• darkblurbg
  Post på overtid

  Kjentmannsposten ved den gamle Sinnerdammen skulle ha vært tatt inn senest 1. september, men her har etternølerne fremdeles en sjanse.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 13:38 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Seks grader ved Spålen

  En kjølig høstdag med fine farger i naturen, så også ved dette klassiske stoppe og se-stedet ved Spålen. Termometeret bakpå skiltet sa seks grader.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 13:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nymalt på Sinnerdammen

  DNT-hytta Sinnerdammen skinner nymalt, og det lukter maling rundt den. Ingen gjester å se denne onsdagen i skolenes høstferie.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 12:42 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Vått i Bjønnputtdalen

  Det plasket rundt føttene på trillestien i Bjønnputtdalen, og fargene viser at det definitivt er høst.

  Nordmarka nord, 02.10.2019 12:00 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Ballangrudbyen sett fra sør

  Imponerende mange bygninger og låver samlet på et sted.

  Nordmarka nord, 24.09.2019 15:23 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mot verneområdet ved Spålen

  Her går løypetraseen inn til Spålsetra, om vinteren er det løypekryss her. Det er en traktor-/hestevei videre inn til setra. Høsten er kommet.

  Nordmarka nord, 16.09.2019 15:38 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Demningen ovenfor Sliperiet: tappeluken

  Demningen ovenfor sliperiet var reguleringsdemningen for vanntilførselen til sliperiet. Dette var tappeluka, med jernbolter og rester av føringer av treverk. I hogstfeltet nedenfor finnes fortsatt rester av understøttelser av gråstein med jernhaker til rørledningen fra demningen.

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Blyverket ved Myllselva

  Den første industrielle installasjon langs Myllselva var Blyverket. Blymalm ble funnet noen steder i Grua-området, gjerne blandet med litt sølv. Det gjorde utvinning interessant,og langs Myllselva ble det reist et større anlegg med blant annet smeltehytte i nedre del av elva. Første smelting skje...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:14 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fangdemning nedenfor Bolchen Træsiberi

  Rett nedenfor Bolchen Træsliberi står disse restene av en demning. Det må ha vært en fangdemning til en eller annen installasjon lenger ned i elva, for det er ikke plass til noe reservoar på oversiden, kanskje til Blyverket. Demningen holdes på plass med jenbolter i hull som er boret ned i svaber...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bolchen Træsliberi: en sold grunnmur

  Bilde nr. 31562 viser grunnmuren til Bolchen Træsiberi, men gir ikke noe klart inntrykk av dimensjonene. Her tjener Atie som målestokk, og viser at selve muren er meget solid, men grunnflaten på sliperibygningen er ganske smal. Her må det ha vært flere bygninger til for- og etterbehandling av kub...

  Nordmarka nord, 16.09.2019 12:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tur forbi Skjerpeløkka

  Det var fint å gå i løypetraseen (løype 995) forbi Skjerpeløkka og nordover mot Vollavegen i dag. Litt fuktig, men så går jo også traseen over myr.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 15:15 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Se hva som skjer

  Rett ved skiløypa mellom Kalrasen og Stormyra, nord for Mylla, ligger et tjern med det noe spesielle navnet Selehøvre. Dette lille kamuflasjeteltet inneholder en stol og har fin utsikt over tjernet, så noe må det være å se på.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 15:13 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mørke skyer bak Nedre Karlstjernet

  Det er ustadig vær for tiden, og dagens tur gikk under skiftende skydekke. Det kom en og annen regndråpe også, men den kraftige tordenbygen kom først da turen var avsluttet. Her ved Nedre Karlstjernet lette vi opp en geocache.

  Nordmarka nord, 20.08.2019 14:24 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Lite trafikk ved Svea badeplass

  På utfartsparkeringen ved Svea badeplass er det god plass til biler, og den er bra vedlikeholdt. Søppelkassene er også på plass. Grusveien forsetter mot Mylla.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:25 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Telting forbudt!

  Det er ikke lov å telte på badeplassen ved Svea.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:24 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Avgiftsinfo ved Svea badeplass

  På utfartsparkeringen ved Svea badeplass informerer Lunner almenning på en ryddig måte om hvordan betale parkering (avgift hele året) og kjøpe fiskekort.

  Nordmarka nord, 13.08.2019 13:23 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Magisk ved Sandungsdammen

  Magisk kveld ved Sandungsdammen i kveld litt før kl. 22. Varmt, og sikkert 23-24 grader i vannet.

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:57 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Danseplatting?

  Det er en stor platting med en liten scene ved Sandungsdammen. Ser ikke ut som den er i bruk, men tipper det er en danseplatting. Noen som vet?

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Fiske ved Sandungsdammen

  En som jobbet i Skiforeningen, tipset oss om dette stedet for å fiske. Flott plass, men ingen fisk - mulig han hadde tatt den som var der?

  Nordmarka nord, 01.08.2019 21:34 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tappe-/reguleringsdemningen i Kubbdammen

  I østenden av Kubbdammen ble det bygget en tørrmurt gråsteindemning med tappe-/reguleringsluke. Det står fortsatt jernbolter igjen etter festene til luken. Navnet Kubbdammen hentyder at dammen hadde noe å gjøre med kubb, dvs. tømmerstokker med lengde 60-80 cm som ble slipt i sliperiet. Kanskje va...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 15:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Atthaldsdemningen i Kubbdammen

  Kubbdammen var det siste vannmagasinet før Bolchen Træsliberi. Det var en naturlig fordypning i terrenget med største lengde ca. 170 meter og største bredde ca. 125 meter. I syd ble det bygget en atthaldsdemning i jord blandet med stein. Som bildet viser, er den nå ødelagt av erosjon ved flom ett...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 15:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En 600 meter lang håndgravd kanal

  Fra Noackdammen til Kubbdammen ca. 150 meter sydvest for Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er ødelagt der den krysser Vestbygdveien, og er gjemt av kratt der den går nær og parallelt med veien, til veien svinger av mer mot øst. Det er nokså overraskende at vannet ble lede...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 14:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Noackdammen og demningen

  Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk for å drive turbinen på Bolchen Træsliberi. Denne tørrmurte gråsteindemningen, bygget av dambygger Noack Olsen, demte opp et magasin i Myllselva , og ledet e...

  Nordmarka nord, 22.07.2019 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bolchen Træsliberi

  Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En 300 meter lang håndgravd kanal

  Mesteparten av året har Myllselva ganske liten vannføring, så for å holde Bolchen Træesliberi i drift var det viktig å samle inn så mye vann som mulig. Denne håndgravde kanalen fra Myllselvas den gang nokså tørrlagte løp og videre langs gjerdet rett ovenfor Friland ledet lekkasjevann fra Noackdam...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ovenfor Sliperiet

  Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, s...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Fløyta i Myllselva

  Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Mylla: Mylla dam

  Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drif...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner ved Mylselven Træsliberi

  Mylselven Træsliberi ble etablert i 1887/88 og utnyttet de øvre fallene i Myllselva. Vannet dit ble ledet gjennom et system av demninger og kanaler til en dam, og derfra gjennom en rørledning ned til bunnen av sliperiet. Dette var et stort anlegg med fabrikkbygninger og boliger for ledelsen og ar...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner etter saga nedenfor Mylselven Træsliberi

  I tiden da Mylselven Træsliberi var i drift, var det store dimensjoner på tømmeret. Med gode priser på skurlast var det mer lønnsomt å bruke de grove stokkene til materialer og bare lage tremasse av mindre dimensjoner og avkapp. Eieren av Mylselven Træsliberi bygget da en turbindrevet sag rett ne...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ved Storfløyta i Myllselva

  Fra bilveien ser det ut som ei bru, men det er en demning med bunnluke, tappeluke eller muligens fløtningsløp, og overfall på to nivåer. Dette er en tørrmurt gråsteindemning, antageligvis bygget etter storflommen i 1908, og senere tettet med støp på vannsiden. Flytetorver demmer nå opp vannet før...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Storfløyta i Myllselva

  Tjernet Storfløyta er synlig på nordsiden av veien mellom Svartbekken og Sliperiet (Mylselven Træsliberi). Dette er ikke et naturlig tjern, men et oppdemt vannmagasin for industrien som lå lenger ned langs elva (Bolchen tresliperi). Nå er bunnluka åpen og vannstanden på minimumsnivå, og tjernet v...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjern sommerstid

  Det er flere bilder av dette Auretjernet (ved Auretjernsetra) i Markadatabasen, alle vinterbilder. Men tjernet er verdt et besøk også sommerstid, særlig nå når det er lagt en ganske tørr blåsti i lia på østsiden litt innenfor den heller våte stien i skiløypa. Fjærskyene (Cirrus) viser at væromsla...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjernsetra: gammel laftekunst

  Gjennom restene av tilbygget til setra vokser det nå et stort tre. I skyggen under dette har ikke brenneslekrattet fått fotfeste, og bølgeblikket fra taket gir også dårlige vekstvilkår. Her kan gammelt, godt laftehåndverk fortsatt beundres. Mer informasjon om setra er dessverre ikke åpent tilgjen...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjernsetra: ruin med brenneslevern

  Ruinen av Auretjernsetra er ikke lett tilgjengelig sommerstid, omgitt av tett og høyt brenneslekratt som den er. Men det langt fremtredne forfallet er likevel godt synlig.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Klattertjern

  Store Klattertjern er et pent skogsvann nordøst for Svartbekken p-plass. Langs vannet er det flere fine leir-/rasteplasser, og det skal være godt besøkt i helgene. Det skal også være et godt fiskevann med til dels stor, men sky ørret. Denne dagen var det ganske stille for folk der.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rast ved Huldreputten

  På toppen av stupet var det fint med en rast i solskinnet. Her var det utsikt mot Fjellsjøhøgda og Bislingflaka, og ganske fritt for mygg og stikkefluer. I vannet nedenfor var det tallrike vak av småfisk.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreputten syd for Store Klattertjern

  Syd for Store Klattertjern ligger Huldreputten, et litt langstrakt myrvann med stup langs den ene langsiden. Enda et av tjernene i Marka med huldernavn, andre er Huldertjern i Vestmarka, bilde nr. 28201, Huldretjern på Krokskogen syd for Spålen, bilde nr. 27740, og Huldretjern i Nordmarka nordves...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 14:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Idyll nord i Helgeren

  Flott å sykle i marka nå, og her ved Sølvvika ble det en fin hvil i sola.

  Nordmarka nord, 27.06.2019 18:11 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Kuene er på plass

  Kuene har nå blitt sluppet ut på beite ved Tverrsjøstallen.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bjelleklang ved Tverrsjøstallen

  Ved Tverrsjøstallen går det nå dyr på beite, og det høres!

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  På sti mot Tverrsjøstallen

  Den blåmerkede stien mellom Ølja og Tverrsjøen/Tverrsjøstallen går først på skogsbilvei, men tar etter hvert inn i skogen på en fin sti, som slynger seg gjennom terrenget.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:42 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bristol

  Alle kan benytte allmenningshytta Bristol, som ligger på vestsiden av Ølja. Det var imidlertid temmelig rolig her i formiddag.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  En rast ved Ølja?

  Ikke akkurat folksomt ved Ølja i dag, så det var lett å finne seg en ledig resteplass. Fint turvær: 10-12 grader og ingen nedbør.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nordlig utsikt fra Nordmarkas høyeste ås

  Selv om trærne på toppen av Svarttjernshøgda er ganske høye, er det fortsatt grei utsikt fra tårnet. Her ser vi mot nord, der hyttebebyggelsen ved Mylla ses midt i bildet.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 09:34 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Elvann: vann i kjellergropa på Enketangen

  På Enketangen var det på 1950-tallet planer om å bygge en skogshytte på det høyeste punktet på odden. Det ble gravet ut en grop til kjeller, og så ble stopp. Etter all nedbøren i juni dette året, har det dannet seg en vanndam i kjellergropa.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: demning med overløp og bunnluke, men ikke fløtningsløp

  Demningen i Elvann er solid bygget, og har bredt overløp. Reguleringshøyden er 2,6 meter, og bunnluken ligger omtrent midt i overløpet. Selv om det er skåmurer og andre spor etter tømmerfløting nærmere Elnes, er det ingen spor etter et fløtingsløp her.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: demning med støvelvask

  Demningen i Elvann ble bygget i 1914 for å regulere vanntilførselen til de to kraftstasjonene ved Hakedals Verk, og også for tømmerfløting. Den er 78 meter lang, og vel tre meter høy. Overløpet er svært bredt, og det er ingen dambro, så det å følge blåstien over demningen, gir en grundig støvelva...

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elvann: formasjoner i blomsterstøv

  Det har vært svært rik blomstring i år, særlig av gran. Her i vika vest for demningen i Elvann har sønnavinden samlet blomsterstøvet i tykke lag. Vika ser ut til å være dannet av en liten atthaldsdemning av jord og stein.

  Nordmarka nord, 15.06.2019 15:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ela: murte skåmurer

  Ovenfor brua på bilde nr. 31502 renner elva på glatt svaberg, og på sydsiden av den er det murt opp skåmurer av gråstein i betong. Det tyder på at nedre del av elva har blitt brukt til fløting av tømmer, og forklarer dimensjonene på renna der Gjøvikbanen krysser den. Brua er synlig omtrent midt i...

  Nordmarka nord, 15.06.2019 13:31 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#32320: Post på overtid

Kjentmannsposten ved den gamle Sinnerdammen skulle ha vært tatt inn senest 1. september, men her har etternølerne fremdeles en sjanse.

 • 02.10.2019 13:38 - av Nina Didriksen,
 • 28 treff
2 av 50 treff

#32316: Seks grader ved Spålen

En kjølig høstdag med fine farger i naturen, så også ved dette klassiske stoppe og se-stedet ved Spålen. Termometeret bakpå skiltet sa seks grader.

 • 02.10.2019 13:03 - av Nina Didriksen,
 • 17 treff

3 av 50 treff

#32318: Nymalt på Sinnerdammen

DNT-hytta Sinnerdammen skinner nymalt, og det lukter maling rundt den. Ingen gjester å se denne onsdagen i skolenes høstferie.

 • 02.10.2019 12:42 - av Nina Didriksen,
 • 14 treff
4 av 50 treff

#32319: Vått i Bjønnputtdalen

Det plasket rundt føttene på trillestien i Bjønnputtdalen, og fargene viser at det definitivt er høst.

 • 02.10.2019 12:00 - av Nina Didriksen,
 • 16 treff

5 av 50 treff

#32165: Ballangrudbyen sett fra sør

Imponerende mange bygninger og låver samlet på et sted.

 • 24.09.2019 15:23 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff
6 av 50 treff

#32124: Mot verneområdet ved Spålen

Her går løypetraseen inn til Spålsetra, om vinteren er det løypekryss her. Det er en traktor-/hestevei videre inn til setra. Høsten er kommet.

 • 16.09.2019 15:38 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff

7 av 50 treff

#32134: Demningen ovenfor Sliperiet: tappeluken

Demningen ovenfor sliperiet var reguleringsdemningen for vanntilførselen til sliperiet. Dette var tappeluka, med jernbolter og rester av føringer av treverk. I hogstfeltet nedenfor finnes fortsatt rester av understøttelser av gråstein med jernhaker til rørledningen fra demningen.

 • 16.09.2019 12:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
8 av 50 treff

#32132: Blyverket ved Myllselva

Den første industrielle installasjon langs Myllselva var Blyverket. Blymalm ble funnet noen steder i Grua-området, gjerne blandet med litt sølv. Det gjorde utvinning interessant,og langs Myllselva ble det reist et større anlegg med blant annet smeltehytte i nedre del av elva. Første smelting skjedde i 1794. Nå er slagghaugene de mest tydelige sporene etter denne virksomheten. Disse finnes rett overfor Bolchen Træsliberi på motsatt side av elva.

 • 16.09.2019 12:14 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

9 av 50 treff

#32131: En fangdemning nedenfor Bolchen Træsiberi

Rett nedenfor Bolchen Træsliberi står disse restene av en demning. Det må ha vært en fangdemning til en eller annen installasjon lenger ned i elva, for det er ikke plass til noe reservoar på oversiden, kanskje til Blyverket. Demningen holdes på plass med jenbolter i hull som er boret ned i svaberget som elva renner over.

 • 16.09.2019 12:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
10 av 50 treff

#32129: Bolchen Træsliberi: en sold grunnmur

Bilde nr. 31562 viser grunnmuren til Bolchen Træsiberi, men gir ikke noe klart inntrykk av dimensjonene. Her tjener Atie som målestokk, og viser at selve muren er meget solid, men grunnflaten på sliperibygningen er ganske smal. Her må det ha vært flere bygninger til for- og etterbehandling av kubb og tremasse. Bilde nr. 32130 fra Kistefos Tresliperi viser slipeapparat med horisontal aksel, som nok hadde fylt opp hele bygningen alene.

 • 16.09.2019 12:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

11 av 50 treff

#31701: Tur forbi Skjerpeløkka

Det var fint å gå i løypetraseen (løype 995) forbi Skjerpeløkka og nordover mot Vollavegen i dag. Litt fuktig, men så går jo også traseen over myr.

 • 20.08.2019 15:15 - av Nina Didriksen,
 • 22 treff
12 av 50 treff

#31700: Se hva som skjer

Rett ved skiløypa mellom Kalrasen og Stormyra, nord for Mylla, ligger et tjern med det noe spesielle navnet Selehøvre. Dette lille kamuflasjeteltet inneholder en stol og har fin utsikt over tjernet, så noe må det være å se på.

 • 20.08.2019 15:13 - av Nina Didriksen,
 • 32 treff

13 av 50 treff

#31702: Mørke skyer bak Nedre Karlstjernet

Det er ustadig vær for tiden, og dagens tur gikk under skiftende skydekke. Det kom en og annen regndråpe også, men den kraftige tordenbygen kom først da turen var avsluttet. Her ved Nedre Karlstjernet lette vi opp en geocache.

 • 20.08.2019 14:24 - av Nina Didriksen,
 • 16 treff
14 av 50 treff

#31631: Lite trafikk ved Svea badeplass

På utfartsparkeringen ved Svea badeplass er det god plass til biler, og den er bra vedlikeholdt. Søppelkassene er også på plass. Grusveien forsetter mot Mylla.

 • 13.08.2019 13:25 - av Morten Synstelien,
 • 26 treff

15 av 50 treff

#31632: Telting forbudt!

Det er ikke lov å telte på badeplassen ved Svea.

 • 13.08.2019 13:24 - av Morten Synstelien,
 • 25 treff
16 av 50 treff

#31633: Avgiftsinfo ved Svea badeplass

På utfartsparkeringen ved Svea badeplass informerer Lunner almenning på en ryddig måte om hvordan betale parkering (avgift hele året) og kjøpe fiskekort.

 • 13.08.2019 13:23 - av Morten Synstelien,
 • 18 treff

17 av 50 treff

#31607: Magisk ved Sandungsdammen

Magisk kveld ved Sandungsdammen i kveld litt før kl. 22. Varmt, og sikkert 23-24 grader i vannet.

 • 01.08.2019 21:57 - av Morten Synstelien,
 • 51 treff
18 av 50 treff

#31609: Danseplatting?

Det er en stor platting med en liten scene ved Sandungsdammen. Ser ikke ut som den er i bruk, men tipper det er en danseplatting. Noen som vet?

 • 01.08.2019 21:45 - av Morten Synstelien,
 • 22 treff

19 av 50 treff

#31612: Fiske ved Sandungsdammen

En som jobbet i Skiforeningen, tipset oss om dette stedet for å fiske. Flott plass, men ingen fisk - mulig han hadde tatt den som var der?

 • 01.08.2019 21:34 - av Morten Synstelien,
 • 35 treff
20 av 50 treff

#31574: Tappe-/reguleringsdemningen i Kubbdammen

I østenden av Kubbdammen ble det bygget en tørrmurt gråsteindemning med tappe-/reguleringsluke. Det står fortsatt jernbolter igjen etter festene til luken. Navnet Kubbdammen hentyder at dammen hadde noe å gjøre med kubb, dvs. tømmerstokker med lengde 60-80 cm som ble slipt i sliperiet. Kanskje var dammen et oppbevaringsmagasin for kubb, som skal være gjennomtrukket av vann før sliping. I demningen er det ikke spor etter noen rørledning til turbinen som drev sliperiet, men nedenfor er det spor etter en kanal og kanskje grøft for rørledning, som fører til en mulig fordelingsdam.

 • 22.07.2019 15:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff

21 av 50 treff

#31573: Atthaldsdemningen i Kubbdammen

Kubbdammen var det siste vannmagasinet før Bolchen Træsliberi. Det var en naturlig fordypning i terrenget med største lengde ca. 170 meter og største bredde ca. 125 meter. I syd ble det bygget en atthaldsdemning i jord blandet med stein. Som bildet viser, er den nå ødelagt av erosjon ved flom etter at tresliperiet ble lagt ned. Selve Kubbdammen er nå en nokså bløt og tettvokst myr med et grunt og sivbevokst vann i sydenden.

 • 22.07.2019 15:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff
22 av 50 treff

#31572: En 600 meter lang håndgravd kanal

Fra Noackdammen til Kubbdammen ca. 150 meter sydvest for Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er ødelagt der den krysser Vestbygdveien, og er gjemt av kratt der den går nær og parallelt med veien, til veien svinger av mer mot øst. Det er nokså overraskende at vannet ble ledet i denne retningen, fordi terrenget stiger mot ønsket fallretning. På enkelte steder, slik som på dette bildet, er kanalgrøften da mer enn tre meter dyp. Med tilgjengelig redskap på 1870-tallet må dette ha vært et voldsomt slit i den ganske storsteinete morenegrusen.

 • 22.07.2019 14:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

23 av 50 treff

#31571: Noackdammen og demningen

Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk for å drive turbinen på Bolchen Træsliberi. Denne tørrmurte gråsteindemningen, bygget av dambygger Noack Olsen, demte opp et magasin i Myllselva , og ledet elva inn i en håndgravet kanal på 600 meter til enda et magasin, Kubbdammen. Demningen brøt sammen under storflommen i 1908, men ble gjenoppbygd. Den er nå merket med oppslagstavle langs Vestbygdveien, men restene ligger på motsatt side av elva, og er vanskelige å se fra oppslaget.

 • 22.07.2019 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
24 av 50 treff

#31562: Bolchen Træsliberi

Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne solide muren skal være grunnmuren til fabrikken. Her er ikke spor etter noen turbin, men litt lenger ned i elva er det noe som ligner på en liten fangdemning. Men drivvannet skulle komme fra Kubbdammen, og den skulle ligge i en helt annen retning. Her er det mye usikkert. Dette anlegget ble også delvis ødelagt av en flom i 1908, men ble bygget opp igjen. Det ble nedlagt før 1914.

 • 09.07.2019 16:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 77 treff

25 av 50 treff

#31561: En 300 meter lang håndgravd kanal

Mesteparten av året har Myllselva ganske liten vannføring, så for å holde Bolchen Træesliberi i drift var det viktig å samle inn så mye vann som mulig. Denne håndgravde kanalen fra Myllselvas den gang nokså tørrlagte løp og videre langs gjerdet rett ovenfor Friland ledet lekkasjevann fra Noackdammen og vannet i bekken fra Klattertjern til fordelingsdammen ved Friland.

 • 09.07.2019 16:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 51 treff
26 av 50 treff

#31560: Demningen ovenfor Sliperiet

Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, synlig.

 • 09.07.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff

27 av 50 treff

#31559: Demningen i Fløyta i Myllselva

Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har skåret seg gjennom en jordrygg. Men går du øst for og nedenfor denne, viser denne tørrmurte demningen seg. På vannsiden har den blitt forsterket med en solid jordvoll.

 • 09.07.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
28 av 50 treff

#31554: Demningen i Mylla: Mylla dam

Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drift av sliperiet, som deretter bygget en helt ny tørrmurt gråsteindemning. Den fikk toppdekke av betong i 1955.

 • 05.07.2019 17:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 45 treff

29 av 50 treff

#31553: Ruiner ved Mylselven Træsliberi

Mylselven Træsliberi ble etablert i 1887/88 og utnyttet de øvre fallene i Myllselva. Vannet dit ble ledet gjennom et system av demninger og kanaler til en dam, og derfra gjennom en rørledning ned til bunnen av sliperiet. Dette var et stort anlegg med fabrikkbygninger og boliger for ledelsen og arbeidere. Sliperiet skiftet senere navn til Lunner Træsliperi, deretter til Lunner Træmassefabrik. Sliperiet gikk konkurs i 1929/30, og alle bygninger er nå revet. Bildet viser sannsynligvis dammen som samlet opp vannet til saga på bilde nr. 31552.

 • 05.07.2019 17:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 38 treff
30 av 50 treff

#31552: Ruiner etter saga nedenfor Mylselven Træsliberi

I tiden da Mylselven Træsliberi var i drift, var det store dimensjoner på tømmeret. Med gode priser på skurlast var det mer lønnsomt å bruke de grove stokkene til materialer og bare lage tremasse av mindre dimensjoner og avkapp. Eieren av Mylselven Træsliberi bygget da en turbindrevet sag rett nedenfor sliperiet. Turbindriften gjorde det mulig å utnytte vannet fra sliperiet en gang til. Bildet viser søylene som sagbygget sto på, og en drivaksel med to remhjul. Sagdriften opphørte i 1949.

 • 05.07.2019 17:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 36 treff

31 av 50 treff

#31551: Demningen ved Storfløyta i Myllselva

Fra bilveien ser det ut som ei bru, men det er en demning med bunnluke, tappeluke eller muligens fløtningsløp, og overfall på to nivåer. Dette er en tørrmurt gråsteindemning, antageligvis bygget etter storflommen i 1908, og senere tettet med støp på vannsiden. Flytetorver demmer nå opp vannet før demningen.

 • 05.07.2019 17:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
32 av 50 treff

#31550: Storfløyta i Myllselva

Tjernet Storfløyta er synlig på nordsiden av veien mellom Svartbekken og Sliperiet (Mylselven Træsliberi). Dette er ikke et naturlig tjern, men et oppdemt vannmagasin for industrien som lå lenger ned langs elva (Bolchen tresliperi). Nå er bunnluka åpen og vannstanden på minimumsnivå, og tjernet vokser igjen med siv.

 • 05.07.2019 17:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

33 av 50 treff

#31549: Auretjern sommerstid

Det er flere bilder av dette Auretjernet (ved Auretjernsetra) i Markadatabasen, alle vinterbilder. Men tjernet er verdt et besøk også sommerstid, særlig nå når det er lagt en ganske tørr blåsti i lia på østsiden litt innenfor den heller våte stien i skiløypa. Fjærskyene (Cirrus) viser at væromslag er i vente, og allerede før Jevnaker ble den tykke skyveggen i syd godt synlig.

 • 05.07.2019 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 57 treff
34 av 50 treff

#31548: Auretjernsetra: gammel laftekunst

Gjennom restene av tilbygget til setra vokser det nå et stort tre. I skyggen under dette har ikke brenneslekrattet fått fotfeste, og bølgeblikket fra taket gir også dårlige vekstvilkår. Her kan gammelt, godt laftehåndverk fortsatt beundres. Mer informasjon om setra er dessverre ikke åpent tilgjengelig på Internett.

 • 05.07.2019 15:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff

35 av 50 treff

#31547: Auretjernsetra: ruin med brenneslevern

Ruinen av Auretjernsetra er ikke lett tilgjengelig sommerstid, omgitt av tett og høyt brenneslekratt som den er. Men det langt fremtredne forfallet er likevel godt synlig.

 • 05.07.2019 15:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
36 av 50 treff

#31546: Store Klattertjern

Store Klattertjern er et pent skogsvann nordøst for Svartbekken p-plass. Langs vannet er det flere fine leir-/rasteplasser, og det skal være godt besøkt i helgene. Det skal også være et godt fiskevann med til dels stor, men sky ørret. Denne dagen var det ganske stille for folk der.

 • 05.07.2019 15:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 88 treff

37 av 50 treff

#31545: Rast ved Huldreputten

På toppen av stupet var det fint med en rast i solskinnet. Her var det utsikt mot Fjellsjøhøgda og Bislingflaka, og ganske fritt for mygg og stikkefluer. I vannet nedenfor var det tallrike vak av småfisk.

 • 05.07.2019 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 36 treff
38 av 50 treff

#31544: Huldreputten syd for Store Klattertjern

Syd for Store Klattertjern ligger Huldreputten, et litt langstrakt myrvann med stup langs den ene langsiden. Enda et av tjernene i Marka med huldernavn, andre er Huldertjern i Vestmarka, bilde nr. 28201, Huldretjern på Krokskogen syd for Spålen, bilde nr. 27740, og Huldretjern i Nordmarka nordvest for Mago, så langt uten bilde. Huldretjernene har dobbelt bunn og gjerne stup langs minst én side.

 • 05.07.2019 14:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff

39 av 50 treff

#31534: Idyll nord i Helgeren

Flott å sykle i marka nå, og her ved Sølvvika ble det en fin hvil i sola.

 • 27.06.2019 18:11 - av Torgeir Stenstad,
 • 41 treff
40 av 50 treff

#31523: Kuene er på plass

Kuene har nå blitt sluppet ut på beite ved Tverrsjøstallen.

 • 19.06.2019 10:55 - av Erik Unneberg,
 • 50 treff

41 av 50 treff

#31522: Bjelleklang ved Tverrsjøstallen

Ved Tverrsjøstallen går det nå dyr på beite, og det høres!

 • 19.06.2019 10:50 - av Erik Unneberg,
 • 26 treff
42 av 50 treff

#31527: På sti mot Tverrsjøstallen

Den blåmerkede stien mellom Ølja og Tverrsjøen/Tverrsjøstallen går først på skogsbilvei, men tar etter hvert inn i skogen på en fin sti, som slynger seg gjennom terrenget.

 • 19.06.2019 10:42 - av Erik Unneberg,
 • 31 treff

43 av 50 treff

#31526: Bristol

Alle kan benytte allmenningshytta Bristol, som ligger på vestsiden av Ølja. Det var imidlertid temmelig rolig her i formiddag.

 • 19.06.2019 10:24 - av Erik Unneberg,
 • 40 treff
44 av 50 treff

#31519: En rast ved Ølja?

Ikke akkurat folksomt ved Ølja i dag, så det var lett å finne seg en ledig resteplass. Fint turvær: 10-12 grader og ingen nedbør.

 • 19.06.2019 10:22 - av Erik Unneberg,
 • 52 treff

45 av 50 treff

#31528: Nordlig utsikt fra Nordmarkas høyeste ås

Selv om trærne på toppen av Svarttjernshøgda er ganske høye, er det fortsatt grei utsikt fra tårnet. Her ser vi mot nord, der hyttebebyggelsen ved Mylla ses midt i bildet.

 • 19.06.2019 09:34 - av Erik Unneberg,
 • 55 treff
46 av 50 treff

#31507: Elvann: vann i kjellergropa på Enketangen

På Enketangen var det på 1950-tallet planer om å bygge en skogshytte på det høyeste punktet på odden. Det ble gravet ut en grop til kjeller, og så ble stopp. Etter all nedbøren i juni dette året, har det dannet seg en vanndam i kjellergropa.

 • 15.06.2019 15:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 41 treff

47 av 50 treff

#31506: Elvann: demning med overløp og bunnluke, men ikke fløtningsløp

Demningen i Elvann er solid bygget, og har bredt overløp. Reguleringshøyden er 2,6 meter, og bunnluken ligger omtrent midt i overløpet. Selv om det er skåmurer og andre spor etter tømmerfløting nærmere Elnes, er det ingen spor etter et fløtingsløp her.

 • 15.06.2019 15:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 42 treff
48 av 50 treff

#31505: Elvann: demning med støvelvask

Demningen i Elvann ble bygget i 1914 for å regulere vanntilførselen til de to kraftstasjonene ved Hakedals Verk, og også for tømmerfløting. Den er 78 meter lang, og vel tre meter høy. Overløpet er svært bredt, og det er ingen dambro, så det å følge blåstien over demningen, gir en grundig støvelvask utvendig, og også innvending med dagens vannstand.

 • 15.06.2019 15:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 41 treff

49 av 50 treff

#31504: Elvann: formasjoner i blomsterstøv

Det har vært svært rik blomstring i år, særlig av gran. Her i vika vest for demningen i Elvann har sønnavinden samlet blomsterstøvet i tykke lag. Vika ser ut til å være dannet av en liten atthaldsdemning av jord og stein.

 • 15.06.2019 15:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
50 av 50 treff

#31503: Ela: murte skåmurer

Ovenfor brua på bilde nr. 31502 renner elva på glatt svaberg, og på sydsiden av den er det murt opp skåmurer av gråstein i betong. Det tyder på at nedre del av elva har blitt brukt til fløting av tømmer, og forklarer dimensjonene på renna der Gjøvikbanen krysser den. Brua er synlig omtrent midt i bildet.

 • 15.06.2019 13:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff