10.2019 13:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
42 av 50 treff

#32454: Mye folk på Bygdesmak på Sundvolden Hotel

Det har blitt en tradisjon med Bygdesmak på tunet på Sundvolden Hotel på høsten, og fint vær gjorde at mange tok turen innom tunet. Det er mange som går eller sykler til dette arrangementet, der lokal mat er i fokus. Du har saft fra Røyse, så har du syklet eller gått ski i bygda, har du nok passert ei buske hvor bæra kommer i fra. Videre finnes det pultost fra Åsbygda og lokale egg. I dag var det nest siste dag av gratisutstillingen av kunst av Tove Hirth og Marianne Gruer. Maleriene er malt med motiver fra Holebygda.

 • 12.10.2019 12:51 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff

43 av 50 treff

#32429: En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i kummen, og vanninntak nær bunnen av demningen.

 • 12.10.2019 11:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
44 av 50 treff

#32428: En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Volumet av dammen var så lite at det her var tale om en fangdam. Bilde nr. 32429 gir sannsynligvis svaret på hva som var hensikten med den.

 • 12.10.2019 11:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

45 av 50 treff

#32414: Kaldt og hustrig ved Vambutjern

Ennå noe nysnø i høyden som her ved Vambutjern. Men med kun 3 grader og regn, ble det ingen rast her i dag. I det fjerne sees Rughaug.

 • 11.10.2019 11:44 - av Torgeir Stenstad,
 • 21 treff
46 av 50 treff

#32405: Mens vi venter på (mer) snø

I de høyereliggende delene av Marka og på fjellet er det snø, og fotografen har allerede luftet skiene. I hjemligere trakter må vi vente litt til, og dekktrekking er en ok måte å bruke litt krefter på. Dagens tur gikk bl.a. opp Korketrekkeren, og sannelig dukket det ikke opp en geocache også.

 • 10.10.2019 15:17 - av Nina Didriksen,
 • 30 treff

47 av 50 treff

#32404: Nysnø og dårlige sykkelforhold i høyden

Glatt og ikke sykkelføre ved Steinbutjern, og Uglaveien var delvis dekket med snø i dag.

 • 10.10.2019 11:31 - av Torgeir Stenstad,
 • 37 treff
48 av 50 treff

#32402: Værfenomen langs Krokskogens rygg

På høsten når Steinsfjorden er varm, og det er kaldt og rått i lufta slik som i dag, oppstår dette fenomenet. Det regner her, men snør/sludder i høyden slik som på Kleivstua. Det blir klar sikt langs fjorden, og hele Krokskogens rygg blir borte i lave skyer og tåke. Braksøya Naturreservat med sin gule topp lyser opp i bildet, Pipøya helt til venstre.

 • 09.10.2019 12:09 - av Morten Synstelien,
 • 19 treff

49 av 50 treff

#32399: Tunge, lave skyer over Braksøya Naturreservats gule topp

På høsten er det veldig lett å se hva som er løvtrær og hva som er barskog. Det er alltid flott å se på hvordan toppen på Braksøya utvikler seg utover høsten. Noen år blir det helt brunt på toppen, men som regel blåser løvet av før dette skjer. Krokskogens rygg er borte i det lave skydekket, men mye bedre sikt langs fjorden. Regnvær og på grensa til sludd. Bildet er tatt mellom Paddevika og Garntangen.

 • 09.10.2019 12:06 - av Morten Synstelien,
 • 17 treff
50 av 50 treff

#32398: Snøen er nesten som vann

Snøen er nesten som vann på den asfalterte delen av utfartsparkeringen på Kleivstua, og litt mer som veldig våt snø der det er grus. Her ser du også doen som er på plassen.

 • 09.10.2019 10:43 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff