• darkblurbg
  Ny trapp til toppen

  Nå kan selv vi over 60 glede oss over at tårnet på Oppkuven igjen lar seg bestige. Statens Naturoppsyn har i løpet av forsommeren laget ny vindeltrapp "nesten like til himmels", dette bildet ble tatt 22. juni - og viser herligheten. Ta sykkelen fatt forbi Lysedammene og forbi Hornet og ...

  Krokskogen - Hole, 22.06.2012 13:34 - Gunnar Kaspersen
 • darkblurbg
  Grisputtens utløp mot nordvest

  Dette ubetydelige siget er starten på bekken mot Store Gryta og videre til Maridalsvannet. Ikke mye å snakke om, men allerede der den krysser stien litt vest for putten er den på omtrent samme størrelse som den mot syd. Om komprimeringen til Markadatabasen er vennligsinnet, kan man på bildet skje...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 13:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Orkideer ved Grisputten

  På nordsiden Grisputten er det et ganske stort område med orkideer og blåfjær. Orkideene på bildet ser ut til å være av arten engmarihånd, men ikke samme underart som vist på bilde nr. 14434. På bildet kan også en blomst av arten blåfjær skimtes. I tillegg var det blader av flekkmarihånd, men ing...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 13:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Grisputtens utløp mot syd

  Dette er starten på bekken mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen. Ikke store saken, men med gule vannliljer og myrull. H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad. Bukkeblad fant vi, men ikke myrkongle. Bilde nr. 16769 viser myrk...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 12:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bukkeblad i Store Grytas nordende

  I nordenden går vannet over i siv og bredt bekkeløp omgitt av grasmyr med spredte blomster. På veien hit har vi passert vannets østligste punkt, som var kjentmannspost 31 1990-92. Rimeligvis finnes det ikke spor etter selve posten nå lenger, men vi er enda et kjentmannsted nærmere å finne alle po...

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 12:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Gryta på sitt smaleste

  Omtrent midt på Store Gryta i retning nord/syd stikker en liten flat tange ut i vannet. Her er det fin utsikt mot nord med vannets eneste øy og mer rasmark.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 11:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fargerik urd

  Rasområdene langs østsiden har mye løs og forholdsvis liten stein, og er ingen fornøyelse å ta seg frem i. Men langs vannkanten er det ryddet litt, og fargene i urda er verdt å nyte. Dette ligner på bilder av rødberglav, som vokser på kalkholdig fjell.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 10:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Her er det stopp?

  Slik ender tømmerveien på østsiden av Store Gryta. Utsikt mot bratt og tettvokst li med rasmark, ingen sti på kartet. Men opp skrenten går det likevel et tråkk, som fortsetter helt til nordenden av vannet.

  Lillomarka og Gjelleråsen, 22.06.2012 10:36 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 8 treff

#16879: Ny trapp til toppen

Nå kan selv vi over 60 glede oss over at tårnet på Oppkuven igjen lar seg bestige. Statens Naturoppsyn har i løpet av forsommeren laget ny vindeltrapp "nesten like til himmels", dette bildet ble tatt 22. juni - og viser herligheten. Ta sykkelen fatt forbi Lysedammene og forbi Hornet og ta stien derfra over Gjelleråshytta til toppen - en flott ettermiddagstur.

 • 22.06.2012 13:34 - av Gunnar Kaspersen,
 • 350 treff
2 av 8 treff

#16771: Grisputtens utløp mot nordvest

Dette ubetydelige siget er starten på bekken mot Store Gryta og videre til Maridalsvannet. Ikke mye å snakke om, men allerede der den krysser stien litt vest for putten er den på omtrent samme størrelse som den mot syd. Om komprimeringen til Markadatabasen er vennligsinnet, kan man på bildet skjelne engmarihånd, blåfjær, bukkeblad og myrull. En overoptimistisk fisker finnes også, for her er fisk som er minst 10 cm lang.

 • 22.06.2012 13:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 138 treff

3 av 8 treff

#16770: Orkideer ved Grisputten

På nordsiden Grisputten er det et ganske stort område med orkideer og blåfjær. Orkideene på bildet ser ut til å være av arten engmarihånd, men ikke samme underart som vist på bilde nr. 14434. På bildet kan også en blomst av arten blåfjær skimtes. I tillegg var det blader av flekkmarihånd, men ingen blomster enda.

 • 22.06.2012 13:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 435 treff
4 av 8 treff

#16768: Grisputtens utløp mot syd

Dette er starten på bekken mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen. Ikke store saken, men med gule vannliljer og myrull. H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad. Bukkeblad fant vi, men ikke myrkongle. Bilde nr. 16769 viser myrkongle, men det bildet ble tatt ved Dælivann.

 • 22.06.2012 12:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 315 treff

5 av 8 treff

#16767: Bukkeblad i Store Grytas nordende

I nordenden går vannet over i siv og bredt bekkeløp omgitt av grasmyr med spredte blomster. På veien hit har vi passert vannets østligste punkt, som var kjentmannspost 31 1990-92. Rimeligvis finnes det ikke spor etter selve posten nå lenger, men vi er enda et kjentmannsted nærmere å finne alle postene siden 1990.

 • 22.06.2012 12:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 251 treff
6 av 8 treff

#16766: Store Gryta på sitt smaleste

Omtrent midt på Store Gryta i retning nord/syd stikker en liten flat tange ut i vannet. Her er det fin utsikt mot nord med vannets eneste øy og mer rasmark.

 • 22.06.2012 11:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 399 treff

7 av 8 treff

#16765: En fargerik urd

Rasområdene langs østsiden har mye løs og forholdsvis liten stein, og er ingen fornøyelse å ta seg frem i. Men langs vannkanten er det ryddet litt, og fargene i urda er verdt å nyte. Dette ligner på bilder av rødberglav, som vokser på kalkholdig fjell.

 • 22.06.2012 10:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 271 treff
8 av 8 treff

#16764: Her er det stopp?

Slik ender tømmerveien på østsiden av Store Gryta. Utsikt mot bratt og tettvokst li med rasmark, ingen sti på kartet. Men opp skrenten går det likevel et tråkk, som fortsetter helt til nordenden av vannet.

 • 22.06.2012 10:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 215 treff