• darkblurbg
  Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

  Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men heng...

  Krokskogen, 13.11.2018 14:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lavskog ved Høgåskleiva

  Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som ...

  Krokskogen, 13.11.2018 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

  Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebi...

  Krokskogen, 13.11.2018 12:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

  Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det s...

  Krokskogen, 12.11.2018 12:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fin foss ved golfbanen

  Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

  Krokskogen, 12.11.2018 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

  Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

  Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna

  Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høyt over tåka

  Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

  Krokskogen, 02.11.2018 14:18 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skimuligheter for den ivrige på Ringkollen

  Slik ser det ut etter pakking og glatting i løypene rundt Ringkollen i dag. Ikke ta med deg dine beste ski.

  Krokskogen, 30.10.2018 10:50 - Rolf Storbråten
 • darkblurbg
  Janhula sett fra inngangen

  Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

  Krokskogen, 29.10.2018 11:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Janhula sett fra blåstien

  For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

  Krokskogen, 29.10.2018 11:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fotograf fotograferer fotograferende drone

  Da jeg skulle gå ned igjen fra tårnet på Oppkuven, kom en syklist opp stien fra nord. Han, Øivind Langeland, hadde med en drone som han ville prøve i den noe ustabile og tidvis sterke vinden på toppen av tårnet. Han startet og landet dronen på sentrum av sikteplaten uten vanskelighet til tross fo...

  Krokskogen, 27.10.2018 16:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra Oppkuven mot øst med Sandungen og flere snøbyger

  Med tendenser til sol og mindre snø på bakken mot Oppkuvvannene, var det fristende å ta turen opp på Oppkuven i tillegg. I området rundt Oppkuven og på enkelte områder lenger vekk var den tendenser til sol, men for det meste var det mørkt skylag og dis/tåke som ødela utsikten. Her er standardutsi...

  Krokskogen, 27.10.2018 16:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fra sørvika i Store Oppkuvvann

  Begge Oppkuvvannene var praktisk talt isfrie, kanskje fordi det hadde blåst og bølget mye tidligere. Nå lå de i le, var ganske blanke, og de bratte kollene syd for Oppkuven speilte seg i Store Oppkuvann. På gamle rektangelkart er det bare tegnet ett langt vann med navn Opkuven Sjø. Jeg har ikke f...

  Krokskogen, 27.10.2018 14:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et solstreif over Vesle Langtjern

  Været var meget skiftende denne dagen. Det snødde kraftig til jeg hadde passert demningen syd i tjernet, men da jeg kom til nordøstenden, var det et solstreif over et hvitt og urørt vann. I bakgrunnen passerer enda en snøbyge, og det skulle komme mer.

  Krokskogen, 27.10.2018 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Enda en skikkelig snøskur

  Selv om snøen ga seg litt mens vi undersøkte restene etter Langtjernkoia, kom det flere kraftige snøskurer etterpå. Her med Store Langtjern i bakgrunnen og bekken derfra i forgrunnen. Lyset skiftet sterkt under snøbygene, mye mørkere, men også en dreining mot mer blått.

  Krokskogen, 27.10.2018 13:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Langtjernkoia: fundamenter og jernrammer

  Snøen hadde allerede begynt å dekke restene av inventaret i hytta, men her er noen jernrammer til spiralbunner (senger) og tre av steinpillarene som hytta sto på. Rett bak fotografens ståsted lå det en samling bølgeblikkplater fra taket som nysnøen gjorde meget synlige. Etter at vi hadde gjennomg...

  Krokskogen, 27.10.2018 13:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En følelse av vinter

  Oppe på Eineåsen gikk det et par lette snebyger i formiddag, og da vi kom til Sankt Olaven (jettegryten i forgrunnen), kunne vi se hvordan det skyet til i Lommedalen. Vinden var med på å skape en vinterlig følelse har oppe.

  Krokskogen, 27.10.2018 13:36 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Møte ved kabelbroen

  På vei til Langtjernkoia gikk jeg langs bekken mellom tjerna for å se på og fotografere restene etter kabelbroen fra den tid da tjernene var demt opp til ett vann og het Lang Tjern. Da kom en eldre dame mot meg fra vest og spurte om jeg hadde funnet koia eller visste hvor den var. Det var hennes ...

  Krokskogen, 27.10.2018 13:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fortsatt bart i Villmannsdalen

  Det var ikke snø, og heller ingen Villmann i Villmannsdalen da jeg gikk den fra Store Oppkuvvann ned mot Langtjerna. Tele i myrene, hvor den bar enkelte steder, og så plutselig ikke bar lenger, vannsig på steiner og berg i dagen var blitt til ishinne. Ikke forhold for raske kilometertider om man ...

  Krokskogen, 27.10.2018 12:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Eineåsen

  Dagen begynte solrik, men på vei opp mot Solfjellstua kom skyene sigende på. Det var likevel fin utsikt her oppe fra Eineåsen.

  Krokskogen, 27.10.2018 12:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Midtskogsteinen

  I alt fire forskjellige steiner har i tidenes løp blitt utpekt som Midtskogsteinen. Denne steinen er med sine 20 kubikkmeter (h x b x l = 2 x 2 x 5 meter) den største av dem. Den ble funnet i 1963 av Rolf I. Riiser og hans roverspeidere under leting etter bispeveien og Midtskogsteinen. Veien er s...

  Krokskogen, 25.10.2018 16:57 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  «Mostua»

  På et stativ av trykkimpregnert tre står dette skiltet med navnet «Mostua» og siluetten av en elg klippet ut i sortlakkert blikkplate. Bak på skiltet står følgende innskrift: «Slektstreff 2002 R. J:» Etter undersøkelse og fotografering ble stativet satt tilbake mot ruinen slik det sto. Fra Mostua...

  Krokskogen, 25.10.2018 16:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruin ved gul flekk (lysning)

  120 meter sydøst for bekkekneet ved skrenten på bilde nr. 30147 er det på et gammelt orienteringskart merket en ruin og en lysning om lag ti meter høyere i terrenget enn bekken. Dette er ruinen etter Mostua, se bilde nr. 30149. Det er ikke lett å se at dette er en ruin før man nesten står på den.

  Krokskogen, 25.10.2018 16:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bekken fra Midtskogtjerna

  Fra utløpet av Søndre Midtskogtjern går bekken mot syd i en ganske flat dalbunn til dels med krattmyrer. Ved denne skrenten bøyer den brått av mot vest, og renner bratt videre ned til Isielva.

  Krokskogen, 25.10.2018 15:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Midtskogtjern

  Midtskogtjerna ligger lavere i terrenget enn Bergenske Kongevei, og er ikke synlige fra denne. Dette bildet viser det søndre tjernet sett fra sydenden. I gråværet og uten løv på trærne ser det ganske dystert ut, bare vannliljeblader og en meget ustø badebrygge vitner om varmere tider. Det nordre ...

  Krokskogen, 25.10.2018 15:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  St. Oluffs kilde på Midtskogen

  Den gamle allfarveien over Midtskogen fulgte ikke samme trasé som Peder Ankers nyere Bergenske Kongevei. Ved Midtskogtjernene gikk den litt lenger vest og lavere rett forbi det som biskop Jens Nilssøn kalte St. Oluffs kilde. I dag er den steinsatt med heller foran. Selv om alle bekkene i området ...

  Krokskogen, 25.10.2018 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt i haglvær mot solnedgangen over Trehørningen

  Under tilbaketuren ned sydryggen av Mørkreiåsen kom det en kraftig haglskur. Den holdt seg til jeg nådde en liten kolle på kote 550 moh. med litt utsikt, så jeg rakk å ta dette bildet mot Trehørningen før skuren hadde gitt seg helt. Da var det hvitt i gropene på bakken, men det smeltet med én gan...

  Krokskogen, 23.10.2018 17:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Mørkreiåsen mot Kampeknerten

  Tvillingtoppen i øst er ikke synlig fra toppen av Mørkreiåsen, men ved å krabbe ned mellom skrenter og stup var det mulig å få dette bildet av toppen på Kampeknerten i de siste gylne solstråler. Terrenget på sydsiden av Mørkreiåsen er ikke innbydende, med tallrike småkoller og daler med skrenter ...

  Krokskogen, 23.10.2018 17:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Mørkreiåsen mot Gullikskollen og Gyrihaugen

  Toppen på Mørkreiåsen er egentlig berg i dagen med en hesteskoformet skrent mot øst, nord og vest. Den er omgitt av ganske høy og tett granskog, og utsikten er meget begrenset. Bildet viser utsikten i en smal sektor mot vest, med Gyrihaugen og ukjente blåner i bakgrunnen, og veststupet på naboen ...

  Krokskogen, 23.10.2018 16:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En minnestein ved halevingen

  Rett ved halevingen til Thunderjeten som styrtet, står denne minnesteinen over jagerpiloten sersjant Ottar Kaare Eide. Den ble reist 29. august 2015.

  Krokskogen, 23.10.2018 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rester av halevingen til en Thunderjet F-84

  Flystyrten var voldsom, det ble et flammehav, og deler av flyet ble spredt over et stort område i uoversiktlig terreng. Halevingen havnet om lag 700 meter sydøst for turbinen på bilde nr. 30135. I bakgrunnen på bildet er det en halvstor stein. Denne har nå blitt til en minnestein over flyveren, s...

  Krokskogen, 23.10.2018 15:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rester av turbinen til en Thunderjet F-84

  Under formasjonsflyvning over Sørkedalen i 1952 ble det berøring mellom to av flyene i formasjonen, og et av dem styrtet i Dammyrdalen. Ganske tett ved veien ligger disse restene av turbinen. Bildet viser i forgrunnen deler av den elleve-trinns kompressoren, og i bakgrunnen fire av de åtte brennk...

  Krokskogen, 23.10.2018 14:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra Stuteskallen

  Ikke mange finner veien opp den gresskledde skogsveien til Stuteskallen nord for Sørkedalen, men her er flott utsikt og en kjentmannspost. Her ser vi nordover mot Lysedammene.

  Krokskogen, 20.10.2018 15:13 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Kvelden speiler seg i Fjerdingsbekken

  Fjerdingsbekken renner ned i Kampevaddammen, og er dermed også en av kildene til Store Lomma. Den kommer fra Gråbergtjern, renner gjennom Nibbitjern, som før var demt opp i forbindelse med Bærums Verk, og fortsetter gjennom en blanding av flate myrområder og smådaler før den fosser ut i Kampevadd...

  Krokskogen, 18.10.2018 16:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kapiteltjern sett fra nordenden

  Kapiteltjern er langt og smalt, delvis med stupbratte sider som dekkes av storvokst granskog. Det er egentlig bare mulig å fotografere det fra sydenden og nordenden. Sydenden, som ville gitt det mest typiske inntrykket av vannet, er imidlertid oversvømt myr, så her duger bare båt eller drone. Fra...

  Krokskogen, 18.10.2018 14:35 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lommegården syd for Kapiteltjern

  Lommegården ligger rett over dalen for der Ringsmyrbekken fosser ned mot dalbunnen. Her har det blitt utført både byggearbeider og terrengarbeider den siste tiden. Nå er dalbunnen demt opp slik at bekken renner på den siden som vender mot Kapiteltjern. Dalen og myra i sydenden av tjernet er nå fy...

  Krokskogen, 18.10.2018 13:46 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et lite tjern i Ringsmyrbekken

  Ringsmyrbekken renner gjennom myrer og en liten dal til den kommer til hyttefeltet nedenfor Skjennungslia. Blant hyttene der ligger et lite tjern, hvor bredden ved utløpet er mistenkelig rett. Denne dammen var opprinnelig en liten myr, som ble gravd ut og demt opp av hytte-eierne der omkring 1958...

  Krokskogen, 18.10.2018 13:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Lommas kilder - Ringsmyrene

  Store Lomma starter på Ringsmyrene nord for Løvlia. Øst for myrene kommer to ganske små bekker sammen, og danner Ringsmyrbekken som etter hvert ender ved Lommegården syd for Kapiteltjern. Bekkemøtet i kratt er vanskelig å fotografere, men her, rett etter at bekken har passert skiløypa, er den gan...

  Krokskogen, 18.10.2018 12:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høst ved Vesle Langtjern

  Høsten er snart på hell oppe ved Vesel Langtjern. På bildet ser vi steindemningen. Det er alltid morsomt å se noe uvanlig når man er ute på tur. På veien nedover til Lysedammene, hoppet det tre rådyr over veien. De hadde helt hvite rumper!

  Krokskogen, 12.10.2018 11:30 - Reidar Hauge
 • darkblurbg
  Spurveugle ved Vesle Langtjern

  På vei inn til demningen ved Langtjern, kjentmannspost 14, fløy denne lille fuglen opp og satte seg på en gren litt lenger frem. Tok noen bilder med én gang, og så gikk jeg nærmere. Jeg kikket på den, og den på meg, helt til jeg kom ganske nærme, ca. fem meter.

  Krokskogen, 12.10.2018 11:30 - Reidar Hauge
 • darkblurbg
  Slipplass for Milorg nord for Setervann

  Nord for Setervann og sørøst for Tvillingtjerna står dette skiltet til minne om fallskjermslipp her under krigen. Ved å klikke på posisjonsikonet, ser du hvor dette er på kartet!

  Krokskogen, 07.10.2018 11:38 - Einar Husebye
 • darkblurbg
  Gaustatoppen i det fjerne

  Bildet er tatt fra Damtjern, Åsa

  Krokskogen, 06.10.2018 18:55 - John Søgaard
 • darkblurbg
  Gråvær over Tvetjerna

  En mosegrodd løypestake forteller om mange år som veiviser her i skiløypa sør for Øyangen. I dag skyet og vind, og det var greit med et bål etter hvert. Ennå ikke frost i myrene. I bakgrunnen sees Rughaug på 681 moh.

  Krokskogen, 29.09.2018 11:52 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Randsfjorden og Jevnaker

  Fra den navnløse og snauhogde åsryggen nevnt under bilde nr. 30021 er det også flott utsikt mot Randsfjorden og Jevnaker i dens sydende, med fjerne fjell i bakgrunnen. Kollen til høyre er Hinghanghaug. Flotte farger på lyngen, men trist at det ikke var sol og klar høstluft, slik at flere steder k...

  Krokskogen, 25.09.2018 13:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høgvolltoppen sett fra navnløs åsrygg i vest

  Omgivelsene rundt Høgvolltoppen er for det meste dekket av stor skog, men en åsrygg mellom Gjørudshaugen og Høgvolltoppen har blitt fullstendig snauhogd, og gir utsikt i flere retninger. Den bevokste, avrundete kollen er Høgvolltoppen. Husene på bilde nr. 30017 befinner seg i siden av en liten da...

  Krokskogen, 25.09.2018 13:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra vestsiden av Høgvolltoppen

  De store hogstfeltene på vestsiden av Høgvolltoppen en en prøvelse å ta seg frem i, men øverst mot Høgvolltoppen er utsikten mot syd bra. På bildet er på venstre side Nyseteråsen (676 moh.) med masta, mens Gjørudshaugen (679 moh.) er på høyre side.

  Krokskogen, 25.09.2018 12:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Toppvarden på Høgvolltoppen

  Høgvolltoppen med sine 665 moh. er en av de høyeste åsene i Marka. Den har ikke vært et trigonometrisk punkt, og toppvarden er meget beskjeden. Toppen er dekket av stor skog, og utsikten derfra er også meget beskjeden. Men vestsiden dekkes av flere store hogstfelt, så der er det god utsikt i retn...

  Krokskogen, 25.09.2018 12:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Uthuset ved Høgvolltoppen 2018 - østveggen

  Østveggen hadde forsvunnet allerede i 2008, og restene av den har ikke forandret seg mye. Takbjelken med påsatt ølboks har falt ned siden 2017. Ellers har både gran og særlig rogn vokst kraftig det siste året.

  Krokskogen, 25.09.2018 12:00 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30205: Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men hengestry. Bildene av de to artene er nokså like, og en sammenligning med beskrivelse av likheter og forskjeller har jeg ikke funnet på Internett. Så for en amatør på lav er det ikke mulig å trekke noen konklusjon. Det er mange kjente voksesteder for hengestry på Krokskogen, men det er ikke oppgitt hvor de er. Dette kan være et truet sted, for det er ikke langt til nye flatehogster her.

 • 13.11.2018 14:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff
2 av 50 treff

#30204: Lavskog ved Høgåskleiva

Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som vist på bildet. Forholdene der er som tatt ut av beskrivelsen av vekstforholdene for huldrestry: gammel og urørt skog, nærmest eventyrskog, åpen og nordvendt, men samtidig beskyttet mot stekende sol, stein og mose, gjerne en bekkedal. Her renner bekken under steinene, men den holder nok luftfuktigheten ved like, også i tørkeperioder

 • 13.11.2018 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

3 av 50 treff

#30203: Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebinge. Det ble et trist og utrivelig gjensyn.

 • 13.11.2018 12:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff
4 av 50 treff

#30202: Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det sted i Lommedalen som får sol først om morgenen.

 • 12.11.2018 12:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

5 av 50 treff

#30201: En fin foss ved golfbanen

Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

 • 12.11.2018 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff
6 av 50 treff

#30200: Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

 • 12.11.2018 11:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

7 av 50 treff

#30199: Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

 • 12.11.2018 11:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
8 av 50 treff

#30198: Vøyenfallet i flom 2018: kverna

Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

 • 12.11.2018 11:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 12 treff

9 av 50 treff

#30191: Høyt over tåka

Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

 • 02.11.2018 14:18 - av Nina Didriksen,
 • 20 treff
10 av 50 treff

#30181: Skimuligheter for den ivrige på Ringkollen

Slik ser det ut etter pakking og glatting i løypene rundt Ringkollen i dag. Ikke ta med deg dine beste ski.

 • 30.10.2018 10:50 - av Rolf Storbråten,
 • 62 treff

11 av 50 treff

#30175: Janhula sett fra inngangen

Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

 • 29.10.2018 11:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff
12 av 50 treff

#30174: Janhula sett fra blåstien

For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

 • 29.10.2018 11:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

13 av 50 treff

#30169: Fotograf fotograferer fotograferende drone

Da jeg skulle gå ned igjen fra tårnet på Oppkuven, kom en syklist opp stien fra nord. Han, Øivind Langeland, hadde med en drone som han ville prøve i den noe ustabile og tidvis sterke vinden på toppen av tårnet. Han startet og landet dronen på sentrum av sikteplaten uten vanskelighet til tross for vindkastene. Her kommer et kombindert bilde av dronen i aksjon og ett av bildene den tok. Dronen var en Dji Mavic Fly, en noe enklere versjon av den som ble vist på Skiforeningens fotografmøte. Den gjorde et annerledes og bedre inntrykk ved flyving utendørs enn på møtet.

 • 27.10.2018 16:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff
14 av 50 treff

#30168: Fra Oppkuven mot øst med Sandungen og flere snøbyger

Med tendenser til sol og mindre snø på bakken mot Oppkuvvannene, var det fristende å ta turen opp på Oppkuven i tillegg. I området rundt Oppkuven og på enkelte områder lenger vekk var den tendenser til sol, men for det meste var det mørkt skylag og dis/tåke som ødela utsikten. Her er standardutsikten mot Vesle og Store Sandungen, denne gangen med en rekke av snøbyger i bakgrunnen.

 • 27.10.2018 16:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

15 av 50 treff

#30167: Fra sørvika i Store Oppkuvvann

Begge Oppkuvvannene var praktisk talt isfrie, kanskje fordi det hadde blåst og bølget mye tidligere. Nå lå de i le, var ganske blanke, og de bratte kollene syd for Oppkuven speilte seg i Store Oppkuvann. På gamle rektangelkart er det bare tegnet ett langt vann med navn Opkuven Sjø. Jeg har ikke funnet spor etter noen demning ved Lille Oppkuvvann.

 • 27.10.2018 14:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
16 av 50 treff

#30166: Et solstreif over Vesle Langtjern

Været var meget skiftende denne dagen. Det snødde kraftig til jeg hadde passert demningen syd i tjernet, men da jeg kom til nordøstenden, var det et solstreif over et hvitt og urørt vann. I bakgrunnen passerer enda en snøbyge, og det skulle komme mer.

 • 27.10.2018 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

17 av 50 treff

#30165: Enda en skikkelig snøskur

Selv om snøen ga seg litt mens vi undersøkte restene etter Langtjernkoia, kom det flere kraftige snøskurer etterpå. Her med Store Langtjern i bakgrunnen og bekken derfra i forgrunnen. Lyset skiftet sterkt under snøbygene, mye mørkere, men også en dreining mot mer blått.

 • 27.10.2018 13:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff
18 av 50 treff

#30164: Langtjernkoia: fundamenter og jernrammer

Snøen hadde allerede begynt å dekke restene av inventaret i hytta, men her er noen jernrammer til spiralbunner (senger) og tre av steinpillarene som hytta sto på. Rett bak fotografens ståsted lå det en samling bølgeblikkplater fra taket som nysnøen gjorde meget synlige. Etter at vi hadde gjennomgått ruinen sammen, vendte damen (på bilde nr. 30163) tilbake til Skansebakken via Kjagdalen, for den turen hadde hun jo gått begge veier tidligere.

 • 27.10.2018 13:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

19 av 50 treff

#30157: En følelse av vinter

Oppe på Eineåsen gikk det et par lette snebyger i formiddag, og da vi kom til Sankt Olaven (jettegryten i forgrunnen), kunne vi se hvordan det skyet til i Lommedalen. Vinden var med på å skape en vinterlig følelse har oppe.

 • 27.10.2018 13:36 - av Erik Unneberg,
 • 44 treff
20 av 50 treff

#30163: Møte ved kabelbroen

På vei til Langtjernkoia gikk jeg langs bekken mellom tjerna for å se på og fotografere restene etter kabelbroen fra den tid da tjernene var demt opp til ett vann og het Lang Tjern. Da kom en eldre dame mot meg fra vest og spurte om jeg hadde funnet koia eller visste hvor den var. Det var hennes andre forsøk på å finne den, og hun hadde gått fra Skansebakken om Vakerseter denne gangen for å få en helt sikker inngang mot koia. Så da tok jeg bilde av restene og henne mens snøen gikk over fra fnugg til store flak, og det ble ganske mørkt.

 • 27.10.2018 13:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff

21 av 50 treff

#30162: Fortsatt bart i Villmannsdalen

Det var ikke snø, og heller ingen Villmann i Villmannsdalen da jeg gikk den fra Store Oppkuvvann ned mot Langtjerna. Tele i myrene, hvor den bar enkelte steder, og så plutselig ikke bar lenger, vannsig på steiner og berg i dagen var blitt til ishinne. Ikke forhold for raske kilometertider om man ville holde seg på beina og ikke bli våt på føttene.

 • 27.10.2018 12:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
22 av 50 treff

#30156: Utsikt fra Eineåsen

Dagen begynte solrik, men på vei opp mot Solfjellstua kom skyene sigende på. Det var likevel fin utsikt her oppe fra Eineåsen.

 • 27.10.2018 12:12 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff

23 av 50 treff

#30152: Midtskogsteinen

I alt fire forskjellige steiner har i tidenes løp blitt utpekt som Midtskogsteinen. Denne steinen er med sine 20 kubikkmeter (h x b x l = 2 x 2 x 5 meter) den største av dem. Den ble funnet i 1963 av Rolf I. Riiser og hans roverspeidere under leting etter bispeveien og Midtskogsteinen. Veien er synlig foran steinen og videre nordover inn i skogen, men den er vanskelig å følge mot syd i den forholdsvis nye flatehogsten. Allfarveien/bispeveien tar av fra Kongeveien ved varde nr. 82.

 • 25.10.2018 16:57 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
24 av 50 treff

#30151: «Mostua»

På et stativ av trykkimpregnert tre står dette skiltet med navnet «Mostua» og siluetten av en elg klippet ut i sortlakkert blikkplate. Bak på skiltet står følgende innskrift: «Slektstreff 2002 R. J:» Etter undersøkelse og fotografering ble stativet satt tilbake mot ruinen slik det sto. Fra Mostua går det en til dels ganske tydelig sti i retning mot Olavskilden, men den blir borte i et stort hogstfelt før den kommer dit. Deretter kommer en oppfangende gammel vei med steinsettinger. Den går opp til Kongeveien og et skilt med innskrift «Kongeveien», og fortsetter nedover til Olavskilden.

 • 25.10.2018 16:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

25 av 50 treff

#30150: Ruin ved gul flekk (lysning)

120 meter sydøst for bekkekneet ved skrenten på bilde nr. 30147 er det på et gammelt orienteringskart merket en ruin og en lysning om lag ti meter høyere i terrenget enn bekken. Dette er ruinen etter Mostua, se bilde nr. 30149. Det er ikke lett å se at dette er en ruin før man nesten står på den.

 • 25.10.2018 16:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
26 av 50 treff

#30149: Bekken fra Midtskogtjerna

Fra utløpet av Søndre Midtskogtjern går bekken mot syd i en ganske flat dalbunn til dels med krattmyrer. Ved denne skrenten bøyer den brått av mot vest, og renner bratt videre ned til Isielva.

 • 25.10.2018 15:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

27 av 50 treff

#30148: Søndre Midtskogtjern

Midtskogtjerna ligger lavere i terrenget enn Bergenske Kongevei, og er ikke synlige fra denne. Dette bildet viser det søndre tjernet sett fra sydenden. I gråværet og uten løv på trærne ser det ganske dystert ut, bare vannliljeblader og en meget ustø badebrygge vitner om varmere tider. Det nordre tjernet er skilt fra det søndre av en våt grasmyr.

 • 25.10.2018 15:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
28 av 50 treff

#30147: St. Oluffs kilde på Midtskogen

Den gamle allfarveien over Midtskogen fulgte ikke samme trasé som Peder Ankers nyere Bergenske Kongevei. Ved Midtskogtjernene gikk den litt lenger vest og lavere rett forbi det som biskop Jens Nilssøn kalte St. Oluffs kilde. I dag er den steinsatt med heller foran. Selv om alle bekkene i området fortsatt har liten vannføring etter tørkesommeren, er kilden ganske full. Med sitt tette dekke av løv virket det ikke særlig fristende å fylle drikkeflasken fra den.

 • 25.10.2018 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

29 av 50 treff

#30140: Utsikt i haglvær mot solnedgangen over Trehørningen

Under tilbaketuren ned sydryggen av Mørkreiåsen kom det en kraftig haglskur. Den holdt seg til jeg nådde en liten kolle på kote 550 moh. med litt utsikt, så jeg rakk å ta dette bildet mot Trehørningen før skuren hadde gitt seg helt. Da var det hvitt i gropene på bakken, men det smeltet med én gang. Veien tilbake til By i Lommedalen hadde imidlertid blitt våt og litt sleip.

 • 23.10.2018 17:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
30 av 50 treff

#30139: Utsikt fra Mørkreiåsen mot Kampeknerten

Tvillingtoppen i øst er ikke synlig fra toppen av Mørkreiåsen, men ved å krabbe ned mellom skrenter og stup var det mulig å få dette bildet av toppen på Kampeknerten i de siste gylne solstråler. Terrenget på sydsiden av Mørkreiåsen er ikke innbydende, med tallrike småkoller og daler med skrenter og stup, og områder med tett granskog. Dette er ikke vist hverken på turkartet eller GPS Topokartet i større målestokk og med mindre ekvidistanse. Når det da også denne gangen viste seg å være dårlig GPS-dekning i området ved foten av kollene og i nedre deler av kløfta, blir grov kompasskurs og omgåelse av hindringer måten å komme opp på. Jeg gikk i nær ti minutter uten at GPS-en viste at jeg flyttet meg.

 • 23.10.2018 17:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

31 av 50 treff

#30138: Utsikt fra Mørkreiåsen mot Gullikskollen og Gyrihaugen

Toppen på Mørkreiåsen er egentlig berg i dagen med en hesteskoformet skrent mot øst, nord og vest. Den er omgitt av ganske høy og tett granskog, og utsikten er meget begrenset. Bildet viser utsikten i en smal sektor mot vest, med Gyrihaugen og ukjente blåner i bakgrunnen, og veststupet på naboen Gullikskollen i nedre høyre hjørne. Installasjonene på Gyrihaugen er synlige på en god skjerm.

 • 23.10.2018 16:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
32 av 50 treff

#30137: En minnestein ved halevingen

Rett ved halevingen til Thunderjeten som styrtet, står denne minnesteinen over jagerpiloten sersjant Ottar Kaare Eide. Den ble reist 29. august 2015.

 • 23.10.2018 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

33 av 50 treff

#30136: Rester av halevingen til en Thunderjet F-84

Flystyrten var voldsom, det ble et flammehav, og deler av flyet ble spredt over et stort område i uoversiktlig terreng. Halevingen havnet om lag 700 meter sydøst for turbinen på bilde nr. 30135. I bakgrunnen på bildet er det en halvstor stein. Denne har nå blitt til en minnestein over flyveren, se bilde nr. 30137.

 • 23.10.2018 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
34 av 50 treff

#30135: Rester av turbinen til en Thunderjet F-84

Under formasjonsflyvning over Sørkedalen i 1952 ble det berøring mellom to av flyene i formasjonen, og et av dem styrtet i Dammyrdalen. Ganske tett ved veien ligger disse restene av turbinen. Bildet viser i forgrunnen deler av den elleve-trinns kompressoren, og i bakgrunnen fire av de åtte brennkamrene. Bak disse er det en ett-trinns turbin, ikke synlig på dette bildet. Turbinen var kjentmannspost i perioden 2008 – 10. Sammenlignet med bildene fra den gang er vrakdelene like, men da var det ikke vekst av mose på dem.

 • 23.10.2018 14:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

35 av 50 treff

#30124: Utsikt fra Stuteskallen

Ikke mange finner veien opp den gresskledde skogsveien til Stuteskallen nord for Sørkedalen, men her er flott utsikt og en kjentmannspost. Her ser vi nordover mot Lysedammene.

 • 20.10.2018 15:13 - av Torgeir Stenstad,
 • 37 treff
36 av 50 treff

#30129: Kvelden speiler seg i Fjerdingsbekken

Fjerdingsbekken renner ned i Kampevaddammen, og er dermed også en av kildene til Store Lomma. Den kommer fra Gråbergtjern, renner gjennom Nibbitjern, som før var demt opp i forbindelse med Bærums Verk, og fortsetter gjennom en blanding av flate myrområder og smådaler før den fosser ut i Kampevaddammen. Et godt stykke utgjør den grensen til Krokskogen naturreservat. Denne fine bekkesvingen ligger omtrent midt i dette området.

 • 18.10.2018 16:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

37 av 50 treff

#30128: Kapiteltjern sett fra nordenden

Kapiteltjern er langt og smalt, delvis med stupbratte sider som dekkes av storvokst granskog. Det er egentlig bare mulig å fotografere det fra sydenden og nordenden. Sydenden, som ville gitt det mest typiske inntrykket av vannet, er imidlertid oversvømt myr, så her duger bare båt eller drone. Fra nord er ikke de bratte sidene så tydelige, og her er det da også plass til tre ganske fine hytter. To av disse er med på bildet, hver med sin badebrygge.

 • 18.10.2018 14:35 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
38 av 50 treff

#30127: Lommegården syd for Kapiteltjern

Lommegården ligger rett over dalen for der Ringsmyrbekken fosser ned mot dalbunnen. Her har det blitt utført både byggearbeider og terrengarbeider den siste tiden. Nå er dalbunnen demt opp slik at bekken renner på den siden som vender mot Kapiteltjern. Dalen og myra i sydenden av tjernet er nå fylt med vann, slik at tjernet nå i praksis ender ved Lommegården.

 • 18.10.2018 13:46 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

39 av 50 treff

#30126: Et lite tjern i Ringsmyrbekken

Ringsmyrbekken renner gjennom myrer og en liten dal til den kommer til hyttefeltet nedenfor Skjennungslia. Blant hyttene der ligger et lite tjern, hvor bredden ved utløpet er mistenkelig rett. Denne dammen var opprinnelig en liten myr, som ble gravd ut og demt opp av hytte-eierne der omkring 1958, og blir fortsatt vedlikeholdt. Synlig bunnvegetasjon viser at mudring snart er nødvendig, og innbygget tapperør sørger for at dette er mulig uten store inngrep.

 • 18.10.2018 13:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff
40 av 50 treff

#30125: Store Lommas kilder - Ringsmyrene

Store Lomma starter på Ringsmyrene nord for Løvlia. Øst for myrene kommer to ganske små bekker sammen, og danner Ringsmyrbekken som etter hvert ender ved Lommegården syd for Kapiteltjern. Bekkemøtet i kratt er vanskelig å fotografere, men her, rett etter at bekken har passert skiløypa, er den ganske tydelig der den går i lange buer gjennom myra. Bekken ser ikke stor ut, men selv nå, med liten vannføring, går den i torva og kan lett gjøre kryssing av den til en våt opplevelse.

 • 18.10.2018 12:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff

41 av 50 treff

#30106: Høst ved Vesle Langtjern

Høsten er snart på hell oppe ved Vesel Langtjern. På bildet ser vi steindemningen. Det er alltid morsomt å se noe uvanlig når man er ute på tur. På veien nedover til Lysedammene, hoppet det tre rådyr over veien. De hadde helt hvite rumper!

 • 12.10.2018 11:30 - av Reidar Hauge,
 • 29 treff
42 av 50 treff

#30105: Spurveugle ved Vesle Langtjern

På vei inn til demningen ved Langtjern, kjentmannspost 14, fløy denne lille fuglen opp og satte seg på en gren litt lenger frem. Tok noen bilder med én gang, og så gikk jeg nærmere. Jeg kikket på den, og den på meg, helt til jeg kom ganske nærme, ca. fem meter.

 • 12.10.2018 11:30 - av Reidar Hauge,
 • 18 treff

43 av 50 treff

#30082: Slipplass for Milorg nord for Setervann

Nord for Setervann og sørøst for Tvillingtjerna står dette skiltet til minne om fallskjermslipp her under krigen. Ved å klikke på posisjonsikonet, ser du hvor dette er på kartet!

 • 07.10.2018 11:38 - av Einar Husebye,
 • 77 treff
44 av 50 treff

#30153: Gaustatoppen i det fjerne

Bildet er tatt fra Damtjern, Åsa

 • 06.10.2018 18:55 - av John Søgaard,
 • 17 treff

45 av 50 treff

#30039: Gråvær over Tvetjerna

En mosegrodd løypestake forteller om mange år som veiviser her i skiløypa sør for Øyangen. I dag skyet og vind, og det var greit med et bål etter hvert. Ennå ikke frost i myrene. I bakgrunnen sees Rughaug på 681 moh.

 • 29.09.2018 11:52 - av Torgeir Stenstad,
 • 24 treff
46 av 50 treff

#30022: Randsfjorden og Jevnaker

Fra den navnløse og snauhogde åsryggen nevnt under bilde nr. 30021 er det også flott utsikt mot Randsfjorden og Jevnaker i dens sydende, med fjerne fjell i bakgrunnen. Kollen til høyre er Hinghanghaug. Flotte farger på lyngen, men trist at det ikke var sol og klar høstluft, slik at flere steder kunne identifiseres.

 • 25.09.2018 13:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff

47 av 50 treff

#30021: Høgvolltoppen sett fra navnløs åsrygg i vest

Omgivelsene rundt Høgvolltoppen er for det meste dekket av stor skog, men en åsrygg mellom Gjørudshaugen og Høgvolltoppen har blitt fullstendig snauhogd, og gir utsikt i flere retninger. Den bevokste, avrundete kollen er Høgvolltoppen. Husene på bilde nr. 30017 befinner seg i siden av en liten dal nedenfor hogstfeltet under toppen.

 • 25.09.2018 13:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
48 av 50 treff

#30038: Utsikt fra vestsiden av Høgvolltoppen

De store hogstfeltene på vestsiden av Høgvolltoppen en en prøvelse å ta seg frem i, men øverst mot Høgvolltoppen er utsikten mot syd bra. På bildet er på venstre side Nyseteråsen (676 moh.) med masta, mens Gjørudshaugen (679 moh.) er på høyre side.

 • 25.09.2018 12:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 9 treff

49 av 50 treff

#30020: Toppvarden på Høgvolltoppen

Høgvolltoppen med sine 665 moh. er en av de høyeste åsene i Marka. Den har ikke vært et trigonometrisk punkt, og toppvarden er meget beskjeden. Toppen er dekket av stor skog, og utsikten derfra er også meget beskjeden. Men vestsiden dekkes av flere store hogstfelt, så der er det god utsikt i retning Gjørudshaugen og Nyseteråsen.

 • 25.09.2018 12:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
50 av 50 treff

#30036: Uthuset ved Høgvolltoppen 2018 - østveggen

Østveggen hadde forsvunnet allerede i 2008, og restene av den har ikke forandret seg mye. Takbjelken med påsatt ølboks har falt ned siden 2017. Ellers har både gran og særlig rogn vokst kraftig det siste året.

 • 25.09.2018 12:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff