• darkblurbg
  Farger etter solnedgang

  Lørdagen ble en av de fineste dagene hittil i sommer, og kvelden var som skapt for utesitting. Padlegjengen nøt tilværelsen på Herøya i Steinsfjorden. Høy luftfuktighet ga en klam start på teltnatten, men losjiet ga kjærkomment avbrekk fra myggen.

  Krokskogen - Hole, 15.06.2019 23:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Høy vannstand i Steinsfjorden

  Ved den lille Maurøya er det tydelig å se at det har rent mye vann inn i Steinsfjorden i det siste. Den nederste skiltet forkynner tidspunktet for ferdselsforbudet, men jommen må du tett innpå for å få lest. I bakgrunnen skimtes hyttebebyggelsen i Loreåsen på fjordens vestside. Fotografen padlet ...

  Krokskogen - Hole, 15.06.2019 16:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Elvann: vann i kjellergropa på Enketangen

  På Enketangen var det på 1950-tallet planer om å bygge en skogshytte på det høyeste punktet på odden. Det ble gravet ut en grop til kjeller, og så ble stopp. Etter all nedbøren i juni dette året, har det dannet seg en vanndam i kjellergropa.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: demning med overløp og bunnluke, men ikke fløtningsløp

  Demningen i Elvann er solid bygget, og har bredt overløp. Reguleringshøyden er 2,6 meter, og bunnluken ligger omtrent midt i overløpet. Selv om det er skåmurer og andre spor etter tømmerfløting nærmere Elnes, er det ingen spor etter et fløtingsløp her.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: demning med støvelvask

  Demningen i Elvann ble bygget i 1914 for å regulere vanntilførselen til de to kraftstasjonene ved Hakedals Verk, og også for tømmerfløting. Den er 78 meter lang, og vel tre meter høy. Overløpet er svært bredt, og det er ingen dambro, så det å følge blåstien over demningen, gir en grundig støvelva...

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: formasjoner i blomsterstøv

  Det har vært svært rik blomstring i år, særlig av gran. Her i vika vest for demningen i Elvann har sønnavinden samlet blomsterstøvet i tykke lag. Vika ser ut til å være dannet av en liten atthaldsdemning av jord og stein.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ela: murte skåmurer

  Ovenfor brua på bilde nr. 31502 renner elva på glatt svaberg, og på sydsiden av den er det murt opp skåmurer av gråstein i betong. Det tyder på at nedre del av elva har blitt brukt til fløting av tømmer, og forklarer dimensjonene på renna der Gjøvikbanen krysser den. Brua er synlig omtrent midt i...

  Nordmarka nord, 15.06.2019 13:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ela: ei skrøpelig bru

  Fra boligfeltet Kolonien langs Gjøvikbanen går det en sti til Ela. Følger man elva nedover fra der den kommer nær elva, kommer man til denne skrøpelige brua, som likevel fortsatt er passerbar. Ved sidene av elva er det ganske store hauger av stein, som tydeligvis er ryddet vekk fra elveleiet.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 13:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fint oppmurt renne under Gjøvikbanen

  Elva Ela renner fra Elvann forbi Elnes til den munner ut i Hakadalselva. Ei lita elv, men likevel stor nok til at det har blitt oppført en meget forseggjort renne til den der Gjøvikbanen krysser den nær Elnes.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 12:37 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 9 treff

#31513: Farger etter solnedgang

Lørdagen ble en av de fineste dagene hittil i sommer, og kvelden var som skapt for utesitting. Padlegjengen nøt tilværelsen på Herøya i Steinsfjorden. Høy luftfuktighet ga en klam start på teltnatten, men losjiet ga kjærkomment avbrekk fra myggen.

 • 15.06.2019 23:01 - av Nina Didriksen,
 • 70 treff
2 av 9 treff

#31512: Høy vannstand i Steinsfjorden

Ved den lille Maurøya er det tydelig å se at det har rent mye vann inn i Steinsfjorden i det siste. Den nederste skiltet forkynner tidspunktet for ferdselsforbudet, men jommen må du tett innpå for å få lest. I bakgrunnen skimtes hyttebebyggelsen i Loreåsen på fjordens vestside. Fotografen padlet forbi i kajakk.

 • 15.06.2019 16:20 - av Nina Didriksen,
 • 77 treff

3 av 9 treff

#31507: Elvann: vann i kjellergropa på Enketangen

På Enketangen var det på 1950-tallet planer om å bygge en skogshytte på det høyeste punktet på odden. Det ble gravet ut en grop til kjeller, og så ble stopp. Etter all nedbøren i juni dette året, har det dannet seg en vanndam i kjellergropa.

 • 15.06.2019 15:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 102 treff
4 av 9 treff

#31506: Elvann: demning med overløp og bunnluke, men ikke fløtningsløp

Demningen i Elvann er solid bygget, og har bredt overløp. Reguleringshøyden er 2,6 meter, og bunnluken ligger omtrent midt i overløpet. Selv om det er skåmurer og andre spor etter tømmerfløting nærmere Elnes, er det ingen spor etter et fløtingsløp her.

 • 15.06.2019 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 99 treff

5 av 9 treff

#31505: Elvann: demning med støvelvask

Demningen i Elvann ble bygget i 1914 for å regulere vanntilførselen til de to kraftstasjonene ved Hakedals Verk, og også for tømmerfløting. Den er 78 meter lang, og vel tre meter høy. Overløpet er svært bredt, og det er ingen dambro, så det å følge blåstien over demningen, gir en grundig støvelvask utvendig, og også innvending med dagens vannstand.

 • 15.06.2019 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 96 treff
6 av 9 treff

#31504: Elvann: formasjoner i blomsterstøv

Det har vært svært rik blomstring i år, særlig av gran. Her i vika vest for demningen i Elvann har sønnavinden samlet blomsterstøvet i tykke lag. Vika ser ut til å være dannet av en liten atthaldsdemning av jord og stein.

 • 15.06.2019 15:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 85 treff

7 av 9 treff

#31503: Ela: murte skåmurer

Ovenfor brua på bilde nr. 31502 renner elva på glatt svaberg, og på sydsiden av den er det murt opp skåmurer av gråstein i betong. Det tyder på at nedre del av elva har blitt brukt til fløting av tømmer, og forklarer dimensjonene på renna der Gjøvikbanen krysser den. Brua er synlig omtrent midt i bildet.

 • 15.06.2019 13:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 76 treff
8 av 9 treff

#31502: Ela: ei skrøpelig bru

Fra boligfeltet Kolonien langs Gjøvikbanen går det en sti til Ela. Følger man elva nedover fra der den kommer nær elva, kommer man til denne skrøpelige brua, som likevel fortsatt er passerbar. Ved sidene av elva er det ganske store hauger av stein, som tydeligvis er ryddet vekk fra elveleiet.

 • 15.06.2019 13:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 73 treff

9 av 9 treff

#31501: En fint oppmurt renne under Gjøvikbanen

Elva Ela renner fra Elvann forbi Elnes til den munner ut i Hakadalselva. Ei lita elv, men likevel stor nok til at det har blitt oppført en meget forseggjort renne til den der Gjøvikbanen krysser den nær Elnes.

 • 15.06.2019 12:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 68 treff