• darkblurbg
  Utsiktenes Venner

  Selv om det var lite vind ved Kongens utsikt, så jeg mens jeg tok bilde nr. 24080 hvordan trærne nedenfor utsikten svaiet. Og her er årsaken: Utsiktenes Venner. To innsatsvillige pensjonister, godt kjent på Krokskogen og med motorsag og sikringstau for trefelling i vanskelig terreng. Rene idealis...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 18:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kornbygda Hole

  Som dette panoramabildet viser er mye av Holes areal forholdsvis flatt åkerland som brukes til korndyrking. Vannskillet mellom øst og vest går for det meste nær kanten på Krokskogstupet, så vannet renner stort sett mot Bærum i stedet for mot Hole. Kvernkaller og vannhjul kunne ikke nyttiggjøre se...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 18:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nymalt, nyryddet utsikt

  Da vi nærmet oss Kongens utsikt så vi allerede på avstand at her hadde det skjedd mye siden sist vi tok bilde her i september 2012, bilde nr. 17325. Den gang etterlyste vi en kongelig hogst for å få utsikten opp på kongelig nivå igjen. Og nå var den det, og mer til.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 18:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nye skilt, nye stier, nye muligheter

  DNT er i ferd med å skifte ut og oppgradere sine skilter i Marka. Her, 200 meter sydøst for Kongens Utsikt, har det også kommet til en ny, blåmerket sti til Finneflakseter. Den følger skiløypa mesteparten av veien oppover, men går nær nordenden av Åbortjern og over Åboråsen i stedet for å gå vest...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 17:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Åbortjern: enda et langstrakt skogsvann

  Åbortjern ligger vest for Åboråsen, som vel egentlig skulle hatt navnet Åbortjernsåsen? Et pent skogsvann, med solvendte rasteplasser på vestsiden. Dette er utsikten fra hytta Bloksberg.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 17:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Åbortjern: båthus med ekte pram

  Litt syd for hytta Bloksberg ligger dette primitive båthuset med en ekte trepram. Artig å se at det fortsatt finnes treprammer i Marka i stedet for dagens plastikktrau.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 17:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytta Bloksberg ved Åbortjern

  Vest for Åbortjern ligger hytta Bloksberg. Velholdt, men ikke mye brukt nå for tiden om man skal dømme ut fra stien dit. Flaggstangens litt spesielle utseende skyldes ikke objektivfeil, men at fundamentet er i ferd med å gli ut.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 17:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nye hogstfelt gir vide utsikter

  I lia mellom Åbortjern og skiløypa fra Kleivstua til Finneflakseter har det vært store flatehogster de siste årene. Resultatet er at det har åpnet seg nye, vide utsikter mot nord. Under greinene på bjørka til høyre er Gyrihaugens typiske profil, så kommer Ringkollen, og lengst vekk blånene nord f...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 17:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Liten demning ved Kleivstua

  Dette er samme demning som på bilde nr. 17320, men tatt fra en annen vinkel for å kunne se om det er et utløp for en rørledning eller lignende. I nedre venstre hjørne er det et firkantet utløp med en oppmurt betongrygg ved siden. Kan det ha vært ei åpen trerenne her, eller et overgangsstykke til ...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 16:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sundvolden Møllebrug: Kleivmyra

  Kleivmyra er myr igjen nå, men da Sundvoll-mølla var i drift var den demt opp til et langt vann. Demningen ligger inne i skogen til venstre for de to bygningene på bildet. Vannstanden da var nok høyere enn der Sørsetraveien og lysløypa nå går.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 16:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordsetertjern: geitrams, fiskevak og vannliljer

  Lysløypa fra Bergenske Kongevei går over et stort hogstfelt til sydenden av Nordsetertjern. Over et lite stup er det bra utsikt mot sydenden av vannet. Myra syd for vannet var fuktig, men greit passérbar også denne våte sommeren. Sørsetraveien er synlig gjennom løvverket på motsatt side av vannet.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 15:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sundvolden Møllebrug: Svarttjern

  Svarttjern nord for Nordsetertjern ligger vanskelig tilgjengelig til i terrenget, med stup langs sidene og bløt krattmyr i begge ender. Bekken fra vannet renner ned i Nordsetertjern. Det var derfor også et av reservoarene til Sundvoll-mølla, men skriftlige kilder sier at det ikke var noen demning...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 15:33 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bønnerudtjern: kloppa i nordenden

  Fra den østre demningen ved Bønnerudtjern er det mulig å følge sti til hytta i nordøstenden av vannet. Myra i nordenden av vannet er meget våt, og for å komme til fortsettelsen av stien på vestsiden av vannet, er det derfor bygget en fin klopp over enden av vannet. På den andre siden av vannet sk...

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sundvolden Møllebrug: avløpet fra vannhjulet

  Dronningveien 7 ble bygget der Sundvoll-mølla sto. Eldre kjentfolk som vi senere traff ved Kongens utsikt, husket steinene i fundamentet, og at disse ble brukt som underlag for huset. Nå er bare de mosegrodde betongveggene i avløpet tilbake.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 13:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sundvolden Møllebrug: en møllestein

  Driften på Sundvoll-mølla opphørte ca. år 1900, og mølla ble revet i 1909. Det er ikke mange spor tilbake etter den, men utenfor Sundvolden Hotel skal det være tre møllesteiner som brukes som ildfaste hagebord. Her er det best bevarte av dem. I bakgrunnen åsen syd for Krokkleiva med Kongens utsikt.

  Krokskogen - Hole, 03.08.2015 13:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Over Pershusfjellet

  Med merket sti over Pershusfjellet, er dette en tur markatravere bør få med seg. Utsikten mot vannene i øst, er det ingen ting å si på!

  Nordmarka nord, 03.08.2015 12:38 - Torgeir Stenstad

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 16 treff

#24081: Utsiktenes Venner

Selv om det var lite vind ved Kongens utsikt, så jeg mens jeg tok bilde nr. 24080 hvordan trærne nedenfor utsikten svaiet. Og her er årsaken: Utsiktenes Venner. To innsatsvillige pensjonister, godt kjent på Krokskogen og med motorsag og sikringstau for trefelling i vanskelig terreng. Rene idealister, ingen støtte fra kommunen eller fra andre. Det ble en lang og nyttig prat om Sundvoll-mølla, demningene og steinsøylene langs Krokskogstupet.

 • 03.08.2015 18:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 356 treff
2 av 16 treff

#24105: Kornbygda Hole

Som dette panoramabildet viser er mye av Holes areal forholdsvis flatt åkerland som brukes til korndyrking. Vannskillet mellom øst og vest går for det meste nær kanten på Krokskogstupet, så vannet renner stort sett mot Bærum i stedet for mot Hole. Kvernkaller og vannhjul kunne ikke nyttiggjøre seg høyt vanntrykk eller stor vannhastighet, så stor fallhøyde var til liten hjelp for drift av møller og sager.

 • 03.08.2015 18:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 259 treff

3 av 16 treff

#24080: Nymalt, nyryddet utsikt

Da vi nærmet oss Kongens utsikt så vi allerede på avstand at her hadde det skjedd mye siden sist vi tok bilde her i september 2012, bilde nr. 17325. Den gang etterlyste vi en kongelig hogst for å få utsikten opp på kongelig nivå igjen. Og nå var den det, og mer til.

 • 03.08.2015 18:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 447 treff
4 av 16 treff

#24079: Nye skilt, nye stier, nye muligheter

DNT er i ferd med å skifte ut og oppgradere sine skilter i Marka. Her, 200 meter sydøst for Kongens Utsikt, har det også kommet til en ny, blåmerket sti til Finneflakseter. Den følger skiløypa mesteparten av veien oppover, men går nær nordenden av Åbortjern og over Åboråsen i stedet for å gå vest for Åboråsen.

 • 03.08.2015 17:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 322 treff

5 av 16 treff

#24078: Åbortjern: enda et langstrakt skogsvann

Åbortjern ligger vest for Åboråsen, som vel egentlig skulle hatt navnet Åbortjernsåsen? Et pent skogsvann, med solvendte rasteplasser på vestsiden. Dette er utsikten fra hytta Bloksberg.

 • 03.08.2015 17:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 438 treff
6 av 16 treff

#24077: Åbortjern: båthus med ekte pram

Litt syd for hytta Bloksberg ligger dette primitive båthuset med en ekte trepram. Artig å se at det fortsatt finnes treprammer i Marka i stedet for dagens plastikktrau.

 • 03.08.2015 17:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 395 treff

7 av 16 treff

#24076: Hytta Bloksberg ved Åbortjern

Vest for Åbortjern ligger hytta Bloksberg. Velholdt, men ikke mye brukt nå for tiden om man skal dømme ut fra stien dit. Flaggstangens litt spesielle utseende skyldes ikke objektivfeil, men at fundamentet er i ferd med å gli ut.

 • 03.08.2015 17:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 575 treff
8 av 16 treff

#24075: Nye hogstfelt gir vide utsikter

I lia mellom Åbortjern og skiløypa fra Kleivstua til Finneflakseter har det vært store flatehogster de siste årene. Resultatet er at det har åpnet seg nye, vide utsikter mot nord. Under greinene på bjørka til høyre er Gyrihaugens typiske profil, så kommer Ringkollen, og lengst vekk blånene nord for Randsfjorden. Foran åsene er Steinsfjorden med Elviktangen.

 • 03.08.2015 17:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 339 treff

9 av 16 treff

#24074: Liten demning ved Kleivstua

Dette er samme demning som på bilde nr. 17320, men tatt fra en annen vinkel for å kunne se om det er et utløp for en rørledning eller lignende. I nedre venstre hjørne er det et firkantet utløp med en oppmurt betongrygg ved siden. Kan det ha vært ei åpen trerenne her, eller et overgangsstykke til en rørledning? På toppen av damkronen er det et vannledningsrør med gjenget ende, men det treffer ikke i utløpet fra demningen

 • 03.08.2015 16:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 233 treff
10 av 16 treff

#24073: Sundvolden Møllebrug: Kleivmyra

Kleivmyra er myr igjen nå, men da Sundvoll-mølla var i drift var den demt opp til et langt vann. Demningen ligger inne i skogen til venstre for de to bygningene på bildet. Vannstanden da var nok høyere enn der Sørsetraveien og lysløypa nå går.

 • 03.08.2015 16:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 207 treff

11 av 16 treff

#24068: Nordsetertjern: geitrams, fiskevak og vannliljer

Lysløypa fra Bergenske Kongevei går over et stort hogstfelt til sydenden av Nordsetertjern. Over et lite stup er det bra utsikt mot sydenden av vannet. Myra syd for vannet var fuktig, men greit passérbar også denne våte sommeren. Sørsetraveien er synlig gjennom løvverket på motsatt side av vannet.

 • 03.08.2015 15:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 388 treff
12 av 16 treff

#24067: Sundvolden Møllebrug: Svarttjern

Svarttjern nord for Nordsetertjern ligger vanskelig tilgjengelig til i terrenget, med stup langs sidene og bløt krattmyr i begge ender. Bekken fra vannet renner ned i Nordsetertjern. Det var derfor også et av reservoarene til Sundvoll-mølla, men skriftlige kilder sier at det ikke var noen demning der. Kjentfolkene vi traff senere på dagen, mente at de hadde sett spor etter en (kiste)demning der, så hit blir det vel en ny tur etter hvert.

 • 03.08.2015 15:33 - av Odd Tore Saugerud,
 • 221 treff

13 av 16 treff

#24066: Bønnerudtjern: kloppa i nordenden

Fra den østre demningen ved Bønnerudtjern er det mulig å følge sti til hytta i nordøstenden av vannet. Myra i nordenden av vannet er meget våt, og for å komme til fortsettelsen av stien på vestsiden av vannet, er det derfor bygget en fin klopp over enden av vannet. På den andre siden av vannet skimtes ei tømmerhytte. Antageligvis ei hoggerhytte, som nå blir rehabilitert og bygget på.

 • 03.08.2015 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 337 treff
14 av 16 treff

#24065: Sundvolden Møllebrug: avløpet fra vannhjulet

Dronningveien 7 ble bygget der Sundvoll-mølla sto. Eldre kjentfolk som vi senere traff ved Kongens utsikt, husket steinene i fundamentet, og at disse ble brukt som underlag for huset. Nå er bare de mosegrodde betongveggene i avløpet tilbake.

 • 03.08.2015 13:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 270 treff

15 av 16 treff

#24064: Sundvolden Møllebrug: en møllestein

Driften på Sundvoll-mølla opphørte ca. år 1900, og mølla ble revet i 1909. Det er ikke mange spor tilbake etter den, men utenfor Sundvolden Hotel skal det være tre møllesteiner som brukes som ildfaste hagebord. Her er det best bevarte av dem. I bakgrunnen åsen syd for Krokkleiva med Kongens utsikt.

 • 03.08.2015 13:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 383 treff
16 av 16 treff

#24063: Over Pershusfjellet

Med merket sti over Pershusfjellet, er dette en tur markatravere bør få med seg. Utsikten mot vannene i øst, er det ingen ting å si på!

 • 03.08.2015 12:38 - av Torgeir Stenstad,
 • 398 treff