• darkblurbg
  Stille etter Den store turdagen

  Det var folksomt i Finnemarka i finværet på Den store turdagen, men nå hadde akkurat de siste bilene forlatt Eiksetra. Bare vi etternølere var igjen, og vi hadde fortsatt drøye tre kilometers gange på veien tilbake til Eggevollen. Det ble en fin og lang dag, og vi tror også på fine turer i område...

  Finnemarka, 23.09.2018 18:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Typisk natur på Skimtplatået

  Skimtplatået, eller Skimtheia som det også kalles, har ganske grunt jordsmonn, med glissen furuskog, store myrer og lyngrabber. Et landskap som ser mer ut som høytliggende skog enn beliggenheten rundt 500 moh. skulle tilsi. Ganske lettgått med mange blåstier når man først har kommet seg de ca. 20...

  Finnemarka, 23.09.2018 17:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Eggedammen

  Eggedammen har ikke fått sitt navn fordi den ble demt opp, men heller fordi den er så liten. I dagens siste solstråler på østbredden, hvor høstfargene begynner å gjøre seg gjeldende, er den ganske idyllisk.

  Finnemarka, 23.09.2018 17:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ved Eikdammen

  Som nevn under bilde nr. 30013, var Eikdammen demt opp med en ganske imponerende demning. Her er den delen som har tappeløp, overløp og bunnluke. I dag står alt åpent uten spor av luke i tappeløpet. I tillegg er det en nesten like stor og svært solid utført atthaldsdemning litt lenger øst. Demnin...

  Finnemarka, 23.09.2018 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Eikdammen

  Eikdammen er det største vannet på Skimtplatået. For mange år siden var det mye større, for dette var en ekte dam, demt opp av en ganske imponerende demning som vist på bilde nr. 30014. I dag er det tilbake til omtrent opprinnelig størrelse, bare demt opp av en lav terskel.

  Finnemarka, 23.09.2018 15:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kjerringa på Storsteinsfjellet

  Som seg hør og bør, må Storsteinfjellet også ha ei kjerring som svarer til navnet. I forhold til henne blir Atie på 172 cm liten. Steinkjerringa bygget i 1960 av Olaf Sørum.

  Finnemarka, 23.09.2018 14:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstutsikt fra Tveitersetra

  En klar septemberdag er det mange flotte utsiktsplasser sør i Vestmarka. En kaffe på trappa til Tveitersetra eller Halvorsenhytta blir ikke feil da. Skaugumsåsen byr også på flott utsikt, selvsagt.

  Vestmarka, 23.09.2018 11:35 - Line Mork
 • darkblurbg
  Tømmerdrift ved Marimyr

  Oslo kommune har i sommer og høst hugget en god del tømmer i området mellom Tryvann og Skjennungen, og mye av dette ligger nå i tømmerlunner som denne ved krysset like ved Marimyr.

  Nordmarka syd, 22.09.2018 18:15 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Flott høstdag ved Søndre Kytetjern

  Vi er langt inne i Østmarka naturreservat, og ved Søndre Kytetjern var det utrolig flott og vakkert i sola. Her inne møter du få eller ingen.

  Østmarka, 22.09.2018 13:06 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Flagget vaier på Bøvelstad

  Flott høstvær i dag og på Bøvelstad var det dugnad med god innsats fra en sprek gjeng.

  Østmarka, 22.09.2018 10:34 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Nye bevergnag ved Nøklevann

  I 2016 var Nøklevann tappet kraftig ned for rehabilitering av demningen, og beverhytta i området ved Bremsrud lå på tørt land, se bilde nr. 25618. Grana som på det bildet lener seg over hytta, ligger nå oppå den, men tallrike beverfelte trær viser at hytta er bebodd. Dette var et av de mest elega...

  Østmarka, 20.09.2018 14:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Sarabråtbakken

  Dette bildet viser ikke en rydningsrøys eller gravrøys, men sannsynligvis den oppbygde overgangen i den store Sarabråtbakken. Den lå i den bratte sydlia av Sarabråtåsen om lag 70 meter øst for Sleppa, og tillot hopplengder på opp til 40 meter. Nå er det meget bratte unnarennet tilgrodd, men for r...

  Østmarka, 20.09.2018 14:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gullsmedgrana, Oslos høyeste

  I en liten dal nær Elvåga står det flere høye graner, og en av de to på bildet er den høyeste med sine 44 meter i 2010, og gjerne noe mer i 2018. Den var historisk post i turorienteringen Ola Dilt i 2017. I nabolaget er det flere høye trær, i dalen også bjørker, og på åsryggen slanke furuer. Det ...

  Østmarka, 20.09.2018 12:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rydningsrøys ved østre Gullsmeden

  Plassen østre Gullsmeden, se bilde nr. 23674, hadde etter rydningsrøysene å dømme, ganske store jordveier nærmere Elvåga. I dag er de tett tilplantet med gran, og for det meste er bunnen fri for vegetasjon. I så måte er ikke bildet typisk.

  Østmarka, 20.09.2018 12:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En ruin langs veien til Gullsmeden 2018

  På Finfallåsen/Høyås ligger denne ruinen nær veien til Gullsmeden, men likevel ikke synlig fra veien. På orienteringskartet er den markert, og tjener som post i turorienteringen Ola Dilt. I år er den en repetisjonspost, for det var post der også i 2012, se bilde nr. 30003.

  Østmarka, 20.09.2018 11:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Myrtjern øst for Honerudsetra

  Øst forHonerudsetra ligger et ganske stort myrområde med to tjern og en putt. Dette er det vestligste tjernet, hvor det også ligger en hytte. Denne dagen holdt to stokkender og en dykkerand til her. Dykkeranden er synlig på bildet bak vannliljebladene litt ovenfor midten av bildet. Det østligste ...

  Krokskogen, 18.09.2018 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Honerudsetra

  Stort lager av vinterved og ny vannpumpe fra borebrønn viser at Honerudsetra fortsatt er i bruk som hytte. Bortsett fra pipene ser husene nokså opprinnelige ut. Den eneste blåstien i området nord for Ringkollen går forbi Honerudsetra.

  Krokskogen, 18.09.2018 14:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gammelsetra på Nysetra

  Øverst på den nordre vollen på Nysetra ligger Gammelsetra, velholdt og med ganske ny terrasse. Slik så den ikke ut da jeg var der i julen 1964. Da var den nok mer original, og i behov av vedlikehold. Bildene fra den gang har dessverre forsvunnet.

  Krokskogen, 18.09.2018 14:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Nyseteråsen mot Øyangen

  Nyseteråsen med sine 679 moh. er på delt 14. plass blant de høyeste toppene i Marka. Her redder et stort hogstfelt mot øst utsikten over Øyangen. Denne dagen midt i september var uvanlig varm og solrik, 18 grader på Ringkollen, men også uvanlig disig, noe som preger bildet.

  Krokskogen, 18.09.2018 13:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På Heikampen

  Et lite utdrag av de 45 som besøkte Heikampen denne dagen.

  Nordmarka syd, 18.09.2018 13:16 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Mot toppen

  Det blir stint på stien når alle skal opp til toppen. Dagens seniortur gikk fra Gransetervollen til Heikampen.

  Nordmarka syd, 18.09.2018 12:55 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  En annerledes hytte ved Store Gulbrandstjern

  Fra Nyseterløypa er flere store og velholdte hytter synlige ved Store Gulbrandstjern. Denne hytta i sydenden er unntaket. Her mangler tydeligvis diagonalstivere i reisverket, de utvendige støttene som skulle gjøre den jobben råtner opp, og så vil den sige helt sammen.

  Krokskogen, 18.09.2018 11:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstlig idyll ved Store Gulbrandstjern

  Det er to Gulbrandstjern. Begge ligger i myrområdet nord for for Kolltjern. Det lille tjernet ligger sydsydvest for det store. Et stille område i den bare årstiden, men vinterstid er det trafikk her, da Nyseterløypa går forbi begge tjernene. For at de fleste skal kjenne seg igjen, har jeg også ta...

  Krokskogen, 18.09.2018 11:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sultne gjester på Gransetervollen

  Det er ikke alltid så folksomt på Gransetervollen som når tirsdagsturen kommer på besøk.

  Nordmarka syd, 18.09.2018 11:31 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  En gammel plass

  Dette er nok ikke den eldste bebyggelsen der Raabe bygget sin opprinnelige hytte. Men restene av den opprinnelige er ikke langt unna. Dagens seniortur startet med 70 deltagere til Gransetervollen, men fortsatte med 45 til topps på Heikampen.

  Nordmarka syd, 18.09.2018 11:24 - Per Sørhaug
 • darkblurbg
  Stup og steinblokker i Godbekkdalen

  Øverst er Godbekkdalen mosekledd og ganske idyllisk, mens lenger mot syd blir bekkeløpet smalere, og særlig østsiden brattere. Her har den gått over i stup med store steinblokker under, mens bekken roer seg litt og danner en liten kulp omgitt av bløt mose.

  Nordmarka syd, 17.09.2018 16:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  «Dyret» i Øvre Blanksjø

  Tørrfurua i Øvre Blanksjø må være en av de mest fotografert tørrfuruer i Marka der den ligger med sin mange styltebein i vannet. Nord for seg har den en slektning som har mistet mesteparten av beina, men som fortsatt holder seg oppreist. Hvor lenge det varer, er usikkert.

  Nordmarka syd, 17.09.2018 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den mellomste Kollbakken

  Langs Ankerveien, litt over en kilometer fra Svartkulpkrysset, har det kommet en ny veiviser til Jøssingkollen og de tre nedlagte Kollbakkene. Dette er litt av ovarennet, hopperestene, kulen og sletta på den mellomste bakken, som var en K40 bakke. Unnarennet etter kulen var svært bratt. Her moret...

  Nordmarka syd, 17.09.2018 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det høstner på flytetorvene på Svartkulp

  Ganske grå himmel og høst i været i dag. Det begynner å bli høstfarger på mose og gras på flytetorvene på Svartkulp. Sju unge stokkender, sannsynligvis søsken, holdt det fortsatt gående i østenden av vannet. Her har seks av dem gitt opp å tigge mat fra oss, mens den sjuende ikke har gitt opp håpe...

  Nordmarka syd, 17.09.2018 13:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Septemberlandskap

  Lørdag ettermiddag var full av sol ved Dælivann, og i kombinasjon med høstfarger og behagelig temperatur var det godt å ferdes i kulturlandskapet i landskapsvernområdet. På bildet ser vi låven til Dalbo gård, med Skotta gård oppe til høyre i bildet. Ta gjerne en kikk på bilde nr. 24642, som er ta...

  Bærumsmarka, 15.09.2018 17:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Den beste hytta på Haneborgåsen

  På orienteringskartet fra 2004 er det merket av ni ruiner og fem hytter på Haneborgåsen. Dette er den eneste hvor noe fortsatt står igjen. De andre er revet eller brent ned, bare grunnmurer og gjerder står igjen. Vi vet ikke hvorfor dette har skjedd, men de fire hyttene som har blitt til ruiner s...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 15.09.2018 16:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En mindre gravrøys på Haneborgåsen

  På opplysningskartet over gravrøyser på Haneborgåsen er det merket av ikke mindre enn tolv røyser. Fire av dem er tydelige og er merket av på orienteringskartet, mens resten er mer eller mindre nedgrodd i mose og vanskelige å finne. Man kan undres over hva haugbonden i denne røysa ville tenkt hvi...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 15.09.2018 16:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svarttjern på Skjettenkollen

  Enhver del av Marka bør ha minst ett Svarttjern, og dette er Skjettenkollens versjon. Dette er også det eneste vannet på kollen, sammen med fire myrputter lenger nord i den samme lange myra. Her går også kollens to rødmerkede skiløyper med kryss og veiviser, selv om de ikke er merket i Markadatab...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 15.09.2018 15:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Variert og krevende terreng på Skjettenkollen

  Skjettenkollen sydøst for E6 over Gjelleråsen er for meg velkjent og krevende orienteringsterreng. Fullt av småkoller med bratte sider uten klar retningsorientering og som stort sett ligner på hverandre, knapt nok vann og bekker, og tett stinett på kartet og enda tettere i virkeligheten. Men i ro...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 15.09.2018 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Den største gravrøysa på Haneborgåsen

  Haneborgåsen er den sydligste delen av Skjettenkollen, som ligger sydøst for E6 over Gjelleråsen. På en av de mange småkollene der ligger denne store bronsealdergravrøysa, en branngrav fra perioden omkring 1800 - 500 år f. Kr. Utsikten til og fra den døde er ikke imponerende i dag, men var det no...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 15.09.2018 14:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En mystisk ruin

  Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Ru...

  Vestmarka, 13.09.2018 15:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En nedbrent låve

  På vestsiden av Brekkedalen, omkring 200 meter syd for Skoglund, ligger det en hytte og et stort uthus. Uthuset, i Budstikka karakterisert som en låve, brant delvis ned den 27. august i år, og bare den laftede delen i syd holder seg fortsatt oppreist. Det ble en påminnelse om at selvfølgelige mot...

  Vestmarka, 13.09.2018 14:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fossene i Tvetjernbekken

  Etter ha passert de tre (!) Tvetjerna, var det fristende å se nærmere på bekken fra Tvetjerna til Øyangen. Fra Øyangern er den merkelig rett og med pene stryk, men så går den inn i kløften på bildet, med mannshøye steinblokker, urskogaktige vegger, og flere fine fossefall. Det fortsetter med fler...

  Krokskogen, 12.09.2018 17:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Svarttjern i sol og begynnende høstfarger

  Merkelig nok kom nedbøren på bilde nr. 29973 ikke frem til oss. I stedet ble det sol som varmet godt i sydhellinga, selv om det fortsatt blåste ganske kraftig.

  Krokskogen, 12.09.2018 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gjensyn med koia ved Søndre Svarttjern

  Koia ved Søndre Svarttjern var siktepunktet for turen over åsene, og den traff vi rett på. Men siden oktober 2013, se bilde nr. 20402, har forfallet fortsatt: Åpningen i kortveggen har blitt brutt mer opp, døra faller snart fra hverandre grunnet råte, og verst, bunnstokken på motsatt langvegg har...

  Krokskogen, 12.09.2018 16:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedbør på vei over Tyrifjorden

  Mens vi inntok lunsj i gapahuken ved Borgersetra sammen med sauer som tydeligvis var vant til å bli matet, økte vinden kraftig, og det begynte å komme hvite slør ut av skyene. Bildet viser de som kom fra Modum og Vikersund, men samtidig gikk det flere i vest. Best å ta korteste veien skauleis til...

  Krokskogen, 12.09.2018 15:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot Gausta uten snø og med skyhatt

  I dag morges viste webkameraene at på Hardangervidda var vei og vidde dekket av nysnø. Med håp om høstens første bilde av snøen på Gausta ble langtelen pakket i sekken for turen til utsikten ved Borgersetra. Men Gausta hadde skyhatt og ingen synlig snø, og været hadde slått om fra sol til skyet m...

  Krokskogen, 12.09.2018 15:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Borgersetra 2018

  Borgersetra er setra der Borger gård ved Klekken setret. To gamle bygninger, en noe nyere. Seterhuset fra 1942 er i god stand og i forholdsvis moderne utførelse. Nå hadde sauene inntatt setervollen, men de overlot plassen til oss etter å ha lagt igjen visittkortene sine.

  Krokskogen, 12.09.2018 15:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytta ved Svarttjern langs Vambuløypa

  Bilde nr. 20407 fra oktober 2013 viser denne plankehytta som står ved Svarttjern langs Vambuløypa, og gir også litt av historien rundt den. Nå har forfallet fortsatt, og dette bildet viser hvordan den tar seg ut i september 2018. Takket være bjørka i hjørnet, holder et par vegger seg fortsatt sån...

  Krokskogen, 12.09.2018 14:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En demning i Tvetjernsbekken

  Tvetjernsbekken er demt opp med en ganske lav, men 45 meter lang murdemning i nedkant av myra ovenfor fossene ned mot Øyangen. Den ble anlagt for oppdrett av bekkeørret, men jeg kan ikke huske å ha sett aktivitet der i min tid som speider. Bildet viser den østligste av lukene. I vestenden av demn...

  Krokskogen, 12.09.2018 13:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Interiør i bua ved Tvetjernsbekken

  Om hytta ved Tvetjernsbekken ser shabby ut utvendig, er den ikke bedre innvendig: sopp under taket, råte i taket, skumgummimadrass i full oppløsning. Men ovnen står der fortsatt, riktig nok uten pipe, og kjøkkenredskap og litt annet inventar er også på plass.

  Krokskogen, 12.09.2018 13:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En uanselig bu ved Tvetjernsbekken

  Denne bua skal ha stått ved Tvetjernsbekken siden starten på 1950-tallet. Hønefosspeiderne arvet Solbu i 1957, og jeg har gått stien opp dit fra Øyangen tallrike ganger, dog uten å få øye på bua. Men her er den, etter et godt tips fra Kjentmannsmerket. Forfallet har kommet langt, og ytterdøra lig...

  Krokskogen, 12.09.2018 13:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekkemøtet sett fra nedsiden

  Etter turen til demningen ved Åbortjern var det grunn til å undersøke om det var flere spor etter et vannverk i eller ved bekken. Det var det ikke, men det gikk en gammel og helt mosegrodd vei langs den og videre nedover langs Kleivbekken. Litt av den er synlig i venstre side på bilde nr. 29964 s...

  Krokskogen, 10.09.2018 18:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Betongdemningen i Åbortjernbekken

  Murhuset ved Kleivbekken på bilde nr. 29964 viste seg å være ganske tomt, men det var rørstusser der og et manøvreringsratt for en ventil. I skråningen ovenfor var det ogsa typiske vannledningsrør av den typen som ble brukt før og rett etter krigen. Det var derfor grunn til ved den lille betongde...

  Krokskogen, 10.09.2018 16:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekkene fra Kleivmyra og Åbortjern møtes

  Omtrent 30 meter nedenfor kloppa der blåstien fra Kleivstua til Kongens utsikt krysser bekken fra Kleivmyra, møter den bekken fra Åbortjern og blir til Kleivbekken. Bekkene går videre i juv som blir stadig dypere. Fra fremspringet på bildet er det omtrent fem nær loddrette meter ned til bekkemøtet.

  Krokskogen, 10.09.2018 16:10 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30016: Stille etter Den store turdagen

Det var folksomt i Finnemarka i finværet på Den store turdagen, men nå hadde akkurat de siste bilene forlatt Eiksetra. Bare vi etternølere var igjen, og vi hadde fortsatt drøye tre kilometers gange på veien tilbake til Eggevollen. Det ble en fin og lang dag, og vi tror også på fine turer i området for DNTs turbussen neste uke.

 • 23.09.2018 18:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
2 av 50 treff

#30010: Typisk natur på Skimtplatået

Skimtplatået, eller Skimtheia som det også kalles, har ganske grunt jordsmonn, med glissen furuskog, store myrer og lyngrabber. Et landskap som ser mer ut som høytliggende skog enn beliggenheten rundt 500 moh. skulle tilsi. Ganske lettgått med mange blåstier når man først har kommet seg de ca. 200 høydemeterne med til dels bratt stigning opp dit.

 • 23.09.2018 17:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

3 av 50 treff

#30015: Eggedammen

Eggedammen har ikke fått sitt navn fordi den ble demt opp, men heller fordi den er så liten. I dagens siste solstråler på østbredden, hvor høstfargene begynner å gjøre seg gjeldende, er den ganske idyllisk.

 • 23.09.2018 17:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
4 av 50 treff

#30014: Demningen ved Eikdammen

Som nevn under bilde nr. 30013, var Eikdammen demt opp med en ganske imponerende demning. Her er den delen som har tappeløp, overløp og bunnluke. I dag står alt åpent uten spor av luke i tappeløpet. I tillegg er det en nesten like stor og svært solid utført atthaldsdemning litt lenger øst. Demningen ble bygd for å gi vann til Vivelstad mølle, antagelig litt før 1888. Mølla ble drevet direkte med vannkraft frem til 1917. Det var bygd dam i Eikdammen før 1708, da den ble nevnt der første gang. Gården Nord-Eik hadde kvern i elva nedenfor den gang.

 • 23.09.2018 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff

5 av 50 treff

#30013: Eikdammen

Eikdammen er det største vannet på Skimtplatået. For mange år siden var det mye større, for dette var en ekte dam, demt opp av en ganske imponerende demning som vist på bilde nr. 30014. I dag er det tilbake til omtrent opprinnelig størrelse, bare demt opp av en lav terskel.

 • 23.09.2018 15:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • treff
6 av 50 treff

#30009: Kjerringa på Storsteinsfjellet

Som seg hør og bør, må Storsteinfjellet også ha ei kjerring som svarer til navnet. I forhold til henne blir Atie på 172 cm liten. Steinkjerringa bygget i 1960 av Olaf Sørum.

 • 23.09.2018 14:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

7 av 50 treff

#30011: Høstutsikt fra Tveitersetra

En klar septemberdag er det mange flotte utsiktsplasser sør i Vestmarka. En kaffe på trappa til Tveitersetra eller Halvorsenhytta blir ikke feil da. Skaugumsåsen byr også på flott utsikt, selvsagt.

 • 23.09.2018 11:35 - av Line Mork,
 • 8 treff
8 av 50 treff

#30012: Tømmerdrift ved Marimyr

Oslo kommune har i sommer og høst hugget en god del tømmer i området mellom Tryvann og Skjennungen, og mye av dette ligger nå i tømmerlunner som denne ved krysset like ved Marimyr.

 • 22.09.2018 18:15 - av Odd Stiansen,
 • 5 treff

9 av 50 treff

#30008: Flott høstdag ved Søndre Kytetjern

Vi er langt inne i Østmarka naturreservat, og ved Søndre Kytetjern var det utrolig flott og vakkert i sola. Her inne møter du få eller ingen.

 • 22.09.2018 13:06 - av Torgeir Stenstad,
 • 25 treff
10 av 50 treff

#30007: Flagget vaier på Bøvelstad

Flott høstvær i dag og på Bøvelstad var det dugnad med god innsats fra en sprek gjeng.

 • 22.09.2018 10:34 - av Torgeir Stenstad,
 • 16 treff

11 av 50 treff

#30001: Nye bevergnag ved Nøklevann

I 2016 var Nøklevann tappet kraftig ned for rehabilitering av demningen, og beverhytta i området ved Bremsrud lå på tørt land, se bilde nr. 25618. Grana som på det bildet lener seg over hytta, ligger nå oppå den, men tallrike beverfelte trær viser at hytta er bebodd. Dette var et av de mest elegante gnagene. Til tross for støtte i nabotrærne blir det litt spennende å se om treet overlever «Knud» stående.

 • 20.09.2018 14:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff
12 av 50 treff

#30006: Store Sarabråtbakken

Dette bildet viser ikke en rydningsrøys eller gravrøys, men sannsynligvis den oppbygde overgangen i den store Sarabråtbakken. Den lå i den bratte sydlia av Sarabråtåsen om lag 70 meter øst for Sleppa, og tillot hopplengder på opp til 40 meter. Nå er det meget bratte unnarennet tilgrodd, men for rundt 40 år siden var det fortsatt godt synlig fra veien til Mariholtet. Her er nå en Ola Dilt-post, og vi husker den som en tidligere historisk post (2009).

 • 20.09.2018 14:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

13 av 50 treff

#30005: Gullsmedgrana, Oslos høyeste

I en liten dal nær Elvåga står det flere høye graner, og en av de to på bildet er den høyeste med sine 44 meter i 2010, og gjerne noe mer i 2018. Den var historisk post i turorienteringen Ola Dilt i 2017. I nabolaget er det flere høye trær, i dalen også bjørker, og på åsryggen slanke furuer. Det blir litt spennende å se hvordan ekstremværet «Knud» slår til her, for en av de høye nabobjørkene hadde akkurat gått over ende.

 • 20.09.2018 12:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
14 av 50 treff

#30004: Rydningsrøys ved østre Gullsmeden

Plassen østre Gullsmeden, se bilde nr. 23674, hadde etter rydningsrøysene å dømme, ganske store jordveier nærmere Elvåga. I dag er de tett tilplantet med gran, og for det meste er bunnen fri for vegetasjon. I så måte er ikke bildet typisk.

 • 20.09.2018 12:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

15 av 50 treff

#30002: En ruin langs veien til Gullsmeden 2018

På Finfallåsen/Høyås ligger denne ruinen nær veien til Gullsmeden, men likevel ikke synlig fra veien. På orienteringskartet er den markert, og tjener som post i turorienteringen Ola Dilt. I år er den en repetisjonspost, for det var post der også i 2012, se bilde nr. 30003.

 • 20.09.2018 11:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
16 av 50 treff

#29996: Myrtjern øst for Honerudsetra

Øst forHonerudsetra ligger et ganske stort myrområde med to tjern og en putt. Dette er det vestligste tjernet, hvor det også ligger en hytte. Denne dagen holdt to stokkender og en dykkerand til her. Dykkeranden er synlig på bildet bak vannliljebladene litt ovenfor midten av bildet. Det østligste tjernet kan skimtes i bakgrunnen.

 • 18.09.2018 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

17 av 50 treff

#29995: Honerudsetra

Stort lager av vinterved og ny vannpumpe fra borebrønn viser at Honerudsetra fortsatt er i bruk som hytte. Bortsett fra pipene ser husene nokså opprinnelige ut. Den eneste blåstien i området nord for Ringkollen går forbi Honerudsetra.

 • 18.09.2018 14:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff
18 av 50 treff

#29994: Gammelsetra på Nysetra

Øverst på den nordre vollen på Nysetra ligger Gammelsetra, velholdt og med ganske ny terrasse. Slik så den ikke ut da jeg var der i julen 1964. Da var den nok mer original, og i behov av vedlikehold. Bildene fra den gang har dessverre forsvunnet.

 • 18.09.2018 14:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

19 av 50 treff

#29993: Utsikt fra Nyseteråsen mot Øyangen

Nyseteråsen med sine 679 moh. er på delt 14. plass blant de høyeste toppene i Marka. Her redder et stort hogstfelt mot øst utsikten over Øyangen. Denne dagen midt i september var uvanlig varm og solrik, 18 grader på Ringkollen, men også uvanlig disig, noe som preger bildet.

 • 18.09.2018 13:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
20 av 50 treff

#30000: På Heikampen

Et lite utdrag av de 45 som besøkte Heikampen denne dagen.

 • 18.09.2018 13:16 - av Per Sørhaug,
 • 15 treff

21 av 50 treff

#29999: Mot toppen

Det blir stint på stien når alle skal opp til toppen. Dagens seniortur gikk fra Gransetervollen til Heikampen.

 • 18.09.2018 12:55 - av Per Sørhaug,
 • 11 treff
22 av 50 treff

#29992: En annerledes hytte ved Store Gulbrandstjern

Fra Nyseterløypa er flere store og velholdte hytter synlige ved Store Gulbrandstjern. Denne hytta i sydenden er unntaket. Her mangler tydeligvis diagonalstivere i reisverket, de utvendige støttene som skulle gjøre den jobben råtner opp, og så vil den sige helt sammen.

 • 18.09.2018 11:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

23 av 50 treff

#29990: Høstlig idyll ved Store Gulbrandstjern

Det er to Gulbrandstjern. Begge ligger i myrområdet nord for for Kolltjern. Det lille tjernet ligger sydsydvest for det store. Et stille område i den bare årstiden, men vinterstid er det trafikk her, da Nyseterløypa går forbi begge tjernene. For at de fleste skal kjenne seg igjen, har jeg også tatt med et vinterbilde fra Store Gulbrandstjern, se bilde nr. 29991.

 • 18.09.2018 11:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
24 av 50 treff

#29998: Sultne gjester på Gransetervollen

Det er ikke alltid så folksomt på Gransetervollen som når tirsdagsturen kommer på besøk.

 • 18.09.2018 11:31 - av Per Sørhaug,
 • 12 treff

25 av 50 treff

#29997: En gammel plass

Dette er nok ikke den eldste bebyggelsen der Raabe bygget sin opprinnelige hytte. Men restene av den opprinnelige er ikke langt unna. Dagens seniortur startet med 70 deltagere til Gransetervollen, men fortsatte med 45 til topps på Heikampen.

 • 18.09.2018 11:24 - av Per Sørhaug,
 • 14 treff
26 av 50 treff

#29989: Stup og steinblokker i Godbekkdalen

Øverst er Godbekkdalen mosekledd og ganske idyllisk, mens lenger mot syd blir bekkeløpet smalere, og særlig østsiden brattere. Her har den gått over i stup med store steinblokker under, mens bekken roer seg litt og danner en liten kulp omgitt av bløt mose.

 • 17.09.2018 16:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

27 av 50 treff

#29988: «Dyret» i Øvre Blanksjø

Tørrfurua i Øvre Blanksjø må være en av de mest fotografert tørrfuruer i Marka der den ligger med sin mange styltebein i vannet. Nord for seg har den en slektning som har mistet mesteparten av beina, men som fortsatt holder seg oppreist. Hvor lenge det varer, er usikkert.

 • 17.09.2018 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
28 av 50 treff

#29987: Den mellomste Kollbakken

Langs Ankerveien, litt over en kilometer fra Svartkulpkrysset, har det kommet en ny veiviser til Jøssingkollen og de tre nedlagte Kollbakkene. Dette er litt av ovarennet, hopperestene, kulen og sletta på den mellomste bakken, som var en K40 bakke. Unnarennet etter kulen var svært bratt. Her moret enkelte løypeleggere seg med å legge orienteringsstrekk opp eller ned bakken: oppover først langs og over den våte og krattfylte sletta og så nærmest krabbing opp til hoppet, nedover i løs grus blandet med stein med gode muligheter til å skli. Et upopulært strekk, særlig oppover, da ovarennet fortsatte videre omtrent like mange høydemeter som det unnarennet utgjorde.

 • 17.09.2018 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

29 av 50 treff

#29986: Det høstner på flytetorvene på Svartkulp

Ganske grå himmel og høst i været i dag. Det begynner å bli høstfarger på mose og gras på flytetorvene på Svartkulp. Sju unge stokkender, sannsynligvis søsken, holdt det fortsatt gående i østenden av vannet. Her har seks av dem gitt opp å tigge mat fra oss, mens den sjuende ikke har gitt opp håpet om at Atie har noe godt.

 • 17.09.2018 13:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 10 treff
30 av 50 treff

#29985: Septemberlandskap

Lørdag ettermiddag var full av sol ved Dælivann, og i kombinasjon med høstfarger og behagelig temperatur var det godt å ferdes i kulturlandskapet i landskapsvernområdet. På bildet ser vi låven til Dalbo gård, med Skotta gård oppe til høyre i bildet. Ta gjerne en kikk på bilde nr. 24642, som er tatt fra samme sted, men i desember 2015.

 • 15.09.2018 17:29 - av Erik Unneberg,
 • 35 treff

31 av 50 treff

#29984: Den beste hytta på Haneborgåsen

På orienteringskartet fra 2004 er det merket av ni ruiner og fem hytter på Haneborgåsen. Dette er den eneste hvor noe fortsatt står igjen. De andre er revet eller brent ned, bare grunnmurer og gjerder står igjen. Vi vet ikke hvorfor dette har skjedd, men de fire hyttene som har blitt til ruiner siden 2004, er alle brent ned.

 • 15.09.2018 16:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
32 av 50 treff

#29983: En mindre gravrøys på Haneborgåsen

På opplysningskartet over gravrøyser på Haneborgåsen er det merket av ikke mindre enn tolv røyser. Fire av dem er tydelige og er merket av på orienteringskartet, mens resten er mer eller mindre nedgrodd i mose og vanskelige å finne. Man kan undres over hva haugbonden i denne røysa ville tenkt hvis han hadde gjenoppstått og kunne se rett mot en boligblokk under oppføring og hørt duren fra E6 og helikoptertrafikken til Gardermoen og Ahus sykehus.

 • 15.09.2018 16:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

33 av 50 treff

#29982: Svarttjern på Skjettenkollen

Enhver del av Marka bør ha minst ett Svarttjern, og dette er Skjettenkollens versjon. Dette er også det eneste vannet på kollen, sammen med fire myrputter lenger nord i den samme lange myra. Her går også kollens to rødmerkede skiløyper med kryss og veiviser, selv om de ikke er merket i Markadatabasen. Øst i vannet er det svaberg med badeplasser, ellers er det et myrvann.

 • 15.09.2018 15:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
34 av 50 treff

#29981: Variert og krevende terreng på Skjettenkollen

Skjettenkollen sydøst for E6 over Gjelleråsen er for meg velkjent og krevende orienteringsterreng. Fullt av småkoller med bratte sider uten klar retningsorientering og som stort sett ligner på hverandre, knapt nok vann og bekker, og tett stinett på kartet og enda tettere i virkeligheten. Men i rolig tempo er terrenget variert med mange interessante detaljer, vel verdt en tur.

 • 15.09.2018 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

35 av 50 treff

#29980: Den største gravrøysa på Haneborgåsen

Haneborgåsen er den sydligste delen av Skjettenkollen, som ligger sydøst for E6 over Gjelleråsen. På en av de mange småkollene der ligger denne store bronsealdergravrøysa, en branngrav fra perioden omkring 1800 - 500 år f. Kr. Utsikten til og fra den døde er ikke imponerende i dag, men var det nok før skogen vokste seg stor.

 • 15.09.2018 14:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
36 av 50 treff

#29978: En mystisk ruin

Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Rundt omkring ligger en mengde endelokk fra (olje)fat i stabel eller spredt i terrenget. De var sannsynligvis brukt som takplater. Hytta er mosegrodd og av gammel dato, men jeg har ikke funnet hverken omtale eller bilder av den noe sted. Kanskje en Milorg-celle fra krigen? Byggestandard og beliggenhet kan tyde på noe slikt.

 • 13.09.2018 15:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

37 av 50 treff

#29977: En nedbrent låve

På vestsiden av Brekkedalen, omkring 200 meter syd for Skoglund, ligger det en hytte og et stort uthus. Uthuset, i Budstikka karakterisert som en låve, brant delvis ned den 27. august i år, og bare den laftede delen i syd holder seg fortsatt oppreist. Det ble en påminnelse om at selvfølgelige motiv plutselig ikke er selvfølgelige lenger, men da er det for sent å ta det bildet som viser hvordan det var.

 • 13.09.2018 14:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
38 av 50 treff

#29976: Fossene i Tvetjernbekken

Etter ha passert de tre (!) Tvetjerna, var det fristende å se nærmere på bekken fra Tvetjerna til Øyangen. Fra Øyangern er den merkelig rett og med pene stryk, men så går den inn i kløften på bildet, med mannshøye steinblokker, urskogaktige vegger, og flere fine fossefall. Det fortsetter med flere fosser oppover, men dette er ikke stedet hvor det er enkelt å fotografere.

 • 12.09.2018 17:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

39 av 50 treff

#29975: Søndre Svarttjern i sol og begynnende høstfarger

Merkelig nok kom nedbøren på bilde nr. 29973 ikke frem til oss. I stedet ble det sol som varmet godt i sydhellinga, selv om det fortsatt blåste ganske kraftig.

 • 12.09.2018 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
40 av 50 treff

#29974: Gjensyn med koia ved Søndre Svarttjern

Koia ved Søndre Svarttjern var siktepunktet for turen over åsene, og den traff vi rett på. Men siden oktober 2013, se bilde nr. 20402, har forfallet fortsatt: Åpningen i kortveggen har blitt brutt mer opp, døra faller snart fra hverandre grunnet råte, og verst, bunnstokken på motsatt langvegg har mistet understøttelsen og er pill råtten. Heldigvis holder taket fortsatt tett.

 • 12.09.2018 16:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

41 av 50 treff

#29973: Nedbør på vei over Tyrifjorden

Mens vi inntok lunsj i gapahuken ved Borgersetra sammen med sauer som tydeligvis var vant til å bli matet, økte vinden kraftig, og det begynte å komme hvite slør ut av skyene. Bildet viser de som kom fra Modum og Vikersund, men samtidig gikk det flere i vest. Best å ta korteste veien skauleis til Svarttjerna og tilbake til Jonsetangen.

 • 12.09.2018 15:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
42 av 50 treff

#29972: Utsikt mot Gausta uten snø og med skyhatt

I dag morges viste webkameraene at på Hardangervidda var vei og vidde dekket av nysnø. Med håp om høstens første bilde av snøen på Gausta ble langtelen pakket i sekken for turen til utsikten ved Borgersetra. Men Gausta hadde skyhatt og ingen synlig snø, og været hadde slått om fra sol til skyet med blåstikk. Mange blåner ble det i alle fall. Bilde nr. 29979 viser utsikten mot Hønefoss og Follum før runden til utsikten var rødmerket.

 • 12.09.2018 15:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff

43 av 50 treff

#29971: Borgersetra 2018

Borgersetra er setra der Borger gård ved Klekken setret. To gamle bygninger, en noe nyere. Seterhuset fra 1942 er i god stand og i forholdsvis moderne utførelse. Nå hadde sauene inntatt setervollen, men de overlot plassen til oss etter å ha lagt igjen visittkortene sine.

 • 12.09.2018 15:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
44 av 50 treff

#29970: Hytta ved Svarttjern langs Vambuløypa

Bilde nr. 20407 fra oktober 2013 viser denne plankehytta som står ved Svarttjern langs Vambuløypa, og gir også litt av historien rundt den. Nå har forfallet fortsatt, og dette bildet viser hvordan den tar seg ut i september 2018. Takket være bjørka i hjørnet, holder et par vegger seg fortsatt sånn noenlunde oppreist.

 • 12.09.2018 14:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff

45 av 50 treff

#29969: En demning i Tvetjernsbekken

Tvetjernsbekken er demt opp med en ganske lav, men 45 meter lang murdemning i nedkant av myra ovenfor fossene ned mot Øyangen. Den ble anlagt for oppdrett av bekkeørret, men jeg kan ikke huske å ha sett aktivitet der i min tid som speider. Bildet viser den østligste av lukene. I vestenden av demningen er det to luker til, som står tett sammen. Alle lukene står helt åpne.

 • 12.09.2018 13:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
46 av 50 treff

#29968: Interiør i bua ved Tvetjernsbekken

Om hytta ved Tvetjernsbekken ser shabby ut utvendig, er den ikke bedre innvendig: sopp under taket, råte i taket, skumgummimadrass i full oppløsning. Men ovnen står der fortsatt, riktig nok uten pipe, og kjøkkenredskap og litt annet inventar er også på plass.

 • 12.09.2018 13:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

47 av 50 treff

#29967: En uanselig bu ved Tvetjernsbekken

Denne bua skal ha stått ved Tvetjernsbekken siden starten på 1950-tallet. Hønefosspeiderne arvet Solbu i 1957, og jeg har gått stien opp dit fra Øyangen tallrike ganger, dog uten å få øye på bua. Men her er den, etter et godt tips fra Kjentmannsmerket. Forfallet har kommet langt, og ytterdøra ligger nå som en slags tram foran døråpningen.

 • 12.09.2018 13:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
48 av 50 treff

#29966: Bekkemøtet sett fra nedsiden

Etter turen til demningen ved Åbortjern var det grunn til å undersøke om det var flere spor etter et vannverk i eller ved bekken. Det var det ikke, men det gikk en gammel og helt mosegrodd vei langs den og videre nedover langs Kleivbekken. Litt av den er synlig i venstre side på bilde nr. 29964 som stablete, mosegrodde steiner. Markahistorikere nevner en mulig gammel (kull)vei opp Krokkleiva før Kongeveien ble bygd, men beskrivelsene er noe diffuse. Et mulig prosjekt litt frem i tid.

 • 10.09.2018 18:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff

49 av 50 treff

#29965: Betongdemningen i Åbortjernbekken

Murhuset ved Kleivbekken på bilde nr. 29964 viste seg å være ganske tomt, men det var rørstusser der og et manøvreringsratt for en ventil. I skråningen ovenfor var det ogsa typiske vannledningsrør av den typen som ble brukt før og rett etter krigen. Det var derfor grunn til ved den lille betongdemningen i Åborbekken å gjøre et nytt søk etter flere spor etter vannverk. Det var ikke noe nytt å se, men muren der og i murhuset så ut til å være fra samme tid. I alle fall dannet demningen to fine småfosser.

 • 10.09.2018 16:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
50 av 50 treff

#29964: Bekkene fra Kleivmyra og Åbortjern møtes

Omtrent 30 meter nedenfor kloppa der blåstien fra Kleivstua til Kongens utsikt krysser bekken fra Kleivmyra, møter den bekken fra Åbortjern og blir til Kleivbekken. Bekkene går videre i juv som blir stadig dypere. Fra fremspringet på bildet er det omtrent fem nær loddrette meter ned til bekkemøtet.

 • 10.09.2018 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff