• darkblurbg
  Trist skiføre, men fint vær

  Skiføret blir «bra» på Gråseterveien fra ca. 1 kilometer før Storebekkhytta. Før det er det is og grus i 4 kilometer fra Skansebakken.

  Krokskogen - Hole, 07.04.2020 15:02 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Svarttjern ved Kleivstua

  Svarttjern er ikke navnsatt på vanlige kart, og ligger litt utilgjengelig til, med bratte skrenter på begge sider og mye kratt ved både nord- og sørenden. Tjernet er ca. 160 meter langt. Men nå er det tatt ut litt virke i sørenden, slik at det er lettere tilgjengelig fra sør. Gå inn Bønnerudveien...

  Krokskogen - Hole, 06.04.2020 16:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Påskeløype på Løvliflaka

  Det var tilstrekkelig med snø til å gå fra Løvlia til Ringkollen på mandag i påskeuken.

  Krokskogen - Hole, 06.04.2020 12:47 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Koronaavstand på to meter

  To løypestaker på Løvliflaka følger Helsemyndighetenes råd og holder to meter avstand.

  Krokskogen - Hole, 06.04.2020 11:40 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Overvann på Nibbitjern

  Det var mye overvann på Nibbitjern mandag i påskeuken. Det var mulig å ta seg frem langs kanten, men det anbefales absolutt ikke.

  Krokskogen - Hole, 06.04.2020 11:40 - Vigdis Jynge
 • darkblurbg
  Panoramautsikt rett ovenfor Lyse

  Det er en mengde flotte mer eller mindre ukjente utsiktspunkter langs Krokskogens rygg fra Sundvollen og mot Åsa/Stubdal. Etter litt hugst blir det mulig å se Holebygda fra en annen og nærere vinkel. Ulvøya er den største øya i forgrunnen. Litt artige skyer også, men vinden synes ikke på bildet. ...

  Krokskogen - Hole, 05.04.2020 14:22 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nok snø ved Vambuhaug

  Vi gravde mer enn en meter ned for å få en god bålgrop lørdag. Her på østsiden av Vambuhaug er det fin utsikt over skogen, og i bakgrunnen skimtes bl.a. Steinbuåsen og Øyangsrøysa.

  Krokskogen - Hole, 04.04.2020 17:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Like før krysset ved Dammyra

  Etter å ha gått opp til Heggelia en del ganger i vinter, tok jeg denne ettermiddagen opp til venstre ved Storebekkhytta. Det er noe brattere oppover, men enda finere når man har kommet helt opp.

  Krokskogen - Hole, 04.04.2020 16:24 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Starten på stien som går nordover på avstikkeren på Dronningveien

  For de fleste går Dronningveien fra Sundvollen og opp til Kleivstua, men der hvor den gamle bomstasjonen lå, dvs. den nordligste svingen, hvor veien går sydover igjen, finnes en av stikker. Denne veien går under navnet, Dronningveien, eller helst Gamleveien til Retthella. Innerst der veien går ov...

  Krokskogen - Hole, 04.04.2020 15:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Fine forhold i og utenfor løypene

  Ok forhold i løypene rundt Ringkollen, som her i svingen mellom Gulbrandstjern og Lille Gudbrandstjern. Det er like fint å gå på skaren ute i terrenget nå.

  Krokskogen - Hole, 03.04.2020 14:59 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skaremoro

  Ifølge kartet heter det Gulbrandsås her nord for Gulbrandstjern, og det store hogstfeltet bød på fine, harde flater å suse nedover. Påskesolen varmet, men det blåste kaldt.

  Krokskogen - Hole, 03.04.2020 14:41 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Flotte skareforhold

  Et dryss nysnø oppå skaren har gjort forholdene enda bedre for turer ut i terrenget høyt i Marka. Dette bildet er tatt nord for Gulbrandstjern og løypa Ringkollen-Mosjøen. Et stort hogstfelt er blitt et lite eldorado (nesten så vi savnet randoskiene). Utsikten er mot sørøst over Øyangen og noen b...

  Krokskogen - Hole, 03.04.2020 14:34 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt vestover fra Trøksle

  Det er fin utsikt fra Trøksle. Det er mulig å sykle hit, det er bare ca. 200 meter fra Dronningveien og sykkelrute 303. Vi ser Arbeidssenteret og Sundvollen-stranda nede til venstre. Boligfeltet Kroksund på den andre siden av fjorden, Ramberget og Vik, samt Steinsåsen. Synes du bakken opp fra Sun...

  Krokskogen - Hole, 02.04.2020 16:40 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sundvollen Oppvekstsenter, Krokkleiva og Kongens utsikt fra uvant vinkel

  På bildet ser du Rampa, som vi kaller den, men den heter egentlig Kronprinsens utsikt. Selve Krokkleiva ser vi som en tydelig med «V». Der ligger også Dronningens utsikt. Helt på toppen til høyre ligger Kongens utsikt. Kleivhallen ligger rett ved siden av Sundvollen Oppvekstsenter. Dette jordet e...

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:31 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Solnedgang over Storøya-sundet

  Det er flotte solnedganger nå. Bildet er tatt fra strandkanten rett syd for Sundvollen. Du ser Vinterguten til venstre og Fekjær/Rytteraker til høyre.

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Helleristningssteinen på Sundvollen

  Rett ved Grendehuset og bare få meter unna E16 ligger denne fredede steinen. Lett å finne, den har tak over, samt en infoplakat. Det er ingen infoskilt etc. som viser hvor denne ligger. Sykler du forbi undergangen på E16 ved Sundvollen, er du 90 meter unna, og du ser den hvis du vet at den er der.

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Lett å se vindretningen ved rampa på Kleiva

  Vi har vært på tur til Skardtjern, og da trengs gode sko, brodder og truger. Kombotur på vei, i scooterløype, over islagte vann, og litt på stier. Men selv om vi er lokale, stopper vi og ser på utsikten over Holebygda. Men den nye vindpølsa får kjørt seg.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 17:07 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Lorttjern har nesten skøyteis

  Her tok jeg vinterens første skøytetak 2. november. Dog bare 8-10 meter, for isen holdt ikke en voksen mann mer enn det, men det teller som sesongstart. Nå er innløpsoset åpent. Usikker på hvordan istykkelsen er på vannet. Mange har nok gått forbi her på ski og ikke fått med seg at her ligger et ...

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 15:54 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nedenfor Fjellsetra tar løypa av fra veien

  Vi går på beina, det er ikke mye skiføre igjen i denne traesen, som er kjørt med stor maskin kun én gang denne sesongen. Ikke tele i bakken, snøen havner i trærne og ikke på bakken, rufsete underlag og delvis veldig skrått gjør at denne er ei av løypene som blir kjørt sist. Men vi har brodder og ...

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 15:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tømmer så langt øyet kan se

  Denne tømmerlunna ved veien mellom Skardtjern og Fjellsetra er flere hundre meter lang, lengste jeg har sett. Her ser vi ca. halvparten, tipper jeg. Den er så lang at de har laget snuplass midt inni!

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 14:10 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Isen ligger tykk og fin på Skardtjern

  Ingen tegn til våris ennå, og den er sikkert over halvmeteren tykk. Bildet er tatt fra østsiden, på veien som går ned til Fjellsetra.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 14:08 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Gammel seterbygning ved Skardtjern

  Denne bygningen ligger bare få meter vest for Skardtjern. Trolig et fjøs av en eller annen type, siden det ikke er pipe.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 14:01 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Flotteste utkikkspunktet mellom Damtjern og Kleivstua

  På kanten rett vest for Skardtjern har vi dette flotte utkikkspunktet. Det ligger 25-30 meter fra stien, men ses ikke fra den. Ikke barnevennlig, men du verden for en utsikt over Holebygda. Burde vært kjentmannspost.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 13:53 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Her skulle scooterløypa vært - men ikke denne sesongen

  Det har vært en rar vinter. Denne scooterløypa går helt til Gyrihaugen, men har vært vanskelig å få til denne sesongen. Bildet er tatt rett vest for Fiskebekkhøgda.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 13:16 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Konemor strandet på en øde «ø»

  Heldigvis bar isen på Lårviktjern. Den er sikkert over halvmeteren tykk, og ingen tegn til våris. Isen på Retthelltjern var 60-65 cm tykk.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 13:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  En optimist har gått på ski i nordenden av Retthelltjern

  Konemor, har korrekt antrekk, brodder og truger, men skaren hadde nok båret likevel. Men det ble litt hopping hit og dit. Ingen tegn til at det har vært prøvd å kjørt løype på en stund her. Bekken er åpen, og det har ikke vært tele i bakken. De fleste har gått på beina.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 12:08 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Snødybden ved Oppkuvvann

  Snøen blir nok liggende greit gjennom påsken!

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 11:50 - Per Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Fortsatt fine forhold i høyden!

  Her langs Oppkuvvann

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 11:49 - Per Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Tønneheisen opp Krokkleiva hadde stoler til å begynne med

  Tønneheisen hadde opprinnelig stoler, men ble bygget om. Det står et par av de gamle stolene igjen rundt om på Kleivstua.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 17:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Siste rest av tønneheisen

  På våren, før det kommer løv på trærne, er det lett å se hvordan det hele så ut. Her er vendehjulet. Vi ser Holebygda og Nordfjorden i bakgrunnen.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 17:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Møte med Kongeveien

  Her krysser scooterløypa gamle Kongeveien. Et riktig kryss, med både vei, pilegrimsvei og sti. Men det er ikke et løypekryss, etter min mening, så burde bare være én rød ring. Det er hugget vest for Bureheim, og denne løypa er trolig blitt en historisk/nedlagt løype, ingen tegn til vedlikehold, o...

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 16:26 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Motsol over Torgerseterhøgda

  Her har det vært kjørt med stor maskin, men sola og vinden har tatt mye av snøen. Men veldig flott å gå på beina i løypa, inni skogen er det bare partier. Flott vær, dog litt vind.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 14:46 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tømmerhugst ved Bønnerudtjern

  Den brattte bakken med mot Bønnerudtjern har bestandig hatt lite snø, og de fleste ploger det de kan ned her. Nå blir det bedre. Bildet er tatt i løypekrysset hvor scooterløypa tar av.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 14:30 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Scooterspor på Retthelltjern

  Det har vært en rar vinter. Mange liker denne scooterløypa som går helt til Gyrihaugen, men traseen går på myr og i bekkefar. Når det ikke er tele i bånn, og dessuten lite snø, er det ikke mulig å få til denne løypa.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 13:50 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Flott på Retthelltjern

  Det er 60-65 cm tykk is på Retthelltjern, nesten skøyteis også. Sol og fine forhold. Bildet er tatt i fra sørenden. Innløpsoset er åpent.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 13:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vår i starten av veien til Retthella

  Det er full vår her ved bommen inn til Retthella/Fjellstadhytta, men kommer du rundt svingen, er det nordvendt og bare isen. Bommen er normalt låst, så det at den er åpen, er et sjeldent syn.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 13:22 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mellom Vik og Steinssletta

  Her passerer sykkelrute 1035 (Vik - Steinssletta) Steinsåsen. Vi ser undergangen under E16. Hvis du sykler nedre trasé fra Vik, kommer du opp her.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 17:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mot nedre Steinsåsen

  Vi ser her Steinsåsen fra traseen til Kongoløypa.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 17:03 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vårlig utsikt mot Steinssletta

  Fra den nordlige delen av Steinsåsen er det utsikt mot Steinssletta. Det begynner å bli grønt på jordene nå i slutten av mars. Bildet er tatt helt i nordenden ved snuplassen på Sigurd Syrs vei.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 16:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Suse over flaka

  Dette var dagen for å suse over flaka: utrolig god glid i dag!

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 12:08 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Lun innehygge på Løvlia varmestue

  Varmestua på Løvlia var åpen i dag, og bød på både drikke i mange varianter og fine tulipaner. Og vi (som ikke kjente hverandre) holdt god avstand.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 11:53 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Krevende løypearbeid

  Imponerende jobb er gjort her på løypa mellom Dammyra og Løvlia for å legge til rette for maskinkjøring, i dag hjalp det lite, dessverre.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 11:37 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Drømmeforhold opp Dammyrdalen

  Etter å ha forsert slush og grus fra Skansebakken, var det en drøm å gå i faste, tørre spor alle bakkene opp til Dammyra.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 10:52 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Klar til å hoppe!

  Hopping med truger blir ikke alltid like elegant...

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 16:11 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Geitstigen-veien

  Her gikk den gamle skiløypa til Sørsetra.

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 16:03 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Pause i Gapahuken

  I dag ble det trugetur til Nordseter. Gapahuken er god å ha når det blåser!

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 14:28 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Ved Søndre Heggelivann

  På vei opp til Heggelivann møtte jeg en rekke landslagsløpere i stor fart. De hadde sikkert arrangert et internt renn. Nordover på vannene ble det veldig mye motvind.

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 12:55 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Med Gyrihaugen i bakgrunnen

  Fra vollen på Nordsetra er det utsikt mot Gyrihaugen.

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 12:54 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  I solveggen på Nordsetra

  Det var godt og varmt i solveggen på Nordsetra i dag. Bildet er tatt fra omtrent samme sted som bilde nr. 19658, som ble tatt i juni 2013.

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 12:36 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Påskeforhold på Nordsetra

  Oppe på vollen på Nordsetra var det påskestemning.

  Krokskogen - Hole, 28.03.2020 12:17 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#34230: Trist skiføre, men fint vær

Skiføret blir «bra» på Gråseterveien fra ca. 1 kilometer før Storebekkhytta. Før det er det is og grus i 4 kilometer fra Skansebakken.

 • 07.04.2020 15:02 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • treff
2 av 50 treff

#34226: Svarttjern ved Kleivstua

Svarttjern er ikke navnsatt på vanlige kart, og ligger litt utilgjengelig til, med bratte skrenter på begge sider og mye kratt ved både nord- og sørenden. Tjernet er ca. 160 meter langt. Men nå er det tatt ut litt virke i sørenden, slik at det er lettere tilgjengelig fra sør. Gå inn Bønnerudveien og ta av rett før første hytta, følg så sporene etter lastbæreren nordover. Snøen ved kanten bar ikke i dag (plumpet litt med skoa), og både innløps- og utløpsoset er åpent. Siden tjernet er smalt, er nok tiden mellom klokken 12 og 13 best hvis det er sol, dersom du skal ta best bilder.

 • 06.04.2020 16:20 - av Morten Synstelien,
 • treff

3 av 50 treff

#34228: Påskeløype på Løvliflaka

Det var tilstrekkelig med snø til å gå fra Løvlia til Ringkollen på mandag i påskeuken.

 • 06.04.2020 12:47 - av Vigdis Jynge,
 • treff
4 av 50 treff

#34229: Koronaavstand på to meter

To løypestaker på Løvliflaka følger Helsemyndighetenes råd og holder to meter avstand.

 • 06.04.2020 11:40 - av Vigdis Jynge,
 • treff

5 av 50 treff

#34227: Overvann på Nibbitjern

Det var mye overvann på Nibbitjern mandag i påskeuken. Det var mulig å ta seg frem langs kanten, men det anbefales absolutt ikke.

 • 06.04.2020 11:40 - av Vigdis Jynge,
 • treff
6 av 50 treff

#34219: Panoramautsikt rett ovenfor Lyse

Det er en mengde flotte mer eller mindre ukjente utsiktspunkter langs Krokskogens rygg fra Sundvollen og mot Åsa/Stubdal. Etter litt hugst blir det mulig å se Holebygda fra en annen og nærere vinkel. Ulvøya er den største øya i forgrunnen. Litt artige skyer også, men vinden synes ikke på bildet. Mye virkerom du kan lage bål av her, men nå er det for tørt til det. Det finnes en del små bålplasser med flott utsikt å velge i.

 • 05.04.2020 14:22 - av Morten Synstelien,
 • 27 treff

7 av 50 treff

#34221: Nok snø ved Vambuhaug

Vi gravde mer enn en meter ned for å få en god bålgrop lørdag. Her på østsiden av Vambuhaug er det fin utsikt over skogen, og i bakgrunnen skimtes bl.a. Steinbuåsen og Øyangsrøysa.

 • 04.04.2020 17:57 - av Nina Didriksen,
 • treff
8 av 50 treff

#34218: Like før krysset ved Dammyra

Etter å ha gått opp til Heggelia en del ganger i vinter, tok jeg denne ettermiddagen opp til venstre ved Storebekkhytta. Det er noe brattere oppover, men enda finere når man har kommet helt opp.

 • 04.04.2020 16:24 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 31 treff

9 av 50 treff

#34220: Starten på stien som går nordover på avstikkeren på Dronningveien

For de fleste går Dronningveien fra Sundvollen og opp til Kleivstua, men der hvor den gamle bomstasjonen lå, dvs. den nordligste svingen, hvor veien går sydover igjen, finnes en av stikker. Denne veien går under navnet, Dronningveien, eller helst Gamleveien til Retthella. Innerst der veien går over til traktor-/hestevei, kan du ta av til venstre hvor dette blå merket er. Du kan da gå nesten 1,5 kilometer nordover, eller ned til det som blir kalt NATO-anlegget.

 • 04.04.2020 15:13 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff
10 av 50 treff

#34201: Fine forhold i og utenfor løypene

Ok forhold i løypene rundt Ringkollen, som her i svingen mellom Gulbrandstjern og Lille Gudbrandstjern. Det er like fint å gå på skaren ute i terrenget nå.

 • 03.04.2020 14:59 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff

11 av 50 treff

#34200: Skaremoro

Ifølge kartet heter det Gulbrandsås her nord for Gulbrandstjern, og det store hogstfeltet bød på fine, harde flater å suse nedover. Påskesolen varmet, men det blåste kaldt.

 • 03.04.2020 14:41 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff
12 av 50 treff

#34199: Flotte skareforhold

Et dryss nysnø oppå skaren har gjort forholdene enda bedre for turer ut i terrenget høyt i Marka. Dette bildet er tatt nord for Gulbrandstjern og løypa Ringkollen-Mosjøen. Et stort hogstfelt er blitt et lite eldorado (nesten så vi savnet randoskiene). Utsikten er mot sørøst over Øyangen og noen byger i det fjerne. Det var mye vind også i dag.

 • 03.04.2020 14:34 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff

13 av 50 treff

#34195: Utsikt vestover fra Trøksle

Det er fin utsikt fra Trøksle. Det er mulig å sykle hit, det er bare ca. 200 meter fra Dronningveien og sykkelrute 303. Vi ser Arbeidssenteret og Sundvollen-stranda nede til venstre. Boligfeltet Kroksund på den andre siden av fjorden, Ramberget og Vik, samt Steinsåsen. Synes du bakken opp fra Sundvollen er tung, er dette er fint sted å stoppe. Rød ringeriksstein i forgrunnen.

 • 02.04.2020 16:40 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff
14 av 50 treff

#34196: Sundvollen Oppvekstsenter, Krokkleiva og Kongens utsikt fra uvant vinkel

På bildet ser du Rampa, som vi kaller den, men den heter egentlig Kronprinsens utsikt. Selve Krokkleiva ser vi som en tydelig med «V». Der ligger også Dronningens utsikt. Helt på toppen til høyre ligger Kongens utsikt. Kleivhallen ligger rett ved siden av Sundvollen Oppvekstsenter. Dette jordet er godt kjent av de som hopper i para- eller hangglider. De pleier å lande her, hvis alt går etter planen.

 • 01.04.2020 20:31 - av Morten Synstelien,
 • 20 treff

15 av 50 treff

#34193: Solnedgang over Storøya-sundet

Det er flotte solnedganger nå. Bildet er tatt fra strandkanten rett syd for Sundvollen. Du ser Vinterguten til venstre og Fekjær/Rytteraker til høyre.

 • 01.04.2020 20:20 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
16 av 50 treff

#34194: Helleristningssteinen på Sundvollen

Rett ved Grendehuset og bare få meter unna E16 ligger denne fredede steinen. Lett å finne, den har tak over, samt en infoplakat. Det er ingen infoskilt etc. som viser hvor denne ligger. Sykler du forbi undergangen på E16 ved Sundvollen, er du 90 meter unna, og du ser den hvis du vet at den er der.

 • 01.04.2020 20:13 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff

17 av 50 treff

#34183: Lett å se vindretningen ved rampa på Kleiva

Vi har vært på tur til Skardtjern, og da trengs gode sko, brodder og truger. Kombotur på vei, i scooterløype, over islagte vann, og litt på stier. Men selv om vi er lokale, stopper vi og ser på utsikten over Holebygda. Men den nye vindpølsa får kjørt seg.

 • 31.03.2020 17:07 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff
18 av 50 treff

#34182: Lorttjern har nesten skøyteis

Her tok jeg vinterens første skøytetak 2. november. Dog bare 8-10 meter, for isen holdt ikke en voksen mann mer enn det, men det teller som sesongstart. Nå er innløpsoset åpent. Usikker på hvordan istykkelsen er på vannet. Mange har nok gått forbi her på ski og ikke fått med seg at her ligger et lite tjern. Det går en sti rett sydover som treffer svingen om du har tenkt å prøve fiskelykken her. Går du skiløypa på sommeren, blir du blaut på beina. For å få til skiløype her, må det være tele i bakken, og løypa ble bare kjørt med stor maskin én gang denne sesongen.

 • 31.03.2020 15:54 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff

19 av 50 treff

#34181: Nedenfor Fjellsetra tar løypa av fra veien

Vi går på beina, det er ikke mye skiføre igjen i denne traesen, som er kjørt med stor maskin kun én gang denne sesongen. Ikke tele i bakken, snøen havner i trærne og ikke på bakken, rufsete underlag og delvis veldig skrått gjør at denne er ei av løypene som blir kjørt sist. Men vi har brodder og truger med. Ble litt hopping for å komme tørrskodd over mange steder. Det er tint fra undersiden, og du får den litt ekle, hule lyden når du går her mange steder, fort gjort å plumpe gjennom. Like ekkelt hver gang.

 • 31.03.2020 15:34 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff
20 av 50 treff

#34185: Tømmer så langt øyet kan se

Denne tømmerlunna ved veien mellom Skardtjern og Fjellsetra er flere hundre meter lang, lengste jeg har sett. Her ser vi ca. halvparten, tipper jeg. Den er så lang at de har laget snuplass midt inni!

 • 31.03.2020 14:10 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff

21 av 50 treff

#34187: Isen ligger tykk og fin på Skardtjern

Ingen tegn til våris ennå, og den er sikkert over halvmeteren tykk. Bildet er tatt fra østsiden, på veien som går ned til Fjellsetra.

 • 31.03.2020 14:08 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
22 av 50 treff

#34180: Gammel seterbygning ved Skardtjern

Denne bygningen ligger bare få meter vest for Skardtjern. Trolig et fjøs av en eller annen type, siden det ikke er pipe.

 • 31.03.2020 14:01 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff

23 av 50 treff

#34179: Flotteste utkikkspunktet mellom Damtjern og Kleivstua

På kanten rett vest for Skardtjern har vi dette flotte utkikkspunktet. Det ligger 25-30 meter fra stien, men ses ikke fra den. Ikke barnevennlig, men du verden for en utsikt over Holebygda. Burde vært kjentmannspost.

 • 31.03.2020 13:53 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff
24 av 50 treff

#34178: Her skulle scooterløypa vært - men ikke denne sesongen

Det har vært en rar vinter. Denne scooterløypa går helt til Gyrihaugen, men har vært vanskelig å få til denne sesongen. Bildet er tatt rett vest for Fiskebekkhøgda.

 • 31.03.2020 13:16 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff

25 av 50 treff

#34177: Konemor strandet på en øde «ø»

Heldigvis bar isen på Lårviktjern. Den er sikkert over halvmeteren tykk, og ingen tegn til våris. Isen på Retthelltjern var 60-65 cm tykk.

 • 31.03.2020 13:06 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
26 av 50 treff

#34176: En optimist har gått på ski i nordenden av Retthelltjern

Konemor, har korrekt antrekk, brodder og truger, men skaren hadde nok båret likevel. Men det ble litt hopping hit og dit. Ingen tegn til at det har vært prøvd å kjørt løype på en stund her. Bekken er åpen, og det har ikke vært tele i bakken. De fleste har gått på beina.

 • 31.03.2020 12:08 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff

27 av 50 treff

#34167: Snødybden ved Oppkuvvann

Snøen blir nok liggende greit gjennom påsken!

 • 31.03.2020 11:50 - av Per Gulbrandsen,
 • 18 treff
28 av 50 treff

#34168: Fortsatt fine forhold i høyden!

Her langs Oppkuvvann

 • 31.03.2020 11:49 - av Per Gulbrandsen,
 • 17 treff

29 av 50 treff

#34173: Tønneheisen opp Krokkleiva hadde stoler til å begynne med

Tønneheisen hadde opprinnelig stoler, men ble bygget om. Det står et par av de gamle stolene igjen rundt om på Kleivstua.

 • 30.03.2020 17:06 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
30 av 50 treff

#34172: Siste rest av tønneheisen

På våren, før det kommer løv på trærne, er det lett å se hvordan det hele så ut. Her er vendehjulet. Vi ser Holebygda og Nordfjorden i bakgrunnen.

 • 30.03.2020 17:06 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

31 av 50 treff

#34186: Møte med Kongeveien

Her krysser scooterløypa gamle Kongeveien. Et riktig kryss, med både vei, pilegrimsvei og sti. Men det er ikke et løypekryss, etter min mening, så burde bare være én rød ring. Det er hugget vest for Bureheim, og denne løypa er trolig blitt en historisk/nedlagt løype, ingen tegn til vedlikehold, og det ligger mye trær over traseén. Litt synd, for det er ei artig løype å gå opp. Men på truger går det greit begge veier.

 • 30.03.2020 16:26 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff
32 av 50 treff

#34188: Motsol over Torgerseterhøgda

Her har det vært kjørt med stor maskin, men sola og vinden har tatt mye av snøen. Men veldig flott å gå på beina i løypa, inni skogen er det bare partier. Flott vær, dog litt vind.

 • 30.03.2020 14:46 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff

33 av 50 treff

#34184: Tømmerhugst ved Bønnerudtjern

Den brattte bakken med mot Bønnerudtjern har bestandig hatt lite snø, og de fleste ploger det de kan ned her. Nå blir det bedre. Bildet er tatt i løypekrysset hvor scooterløypa tar av.

 • 30.03.2020 14:30 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff
34 av 50 treff

#34174: Scooterspor på Retthelltjern

Det har vært en rar vinter. Mange liker denne scooterløypa som går helt til Gyrihaugen, men traseen går på myr og i bekkefar. Når det ikke er tele i bånn, og dessuten lite snø, er det ikke mulig å få til denne løypa.

 • 30.03.2020 13:50 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff

35 av 50 treff

#34175: Flott på Retthelltjern

Det er 60-65 cm tykk is på Retthelltjern, nesten skøyteis også. Sol og fine forhold. Bildet er tatt i fra sørenden. Innløpsoset er åpent.

 • 30.03.2020 13:49 - av Morten Synstelien,
 • 4 treff
36 av 50 treff

#34171: Vår i starten av veien til Retthella

Det er full vår her ved bommen inn til Retthella/Fjellstadhytta, men kommer du rundt svingen, er det nordvendt og bare isen. Bommen er normalt låst, så det at den er åpen, er et sjeldent syn.

 • 30.03.2020 13:22 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

37 av 50 treff

#34146: Mellom Vik og Steinssletta

Her passerer sykkelrute 1035 (Vik - Steinssletta) Steinsåsen. Vi ser undergangen under E16. Hvis du sykler nedre trasé fra Vik, kommer du opp her.

 • 29.03.2020 17:13 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff
38 av 50 treff

#34147: Mot nedre Steinsåsen

Vi ser her Steinsåsen fra traseen til Kongoløypa.

 • 29.03.2020 17:03 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff

39 av 50 treff

#34139: Vårlig utsikt mot Steinssletta

Fra den nordlige delen av Steinsåsen er det utsikt mot Steinssletta. Det begynner å bli grønt på jordene nå i slutten av mars. Bildet er tatt helt i nordenden ved snuplassen på Sigurd Syrs vei.

 • 29.03.2020 16:49 - av Morten Synstelien,
 • 19 treff
40 av 50 treff

#34133: Suse over flaka

Dette var dagen for å suse over flaka: utrolig god glid i dag!

 • 29.03.2020 12:08 - av Jørgen Øverbye,
 • 18 treff

41 av 50 treff

#34130: Lun innehygge på Løvlia varmestue

Varmestua på Løvlia var åpen i dag, og bød på både drikke i mange varianter og fine tulipaner. Og vi (som ikke kjente hverandre) holdt god avstand.

 • 29.03.2020 11:53 - av Jørgen Øverbye,
 • 16 treff
42 av 50 treff

#34135: Krevende løypearbeid

Imponerende jobb er gjort her på løypa mellom Dammyra og Løvlia for å legge til rette for maskinkjøring, i dag hjalp det lite, dessverre.

 • 29.03.2020 11:37 - av Jørgen Øverbye,
 • 38 treff

43 av 50 treff

#34134: Drømmeforhold opp Dammyrdalen

Etter å ha forsert slush og grus fra Skansebakken, var det en drøm å gå i faste, tørre spor alle bakkene opp til Dammyra.

 • 29.03.2020 10:52 - av Jørgen Øverbye,
 • 19 treff
44 av 50 treff

#34144: Klar til å hoppe!

Hopping med truger blir ikke alltid like elegant...

 • 28.03.2020 16:11 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff

45 av 50 treff

#34145: Geitstigen-veien

Her gikk den gamle skiløypa til Sørsetra.

 • 28.03.2020 16:03 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
46 av 50 treff

#34137: Pause i Gapahuken

I dag ble det trugetur til Nordseter. Gapahuken er god å ha når det blåser!

 • 28.03.2020 14:28 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff

47 av 50 treff

#34119: Ved Søndre Heggelivann

På vei opp til Heggelivann møtte jeg en rekke landslagsløpere i stor fart. De hadde sikkert arrangert et internt renn. Nordover på vannene ble det veldig mye motvind.

 • 28.03.2020 12:55 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 21 treff
48 av 50 treff

#34142: Med Gyrihaugen i bakgrunnen

Fra vollen på Nordsetra er det utsikt mot Gyrihaugen.

 • 28.03.2020 12:54 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

49 av 50 treff

#34143: I solveggen på Nordsetra

Det var godt og varmt i solveggen på Nordsetra i dag. Bildet er tatt fra omtrent samme sted som bilde nr. 19658, som ble tatt i juni 2013.

 • 28.03.2020 12:36 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff
50 av 50 treff

#34141: Påskeforhold på Nordsetra

Oppe på vollen på Nordsetra var det påskestemning.

 • 28.03.2020 12:17 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff