• darkblurbg
  Mot Vestre Bråte

  Her ser vi veien inn til Vestre Bråte. Den heter Bråteveien og går inn fra Sånerveien. Om vinteren går Stamløypa på jordet til høyre for veien. Løypa går sørover mot Vandrås, og preppes av Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb når det er nok snø.

  Mossemarka, 29.05.2020 13:18 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Ikke så godt å lese

  Skiltet ved Vesterby kunne trengt en rens.

  Mossemarka, 29.05.2020 13:16 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Løyper til vinteren?

  Vinteren 2019/20 var det ikke nok snø til at det ble preparert skiløyper i kulturlandskapet her ved Vesterby. På denne flotte dagen i slutten av mai virket vinteren veldig langt unna, men man kan jo håpe på en bra skisesong etter hvert.

  Mossemarka, 29.05.2020 13:14 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sliten bru ved Borgerud

  Brua begynner å bli sliten. Den har en viktig funksjon vinterstid, for da bærer den løype 863 (Vandås - Borgerud - Vesterby) over bekken.

  Mossemarka, 29.05.2020 12:46 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Navnebytte ved Borgerud

  Her, like ved Borgerud, bytter veien navn fra Sånerveien (som den heter i Indre Østfold kommune) til Vålerveien idet grensen til Vestby krysses.

  Mossemarka, 29.05.2020 12:38 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Kolsrød

  Kolsrød gård ligger helt nord i Moss kommune, rett vest for Lødengfjorden i Vansjø-systemet. Området er flott å sykle i, du kan sykle til Borgerud på traktorvei herfra. Noen få meter med sti. Det går også skiløype over nordenden av jordet på Kolsrød, men den har ikke vært preparert på et par år.

  Mossemarka, 29.05.2020 11:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Over brua

  Skuterløypa mellom Bjørneberget og Kveldrostjern sto overraskende bra, og undertegnede trengte ikke ta av skiene en eneste gang. Bildet er tatt sør for Langsmaltjern.

  Mossemarka, 07.04.2020 11:16 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Snøløs jul i Son

  Skiløypa forbi Sonsveien stasjon er et sørgelig syn for skiinteresserte. Sykkelføret er imidlertid brukbart, men julaften var det stille her. Vi får drømme om et hvitt, nytt år.

  Mossemarka, 24.12.2015 13:29 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Søndre Dammane

  Kun litt rim her og der er det eneste som minner om vinter ved Søndre dammane. Bildet er tatt i nordvestlig retning (mot Nordre Dammane).

  Mossemarka, 12.12.2014 12:27 - Torgeir Strandhagen
 • darkblurbg
  I Møllebyen

  Her i Møllebyen finner vi den gamle industrielle delen av Moss. Fint ta seg fram på sykkel mellom bygningene her.

  Mossemarka, 15.06.2014 19:15 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Padlere i Vansjø

  Vansjø i Moss er et eldorado for padlere.

  Mossemarka, 15.06.2014 18:59 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  God skilting

  God skilting der Vansjøstien krysser Peer Gynts vei. Her er man på toppen - herfra går der bare en vei...

  Mossemarka, 15.06.2014 18:47 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  På Vansjøstien ved Grindvoll

  Ved Grindvoll gjør Vansjøstien en krapp sving. Nå bærer det oppover - forbi sykehuset, før det igjen går ned bakkene til Vansjø og Nesparken.

  Mossemarka, 15.06.2014 18:36 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Gjennom Thorbjørnsrødskogen

  Turveien snor seg fint fram gjennom Thorbjørnsrødskogen - mellom Thorbjørnsrød og Nore. Her er det fint å ta seg fram både for gående og syklende - og for folk med ski på beina vinterstid.

  Mossemarka, 15.06.2014 18:11 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Vansjøstien

  Vansjøstien er godt merket her ved Thorbjørnsrød. Stien, eller turveien, er ca. 11 kilometer lang, og starter ved Mossefossen.

  Mossemarka, 15.06.2014 18:01 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Bading ved Vepsen

  Vepsen er et populært badested ved Vansjø. Her - like ved Vansjøstien - er det stille og fredelig.

  Mossemarka, 15.06.2014 17:48 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Strålende dag ved Vansjø

  Nesparken er populær, særlig på dager som denne. Hva er finere enn å nyte søndagen ved Vansjø?

  Mossemarka, 15.06.2014 17:05 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Mot Mossesundet

  Det er en stille søndag ved Moss havn. Vi ser nordover Mossesundet. Sykler du langs jernbanen mellom Moss stasjon og Møllebyen, er fjorden bare noen få meter unna.

  Mossemarka, 15.06.2014 16:20 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Med sykkel på toget fra Moss

  Det var flere som hadde sykkel med seg da de gikk om bord i toget fra Moss i ettermiddag.

  Mossemarka, 15.06.2014 16:11 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Knutepunkt ved Mosseporten

  Her - bak Mosseporten - går det en turvei inn i skogen (til venstre, ved skiltet). Der kan man gå eller sykle langs Vansjøstien til Thorbjørnsrød. Skiltene viser vei, også til Skihytta inne i Mossemarka. Og til Nesparken. Veien rett fram kan følges til Moss sentrum. Vi ser litt av Mosseporten sen...

  Mossemarka, 15.06.2014 15:08 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Løpetur i Mossemarka

  Om vinteren er det skiløype her, men som vi ser, er underlaget utmerket også for den som vil benytte traseen utenom skisesongen. Bildet er tatt mellom Noreødegården og Skihytta i Moss (østre lysløypetrasé).

  Mossemarka, 15.06.2014 14:12 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Ut av skogen ved Noreødegården

  Syklistene er tilbake ved Noreødegården etter en tur i løypetraseene som går innover til Skihytta i Moss. Traseene egner seg fint til sykling også. Mange var på tur i disse traktene i dag.

  Mossemarka, 15.06.2014 14:03 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  På sykkel i lysløypa

  Lysløypetraseen nord for Grindvoll i Moss egner seg utmerket til sykling.

  Mossemarka, 15.06.2014 13:41 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Sørover fra Kambo på grus

  Folk fleste velger trolig tog eller E6 når de skal fra Kambo til Moss. Men det fins flere alternativer, bl.a. på grusveien som går rett øst for motorveien. På bildet ser vi nordover mot undergangen - Kambo ligger bak skogen til venstre.

  Mossemarka, 15.06.2014 13:24 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Utsikt mot marinaen

  Når toget setter seg i bevegelse igjen, sørover mot Moss, får man utsikt ned mot Kambo marina og Oslofjorden. Kyststien svinger nedom marinaen.

  Mossemarka, 15.06.2014 13:02 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Fin høst ved Sonsveien stasjon

  Fint å tråkke seg inn mot Sonsveien stasjon fra sør i dag - høsten er vakker nå.

  Mossemarka, 06.10.2013 15:31 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Ikke på sykkelveien, nei?

  Sør for Sonsveien stasjon er det gang- og sykkelvei i vel en kilometer. På et par strekninger, som her, mellom E6 og jernbanen, går den i god avstand til Kamboveien, som er den gamle veiforbindelsen. Men ikke alle velger å sykle i den traseen som så tydelig er skiltet for sykkel.

  Mossemarka, 06.10.2013 15:22 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Ved Rød

  Fint å sykle nordover på Kamboveien ved Rød i dag - flott vær, få biler på veien. Gjennomgangstrafikken går på E6, like i nærheten.

  Mossemarka, 06.10.2013 15:11 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Tilbake fra Ødemørk

  På den andre siden av brua, ved Rød, ender Ødemørkveien. Da blir det Kamboveien videre. Det populære utfartsstedet Ødemørk ligger bare rundt 1,5 kilometer herfra, rett inni skogen.

  Mossemarka, 06.10.2013 15:06 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  På kongevei i Mossemarka

  Her går løypa om vinteren, men når det ikke er snø, er det fint å ta seg fram med sykkel på Kongeveien. Bildet er tatt ca. 1,7 kilometer nord for Ødemørk.

  Mossemarka, 06.10.2013 14:26 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Fortsatt noe å bite i

  Ødemørk er stengt for dagen, men de ivrigste finner fortsatt noe å bite i.

  Mossemarka, 29.09.2013 16:30 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Høsttur i Mossemarka

  En sykkeltur gjennom Mossemarka kan trygt anbefales. Her er det stille og fredelig, og veien er fin å sykle på. Det er ca. 6 kilometer på grusvei mellom Vanembukken ved Vålerveien (øst for Mosseporten) og Kamboveien, like ved E6 (sør for Sonsveien stasjon).

  Mossemarka, 29.09.2013 16:13 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Høst ved Vanemtjernet

  Fint å ta den lille avstikkeren bort til det blikkstille Vanemtjernet, som speiler de høstlige omgivelsene så fint. Tjernet ligger noen hundre meter øst for Skihytta i Moss.

  Mossemarka, 29.09.2013 16:05 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Høst på Vinterveien

  Her starter Vinterveien, men foreløpig er den dekket av høstblader. Så nå er det fritt fram å sykle tvers gjennom Mossemarka til Ødemørk. Vinterstid kan samme trasé følges med ski på beina. Bildet er tatt et par-tre hundre meter øst for Skihytta i Moss.

  Mossemarka, 29.09.2013 16:03 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Bort fra bilene

  Ca. en kilometer øst for Mosseporten kan man snike seg unna biltrafikken på Vålerveien, og følge den gamle traseen fram til Vanembukken (den blir ganske straks betydelig bedre enn det ser ut til her).

  Mossemarka, 29.09.2013 15:24 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Krapfoss bru

  Vålerveien er steinlagt på Krapfoss bru. Den eldre formen av navnet er Krappifors, som betyr Trangfossen. Det henspeiler på et trangt elveløp med foss eller stryk. Fram til 1887 markerte Krapfossen skillet mellom øvre og nedre Vansjø, med en høydeforskjell på ca. 2,5 meter, ifølge Moss kommune.

  Mossemarka, 29.09.2013 14:41 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Tynn løype nå

  Sol fra skyfri himmel tærer på snøen på jordene nedenfor Såner kirke.

  Mossemarka, 02.03.2013 16:35 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  En port til Mossemarka

  Like ved Såner kirke starter en av hovedløypene inn i Mossemarka. Vandrås er bare tre kilometer unna. Så kan man fortsette gjennom det store løypenettet i Mossemarka, til bl.a. Ødemørk og Skihytta.

  Mossemarka, 02.03.2013 16:26 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Siste biten til fots

  Ut av Mossemarka - tilbake til Sonsveien stasjon. Like før stasjonen må man krysse Gamle Mossevei, og da er det bare et lite jorde som gjenstår før man er "i mål". Når skiene først er av, er det like godt å ta den biten til fots.

  Mossemarka, 10.02.2013 17:33 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Vinterlek ved Ødemørk

  Selv om Ødemørk er stengt for dagen, er det mange som aker og øver seg på skiferdigheter i bakkene ved lavvoen. Ødemørk er et populært turmål året rundt.

  Mossemarka, 10.02.2013 16:15 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Vinterlig på Vinterveien

  Vinterveien kalles veien som går fra Skihytta og nordover gjennom Mossemarka. I dag er det virkelig vinterlig og fint her - rikelig med snø og fine forhold i løypene. Det er Moss skiklubb som preparerer løypenettet. Bildet er tatt like sør for Øvre Kjerringbakk.

  Mossemarka, 10.02.2013 15:51 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Hjem fra Skihytta

  Mange par ski var "parkert" nederst i bakken ved Skihytta i Moss i dag. Etter et besøk på den koselige hytta, er det tid for å få på seg skiene, og legge turen hjemover.

  Mossemarka, 10.02.2013 15:27 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Betaling og servering

  Nok en vaffel er betalt og blir servert. De som gjorde dugnadsinnsatsen på Skihytta i Moss hadde mange å betjene i dag. Det var stor utfart og nesten stinn brakke.

  Mossemarka, 10.02.2013 15:09 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Venter trofast

  Der inne er det peisvarme og kos - her ute sitter den en og venter og venter. Kommer nok snart...

  Mossemarka, 10.02.2013 15:02 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Tilbake ved Noreødegården

  Selv om det ikke var solskinn, var det fine forhold i Mossemarka i dag. Utover ettermiddagen kom det en jevn strøm av folk tilbake til utgangspunktet ved Noreødegården.

  Mossemarka, 10.02.2013 14:39 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Stor utfart i Mossemarka

  Det var nesten helt fullt på parkeringsplassen ved Noreødegården i dag. Mange tilbrakte søndagsettermiddagen på ski i Mossemarka.

  Mossemarka, 10.02.2013 14:29 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Spor fra Thorbjørnsrød

  Sven Wichstrøm i Moss skiklubb lager spor fra Thorbjørnsrød, der Mossemarkas sørligste løype starter.

  Mossemarka, 10.02.2013 13:49 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Åvangen skole

  Kombinasjonen sommerferie og sen kveld bidro til at det var helt rolig ved Åvangen barneskole da dette bildet ble tatt.

  Mossemarka, 13.07.2012 22:09 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Grønn aften ved Rødsund

  Det er grønt frodig nå i juli ved Rødsund, som ligger ved Lødengfjorden, en lang vik i Vannsjø. Bildet er tatt fra mossesiden av Lødengfjorden, mens vi ser over til Våler på den andre siden.

  Mossemarka, 13.07.2012 21:36 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Løypestart ved Rødsund

  Her ved Rødsund går det vinterstid skiløype nordover i Mossemarka.

  Mossemarka, 13.07.2012 21:32 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#34656: Mot Vestre Bråte

Her ser vi veien inn til Vestre Bråte. Den heter Bråteveien og går inn fra Sånerveien. Om vinteren går Stamløypa på jordet til høyre for veien. Løypa går sørover mot Vandrås, og preppes av Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb når det er nok snø.

 • 29.05.2020 13:18 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
2 av 50 treff

#34626: Ikke så godt å lese

Skiltet ved Vesterby kunne trengt en rens.

 • 29.05.2020 13:16 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

3 av 50 treff

#34655: Løyper til vinteren?

Vinteren 2019/20 var det ikke nok snø til at det ble preparert skiløyper i kulturlandskapet her ved Vesterby. På denne flotte dagen i slutten av mai virket vinteren veldig langt unna, men man kan jo håpe på en bra skisesong etter hvert.

 • 29.05.2020 13:14 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
4 av 50 treff

#34638: Sliten bru ved Borgerud

Brua begynner å bli sliten. Den har en viktig funksjon vinterstid, for da bærer den løype 863 (Vandås - Borgerud - Vesterby) over bekken.

 • 29.05.2020 12:46 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

5 av 50 treff

#34654: Navnebytte ved Borgerud

Her, like ved Borgerud, bytter veien navn fra Sånerveien (som den heter i Indre Østfold kommune) til Vålerveien idet grensen til Vestby krysses.

 • 29.05.2020 12:38 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff
6 av 50 treff

#34653: Kolsrød

Kolsrød gård ligger helt nord i Moss kommune, rett vest for Lødengfjorden i Vansjø-systemet. Området er flott å sykle i, du kan sykle til Borgerud på traktorvei herfra. Noen få meter med sti. Det går også skiløype over nordenden av jordet på Kolsrød, men den har ikke vært preparert på et par år.

 • 29.05.2020 11:45 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff

7 av 50 treff

#34239: Over brua

Skuterløypa mellom Bjørneberget og Kveldrostjern sto overraskende bra, og undertegnede trengte ikke ta av skiene en eneste gang. Bildet er tatt sør for Langsmaltjern.

 • 07.04.2020 11:16 - av Jørgen Øverbye,
 • 28 treff
8 av 50 treff

#24712: Snøløs jul i Son

Skiløypa forbi Sonsveien stasjon er et sørgelig syn for skiinteresserte. Sykkelføret er imidlertid brukbart, men julaften var det stille her. Vi får drømme om et hvitt, nytt år.

 • 24.12.2015 13:29 - av Nina Didriksen,
 • 246 treff

9 av 50 treff

#22741: Søndre Dammane

Kun litt rim her og der er det eneste som minner om vinter ved Søndre dammane. Bildet er tatt i nordvestlig retning (mot Nordre Dammane).

 • 12.12.2014 12:27 - av Torgeir Strandhagen,
 • 282 treff
10 av 50 treff

#21877: I Møllebyen

Her i Møllebyen finner vi den gamle industrielle delen av Moss. Fint ta seg fram på sykkel mellom bygningene her.

 • 15.06.2014 19:15 - av Eivind Molde,
 • 169 treff

11 av 50 treff

#21876: Padlere i Vansjø

Vansjø i Moss er et eldorado for padlere.

 • 15.06.2014 18:59 - av Eivind Molde,
 • 206 treff
12 av 50 treff

#21875: God skilting

God skilting der Vansjøstien krysser Peer Gynts vei. Her er man på toppen - herfra går der bare en vei...

 • 15.06.2014 18:47 - av Eivind Molde,
 • 200 treff

13 av 50 treff

#21874: På Vansjøstien ved Grindvoll

Ved Grindvoll gjør Vansjøstien en krapp sving. Nå bærer det oppover - forbi sykehuset, før det igjen går ned bakkene til Vansjø og Nesparken.

 • 15.06.2014 18:36 - av Eivind Molde,
 • 145 treff
14 av 50 treff

#21873: Gjennom Thorbjørnsrødskogen

Turveien snor seg fint fram gjennom Thorbjørnsrødskogen - mellom Thorbjørnsrød og Nore. Her er det fint å ta seg fram både for gående og syklende - og for folk med ski på beina vinterstid.

 • 15.06.2014 18:11 - av Eivind Molde,
 • 142 treff

15 av 50 treff

#21872: Vansjøstien

Vansjøstien er godt merket her ved Thorbjørnsrød. Stien, eller turveien, er ca. 11 kilometer lang, og starter ved Mossefossen.

 • 15.06.2014 18:01 - av Eivind Molde,
 • 169 treff
16 av 50 treff

#21871: Bading ved Vepsen

Vepsen er et populært badested ved Vansjø. Her - like ved Vansjøstien - er det stille og fredelig.

 • 15.06.2014 17:48 - av Eivind Molde,
 • 395 treff

17 av 50 treff

#21842: Strålende dag ved Vansjø

Nesparken er populær, særlig på dager som denne. Hva er finere enn å nyte søndagen ved Vansjø?

 • 15.06.2014 17:05 - av Eivind Molde,
 • 252 treff
18 av 50 treff

#21870: Mot Mossesundet

Det er en stille søndag ved Moss havn. Vi ser nordover Mossesundet. Sykler du langs jernbanen mellom Moss stasjon og Møllebyen, er fjorden bare noen få meter unna.

 • 15.06.2014 16:20 - av Eivind Molde,
 • 146 treff

19 av 50 treff

#21869: Med sykkel på toget fra Moss

Det var flere som hadde sykkel med seg da de gikk om bord i toget fra Moss i ettermiddag.

 • 15.06.2014 16:11 - av Eivind Molde,
 • 228 treff
20 av 50 treff

#21868: Knutepunkt ved Mosseporten

Her - bak Mosseporten - går det en turvei inn i skogen (til venstre, ved skiltet). Der kan man gå eller sykle langs Vansjøstien til Thorbjørnsrød. Skiltene viser vei, også til Skihytta inne i Mossemarka. Og til Nesparken. Veien rett fram kan følges til Moss sentrum. Vi ser litt av Mosseporten senter til høyre.

 • 15.06.2014 15:08 - av Eivind Molde,
 • 188 treff

21 av 50 treff

#21844: Løpetur i Mossemarka

Om vinteren er det skiløype her, men som vi ser, er underlaget utmerket også for den som vil benytte traseen utenom skisesongen. Bildet er tatt mellom Noreødegården og Skihytta i Moss (østre lysløypetrasé).

 • 15.06.2014 14:12 - av Eivind Molde,
 • 387 treff
22 av 50 treff

#21840: Ut av skogen ved Noreødegården

Syklistene er tilbake ved Noreødegården etter en tur i løypetraseene som går innover til Skihytta i Moss. Traseene egner seg fint til sykling også. Mange var på tur i disse traktene i dag.

 • 15.06.2014 14:03 - av Eivind Molde,
 • 233 treff

23 av 50 treff

#21867: På sykkel i lysløypa

Lysløypetraseen nord for Grindvoll i Moss egner seg utmerket til sykling.

 • 15.06.2014 13:41 - av Eivind Molde,
 • 136 treff
24 av 50 treff

#21866: Sørover fra Kambo på grus

Folk fleste velger trolig tog eller E6 når de skal fra Kambo til Moss. Men det fins flere alternativer, bl.a. på grusveien som går rett øst for motorveien. På bildet ser vi nordover mot undergangen - Kambo ligger bak skogen til venstre.

 • 15.06.2014 13:24 - av Eivind Molde,
 • 273 treff

25 av 50 treff

#21847: Utsikt mot marinaen

Når toget setter seg i bevegelse igjen, sørover mot Moss, får man utsikt ned mot Kambo marina og Oslofjorden. Kyststien svinger nedom marinaen.

 • 15.06.2014 13:02 - av Eivind Molde,
 • 138 treff
26 av 50 treff

#20346: Fin høst ved Sonsveien stasjon

Fint å tråkke seg inn mot Sonsveien stasjon fra sør i dag - høsten er vakker nå.

 • 06.10.2013 15:31 - av Eivind Molde,
 • 216 treff

27 av 50 treff

#20345: Ikke på sykkelveien, nei?

Sør for Sonsveien stasjon er det gang- og sykkelvei i vel en kilometer. På et par strekninger, som her, mellom E6 og jernbanen, går den i god avstand til Kamboveien, som er den gamle veiforbindelsen. Men ikke alle velger å sykle i den traseen som så tydelig er skiltet for sykkel.

 • 06.10.2013 15:22 - av Eivind Molde,
 • 142 treff
28 av 50 treff

#20342: Ved Rød

Fint å sykle nordover på Kamboveien ved Rød i dag - flott vær, få biler på veien. Gjennomgangstrafikken går på E6, like i nærheten.

 • 06.10.2013 15:11 - av Eivind Molde,
 • 126 treff

29 av 50 treff

#20341: Tilbake fra Ødemørk

På den andre siden av brua, ved Rød, ender Ødemørkveien. Da blir det Kamboveien videre. Det populære utfartsstedet Ødemørk ligger bare rundt 1,5 kilometer herfra, rett inni skogen.

 • 06.10.2013 15:06 - av Eivind Molde,
 • 172 treff
30 av 50 treff

#20337: På kongevei i Mossemarka

Her går løypa om vinteren, men når det ikke er snø, er det fint å ta seg fram med sykkel på Kongeveien. Bildet er tatt ca. 1,7 kilometer nord for Ødemørk.

 • 06.10.2013 14:26 - av Eivind Molde,
 • 141 treff

31 av 50 treff

#20268: Fortsatt noe å bite i

Ødemørk er stengt for dagen, men de ivrigste finner fortsatt noe å bite i.

 • 29.09.2013 16:30 - av Eivind Molde,
 • 210 treff
32 av 50 treff

#20350: Høsttur i Mossemarka

En sykkeltur gjennom Mossemarka kan trygt anbefales. Her er det stille og fredelig, og veien er fin å sykle på. Det er ca. 6 kilometer på grusvei mellom Vanembukken ved Vålerveien (øst for Mosseporten) og Kamboveien, like ved E6 (sør for Sonsveien stasjon).

 • 29.09.2013 16:13 - av Eivind Molde,
 • 189 treff

33 av 50 treff

#20270: Høst ved Vanemtjernet

Fint å ta den lille avstikkeren bort til det blikkstille Vanemtjernet, som speiler de høstlige omgivelsene så fint. Tjernet ligger noen hundre meter øst for Skihytta i Moss.

 • 29.09.2013 16:05 - av Eivind Molde,
 • 186 treff
34 av 50 treff

#20349: Høst på Vinterveien

Her starter Vinterveien, men foreløpig er den dekket av høstblader. Så nå er det fritt fram å sykle tvers gjennom Mossemarka til Ødemørk. Vinterstid kan samme trasé følges med ski på beina. Bildet er tatt et par-tre hundre meter øst for Skihytta i Moss.

 • 29.09.2013 16:03 - av Eivind Molde,
 • 162 treff

35 av 50 treff

#20348: Bort fra bilene

Ca. en kilometer øst for Mosseporten kan man snike seg unna biltrafikken på Vålerveien, og følge den gamle traseen fram til Vanembukken (den blir ganske straks betydelig bedre enn det ser ut til her).

 • 29.09.2013 15:24 - av Eivind Molde,
 • 135 treff
36 av 50 treff

#20269: Krapfoss bru

Vålerveien er steinlagt på Krapfoss bru. Den eldre formen av navnet er Krappifors, som betyr Trangfossen. Det henspeiler på et trangt elveløp med foss eller stryk. Fram til 1887 markerte Krapfossen skillet mellom øvre og nedre Vansjø, med en høydeforskjell på ca. 2,5 meter, ifølge Moss kommune.

 • 29.09.2013 14:41 - av Eivind Molde,
 • 323 treff

37 av 50 treff

#18882: Tynn løype nå

Sol fra skyfri himmel tærer på snøen på jordene nedenfor Såner kirke.

 • 02.03.2013 16:35 - av Eivind Molde,
 • 231 treff
38 av 50 treff

#18878: En port til Mossemarka

Like ved Såner kirke starter en av hovedløypene inn i Mossemarka. Vandrås er bare tre kilometer unna. Så kan man fortsette gjennom det store løypenettet i Mossemarka, til bl.a. Ødemørk og Skihytta.

 • 02.03.2013 16:26 - av Eivind Molde,
 • 224 treff

39 av 50 treff

#18655: Siste biten til fots

Ut av Mossemarka - tilbake til Sonsveien stasjon. Like før stasjonen må man krysse Gamle Mossevei, og da er det bare et lite jorde som gjenstår før man er "i mål". Når skiene først er av, er det like godt å ta den biten til fots.

 • 10.02.2013 17:33 - av Eivind Molde,
 • 301 treff
40 av 50 treff

#18654: Vinterlek ved Ødemørk

Selv om Ødemørk er stengt for dagen, er det mange som aker og øver seg på skiferdigheter i bakkene ved lavvoen. Ødemørk er et populært turmål året rundt.

 • 10.02.2013 16:15 - av Eivind Molde,
 • 268 treff

41 av 50 treff

#18653: Vinterlig på Vinterveien

Vinterveien kalles veien som går fra Skihytta og nordover gjennom Mossemarka. I dag er det virkelig vinterlig og fint her - rikelig med snø og fine forhold i løypene. Det er Moss skiklubb som preparerer løypenettet. Bildet er tatt like sør for Øvre Kjerringbakk.

 • 10.02.2013 15:51 - av Eivind Molde,
 • 254 treff
42 av 50 treff

#18650: Hjem fra Skihytta

Mange par ski var "parkert" nederst i bakken ved Skihytta i Moss i dag. Etter et besøk på den koselige hytta, er det tid for å få på seg skiene, og legge turen hjemover.

 • 10.02.2013 15:27 - av Eivind Molde,
 • 337 treff

43 av 50 treff

#18649: Betaling og servering

Nok en vaffel er betalt og blir servert. De som gjorde dugnadsinnsatsen på Skihytta i Moss hadde mange å betjene i dag. Det var stor utfart og nesten stinn brakke.

 • 10.02.2013 15:09 - av Eivind Molde,
 • 237 treff
44 av 50 treff

#18651: Venter trofast

Der inne er det peisvarme og kos - her ute sitter den en og venter og venter. Kommer nok snart...

 • 10.02.2013 15:02 - av Eivind Molde,
 • 192 treff

45 av 50 treff

#18647: Tilbake ved Noreødegården

Selv om det ikke var solskinn, var det fine forhold i Mossemarka i dag. Utover ettermiddagen kom det en jevn strøm av folk tilbake til utgangspunktet ved Noreødegården.

 • 10.02.2013 14:39 - av Eivind Molde,
 • 347 treff
46 av 50 treff

#18646: Stor utfart i Mossemarka

Det var nesten helt fullt på parkeringsplassen ved Noreødegården i dag. Mange tilbrakte søndagsettermiddagen på ski i Mossemarka.

 • 10.02.2013 14:29 - av Eivind Molde,
 • 211 treff

47 av 50 treff

#18645: Spor fra Thorbjørnsrød

Sven Wichstrøm i Moss skiklubb lager spor fra Thorbjørnsrød, der Mossemarkas sørligste løype starter.

 • 10.02.2013 13:49 - av Eivind Molde,
 • 253 treff
48 av 50 treff

#16884: Åvangen skole

Kombinasjonen sommerferie og sen kveld bidro til at det var helt rolig ved Åvangen barneskole da dette bildet ble tatt.

 • 13.07.2012 22:09 - av Erik Unneberg,
 • 546 treff

49 av 50 treff

#16888: Grønn aften ved Rødsund

Det er grønt frodig nå i juli ved Rødsund, som ligger ved Lødengfjorden, en lang vik i Vannsjø. Bildet er tatt fra mossesiden av Lødengfjorden, mens vi ser over til Våler på den andre siden.

 • 13.07.2012 21:36 - av Erik Unneberg,
 • 168 treff
50 av 50 treff

#16890: Løypestart ved Rødsund

Her ved Rødsund går det vinterstid skiløype nordover i Mossemarka.

 • 13.07.2012 21:32 - av Erik Unneberg,
 • 130 treff