• darkblurbg
  Grått på Haveråsen

  Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

  Vestmarka, 04.11.2018 12:14 - Petter Heim
 • darkblurbg
  Senhøst på Høgbrennåsen

  I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

  Vestmarka, 03.11.2018 12:13 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ikke mye igjen

  På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:33 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Minne om Pipit

  Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:32 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nypakket trasé i lysløypa på Solli

  En kortvarig glede, men dog en glede.

  Vestmarka, 30.10.2018 11:59 - Magnus Nyløkken
 • darkblurbg
  Til hest på flott høstdag

  Både ridende, fotfolk og syklister nøt det fine høstværet i dag. Disse ekvipasjene benyttet seg av turveien ved Jordbru i Vestmarka.

  Vestmarka, 20.10.2018 14:01 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bålkos på Ramsåsen

  Det var flott turvær i dag, og det var flere som nøt utsikten østover fra Ramsåsen. Ulf (6) hadde gått fra Franskleiv, og kunne sammen med pappa Rolf Marstrander og hunden Saga kose seg med bål og pølser på toppen.

  Vestmarka, 20.10.2018 13:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Jutulflagget på plass ved Langåshytta

  I dag vaiet flagget til IL Jutul på Langåshytta. På tidligere bilder av hytta, for eksempel bilde nr. 26200, er det hverken flaggstang eller flagg. Hytta ble bygget i 1934, opprinnelig for skogsarbeidere, men under krigen var den tilholdssted for milorgfolk. Det er idrettslaget (IL Jutul) som dis...

  Vestmarka, 20.10.2018 12:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ny parkeringsplass

  Store grunnarbeider på de to øvre parkeringsplassene ved Franskleiv. Sikkert i forbindelse med det nye skiskytteranlegget, men sikkert også til glede for turfolket. Arbeidet skal ta et par måneder.

  Vestmarka, 14.10.2018 10:52 - Petter Heim
 • darkblurbg
  Asker prestegård og Asker kirke

  I sol fra siden forfra og dis står Asker prestegård og Asker kirke tydelig ut foran Asker sentrum.

  Vestmarka, 10.10.2018 16:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skaugum med høstfarger og blådis

  Høstfarger og Indian summer med strålende sol, mer enn 15 varmegrader, og fuktig luft med blådis ga muligheter for motiver med annerledes belysning. Her er utsikten fra Skaugumsåsen til Skaugum og videre mot Heggedal. Oslofjorden er så vidt synlig i øvre venstre hjørne.

  Vestmarka, 10.10.2018 16:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gult høstløv på blåstien

  Blåstien mellom Djupedalsåsen og Skaugumsåsen krysser en trang dal med varmekjær løvskog. Flere steder var den dekket med gule blader, mest fra lønn, som hadde blåst av under vindværet dagene i forveien.

  Vestmarka, 10.10.2018 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt mot vest fra Djupedalsåsen

  Djupedalsåsen er åsryggen vest for Skaugumsåsen. Ikke navnsatt på turkart M 1 : 50 000, men merket med rød K, fordi den er en gammel bygdeborg. Bratte sider mot øst og vest, spor etter murer mot syd, og fortsatt ganske bra utsikt. Mot vest gir tre tørrgraner kontrast i utsikten til Bergsåsen og F...

  Vestmarka, 10.10.2018 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fola-fola Blakken

  Som vanlig var både mennesker og dyr godt representert rundt Semsvannet denne søndagen.

  Vestmarka, 07.10.2018 12:36 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Høst ved Vassputten i Vestmarka

  Vassputten ved Grønland i nydelig høstsol.

  Vestmarka, 05.10.2018 11:26 - Petter Heim
 • darkblurbg
  Høstutsikt fra Tveitersetra

  En klar septemberdag er det mange flotte utsiktsplasser sør i Vestmarka. En kaffe på trappa til Tveitersetra eller Halvorsenhytta blir ikke feil da. Skaugumsåsen byr også på flott utsikt, selvsagt.

  Vestmarka, 23.09.2018 11:35 - Line Mork
 • darkblurbg
  En mystisk ruin

  Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Ru...

  Vestmarka, 13.09.2018 15:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En nedbrent låve

  På vestsiden av Brekkedalen, omkring 200 meter syd for Skoglund, ligger det en hytte og et stort uthus. Uthuset, i Budstikka karakterisert som en låve, brant delvis ned den 27. august i år, og bare den laftede delen i syd holder seg fortsatt oppreist. Det ble en påminnelse om at selvfølgelige mot...

  Vestmarka, 13.09.2018 14:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartoråsen: hytta ved sydenden av åsen

  Dette er den andre av de to hyttene på Svartoråsen. Laftet og litt mer forseggjort enn den i nord, se bilde nr. 29955, men historien her er den samme: i bruk på 1970-tallet, nå i forfall. Også her har skorsteinen blitt vedlikeholdt, her med et tungt betongpåstøp over en gammel murstenskjerne. Kan...

  Vestmarka, 08.09.2018 16:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En luftig geocache på Svartoråsen

  På vår vei over Svartoråsen møtte vi denne gruppen dansker, alle med nesen ned i hver sin GPS eller mobiltelefon. Cachen skulle være innenfor fem meter, men hvor? En med skarpt blikk fant den godt oppe i dette treet, og den klatrekyndige ble sendt til værs. Her har cachen vært til kontroll på bak...

  Vestmarka, 08.09.2018 15:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En vulkansk gasslomme

  Tar du stien på østsiden av Svartoråsen fra nord, kommer du omtrent midtveis på åsen til et litt bratt parti opp på en liten sidekolle med berg i dagen. I nedkanten av det bare området ligger denne ganske tydelige gasslommen. Som bildet viser, er sidekantene ganske glatte, men kortsiden nærmest A...

  Vestmarka, 08.09.2018 15:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartoråsen: hytta ved Skuibakken

  På Svartoråsen er det to hytter, denne i nordenden rett syd for Skuibakken, og en i sydenden, se bilde nr. 29958. Dette er en nøktern hytte, sannsynligvis fra mellomkrigstiden. Den var i bruk da det ble laget skikkelig orienteringskart over åsen på slutten av 1970-tallet, og fikk ny skorstein da....

  Vestmarka, 08.09.2018 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartoråsen med utsikt mot Kolsås

  Mellom Skui og Jordbru ligger Svartoråsen, en avlang ås med stier i nord-sør-retning. Bortsett fra en ny turorienteringspost for kjentfolk, var det bare masse hjortelusfluer her i dag.

  Vestmarka, 04.09.2018 11:37 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Morgenutsikt fra Skaugumsåsen

  Morgentåken er i ferd med å forsvinne når formiddagssolen får tak. Utsikten fra Skaugumsåsen er vidstrakt, kameraet yter den ikke full rettferdighet. Stien opp og ned sørtuppen av åsen er svært bratt, og en skal være svært forsiktig på nedturen. Det finnes også andre stier i området, i tillegg bå...

  Vestmarka, 04.09.2018 10:15 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Blåmerket sti mot blått hav

  Det er ikke vanlig å finne blåmerkede stier på øyene i Oslofjorden, men på Langåra har Asker turlag og Asker kommune merket en tre kilometers rundløype rundt den nesten to kilometer lange øya. Til tross for at øya de fleste steder er under 100 meter bred, ser man ikke mer enn en bredd av gangen,...

  Vestmarka, 02.09.2018 14:15 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Kart over Ursdalen og nærmeste omgivelser

  Ursdalen er heldigvis dekket av det ganske nye orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyring og Bærums Skiklubb. For et område med så mye natur og forholdsvis få stier, er et kart som dette nesten en nødvendighet for å ta seg frem i terrenget og finne frem til interessante steder. De fleste ...

  Vestmarka, 10.08.2018 18:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Var det her fangdemningen til oppgangssaga lå?

  Fallhøyden fra starten på tilløpsrenna til der vannhjulet må ha stått, er ikke stor, og kunne bare ha drevet et strømhjul/undervannshjul. Disse krever stor vannføring, og var uvanlige i Norge. Overfallshjul er vanlige her, men ville krevet at vanninntaket lå så høyt i forhold til vannhjulet at de...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vadestedet på gamleveien til Jammerdal

  Dette bildet viser området hvor den utgravde renna til oppgangssaga startet. Her er også vadet i den gamle veien til Jammerdal. Den går forbi sagvollen, og dit kommer og fortsetter også den tømmerveien på østsiden av Urselva som er nevnt under bilde nr. 29704. Saga er vel en rimelig forklaring på...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skui gårds oppgangssag

  Skui gård ble nevnt som innehaver av ei av de 41 sagene som var kjent i Asker og Bærum i 1610. Den første plassen som ble anlagt i Skui gårds utmark, fikk etter hvert navnet Saugbakken, som senere ble til Sagåsen og endte som Åsen. Den lå langs nedre del av Urselva . I 1991 gikk Erling Persbråten...

  Vestmarka, 25.07.2018 11:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen tørkesommeren 2018

  Den beste overiskten over Ursdalen får man fra toppen av stillaset på Skuibakken. Dette bildet og bilde nr. 12578 fra oktober 2010 kan derfor sammenlignes direkte. På årets bilde er jordene nyslåtte og ganske brune grunnet manglende ettervekst i tørken. Selv om det akkurat er slått, er det bare n...

  Vestmarka, 19.07.2018 10:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Persbråtan 2018

  Slik ser det ut på Persbråtan i år 2018. Låven sto bak den grønne brakka på bildet og er helt borte. De eneste sporene er et tett kratt av høye planter som omringer et par fundamenter der den sto. Våningshuset ser ut til å fortsatt være i bruk, i alle fall henger det klesvask til tørk på verandae...

  Vestmarka, 19.07.2018 09:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vannledning som stikkrenne

  Det er spor etter vannverket i elva og på blåstien/driftsveien på nordsiden av elva. Dette er en rørseksjon som ligger om lag 120 meter nedenfor Nedre Vad. 150 meter nedenfor denne ligger en annen seksjon, men den har en heller symbolsk funksjon, siden innløpet er høyere enn bekken der, og bekken...

  Vestmarka, 19.07.2018 08:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fangdemningen til vannverket ved liten vannføring

  Ved lav vannføring er det mulig å se detaljer som ellers er gjemt av vann eller er utilgjengelige. Sammenlignet med bilde nr. 24684 viser dette bildet at det var to utløp fra demningen, et som passer til rørledningen som er vist på bilde nr. 29760, og et flenset utløp med mindre rørdiameter. Det ...

  Vestmarka, 19.07.2018 08:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nedre Vad ved bunnen av Skosliteren

  Slik tar Nedre Vad seg ut tørkesommeren 2018. På bildet er det ikke synlig vann i selve vadet, bare en liten putt på oversiden og et bekkesig på svaberget nedenfor. En stor kontrast til bilde nr. 12587, da det var over middels stor flom. Da var vannet så dypt og strømmen så stri at det knapt var ...

  Vestmarka, 19.07.2018 08:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gamleveien opp Risfjellkastet

  Opp Risfjellkastet gikk en gammel ferdselsvei mellom Vestre Bærum og Sylling i Lier. Veifaret er ryddet i ura og karret ut av fjellet, og er meget bratt. Toppdekket har blitt vasket vekk i den nedre delen. Det går opp nord for Starkadhytta, men opp dit tar det av en egen snarvei.

  Vestmarka, 19.07.2018 08:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Starkadhytta 2018

  Dette er hytta til skiklubben «Starkad». Skiklubben «Starkad», stiftet av unge menn fra det gode borgerskap i Kristiania, kjøpte den gamle husmannsplassen «Riisfjeldet» og bygde hytte der i 1906. Det er rydningsrøyser etter husmannsplassen rundt hytta. Bilde nr. 29756 viser hvordan hytta så ut i ...

  Vestmarka, 19.07.2018 07:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvann: Urselvas utløp

  Svartvann er Urselvas hovedkilde og utspring. Hele vika øst i vannet er dekket av flytetorv uten noe tydelig elveleie, men i skogkanten åpner det seg nærmest en kanal i torva. Den fortsetter i ei grunn renne i skogbunnen uten spor etter noen form for demning som kunne regulert vannføringen i elva.

  Vestmarka, 16.07.2018 21:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannshytta: sommersol til siste stund

  For de som liker mye sol, har Svartvannshytta en utmerket beliggenhet. Ganske lave åser mot nordvest sikrer sen kveldssol.

  Vestmarka, 16.07.2018 20:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvann: vannet begynner å svare til navnet sitt

  En sommerdag er det ikke lett å forstå hvordan dette pene vannet har fått navnet Svartvann. Men vannet har åser og skogkledde lier på alle kanter, unntatt mot øst. Så når solen er i ferd med å gå ned, kommer de mørke skyggene fort over vannet, mens det fortsatt er streif av sol på åskammene i syd...

  Vestmarka, 16.07.2018 20:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannshytta og flere gule vannliljer

  Med blankt vann og gule vannliljer i forgrunnen tar Svartvannshytta seg bra ut i det gylne sollyset.

  Vestmarka, 16.07.2018 20:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvann: en idyll med gule vannliljer

  Denne varme sommerkvelden var Svartvann en pur idyll med stort sett blankt vann og store flater med gule vannliljer. Selv om det for det meste er tettvokst med trær langs bredden, er det flere fine utsikter til vannet. Det går sti/tråkk nær bredden rundt hele vannet, men enkelte steder blir det l...

  Vestmarka, 16.07.2018 20:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: minicanyon ved jordekanten

  Etter en snau kilometer går elva i Ursdalen helt inntil jordekanten på østsiden. Igjen er det stup og skrenter på begge sider av elveløpet, og det har dannet seg en liten canyon som man må gjennom for å komme ut av. Glatte, mosegrodde steiner og tett med store vindfall gjorde dette til en tidkrev...

  Vestmarka, 13.07.2018 12:42 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: en minipinakkel i elveleiet

  Et stykke videre oppover i Ursdalen står denne lille steinsøylen midt i elveløpet. Det ser ut som om elven i dette området renner gjennom flere lag med forskjellig steinarter underveis. Opp hit hadde var jeg under konstant overvåking av en noe opphisset musvåk, som sannsynligvis hadde rede litt o...

  Vestmarka, 13.07.2018 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: typisk interiør i elvedalen

  I elveleiet i Ursdalen blir stup og skrenter avløst av flatere partier med til dels storsteinet ur. Tett vegetasjon og falne trær er det hele veien, med store partier med høy strutseving over ur. Det er tidgrevende og vanskelig å ta seg frem både i elveleiet og ved siden av, spesielt fordi det ma...

  Vestmarka, 13.07.2018 11:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: en bestand med hvite fagerklokker

  Under stupet på østre elvebredd på bilde nr. 29702, men gjemt bak det falne treet, var det et område med en bestand av hvite fagerklokker. Det var det eneste stedet langs denne elvestrekningen de vokste, og det var såpass langt til bebyggelse og hager at det er lite sannsynlig at de skulle ha spr...

  Vestmarka, 13.07.2018 11:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen: nedre elvedal

  Forrige tur i nedre del av Ursdalen stoppet med en utsikt over elvedalen videre oppover etter fossen i elvecanyonen, se bilde nr. 29644. Fra enden av idrettsbanen på Åsen er det mulig å ta seg ned på sti og utydelige tråkk til elva, og deretter nedover langs elva nesten til toppen av fossen. Bild...

  Vestmarka, 13.07.2018 10:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Varm formiddag ved Finnsrudvannet

  Det er vakkert ved tjernene ved Asker golfbane, og også i dag skinte solen fra skyfri himmel over blant annet Finnsrudvannet.

  Vestmarka, 01.07.2018 11:19 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ursdalen: fortsettelsen mot syd ovenfor elvecanyonen

  Ovenfor fossen ved Sølvhølen ender det man kan kalle en elvecanyon, og dalen fortsetter videre som en ganske trang elvedal. Her dominerer varmekjær løvskog, og elva er knapt synlig ovenfra. Her var det mulig å ta seg ut av dalen, så resten av den nordre delen av dalen får utforskes en annen gang,...

  Vestmarka, 22.06.2018 15:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen Elvecanyon: fossen ved Sølvhølen

  Ved Sølvhølen gjør kløfta en skarp Z-knekk, og der finnes denne kanskje seks meter høye fossen. Dekorativ å se på, men umulig å forsere uten først å bli våt og deretter ta en stor risiko ved å klatre opp det svært sleipe elveløpet. Så her må man snu, eller krabbe opp på høyre side av skjerpet (so...

  Vestmarka, 22.06.2018 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ursdalen Elvecanyon: Sølvhølen

  I 1619 søkte Tobias Kupfer, kjent for å ha bygget den første masovnen i Norge på forløperen til Bærums Verk, etter drivverdige malmforekomster i «bermes Herit» (Bærum herred). Han fant «Eysensteine» og «een glanz Erz helt viel Silber vnndt Bley». Det siste var kanskje i skjerpet på bildet, som er...

  Vestmarka, 22.06.2018 14:34 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30189: Grått på Haveråsen

Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

 • 04.11.2018 12:14 - av Petter Heim,
 • 28 treff
2 av 50 treff

#30185: Senhøst på Høgbrennåsen

I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

 • 03.11.2018 12:13 - av Erik Unneberg,
 • 26 treff

3 av 50 treff

#30186: Ikke mye igjen

På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

 • 03.11.2018 11:33 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff
4 av 50 treff

#30187: Minne om Pipit

Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

 • 03.11.2018 11:32 - av Erik Unneberg,
 • 36 treff

5 av 50 treff

#30183: Nypakket trasé i lysløypa på Solli

En kortvarig glede, men dog en glede.

 • 30.10.2018 11:59 - av Magnus Nyløkken,
 • 80 treff
6 av 50 treff

#30130: Til hest på flott høstdag

Både ridende, fotfolk og syklister nøt det fine høstværet i dag. Disse ekvipasjene benyttet seg av turveien ved Jordbru i Vestmarka.

 • 20.10.2018 14:01 - av Erik Unneberg,
 • 18 treff

7 av 50 treff

#30131: Bålkos på Ramsåsen

Det var flott turvær i dag, og det var flere som nøt utsikten østover fra Ramsåsen. Ulf (6) hadde gått fra Franskleiv, og kunne sammen med pappa Rolf Marstrander og hunden Saga kose seg med bål og pølser på toppen.

 • 20.10.2018 13:24 - av Erik Unneberg,
 • 51 treff
8 av 50 treff

#30132: Jutulflagget på plass ved Langåshytta

I dag vaiet flagget til IL Jutul på Langåshytta. På tidligere bilder av hytta, for eksempel bilde nr. 26200, er det hverken flaggstang eller flagg. Hytta ble bygget i 1934, opprinnelig for skogsarbeidere, men under krigen var den tilholdssted for milorgfolk. Det er idrettslaget (IL Jutul) som disponerer og vedlikeholder hytta.

 • 20.10.2018 12:22 - av Erik Unneberg,
 • 30 treff

9 av 50 treff

#30104: Ny parkeringsplass

Store grunnarbeider på de to øvre parkeringsplassene ved Franskleiv. Sikkert i forbindelse med det nye skiskytteranlegget, men sikkert også til glede for turfolket. Arbeidet skal ta et par måneder.

 • 14.10.2018 10:52 - av Petter Heim,
 • 41 treff
10 av 50 treff

#30100: Asker prestegård og Asker kirke

I sol fra siden forfra og dis står Asker prestegård og Asker kirke tydelig ut foran Asker sentrum.

 • 10.10.2018 16:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

11 av 50 treff

#30099: Skaugum med høstfarger og blådis

Høstfarger og Indian summer med strålende sol, mer enn 15 varmegrader, og fuktig luft med blådis ga muligheter for motiver med annerledes belysning. Her er utsikten fra Skaugumsåsen til Skaugum og videre mot Heggedal. Oslofjorden er så vidt synlig i øvre venstre hjørne.

 • 10.10.2018 16:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
12 av 50 treff

#30098: Gult høstløv på blåstien

Blåstien mellom Djupedalsåsen og Skaugumsåsen krysser en trang dal med varmekjær løvskog. Flere steder var den dekket med gule blader, mest fra lønn, som hadde blåst av under vindværet dagene i forveien.

 • 10.10.2018 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

13 av 50 treff

#30097: Utsikt mot vest fra Djupedalsåsen

Djupedalsåsen er åsryggen vest for Skaugumsåsen. Ikke navnsatt på turkart M 1 : 50 000, men merket med rød K, fordi den er en gammel bygdeborg. Bratte sider mot øst og vest, spor etter murer mot syd, og fortsatt ganske bra utsikt. Mot vest gir tre tørrgraner kontrast i utsikten til Bergsåsen og Furuåsen, som er preget at blå varmedis.

 • 10.10.2018 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
14 av 50 treff

#30081: Fola-fola Blakken

Som vanlig var både mennesker og dyr godt representert rundt Semsvannet denne søndagen.

 • 07.10.2018 12:36 - av Eyvind Wang,
 • 27 treff

15 av 50 treff

#30063: Høst ved Vassputten i Vestmarka

Vassputten ved Grønland i nydelig høstsol.

 • 05.10.2018 11:26 - av Petter Heim,
 • 16 treff
16 av 50 treff

#30011: Høstutsikt fra Tveitersetra

En klar septemberdag er det mange flotte utsiktsplasser sør i Vestmarka. En kaffe på trappa til Tveitersetra eller Halvorsenhytta blir ikke feil da. Skaugumsåsen byr også på flott utsikt, selvsagt.

 • 23.09.2018 11:35 - av Line Mork,
 • 19 treff

17 av 50 treff

#29978: En mystisk ruin

Et stykke oppe i dalsiden på vestsiden av Brekkedalen, omkring 800 meter syd for Skoglund, ligger denne ruinen inntil en skrent. Foran den er det en liten rydning, men rundt den er det uryddig terreng med tettvokst skog. Dør og tak er borte, men vinduet står fortsatt på plass og er ikke knust. Rundt omkring ligger en mengde endelokk fra (olje)fat i stabel eller spredt i terrenget. De var sannsynligvis brukt som takplater. Hytta er mosegrodd og av gammel dato, men jeg har ikke funnet hverken omtale eller bilder av den noe sted. Kanskje en Milorg-celle fra krigen? Byggestandard og beliggenhet kan tyde på noe slikt.

 • 13.09.2018 15:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff
18 av 50 treff

#29977: En nedbrent låve

På vestsiden av Brekkedalen, omkring 200 meter syd for Skoglund, ligger det en hytte og et stort uthus. Uthuset, i Budstikka karakterisert som en låve, brant delvis ned den 27. august i år, og bare den laftede delen i syd holder seg fortsatt oppreist. Det ble en påminnelse om at selvfølgelige motiv plutselig ikke er selvfølgelige lenger, men da er det for sent å ta det bildet som viser hvordan det var.

 • 13.09.2018 14:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

19 av 50 treff

#29958: Svartoråsen: hytta ved sydenden av åsen

Dette er den andre av de to hyttene på Svartoråsen. Laftet og litt mer forseggjort enn den i nord, se bilde nr. 29955, men historien her er den samme: i bruk på 1970-tallet, nå i forfall. Også her har skorsteinen blitt vedlikeholdt, her med et tungt betongpåstøp over en gammel murstenskjerne. Kanskje ikke helt i tråd med det brannvesenet foreskriver. Stien til hytta er fortsatt oppgått, for her var det i sin tid fin utsikt før skogen vokste seg høy, og det er fortsatt mulighet for utsikt lenger mot øst.

 • 08.09.2018 16:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 52 treff
20 av 50 treff

#29957: En luftig geocache på Svartoråsen

På vår vei over Svartoråsen møtte vi denne gruppen dansker, alle med nesen ned i hver sin GPS eller mobiltelefon. Cachen skulle være innenfor fem meter, men hvor? En med skarpt blikk fant den godt oppe i dette treet, og den klatrekyndige ble sendt til værs. Her har cachen vært til kontroll på bakken, og er på vei gjennom lufta til klatreren, som så skal klatre opp igjen for å legge den tilbake på plass. Og så sto neste geocache for tur.

 • 08.09.2018 15:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff

21 av 50 treff

#29956: En vulkansk gasslomme

Tar du stien på østsiden av Svartoråsen fra nord, kommer du omtrent midtveis på åsen til et litt bratt parti opp på en liten sidekolle med berg i dagen. I nedkanten av det bare området ligger denne ganske tydelige gasslommen. Som bildet viser, er sidekantene ganske glatte, men kortsiden nærmest Atie er ruglet. Dette er typisk for vulkanske gasslommer, så dette er en slik, og ikke en liten jettegryte.

 • 08.09.2018 15:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff
22 av 50 treff

#29955: Svartoråsen: hytta ved Skuibakken

På Svartoråsen er det to hytter, denne i nordenden rett syd for Skuibakken, og en i sydenden, se bilde nr. 29958. Dette er en nøktern hytte, sannsynligvis fra mellomkrigstiden. Den var i bruk da det ble laget skikkelig orienteringskart over åsen på slutten av 1970-tallet, og fikk ny skorstein da. Nå er den ikke i bruk, og blir ikke vedlikeholdt. Forfallet har startet, slik det skjer med mange markahytter nå for tiden.

 • 08.09.2018 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

23 av 50 treff

#29949: Svartoråsen med utsikt mot Kolsås

Mellom Skui og Jordbru ligger Svartoråsen, en avlang ås med stier i nord-sør-retning. Bortsett fra en ny turorienteringspost for kjentfolk, var det bare masse hjortelusfluer her i dag.

 • 04.09.2018 11:37 - av Nina Didriksen,
 • 18 treff
24 av 50 treff

#29950: Morgenutsikt fra Skaugumsåsen

Morgentåken er i ferd med å forsvinne når formiddagssolen får tak. Utsikten fra Skaugumsåsen er vidstrakt, kameraet yter den ikke full rettferdighet. Stien opp og ned sørtuppen av åsen er svært bratt, og en skal være svært forsiktig på nedturen. Det finnes også andre stier i området, i tillegg både naturreservater og et landskapsvernområde.

 • 04.09.2018 10:15 - av Nina Didriksen,
 • 22 treff

25 av 50 treff

#29951: Blåmerket sti mot blått hav

Det er ikke vanlig å finne blåmerkede stier på øyene i Oslofjorden, men på Langåra har Asker turlag og Asker kommune merket en tre kilometers rundløype rundt den nesten to kilometer lange øya. Til tross for at øya de fleste steder er under 100 meter bred, ser man ikke mer enn en bredd av gangen, og mange steder går man i tett (men ikke for tett) skog. Uten egen båt kan man komme til Langåra ved å ta rutebåten Rigmor fra Sandvika, eller gjøre som fotografen: svømme over fra Brønnøya.

 • 02.09.2018 14:15 - av Odd Stiansen,
 • 25 treff
26 av 50 treff

#29841: Kart over Ursdalen og nærmeste omgivelser

Ursdalen er heldigvis dekket av det ganske nye orienteringskartet Risfjellet, utgitt av IL Tyring og Bærums Skiklubb. For et område med så mye natur og forholdsvis få stier, er et kart som dette nesten en nødvendighet for å ta seg frem i terrenget og finne frem til interessante steder. De fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen om Ursdalen, er navnsatt på kartet.

 • 10.08.2018 18:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 50 treff

27 av 50 treff

#29789: Var det her fangdemningen til oppgangssaga lå?

Fallhøyden fra starten på tilløpsrenna til der vannhjulet må ha stått, er ikke stor, og kunne bare ha drevet et strømhjul/undervannshjul. Disse krever stor vannføring, og var uvanlige i Norge. Overfallshjul er vanlige her, men ville krevet at vanninntaket lå så høyt i forhold til vannhjulet at det kunne få tilstrekkelig stor diameter. Bildet viser en smalere del av elveleiet i en liten kløft rett ovenfor saga, hvor det hadde vært mulig å enkelt lage en fangdemning. Bildet viser også store steiner som kunne vært brukt til dette formålet. Men mye har forandret seg i løpet av 400 år, så dette blir spekulasjoner.

 • 25.07.2018 11:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff
28 av 50 treff

#29788: Vadestedet på gamleveien til Jammerdal

Dette bildet viser området hvor den utgravde renna til oppgangssaga startet. Her er også vadet i den gamle veien til Jammerdal. Den går forbi sagvollen, og dit kommer og fortsetter også den tømmerveien på østsiden av Urselva som er nevnt under bilde nr. 29704. Saga er vel en rimelig forklaring på hvorfor tømmerveien ble anlagt der, for på gårdssager var det bare tillatt å sage tømmer fra egen skog.

 • 25.07.2018 11:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

29 av 50 treff

#29787: Skui gårds oppgangssag

Skui gård ble nevnt som innehaver av ei av de 41 sagene som var kjent i Asker og Bærum i 1610. Den første plassen som ble anlagt i Skui gårds utmark, fikk etter hvert navnet Saugbakken, som senere ble til Sagåsen og endte som Åsen. Den lå langs nedre del av Urselva . I 1991 gikk Erling Persbråten på leting etter saga, gjorde utgravinger og fant spor under 20 centimeter humus som kunne bekrefte at det for lenge siden hadde vært ei vanndrevet sag der. I forgrunnen på bildet er en del av den utgravde vannrenna nedenfor vannhjulet til saga synlig. Her renner det fortsatt vann når Urselva går flomstor. Det åpne, sollyse området er planert i to høyder, den nærmeste for sagbenken, den bakre og mye større for tømmervelta og for ferdig virke.

 • 25.07.2018 11:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff
30 av 50 treff

#29764: Ursdalen tørkesommeren 2018

Den beste overiskten over Ursdalen får man fra toppen av stillaset på Skuibakken. Dette bildet og bilde nr. 12578 fra oktober 2010 kan derfor sammenlignes direkte. På årets bilde er jordene nyslåtte og ganske brune grunnet manglende ettervekst i tørken. Selv om det akkurat er slått, er det bare noe får fôrballer på jordene. I 2010 var jordene fortsatt friskt grønne og det var fôrballer nesten overalt. En annen forskjell er utsikten til gården Persbråtan. I 2010 var den godt synlig, i 2018 er det bare mulig å skimte den på bildet i full oppløsning. Det vokser til i Marka.

 • 19.07.2018 10:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

31 av 50 treff

#29762: Persbråtan 2018

Slik ser det ut på Persbråtan i år 2018. Låven sto bak den grønne brakka på bildet og er helt borte. De eneste sporene er et tett kratt av høye planter som omringer et par fundamenter der den sto. Våningshuset ser ut til å fortsatt være i bruk, i alle fall henger det klesvask til tørk på verandaen. Sauer sørger for å holde gresset nede rundt huset. Vanligvis har det stått flere biler med utenlandske skilter foran huset, men denne dagen var det helt stille her. De øvrige bygningene forfaller i naturlig takt.

 • 19.07.2018 09:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
32 av 50 treff

#29760: Vannledning som stikkrenne

Det er spor etter vannverket i elva og på blåstien/driftsveien på nordsiden av elva. Dette er en rørseksjon som ligger om lag 120 meter nedenfor Nedre Vad. 150 meter nedenfor denne ligger en annen seksjon, men den har en heller symbolsk funksjon, siden innløpet er høyere enn bekken der, og bekken renner videre i stien.

 • 19.07.2018 08:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff

33 av 50 treff

#29761: Fangdemningen til vannverket ved liten vannføring

Ved lav vannføring er det mulig å se detaljer som ellers er gjemt av vann eller er utilgjengelige. Sammenlignet med bilde nr. 24684 viser dette bildet at det var to utløp fra demningen, et som passer til rørledningen som er vist på bilde nr. 29760, og et flenset utløp med mindre rørdiameter. Det er ikke klart hva hensikten med det siste kan ha vært..

 • 19.07.2018 08:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
34 av 50 treff

#29759: Nedre Vad ved bunnen av Skosliteren

Slik tar Nedre Vad seg ut tørkesommeren 2018. På bildet er det ikke synlig vann i selve vadet, bare en liten putt på oversiden og et bekkesig på svaberget nedenfor. En stor kontrast til bilde nr. 12587, da det var over middels stor flom. Da var vannet så dypt og strømmen så stri at det knapt var tilrådelig å krysse elva her.

 • 19.07.2018 08:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

35 av 50 treff

#29758: Gamleveien opp Risfjellkastet

Opp Risfjellkastet gikk en gammel ferdselsvei mellom Vestre Bærum og Sylling i Lier. Veifaret er ryddet i ura og karret ut av fjellet, og er meget bratt. Toppdekket har blitt vasket vekk i den nedre delen. Det går opp nord for Starkadhytta, men opp dit tar det av en egen snarvei.

 • 19.07.2018 08:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
36 av 50 treff

#29757: Starkadhytta 2018

Dette er hytta til skiklubben «Starkad». Skiklubben «Starkad», stiftet av unge menn fra det gode borgerskap i Kristiania, kjøpte den gamle husmannsplassen «Riisfjeldet» og bygde hytte der i 1906. Det er rydningsrøyser etter husmannsplassen rundt hytta. Bilde nr. 29756 viser hvordan hytta så ut i 2008. Eiendommen er godt vedlikeholdt, men det er ikke spor etter nylig bruk.

 • 19.07.2018 07:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 36 treff

37 av 50 treff

#29729: Svartvann: Urselvas utløp

Svartvann er Urselvas hovedkilde og utspring. Hele vika øst i vannet er dekket av flytetorv uten noe tydelig elveleie, men i skogkanten åpner det seg nærmest en kanal i torva. Den fortsetter i ei grunn renne i skogbunnen uten spor etter noen form for demning som kunne regulert vannføringen i elva.

 • 16.07.2018 21:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
38 av 50 treff

#29728: Svartvannshytta: sommersol til siste stund

For de som liker mye sol, har Svartvannshytta en utmerket beliggenhet. Ganske lave åser mot nordvest sikrer sen kveldssol.

 • 16.07.2018 20:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

39 av 50 treff

#29727: Svartvann: vannet begynner å svare til navnet sitt

En sommerdag er det ikke lett å forstå hvordan dette pene vannet har fått navnet Svartvann. Men vannet har åser og skogkledde lier på alle kanter, unntatt mot øst. Så når solen er i ferd med å gå ned, kommer de mørke skyggene fort over vannet, mens det fortsatt er streif av sol på åskammene i syd og nord. Ringene i forgrunnen er ikke spor etter Nøkken, som godt kunne vist seg her ved kveldstid, men et av de tallrike fiskevakene. Det er ikke trolig at Svartvann kommer av «svart» fiskevann, det vil si vann hvor man ikke får fisk.

 • 16.07.2018 20:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
40 av 50 treff

#29726: Svartvannshytta og flere gule vannliljer

Med blankt vann og gule vannliljer i forgrunnen tar Svartvannshytta seg bra ut i det gylne sollyset.

 • 16.07.2018 20:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

41 av 50 treff

#29725: Svartvann: en idyll med gule vannliljer

Denne varme sommerkvelden var Svartvann en pur idyll med stort sett blankt vann og store flater med gule vannliljer. Selv om det for det meste er tettvokst med trær langs bredden, er det flere fine utsikter til vannet. Det går sti/tråkk nær bredden rundt hele vannet, men enkelte steder blir det likevel litt bushing.

 • 16.07.2018 20:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff
42 av 50 treff

#29706: Ursdalen: minicanyon ved jordekanten

Etter en snau kilometer går elva i Ursdalen helt inntil jordekanten på østsiden. Igjen er det stup og skrenter på begge sider av elveløpet, og det har dannet seg en liten canyon som man må gjennom for å komme ut av. Glatte, mosegrodde steiner og tett med store vindfall gjorde dette til en tidkrevende oppgave. Elveløpet videre oppover langsmed jordet var helt overgrodd med varmekjær løvskog, så her var det mest fornuftig å komme seg opp på jordet og så følge jordekanten videre til veien. En tur langs denne delen av elva bør nok gjennomføres før kantvegetasjonen vokser opp eller etter at den har visnet ned.

 • 13.07.2018 12:42 - av Odd Tore Saugerud,
 • 44 treff

43 av 50 treff

#29705: Ursdalen: en minipinakkel i elveleiet

Et stykke videre oppover i Ursdalen står denne lille steinsøylen midt i elveløpet. Det ser ut som om elven i dette området renner gjennom flere lag med forskjellig steinarter underveis. Opp hit hadde var jeg under konstant overvåking av en noe opphisset musvåk, som sannsynligvis hadde rede litt ovenfor fossen. Og i de fleste dammene i elva var det en eller flere fiskepinner, 10 til 15 centimeter lange.

 • 13.07.2018 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
44 av 50 treff

#29704: Ursdalen: typisk interiør i elvedalen

I elveleiet i Ursdalen blir stup og skrenter avløst av flatere partier med til dels storsteinet ur. Tett vegetasjon og falne trær er det hele veien, med store partier med høy strutseving over ur. Det er tidgrevende og vanskelig å ta seg frem både i elveleiet og ved siden av, spesielt fordi det mange steder er stor brennesle innimellom annen vegetasjon. Dette tyder på at det har vært husdyr i området, og etter litt søk var det mulig å finne en delvis opparbeidet gammel tømmervei. Den var riktignok helt nedgrodd, men likevel et brukbart alternativ til de verste delene av elveløpet.

 • 13.07.2018 11:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

45 av 50 treff

#29703: Ursdalen: en bestand med hvite fagerklokker

Under stupet på østre elvebredd på bilde nr. 29702, men gjemt bak det falne treet, var det et område med en bestand av hvite fagerklokker. Det var det eneste stedet langs denne elvestrekningen de vokste, og det var såpass langt til bebyggelse og hager at det er lite sannsynlig at de skulle ha spredd seg derfra. Ellers var det grønt og frodig i dalen, den lange tørkeperioden til tross. Der sola kom til, var det tendens til fordampingståke etter gårsdagens regnskyll.

 • 13.07.2018 11:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
46 av 50 treff

#29702: Ursdalen: nedre elvedal

Forrige tur i nedre del av Ursdalen stoppet med en utsikt over elvedalen videre oppover etter fossen i elvecanyonen, se bilde nr. 29644. Fra enden av idrettsbanen på Åsen er det mulig å ta seg ned på sti og utydelige tråkk til elva, og deretter nedover langs elva nesten til toppen av fossen. Bildet viser utsikten oppover derfra: stup og skrenter på begge sider, falne trær tvers over elveleiet. Mulig, men tidkrevende å ta seg frem ved lav vannføring, men i flom er hele elveleiet fylt av vann.

 • 13.07.2018 10:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

47 av 50 treff

#29661: Varm formiddag ved Finnsrudvannet

Det er vakkert ved tjernene ved Asker golfbane, og også i dag skinte solen fra skyfri himmel over blant annet Finnsrudvannet.

 • 01.07.2018 11:19 - av Erik Unneberg,
 • 40 treff
48 av 50 treff

#29644: Ursdalen: fortsettelsen mot syd ovenfor elvecanyonen

Ovenfor fossen ved Sølvhølen ender det man kan kalle en elvecanyon, og dalen fortsetter videre som en ganske trang elvedal. Her dominerer varmekjær løvskog, og elva er knapt synlig ovenfra. Her var det mulig å ta seg ut av dalen, så resten av den nordre delen av dalen får utforskes en annen gang, helst når det ikke er løv på trærne, og bare liten vannføring.

 • 22.06.2018 15:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff

49 av 50 treff

#29643: Ursdalen Elvecanyon: fossen ved Sølvhølen

Ved Sølvhølen gjør kløfta en skarp Z-knekk, og der finnes denne kanskje seks meter høye fossen. Dekorativ å se på, men umulig å forsere uten først å bli våt og deretter ta en stor risiko ved å klatre opp det svært sleipe elveløpet. Så her må man snu, eller krabbe opp på høyre side av skjerpet (som vises på bilde nr. 29642) etter først å ha krysset elva.

 • 22.06.2018 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
50 av 50 treff

#29642: Ursdalen Elvecanyon: Sølvhølen

I 1619 søkte Tobias Kupfer, kjent for å ha bygget den første masovnen i Norge på forløperen til Bærums Verk, etter drivverdige malmforekomster i «bermes Herit» (Bærum herred). Han fant «Eysensteine» og «een glanz Erz helt viel Silber vnndt Bley». Det siste var kanskje i skjerpet på bildet, som er kalt Sølvhølen. Geolog Johannes Dons, NGU, har undersøkt kløfta og dette skjerpet, og fant Inne i elvecanyonen svovelkis i mengder. I Sølvhølen skjerp ble det registrert forekomster av bl.a. kobber, sink, bly, jern, arsen, antimon, vismut, tinn og sulfider.

 • 22.06.2018 14:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff