• darkblurbg
  Flott utsyn fra Vardåsen

  Vardåsen i Asker ligger ikke så mye over 300 meter over havet, men utsynet er formidabelt en tidlig høstmorgen. Her har fotografen gått opp alpinbakken, og vendt blikket vestover i retning Dikemark. På en god skjerm kan man så vidt skimte en skorstein på sykehusområdet.

  Kjekstadmarka, 28.10.2018 11:10 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Løypearbeid i alpinanlegget i Vardåsen

  Alpinanlegget i Vardåsen er ikke blant de største i Oslo-området, men det er få om noen som har bedre fjordutsikt. Denne flotte høstdagen var en maskin i arbeid med å fjerne busker som hadde grodd opp i øverste del av traseen.

  Kjekstadmarka, 28.10.2018 10:58 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Rasteplassen ved Åstjern

  På en flott septembersøndag var det fint å ta en pause ved den fineste rasteplassen ved Åstjern. Her er det også er plass til et lite telt.

  Kjekstadmarka, 23.09.2018 14:42 - Karl J. Gurandsrud
 • darkblurbg
  Åstjern i motlys

  Bildet er tatt mot sydvest.

  Kjekstadmarka, 23.09.2018 14:41 - Karl J. Gurandsrud
 • darkblurbg
  September ved Åstjern i Kjekstadmarka

  Åstjern ligger mellom Dikemark og Heggsjø, nær trippelgrensepunktet mellom Asker, Lier og Røyken. Dette bildet er tatt mot nord.

  Kjekstadmarka, 23.09.2018 13:53 - Karl J. Gurandsrud
 • darkblurbg
  Taubaneloddene i Sørumsåsen

  De store loddene var en del av taubanen til sementfabrikken på Gullaug i Lier. Her er det ny kjentmannspost, og det har også vært en lignende post før.

  Kjekstadmarka, 02.09.2018 14:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Strøkne april-forhold i Kjekstadmarka

  Her fra løypa mellom Dikemark og Trangeberga.

  Kjekstadmarka, 06.04.2018 12:40 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Strøkne april-forhold i Kjekstadmarka

  Her ved Brenninga i lysløypa mellom Spikkestad og ROS-hytta.

  Kjekstadmarka, 06.04.2018 11:48 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Naturens egen skileik i Kjekstadmarka

  Like sør for Småvann finner vi denne trange passasjen som løypemaskinen nok ikke kommer gjennom. Nok snø gjorde at det likevel ikke var noe problem for skiløperne å ta seg gjennom denne marsdagen.

  Kjekstadmarka, 11.03.2018 13:29 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Åpent på ROS-hytta

  Skiltet utenfor etterlater ingen tvil om at ROS-hytta var åpen denne marssøndagen, og skiløperne som hadde tatt turen i Kjekstadmarka var glade for at et tilstrekkelig antall frivillige hadde meldt seg til tjeneste på hytta.

  Kjekstadmarka, 11.03.2018 12:54 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Nattpreparering ved Dikemark  Kjekstadmarka, 19.02.2018 01:04 - Jonathan Roll
 • darkblurbg
  Dikemark - Skjellestad  Kjekstadmarka, 13.02.2018 14:50 - Jonathan Roll
 • darkblurbg
  Fine forhold mellom Dikemark og Skjellestad  Kjekstadmarka, 13.02.2018 14:49 - Jonathan Roll
 • darkblurbg
  Silkespor på Verkensmåsan  Kjekstadmarka, 02.02.2018 11:33 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Vakkert på Verkensmåsan  Kjekstadmarka, 02.02.2018 11:33 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Sol og rim ved utløpet fra Oppsjø

  Strålende sol, men åtte kuldegrader i skyggen ved Oppsjø midt på dagen i dag. Utløpsbekken var fortsatt åpen, og det hadde i løpet av natten dannet seg et kledelig rimlag på trærne der. Ellers var snøen på trærne vekk, og det var ganske mye toppbrekk å se. De preparerte løypene var fine, men føre...

  Kjekstadmarka, 27.01.2018 12:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Travel søndag på ROS-hytta  Kjekstadmarka, 21.01.2018 14:02 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Kjekstadmarka bader i sol  Kjekstadmarka, 21.01.2018 13:58 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  En kaffestopp på Bertelsmyr  Kjekstadmarka, 13.01.2018 10:00 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Kuldedis over Store Drengsrudvann

  På Vardåsen var det strålende sol, og det dryppet fra trærne. Også i skyggen på nordsiden av toppartiet av åsen var snøen kram. Lavere ned var det mye kaldere, og da solen gikk ned, kom det med en gang kuldedis over Store Drengsrudvann. Her hadde det også vært overvann, men vi fant ikke for godt ...

  Kjekstadmarka, 08.01.2018 14:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hytta på Vardåsen

  Rett nordøst for toppen på Vardåsen ligger den eneste hytta på selve kollen. Ikke stor, men en solid tømmerhytte, som vel har begynt å merke alderen. Ingen spor etter mennesker mot inngangen, bare spor etter et dyr i lange byks. Uthuset på den andre siden av blåstien er tydelig merket av forfall.

  Kjekstadmarka, 08.01.2018 13:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Abbortjernmyr: snøen kom fra nordøst

  Siden siste besøk her 22. desember har snødybden øket fra ankeldyp til knedyp, og trærne viser tydelig hvilken retning den kom fra. Nå er løypenettet i Vardåsmarka preppet, og det var bra tørrsnøforhold.

  Kjekstadmarka, 08.01.2018 11:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vinterlig i Kjekstadmarka

  Blanding av regn og snø i Kjekstadmarka i dag. Det var kommet ganske mye snø og med en prepp til og forventede kuldegrader kommer det til å bli kjempebra.

  Kjekstadmarka, 28.12.2017 14:37 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Fine skøyteforhold ved Dikemark

  På Svinesjøen, Nordvannet og Verkensvannet har Dikemark IFs turskøytegruppe brøytet for dem som vil gå tur. Ved siden av er det satt spor for skifolket.

  Kjekstadmarka, 25.12.2017 15:30 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Abbortjernmyr i Oppsjømyrene naturreservat

  Oppsjømyrene naturreservat består av fem myrområder som er fredet for å ta vare på sjelden myrvegetasjon. I Abbortjernmyr rett syd for Abbortjern gjelder det spesielt den svært sjeldne orkidéen myrflangre. Restbestanden i 2012 av to individer ble overført til botanisk museum for oppformering. Sko...

  Kjekstadmarka, 22.12.2017 13:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tufter etter plassen Stupet

  I det kuperte og til dels bratte Vardåsmassivet har det ikke vært mange bosettinger. Plassen Stupet ved gården Haugers kirkevei øverst i Råtadalen kan stamme fra tiden med gruvedrift i området på 1700-tallet. Beskrivelse og kart antyder to hustufter, men selv med kartet i hånden, var vi ikke i st...

  Kjekstadmarka, 22.12.2017 12:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Slottsberget: en spettspist maurtue og utsikt mot stupene ved Vardåsen

  Slottsberget er den delen av Vardåsmassivet som ligger vest for den skarpe Råtadalen, som nesten deler massivet i to. Et kupert område med mange stier og tråkk, noen blåmerkede. På ryggen i øst er det også rester etter en rødmerket skiløype. Langs denne, ved Tælabonnmyra, fant vi denne spettspist...

  Kjekstadmarka, 22.12.2017 12:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kjekstadmarka

  For det meste grått i Kjekstadmarka i dag, men skiføret er på vei. Bidet er tatt like ved Heggsjø.

  Kjekstadmarka, 14.12.2017 13:09 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Fine spor ut fra Elvelia  Kjekstadmarka, 12.12.2017 13:58 - Ole-Martin Rud
 • darkblurbg
  Nypreparerte løyper ved Elvelia i Kjekstadmarka  Kjekstadmarka, 12.12.2017 13:54 - Trygve Rud
 • darkblurbg
  På kunstsnø i novembersol

  Den siste lørdagen i november var solrik, og noen benyttet sjansen til å gå på ski i den 400 meter lange kunstnøløypen på Eid gård.

  Kjekstadmarka, 25.11.2017 12:28 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Svartvannsdalen: demningen

  Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorsle...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 16:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

  Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjell...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stordammen: luftsiden av demningen i østenden

  Demningen er tørrmurt i gråstein, med forsterkning på vannsiden av sementmurt gråstein. Den er nesten 30 meter lang, og som bildet viser, ganske høy mellom bratte dalsider. Den var, sammen med Tretjern og tre mindre oppdemte dammer, vannmagasin for driftsvann til gården Kjekstad. På 1800-tallet v...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stordammen: utløpet

  Demningen i østenden av Stordammen har et lite utløp i sydenden helt inntil den loddrette bergveggen. Det er spor etter en reguleringsanordning, men demningen har ingen synlig bunnventil.

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stordammen sett fra østenden

  Som navnet antyder, er Stordammen et oppdemt vann, med minst to demninger. Den største er ved utløpet i østenden. Vannet har en uregelmessig form, med mange store og små viker.

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 13:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tretjern ved demningen

  Tretjern er grunt med mange, stor flytetorver. Navnet tyder på at her var det tre tjern, som nå har blitt demt opp til ett. I sørøstenden er det da også en ganske lav, nesten 90 meter lang murt gråsteindemning. Litt spesiell, med en ganske bred mur på luftsiden, så et mellomrom, og så en smalere ...

  Kjekstadmarka, 02.11.2017 12:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vesledammen: idyll og innfartsport

  Vesledammen har lenge ligget der som en noe avskjermet idyll, oppdemt med en gråsteindemning i det trange utløpet. Tidligere var det meget begrensede parkeringsmuligheter i området, men nå er det laget en ganske stor p-plass øst for dammen, og området rundt den er tilrettelagt for friluftsliv.

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 17:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannsdalen: Svartvannet

  Mesteparten av døgnet svarer Svartvannet til navnet sitt: dypt nede i dalen, omgitt av stup og mørke graner. Bare en kort stund på formiddagen klarer solen å trenge dit ned. Med ur, kratt og myr i dalbunnen er det heller ikke enkelt tilgjengelig for folk. En trang kløft fører ned dit fra vest. De...

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 15:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Svartvannsdalen: demningen som skulle demt opp Svartvannet

  Svartvannsdalen er vill og ganske utilgjengelig, med opptil 25 meter høye nesten loddrette vegger og avvekslende ur, kratt og myr i dalbunnen. Gjennom den renner den ganske beskjedne Svartvannsbekken. Til tross for vanskelig bunn og lav vannføring forsøkte eierne av Kjekstad gård på slutten av 18...

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 14:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreåsen: «Bjønnehulen»

  Omtrent 100 meter nord for Huldreåsens nordøstre hjørne ligger steinformasjonen «Bjønnehulen». Ifølge en eldre lokalkjent på 1950-tallet skulle den være meget stor og romme hundre mann. Det var gjerne noen år siden den lokalkjente sist hadde vært der da, men steinformasjonen er karakteristisk, ka...

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 14:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreåsen: mystiske huldreøyne i Mørkeskogen

  Langs Huldrestien er det mange steder mystiske huldreøyne som betrakter deg, men som også viser veien langs riktig sti. Huldra har mange skikkelser underveis, oftest en tilsynelatende vanlig trestamme, men av og til også som et fabeldyr som på dette bildet.

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 14:23 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreåsen: Mørkeskogen og Svartvannsbekken

  Mørkeskogen er det nokså tettvokste og mørke skogpartiet nedenfor nordøststupene på Huldreåsen. Her i nordenden av skogen kommer Svartvannsbekken i en fin liten foss og renner videre langs stien og ut i Vesledammen. Mørkeskogen er nokså skummel, og her finnes lysende øyne som de på bilde nr. 2781...

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 14:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreåsen: Huldras hest

  Huldreåsen er det nokså særpregede åspartiet nordøst for Vesledammen, omkranset av stup med nokså spesielle steinformasjoner. Her holdt Huldra til, og her er det anlagt en egen Huldresti med severdigheter og utfordringer for barn. Dette tostammede treet er Huldras hest, det som er igjen etter at ...

  Kjekstadmarka, 28.10.2017 13:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Skapertjern: Kaperåsen og Klunken

  Bilde nr. 27749 viser utsikten fra Klunken mot sydenden av Skapertjern. Her ser vi i motsatt retning, fra sydenden av Skapertjern mot Klunken og Kaperåsen. Kveldssol og blankt vann gir fine speilinger.

  Kjekstadmarka, 18.10.2017 16:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Praktfull utsikt mot syd fra Klunken

  Utsikten fra Klunken mot syd er praktfull mot sydenden av Skapertjern og nære og fjerne åser. Bilde nr. 27750 viser utsikten motsatt vei, fra sydenden av Skapertjern mot Klunken.

  Kjekstadmarka, 18.10.2017 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Klunken har fått ny vannpumpe

  «Klunken» er navnet på speiderhytta nord for Skapertjern. Om navnet henspiller på tiurspill eller lyden fra ei flaske med klart innhold er uklart, men siden det er ei speiderhytte, velger vi det første alternativet, selv om det nok er et godt stykke til terreng for tiurleik. Men nå har den i alle...

  Kjekstadmarka, 18.10.2017 15:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Solstreif over Knappenålsmyr

  Solen stakk av og til frem mellom skyene som raskt kom fra vest, som her over nordre del av Knappenålsmyr. Men streifene varte ikke lenge, og i skrivende stund har det allerede regnet noen tid.

  Kjekstadmarka, 16.10.2017 16:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fortsatt litt høstfarger i Kjekstadmarka

  I utsikten mot vest fra Svartvannsåsen er det fortsatt gule høstblader som har overlevd de siste dagers vindvær. Men skyene viser at Ophelia er i anmarsj, og da kan nok også de forsvinne. Masta på Jonsknuten kan så vidt skimtes til høyre for furua på bildet.

  Kjekstadmarka, 16.10.2017 15:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lille Blå på Blåfjellstua

  Lille Blå er grillhytta på Blåfjellstua. Stengt i dag, men kan leies.

  Kjekstadmarka, 16.10.2017 15:08 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30170: Flott utsyn fra Vardåsen

Vardåsen i Asker ligger ikke så mye over 300 meter over havet, men utsynet er formidabelt en tidlig høstmorgen. Her har fotografen gått opp alpinbakken, og vendt blikket vestover i retning Dikemark. På en god skjerm kan man så vidt skimte en skorstein på sykehusområdet.

 • 28.10.2018 11:10 - av Odd Stiansen,
 • 15 treff
2 av 50 treff

#30171: Løypearbeid i alpinanlegget i Vardåsen

Alpinanlegget i Vardåsen er ikke blant de største i Oslo-området, men det er få om noen som har bedre fjordutsikt. Denne flotte høstdagen var en maskin i arbeid med å fjerne busker som hadde grodd opp i øverste del av traseen.

 • 28.10.2018 10:58 - av Odd Stiansen,
 • 16 treff

3 av 50 treff

#30044: Rasteplassen ved Åstjern

På en flott septembersøndag var det fint å ta en pause ved den fineste rasteplassen ved Åstjern. Her er det også er plass til et lite telt.

 • 23.09.2018 14:42 - av Karl J. Gurandsrud,
 • 9 treff
4 av 50 treff

#30042: Åstjern i motlys

Bildet er tatt mot sydvest.

 • 23.09.2018 14:41 - av Karl J. Gurandsrud,
 • 13 treff

5 av 50 treff

#30043: September ved Åstjern i Kjekstadmarka

Åstjern ligger mellom Dikemark og Heggsjø, nær trippelgrensepunktet mellom Asker, Lier og Røyken. Dette bildet er tatt mot nord.

 • 23.09.2018 13:53 - av Karl J. Gurandsrud,
 • 8 treff
6 av 50 treff

#29936: Taubaneloddene i Sørumsåsen

De store loddene var en del av taubanen til sementfabrikken på Gullaug i Lier. Her er det ny kjentmannspost, og det har også vært en lignende post før.

 • 02.09.2018 14:01 - av Nina Didriksen,
 • 38 treff

7 av 50 treff

#29232: Strøkne april-forhold i Kjekstadmarka

Her fra løypa mellom Dikemark og Trangeberga.

 • 06.04.2018 12:40 - av Ole-Martin Rud,
 • 53 treff
8 av 50 treff

#29231: Strøkne april-forhold i Kjekstadmarka

Her ved Brenninga i lysløypa mellom Spikkestad og ROS-hytta.

 • 06.04.2018 11:48 - av Ole-Martin Rud,
 • 34 treff

9 av 50 treff

#28978: Naturens egen skileik i Kjekstadmarka

Like sør for Småvann finner vi denne trange passasjen som løypemaskinen nok ikke kommer gjennom. Nok snø gjorde at det likevel ikke var noe problem for skiløperne å ta seg gjennom denne marsdagen.

 • 11.03.2018 13:29 - av Odd Stiansen,
 • 32 treff
10 av 50 treff

#28977: Åpent på ROS-hytta

Skiltet utenfor etterlater ingen tvil om at ROS-hytta var åpen denne marssøndagen, og skiløperne som hadde tatt turen i Kjekstadmarka var glade for at et tilstrekkelig antall frivillige hadde meldt seg til tjeneste på hytta.

 • 11.03.2018 12:54 - av Odd Stiansen,
 • 28 treff

11 av 50 treff

#28780: Nattpreparering ved Dikemark

 • 19.02.2018 01:04 - av Jonathan Roll,
 • 34 treff
12 av 50 treff

#28731: Dikemark - Skjellestad

 • 13.02.2018 14:50 - av Jonathan Roll,
 • 49 treff

13 av 50 treff
14 av 50 treff

#28616: Silkespor på Verkensmåsan

 • 02.02.2018 11:33 - av Ole-Martin Rud,
 • 33 treff

15 av 50 treff

#28615: Vakkert på Verkensmåsan

 • 02.02.2018 11:33 - av Ole-Martin Rud,
 • 36 treff
16 av 50 treff

#28561: Sol og rim ved utløpet fra Oppsjø

Strålende sol, men åtte kuldegrader i skyggen ved Oppsjø midt på dagen i dag. Utløpsbekken var fortsatt åpen, og det hadde i løpet av natten dannet seg et kledelig rimlag på trærne der. Ellers var snøen på trærne vekk, og det var ganske mye toppbrekk å se. De preparerte løypene var fine, men føret skarpt.

 • 27.01.2018 12:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 49 treff

17 av 50 treff

#28494: Travel søndag på ROS-hytta

 • 21.01.2018 14:02 - av Ole-Martin Rud,
 • 41 treff
18 av 50 treff

#28495: Kjekstadmarka bader i sol

 • 21.01.2018 13:58 - av Ole-Martin Rud,
 • 35 treff

19 av 50 treff

#28393: En kaffestopp på Bertelsmyr

 • 13.01.2018 10:00 - av Ole-Martin Rud,
 • 75 treff
20 av 50 treff

#28361: Kuldedis over Store Drengsrudvann

På Vardåsen var det strålende sol, og det dryppet fra trærne. Også i skyggen på nordsiden av toppartiet av åsen var snøen kram. Lavere ned var det mye kaldere, og da solen gikk ned, kom det med en gang kuldedis over Store Drengsrudvann. Her hadde det også vært overvann, men vi fant ikke for godt å prøve om det fortsatt var det.

 • 08.01.2018 14:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 47 treff

21 av 50 treff

#28360: Hytta på Vardåsen

Rett nordøst for toppen på Vardåsen ligger den eneste hytta på selve kollen. Ikke stor, men en solid tømmerhytte, som vel har begynt å merke alderen. Ingen spor etter mennesker mot inngangen, bare spor etter et dyr i lange byks. Uthuset på den andre siden av blåstien er tydelig merket av forfall.

 • 08.01.2018 13:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 71 treff
22 av 50 treff

#28359: Abbortjernmyr: snøen kom fra nordøst

Siden siste besøk her 22. desember har snødybden øket fra ankeldyp til knedyp, og trærne viser tydelig hvilken retning den kom fra. Nå er løypenettet i Vardåsmarka preppet, og det var bra tørrsnøforhold.

 • 08.01.2018 11:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 43 treff

23 av 50 treff

#28242: Vinterlig i Kjekstadmarka

Blanding av regn og snø i Kjekstadmarka i dag. Det var kommet ganske mye snø og med en prepp til og forventede kuldegrader kommer det til å bli kjempebra.

 • 28.12.2017 14:37 - av Eyvind Wang,
 • 85 treff
24 av 50 treff

#28222: Fine skøyteforhold ved Dikemark

På Svinesjøen, Nordvannet og Verkensvannet har Dikemark IFs turskøytegruppe brøytet for dem som vil gå tur. Ved siden av er det satt spor for skifolket.

 • 25.12.2017 15:30 - av Nina Didriksen,
 • 180 treff

25 av 50 treff

#28207: Abbortjernmyr i Oppsjømyrene naturreservat

Oppsjømyrene naturreservat består av fem myrområder som er fredet for å ta vare på sjelden myrvegetasjon. I Abbortjernmyr rett syd for Abbortjern gjelder det spesielt den svært sjeldne orkidéen myrflangre. Restbestanden i 2012 av to individer ble overført til botanisk museum for oppformering. Skogen ble hugget og fraktet ut med hest og slede i 2013, og det ble slått ned spunt i grøftene for å få opp grunnvannstanden igjen. Vi telte til minst tolv spuntvegger, på bildet synes ti av disse.

 • 22.12.2017 13:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 67 treff
26 av 50 treff

#28206: Tufter etter plassen Stupet

I det kuperte og til dels bratte Vardåsmassivet har det ikke vært mange bosettinger. Plassen Stupet ved gården Haugers kirkevei øverst i Råtadalen kan stamme fra tiden med gruvedrift i området på 1700-tallet. Beskrivelse og kart antyder to hustufter, men selv med kartet i hånden, var vi ikke i stand til å finne mer enn den ene på bildet.

 • 22.12.2017 12:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 63 treff

27 av 50 treff

#28205: Slottsberget: en spettspist maurtue og utsikt mot stupene ved Vardåsen

Slottsberget er den delen av Vardåsmassivet som ligger vest for den skarpe Råtadalen, som nesten deler massivet i to. Et kupert område med mange stier og tråkk, noen blåmerkede. På ryggen i øst er det også rester etter en rødmerket skiløype. Langs denne, ved Tælabonnmyra, fant vi denne spettspiste maurtua med minst ti større og mindre spetthull, sannsynligvis etter svartspett. Fra stien er det også noen utsikter mot stupene ved Vardåsen, eller mer korrekt, stupene i Haugeråsen.

 • 22.12.2017 12:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 61 treff
28 av 50 treff

#28152: Kjekstadmarka

For det meste grått i Kjekstadmarka i dag, men skiføret er på vei. Bidet er tatt like ved Heggsjø.

 • 14.12.2017 13:09 - av Eyvind Wang,
 • 63 treff

29 av 50 treff

#28148: Fine spor ut fra Elvelia

 • 12.12.2017 13:58 - av Ole-Martin Rud,
 • 56 treff
30 av 50 treff

31 av 50 treff

#27991: På kunstsnø i novembersol

Den siste lørdagen i november var solrik, og noen benyttet sjansen til å gå på ski i den 400 meter lange kunstnøløypen på Eid gård.

 • 25.11.2017 12:28 - av Erik Unneberg,
 • 80 treff
32 av 50 treff

#27844: Svartvannsdalen: demningen

Dette er demningen i Svartvannsdalen, se bilde nr. 27820, sett fra luftsiden. Selv om det ble gjort en kjempejobb med å grave seg ned til fast fjell, ble bunnen ikke tett nok til å demme opp vannet. Før var det en kombinasjon av traktorslep og grovt ryddet anleggsvei til demningen, men traktorslepet har grodd igjen, og demningen er ganske utilgjengelig nå, omgitt av loddrette dalsider og med storsteinet ur i dalbunnen.

 • 02.11.2017 16:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 73 treff

33 av 50 treff

#27843: Bjønnekleiva: en snarvei fra Svartvannsåsen ned i Svartvannsdalen

Fra blåstien om lag 400 meter sydøst for utsikten og trigpunktet på Svartvannsåsen er det en revne i åsryggen som kalles Bjønnekleiva. I den er det mulig å klatre ned i Svartvannsdalen. Det er hengt ut tau, for denne kleiva er mye smalere enn Mørkgånga og stedvis også mye brattere. Høydeforskjellen er om lag 30 meter. Nå skulle jeg ned i dalbunnen, men dette fristet det ikke å gjøre alene.

 • 02.11.2017 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 67 treff
34 av 50 treff

#27842: Stordammen: luftsiden av demningen i østenden

Demningen er tørrmurt i gråstein, med forsterkning på vannsiden av sementmurt gråstein. Den er nesten 30 meter lang, og som bildet viser, ganske høy mellom bratte dalsider. Den var, sammen med Tretjern og tre mindre oppdemte dammer, vannmagasin for driftsvann til gården Kjekstad. På 1800-tallet var eierne av gården kjent for å være svært opptatt av vann. De hadde tidlig gårdssag, og Bernhard Kjekstad installerte allerede i 1917 eget elektrisk kraftverk på gården.

 • 02.11.2017 13:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 70 treff

35 av 50 treff

#27841: Stordammen: utløpet

Demningen i østenden av Stordammen har et lite utløp i sydenden helt inntil den loddrette bergveggen. Det er spor etter en reguleringsanordning, men demningen har ingen synlig bunnventil.

 • 02.11.2017 13:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 60 treff
36 av 50 treff

#27840: Stordammen sett fra østenden

Som navnet antyder, er Stordammen et oppdemt vann, med minst to demninger. Den største er ved utløpet i østenden. Vannet har en uregelmessig form, med mange store og små viker.

 • 02.11.2017 13:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 73 treff

37 av 50 treff

#27839: Tretjern ved demningen

Tretjern er grunt med mange, stor flytetorver. Navnet tyder på at her var det tre tjern, som nå har blitt demt opp til ett. I sørøstenden er det da også en ganske lav, nesten 90 meter lang murt gråsteindemning. Litt spesiell, med en ganske bred mur på luftsiden, så et mellomrom, og så en smalere mur på vannsiden. Mellomrommet kan ha vært fylt med torv som tetning, men den er det ikke mye å se til nå. En demning med tilsvarende oppbygning finnes ved Skåltjern øst for Ørfiske, se bilde nr. 24408. Demningen er så tett bevokst at den er vanskelig tilgjengelig og vanskelig å fotografere. Det var ikke spor etter luker, bare et overløp i betong.

 • 02.11.2017 12:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 58 treff
38 av 50 treff

#27822: Vesledammen: idyll og innfartsport

Vesledammen har lenge ligget der som en noe avskjermet idyll, oppdemt med en gråsteindemning i det trange utløpet. Tidligere var det meget begrensede parkeringsmuligheter i området, men nå er det laget en ganske stor p-plass øst for dammen, og området rundt den er tilrettelagt for friluftsliv.

 • 28.10.2017 17:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 70 treff

39 av 50 treff

#27821: Svartvannsdalen: Svartvannet

Mesteparten av døgnet svarer Svartvannet til navnet sitt: dypt nede i dalen, omgitt av stup og mørke graner. Bare en kort stund på formiddagen klarer solen å trenge dit ned. Med ur, kratt og myr i dalbunnen er det heller ikke enkelt tilgjengelig for folk. En trang kløft fører ned dit fra vest. Den har vi gått tidligere, men denne dagen var den ikke med i planene.

 • 28.10.2017 15:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 55 treff
40 av 50 treff

#27820: Svartvannsdalen: demningen som skulle demt opp Svartvannet

Svartvannsdalen er vill og ganske utilgjengelig, med opptil 25 meter høye nesten loddrette vegger og avvekslende ur, kratt og myr i dalbunnen. Gjennom den renner den ganske beskjedne Svartvannsbekken. Til tross for vanskelig bunn og lav vannføring forsøkte eierne av Kjekstad gård på slutten av 1800-tallet t å demme opp Svartvannet med en murt gråsteindemning. Demningen lekket i bunnen, og hele prosjektet ble oppgitt. Men demningen står fortsatt langt der nede. Kjentmannspost 2008-10.

 • 28.10.2017 14:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 75 treff

41 av 50 treff

#27819: Huldreåsen: «Bjønnehulen»

Omtrent 100 meter nord for Huldreåsens nordøstre hjørne ligger steinformasjonen «Bjønnehulen». Ifølge en eldre lokalkjent på 1950-tallet skulle den være meget stor og romme hundre mann. Det var gjerne noen år siden den lokalkjente sist hadde vært der da, men steinformasjonen er karakteristisk, kanskje heller en prekestol for prester som ikke er plaget av svimmelhet. Kjentmannspost 1998-2000.

 • 28.10.2017 14:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 61 treff
42 av 50 treff

#27818: Huldreåsen: mystiske huldreøyne i Mørkeskogen

Langs Huldrestien er det mange steder mystiske huldreøyne som betrakter deg, men som også viser veien langs riktig sti. Huldra har mange skikkelser underveis, oftest en tilsynelatende vanlig trestamme, men av og til også som et fabeldyr som på dette bildet.

 • 28.10.2017 14:23 - av Odd Tore Saugerud,
 • 102 treff

43 av 50 treff

#27817: Huldreåsen: Mørkeskogen og Svartvannsbekken

Mørkeskogen er det nokså tettvokste og mørke skogpartiet nedenfor nordøststupene på Huldreåsen. Her i nordenden av skogen kommer Svartvannsbekken i en fin liten foss og renner videre langs stien og ut i Vesledammen. Mørkeskogen er nokså skummel, og her finnes lysende øyne som de på bilde nr. 27818 som følger deg gjennom skogen. Sikkert en opplevelse i skumring og gjerne tåke.

 • 28.10.2017 14:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 50 treff
44 av 50 treff

#27816: Huldreåsen: Huldras hest

Huldreåsen er det nokså særpregede åspartiet nordøst for Vesledammen, omkranset av stup med nokså spesielle steinformasjoner. Her holdt Huldra til, og her er det anlagt en egen Huldresti med severdigheter og utfordringer for barn. Dette tostammede treet er Huldras hest, det som er igjen etter at Nøkken skapte seg om til en hest på jakt etter kongen av Håøyas stedatter, Huldra. Historien er lang og komplisert, men finnes på et oppslag ved hesten, som er fin å ri på for passe store barn.

 • 28.10.2017 13:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 57 treff

45 av 50 treff

#27750: Utsikt fra Skapertjern: Kaperåsen og Klunken

Bilde nr. 27749 viser utsikten fra Klunken mot sydenden av Skapertjern. Her ser vi i motsatt retning, fra sydenden av Skapertjern mot Klunken og Kaperåsen. Kveldssol og blankt vann gir fine speilinger.

 • 18.10.2017 16:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 76 treff
46 av 50 treff

#27749: Praktfull utsikt mot syd fra Klunken

Utsikten fra Klunken mot syd er praktfull mot sydenden av Skapertjern og nære og fjerne åser. Bilde nr. 27750 viser utsikten motsatt vei, fra sydenden av Skapertjern mot Klunken.

 • 18.10.2017 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 49 treff

47 av 50 treff

#27748: Klunken har fått ny vannpumpe

«Klunken» er navnet på speiderhytta nord for Skapertjern. Om navnet henspiller på tiurspill eller lyden fra ei flaske med klart innhold er uklart, men siden det er ei speiderhytte, velger vi det første alternativet, selv om det nok er et godt stykke til terreng for tiurleik. Men nå har den i alle fall fått borebrønn og en flott, ny «Leijon» vannpumpe. Nybeiset var hytta også.

 • 18.10.2017 15:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 88 treff
48 av 50 treff

#27731: Solstreif over Knappenålsmyr

Solen stakk av og til frem mellom skyene som raskt kom fra vest, som her over nordre del av Knappenålsmyr. Men streifene varte ikke lenge, og i skrivende stund har det allerede regnet noen tid.

 • 16.10.2017 16:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 75 treff

49 av 50 treff

#27730: Fortsatt litt høstfarger i Kjekstadmarka

I utsikten mot vest fra Svartvannsåsen er det fortsatt gule høstblader som har overlevd de siste dagers vindvær. Men skyene viser at Ophelia er i anmarsj, og da kan nok også de forsvinne. Masta på Jonsknuten kan så vidt skimtes til høyre for furua på bildet.

 • 16.10.2017 15:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 60 treff
50 av 50 treff

#27729: Lille Blå på Blåfjellstua

Lille Blå er grillhytta på Blåfjellstua. Stengt i dag, men kan leies.

 • 16.10.2017 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 66 treff