• darkblurbg
  I følge over Hakkloa

  Det var supre forhold over vannene fra Stryken til Kikut i dag - noe is, men fast og fint.

  Nordmarka nord, 12.01.2019 14:34 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Over Daltjuvmana

  På pynten er det flott utsyn mot dalføret Hakadalen i øst.

  Nordmarka nord, 12.01.2019 13:43 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Mange besøkende på Gørjahytta

  Omtrent som vanlig med folk på Gørjahytta denne januarlørdagen. Det er noe kvist og løv i sporet i fra Kikutstua, men det er bare et problem hvis man skøyter som meg.

  Nordmarka nord, 12.01.2019 13:35 - Lars Kristian Bjørløw
 • darkblurbg
  Mot Stålmyrene fra Stryken

  Det var langt fra kø-gåing fra Stryken med 12-toget i dag, men helt alene var fotografen ikke. Bildet er tatt sør for Bjønnputten.

  Nordmarka nord, 12.01.2019 12:56 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Kontroll av istykkelse, merking og sporsetting av løype på Katnosa  Nordmarka nord, 09.01.2019 12:50 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Stjerneklart ved Ragnhildrud

  Det er fortsatt litt tid igjen til soloppgang, men allerede nå tydet morgenhimmelen på at det kom til å bli en fin dag. Bildet er tatt ved Ragnhildrud, mot jordet der det preppes for skileik når det er nok snø.

  Nordmarka nord, 09.01.2019 07:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  I dag er det pakket løyper fra Stryken til Trehørningen

  Her ved Stålmyra.

  Nordmarka nord, 08.01.2019 13:47 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Skøyteeldorado på Harestuvannet

  På Harestuvannet er det brøyta flotte skøytetraseer rundt hele vannet, og mange hadde tatt skøytene fatt denne lørdagsformiddagen. Bildet er tatt i sørenden av vannet.

  Nordmarka nord, 05.01.2019 12:04 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Blå ekstra fra Stryken

  Det var strøkne løyper opp bakkene mot Gjerdingen, og med isklister i bånn fungerte blå ekstra supert. Bildet er tatt nord for Gjerdingselva.

  Nordmarka nord, 05.01.2019 11:06 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Årets første skiløper på Svartbekken

  Fornøyd skiløper på pakket veitrasé.

  Nordmarka nord, 07.12.2018 13:35 - Lars Gulbrandsen
 • darkblurbg
  Dårlig med snø på Prestmoen

  Det er ikke skiføre fra Prestmoen nå, selv om kalenderen viser desember. Når det er nok snø, går det løype fra veien til høyre, en løype som går til Klinkenberg. Til venstre i bildet ser vi inngangen til Randsvangen, og skimter litt av Randsfjorden som ligger i et blåskjær, en drøy time før solop...

  Nordmarka nord, 05.12.2018 07:51 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vinterstemning ved veiviserodden

  Det ble etter hvert skikkelig vinterstemning ved Spålen i dag, kraftig snøfall med store snøflak, og de la seg både på isen på vannene og i åpne områder i terrenget. Nærmest i snøføyka er veiviserodden, og bak den Spålshytta. Mesteparten av Spålen er isfri, og det samme gjelder også Damtjern og S...

  Nordmarka nord, 29.10.2018 14:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Spålen er fortsatt ikke full

  Rehabiliteringen av demningen er nå ferdig, og damluka er satt. Arbeidet ser ut til å være ordentlig utført, med mange originaldeler og noen nye. Fugemasse har laget gråsteinene lyse mange steder, men det går vel over. Det er litt lekkasje nederst i luken, men det må det vel også være om ikke Spå...

  Nordmarka nord, 29.10.2018 13:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En vik i Trehørningen med atthaldsdemning

  Vel 100 meter syd for hoveddemningen er det stor vik i Trehørningen, og der er det bygget en atthaldsdemning. Den er nå overgrodd med vegetasjon og mose, men enkelte steder er det mulig å se at den er dekket med fint tilpasset stein på samme måte som for hoveddemningen, men med slakere sider.

  Nordmarka nord, 09.10.2018 15:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Overløpet ved hoveddemningen ved Trehørningen

  Hoveddemningen er egentlig en atthaldsdemning, men hadde i tillegg et bredt overløp som var regulerbart. Det besto av en jernkonstruksjon med bukker og en skinne i topp og bunn som horisontale trebjelker kunne støtte seg på. Bildet viser en endebukk og restene av bunnskinnen. Trehørningen hadde t...

  Nordmarka nord, 09.10.2018 14:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hoveddemningen ved Trehørningen

  Siden demningene ved Trehørningen egentlig bare skulle brukes til øke vannstanden i vannet, var de ikke utstyrt med tappe- eller fløtningsluker. Som bildet viser, er dette en stor steindemning, hvor steiner med forskjellig fasong er tilpasset hverandre som om noen skulle laget og lagt et kjempeme...

  Nordmarka nord, 09.10.2018 14:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tuften etter en brakke ved Trehørningen

  Trehørningen ble ikke bare ledet om og tappet i forbindelse med Det store vanntyveriet, den ble også demt opp med to demninger. For arbeidere, ingeniører og oppsynsmenn ble det bygget en brakke øst for hoveddemningen. Bildet viser det av grunnmuren med mange kjellerrom som det er mulig å se og fo...

  Nordmarka nord, 09.10.2018 14:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lite vann i tunnelen Trehørningen - Helgeren

  Vannføringen i tunnelen mellom Trehørningen og Helgeren er liten etter tørkesommeren. Vanligvis er det ikke mulig å se annet enn toppen av utløpet, se de to hvite horisontale linjene på fjellet. Disse viser normal, full vannstand i Helgeren.

  Nordmarka nord, 09.10.2018 13:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tunnelarbeidet må stanse!

  Når vannet kom inn i ringen på dette nivelleringspunktet i Sølvvika, måtte tunnelarbeidet stanses på grunn av fare for oversvømmelse. I dag hadde det akkurat nådd dette nivået, kanskje med hjelp av sterk vind og bølger. Teksten på jernbolten er A. B. Nº 10, Akerselvens Brugseierforenings bolt nr....

  Nordmarka nord, 09.10.2018 13:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En hvalrygg med arr ved Sølvvika

  Mellom land og den lille øya i Helgeren ligger denne hvalryggen med et merkelig mønster i den enden som vender mot nord, nesten som et gjensydd sår.

  Nordmarka nord, 09.10.2018 13:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sølvviksdemningen

  Tunnelen mellom Helgeren og Myrtjern ble laget i perioden 1901 – 1903, og gjorde det mulig å tappe Helgeren så langt ned at Sølvvika ble tørr, så tømmeret ikke kunne fløtes derfra. I 1903 ble det derfor bygget en steindemning med fløtningsluke, slik at tømmeret også kunne fløtes ved lav vannstand...

  Nordmarka nord, 09.10.2018 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Spor etter tømmerfløtingen i Sølvvika

  Sølvvika var startsted for mye av tømmeret som skulle fløtes over Helgeren. Her finnes fortsatt spor etter fløtingen i form av festebolter og grove kjettingbiter for å holde lensene sammen. Denne nokså rustne samlingen ligger rett utenfor arbeiderbrakka på bilde nr. 30083.

  Nordmarka nord, 09.10.2018 12:54 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tuften etter en arbeiderbrakke ved Sølvvika

  Tunnelen mellom Trehørningen og Helgeren var også en del av Det store vanntyveriet, overføringen av vann som skulle rent til Hakadal/Nittedal til Maridalsvannet og Oslo. Den ble laget i perioden 1901 – 1908. Her, på en odde på østsiden av Sølvvika, lå brakken til arbeiderne som laget den 880 mete...

  Nordmarka nord, 09.10.2018 12:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Fundamenter til bærebukker på Nysetertaubanen

  På kollen Østhagan er det fundamenter til flere bærebukker på Nysetertaubanen. Hver bukk hadde fire bein av solid eiketre som var festet til hvert sitt fundament. Disse var av to tilhogde steinblokker, holdt sammen med jernhaker, og med en gjenget stålstang for feste av beinet. På bildet er det f...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 16:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rester av en steinkasse på Østhagan?

  På begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig å bruke taubaner til transport i forbindelse med gruvedrift. Det var da nødvendig med lodd for å holde bærevaierne stramme. Bilde nr. 22238 viser de støpte loddene som ble brukt på taubanen fra Gjellebekk til Gullaug. På Nyseterbanen ble det ifølge bes...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 16:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Strammestasjonen på Østhagan

  I 1886 ble det oppdaget store forekomster av sinksulfider i området omkring Grua. Mellom 1905 og 1907 ble det etablert gruver ved Nyseter, Skjerpemyr og Mutta. For transport av malmen ble det bygget taubaner fra Mutta og Nyseter til malmvaskeriet. Dette er restene av strammestasjonen for bærevaie...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 16:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Pekefingeren viser vei!

  Dette er den best vedlikeholdte veiviseren langs kulturstien til Nysetergruvene. De fleste veiviserne er nå grå av elde og fri for tekst, men fingeren viser fortsatt retningen på veien videre. Gulmerking på trærne er stort sett mangelvare.

  Nordmarka nord, 05.10.2018 16:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hadelandsgruven sett fra nord

  I Hadelandsgruven ble det utvunnet jern fra 1539 og i alle fall til og med 1799. Den er antageligvis Norges eldste jerngruve, og malmen var magnetitt som gikk til Hakedal Verk. Her er gruven sett ovenfra fra kulturstien.

  Nordmarka nord, 05.10.2018 15:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kalkovnene til Grua kalkverk

  Sydøst for Grua jernbanestasjon lå Grua kalkverk. Her er de to kalkovnene der. Den til venstre er bygget i 1908 i granitt og fôret med ildfast teglstein, restaurert i 1991. Den til høyre er bygget i 1912, dobbeltvegget i teglstein etter termosprinsippet, gravet frem i 1991. Kulturstien til Nysete...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 15:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Malmgruben 1899

  Denne flotte hytta ligger i lia sydvest for Olsknappen, og har fått navnet sitt etter eiendommen den ligger på. Det er to gruveganger langs blåstien nedenfor. Eieren kunne fortelle at her holdt romeriksjentutn til i sine glansdager. Han sa også at det var OK å parkere på sletta nederst i veien op...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 14:41 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Olsknappen, utsikt til Hvalebykampen

  Mot nord er det nå fri utsikt fra hogstfeltet mot Hvalebykampen, 13,5 kilometer unna. Men dette er egentlig et juksebilde, for fra den sydligste toppen ville utsikten vært begrenset av de nordlige toppene. Tilsvarende ville synligheten fra bygdene i den retningen vært begrenset.

  Nordmarka nord, 05.10.2018 13:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Olsknappen, utsikt mot vest

  Mot vest var ikke Olsknappen like stupbratt som mot øst, men også her kunne utsikten mot vest vært ganske uhindret, slik som den er nå etter en omfattende flatehogst. Om utsikten er flott, så er ikke tilgjengeligheten til toppen det, omgitt som den er i nær sagt alle retninger av nyere flatehogst...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 13:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Olsknappen, en baunetopp

  Baune er et signalbål som i gammel tid ble tent på en topp for å varsle om angrep. Olsknappen nordvest for Grua var en slik topp fra Christian IVs tid. Dette er den vide utsikten mot øst fra den sydligste toppen. Mot vest var utsikten tilsvarende god, mens den mot nord nok var hemmet av de to nor...

  Nordmarka nord, 05.10.2018 13:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstfarger ved Hakkloa

  Den siste septemberdagen i 2018 bød på en god del sol og fine høstfarger i høyden. Her ser vi høstfargene ved sydenden av Hakkloa. Strandsonen viser at et fortsatt er plass til en høstflom eller to i magasinet, men det er fortsatt en god del igjen før man er nede på laveste tillatte vannstand.

  Nordmarka nord, 30.09.2018 13:43 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Gull i Sølvvika

  Høstfargene lyser i solskinnet over Sølvvika siste fredag i september. Vannstanden i Helgeren er fremdeles unormalt lav, og det er mulig å gå over til den lille øya. Mer normalt er det at fotografen på disse tider er i innspurten av jakten på høstens kjentmannsposter, Sølvvika ble gullposten.

  Nordmarka nord, 28.09.2018 14:44 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Trafikken på Pershusvann

  Fra Pershusfjellet er det god utsikt over vannene nedenfor i øst. Her har en padler akkurat gått gjennom det smale sundet mellom Pershusvann og Buvann, og satt kursen mot nordenden av Buvann. Derfra kom det rop, og etter en stund returnerte kanoen med en person til i. Det var halvparten av de men...

  Nordmarka nord, 31.08.2018 18:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Tretåspett i aksjon ved Spålen

  Langs stien fra Spålen til Finstad, et lite stykke fra vannet, fikk vi god anledning til å studere denne livlige tretåspetten i aksjon: start nederst på treet, noen få hakk, så til neste grenfeste ovenfor, inspeksjon rundt stammen, flere hakk, og deretter videre på samme måte opp mot toppen av tr...

  Nordmarka nord, 31.08.2018 15:49 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Har vannstanden i Spålen begynt å øke?

  I Sinnerelva/-bekken var det fortsatt liten vannføring. Sammenlignet med tidligere bilder fra utløpet i Spålen så det ut til at et lite område, som før var tørt, nå var oversvømmet igjen.

  Nordmarka nord, 31.08.2018 15:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ny Spålsdam i rute

  En prat med arbeidskarene ble det ved dammen i dag. De forsikret oss om at dammen snart er ferdig. Selve steinene er som før , men det er nye fuginger, samt nytt røropplegg. Så får vi se om regn raskt kan fylle opp Spålen igjen når høsten kommer.

  Nordmarka nord, 07.08.2018 10:51 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Tørrlagt Spålen

  Her er vi vant til minus 10 grader og mye snø. I dag sprukken mark, og det var OK å gå der det tidligere var vann.

  Nordmarka nord, 07.08.2018 10:14 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Sør i Spålen på gress og gjørme

  Det ble en tur rundt Spålen i dag for å se på forholdene etter at vannet er tappet ned 2,5 meter. Stort sett greit å følge en steinete og tørr kant av vannet, men gjørmete partier innimellom.

  Nordmarka nord, 07.08.2018 10:07 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Utsikt fra en røverhule

  På Storøya i Spålen ligger en flott hule, som noen kaller en røverhule. Øya er også kalt Tjuvholmen. Nå som vannet er nedtappet, er det mulig å gå tørrskodd ut til øya.

  Nordmarka nord, 05.08.2018 14:09 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Tørt land i Spålen

  Spålen er demmet ned 2,5 meter pga. damrehabilitering, og dermed kan vi gå tørrskodd over til Storøya. Der ble det lunsj og utforsking av «røverhulen».

  Nordmarka nord, 05.08.2018 13:54 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Stedet hvor kverna antageligvis sto

  Bildet viser en utmurt fordypning i terrenget, med vegger murt opp av store gråstein. Den er i rett forlengelse av renna på bilde nr. 29785, og ligger helt på kanten til den bratte elveskråningen nedenfor fossen. Det er ikke kjent om kverna var drevet av en kvernkall eller et vannhjul, men siden ...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 15:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Renna hvor vannrenna til kverna i Kvernhusfossen antageligvis gikk

  Den mosegrodde steinrøysa kan ligne ei bronsealdergravrøys, men er heller resultatet av å rydde den steinfylte grunnen til venstre for denne slik at det skulle bli passe fall i vannrenna ned til kverna i Kvernhusfossen.

  Nordmarka nord, 23.07.2018 14:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kvernhusfossen sett ovenfra fra østsiden

  Dette er Kvernhusfossen sett ovenfra fra østsiden. Her er det rett ned, og en vannrenne her ville være dømt til fullstendig ødeleggelse under tømmerfløting, så dette er ikke et aktuelt alternativ for renne til kverna. Fossen ender her i Kvernhuskulpen, i sin tid en utmerket fiskeplass, men også d...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 14:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Elva ovenfor Kvernhusfossen

  På østsiden av Katnoselva ved Kvernhusfossen lå det fra gammelt av (før 1881) ei kvern. Som bilde nr. 29733 viser, er det stup ned i fossen på østsiden (høyre side i bildet). Videre nedover er det også svært bratt ned til elva, og elvebredden er dekket av kampesteiner som sannsynligvis har blitt ...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 14:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vann bare gjennom bunnluka

  Dette bildet viser tydelig at overløp og hovedluke ved Katnosdammen er tørre, og at alt vannet tappes gjennom bunnluka. Der er det til gjengjeld fart i vannet, og Katnoselva fylles godt opp og har, for årstiden og tørken, stor vannføring. Det er ikke tilrådelig å krysse elva utenfor broene nå, he...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 13:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vannstanden i Katnosa

  Normal full vannstand i Katnosa er til toppen av overløpet. Ifølge måleskalaene på vannsiden av demningen er vannet nå tappet ned om lag 1,3 meter. Det betyr at Katnosa tappes raskere enn vassdraget fra Gjerdingen. Det er ikke så rart, for Spålen har vært på minimumsnivå siden slutten av mai, og ...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 13:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vannstanden i Gjerdingen

  Normal full vannstand i Gjerdingen er til toppen av overløpet. Nå er det så vidt at det lekker vann ut mellom betongssålen og den nederste bjelken som utgjør den regulerbare delen av overløpet. Det betyr at vannstanden nå er om lag 0,8 meter lavere enn normalen. Også her er det strømvirvel ved in...

  Nordmarka nord, 23.07.2018 12:03 - Odd Tore Saugerud

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30490: I følge over Hakkloa

Det var supre forhold over vannene fra Stryken til Kikut i dag - noe is, men fast og fint.

 • 12.01.2019 14:34 - av Jørgen Øverbye,
 • 21 treff
2 av 50 treff

#30492: Over Daltjuvmana

På pynten er det flott utsyn mot dalføret Hakadalen i øst.

 • 12.01.2019 13:43 - av Jørgen Øverbye,
 • 16 treff

3 av 50 treff

#30504: Mange besøkende på Gørjahytta

Omtrent som vanlig med folk på Gørjahytta denne januarlørdagen. Det er noe kvist og løv i sporet i fra Kikutstua, men det er bare et problem hvis man skøyter som meg.

 • 12.01.2019 13:35 - av Lars Kristian Bjørløw,
 • 12 treff
4 av 50 treff

#30491: Mot Stålmyrene fra Stryken

Det var langt fra kø-gåing fra Stryken med 12-toget i dag, men helt alene var fotografen ikke. Bildet er tatt sør for Bjønnputten.

 • 12.01.2019 12:56 - av Jørgen Øverbye,
 • 11 treff

6 av 50 treff

#30477: Stjerneklart ved Ragnhildrud

Det er fortsatt litt tid igjen til soloppgang, men allerede nå tydet morgenhimmelen på at det kom til å bli en fin dag. Bildet er tatt ved Ragnhildrud, mot jordet der det preppes for skileik når det er nok snø.

 • 09.01.2019 07:29 - av Erik Unneberg,
 • 18 treff

7 av 50 treff

#30467: I dag er det pakket løyper fra Stryken til Trehørningen

Her ved Stålmyra.

 • 08.01.2019 13:47 - av Lars Gulbrandsen,
 • 42 treff
8 av 50 treff

#30442: Skøyteeldorado på Harestuvannet

På Harestuvannet er det brøyta flotte skøytetraseer rundt hele vannet, og mange hadde tatt skøytene fatt denne lørdagsformiddagen. Bildet er tatt i sørenden av vannet.

 • 05.01.2019 12:04 - av Jørgen Øverbye,
 • 95 treff

9 av 50 treff

#30443: Blå ekstra fra Stryken

Det var strøkne løyper opp bakkene mot Gjerdingen, og med isklister i bånn fungerte blå ekstra supert. Bildet er tatt nord for Gjerdingselva.

 • 05.01.2019 11:06 - av Jørgen Øverbye,
 • 33 treff
10 av 50 treff

#30276: Årets første skiløper på Svartbekken

Fornøyd skiløper på pakket veitrasé.

 • 07.12.2018 13:35 - av Lars Gulbrandsen,
 • 44 treff

11 av 50 treff

#30265: Dårlig med snø på Prestmoen

Det er ikke skiføre fra Prestmoen nå, selv om kalenderen viser desember. Når det er nok snø, går det løype fra veien til høyre, en løype som går til Klinkenberg. Til venstre i bildet ser vi inngangen til Randsvangen, og skimter litt av Randsfjorden som ligger i et blåskjær, en drøy time før soloppgang.

 • 05.12.2018 07:51 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff
12 av 50 treff

#30177: Vinterstemning ved veiviserodden

Det ble etter hvert skikkelig vinterstemning ved Spålen i dag, kraftig snøfall med store snøflak, og de la seg både på isen på vannene og i åpne områder i terrenget. Nærmest i snøføyka er veiviserodden, og bak den Spålshytta. Mesteparten av Spålen er isfri, og det samme gjelder også Damtjern og Storflåtan. Også Storflåtan har lav vannstand. Veien ned fra Damtjern var hvit og nokså blank etter bilene som hadde kjørt der.

 • 29.10.2018 14:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 57 treff

13 av 50 treff

#30176: Spålen er fortsatt ikke full

Rehabiliteringen av demningen er nå ferdig, og damluka er satt. Arbeidet ser ut til å være ordentlig utført, med mange originaldeler og noen nye. Fugemasse har laget gråsteinene lyse mange steder, men det går vel over. Det er litt lekkasje nederst i luken, men det må det vel også være om ikke Spålselva skal være tørr. Vannstanden er nå i overkant av en meter lavere enn normalt.

 • 29.10.2018 13:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff
14 av 50 treff

#30096: En vik i Trehørningen med atthaldsdemning

Vel 100 meter syd for hoveddemningen er det stor vik i Trehørningen, og der er det bygget en atthaldsdemning. Den er nå overgrodd med vegetasjon og mose, men enkelte steder er det mulig å se at den er dekket med fint tilpasset stein på samme måte som for hoveddemningen, men med slakere sider.

 • 09.10.2018 15:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff

15 av 50 treff

#30095: Overløpet ved hoveddemningen ved Trehørningen

Hoveddemningen er egentlig en atthaldsdemning, men hadde i tillegg et bredt overløp som var regulerbart. Det besto av en jernkonstruksjon med bukker og en skinne i topp og bunn som horisontale trebjelker kunne støtte seg på. Bildet viser en endebukk og restene av bunnskinnen. Trehørningen hadde tidligere utløp til Askeren, og det forklarer at det var funnet grunn til å demme den opp til et reservoar for en mølle.

 • 09.10.2018 14:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
16 av 50 treff

#30094: Hoveddemningen ved Trehørningen

Siden demningene ved Trehørningen egentlig bare skulle brukes til øke vannstanden i vannet, var de ikke utstyrt med tappe- eller fløtningsluker. Som bildet viser, er dette en stor steindemning, hvor steiner med forskjellig fasong er tilpasset hverandre som om noen skulle laget og lagt et kjempemessig tredimensjonalt puslespill.

 • 09.10.2018 14:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

17 av 50 treff

#30093: Tuften etter en brakke ved Trehørningen

Trehørningen ble ikke bare ledet om og tappet i forbindelse med Det store vanntyveriet, den ble også demt opp med to demninger. For arbeidere, ingeniører og oppsynsmenn ble det bygget en brakke øst for hoveddemningen. Bildet viser det av grunnmuren med mange kjellerrom som det er mulig å se og fotografere i krattet som typisk vokser opp i ruiner og i hogstfelt.

 • 09.10.2018 14:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
18 av 50 treff

#30088: Lite vann i tunnelen Trehørningen - Helgeren

Vannføringen i tunnelen mellom Trehørningen og Helgeren er liten etter tørkesommeren. Vanligvis er det ikke mulig å se annet enn toppen av utløpet, se de to hvite horisontale linjene på fjellet. Disse viser normal, full vannstand i Helgeren.

 • 09.10.2018 13:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 46 treff

19 av 50 treff

#30087: Tunnelarbeidet må stanse!

Når vannet kom inn i ringen på dette nivelleringspunktet i Sølvvika, måtte tunnelarbeidet stanses på grunn av fare for oversvømmelse. I dag hadde det akkurat nådd dette nivået, kanskje med hjelp av sterk vind og bølger. Teksten på jernbolten er A. B. Nº 10, Akerselvens Brugseierforenings bolt nr. 10.

 • 09.10.2018 13:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 40 treff
20 av 50 treff

#30086: En hvalrygg med arr ved Sølvvika

Mellom land og den lille øya i Helgeren ligger denne hvalryggen med et merkelig mønster i den enden som vender mot nord, nesten som et gjensydd sår.

 • 09.10.2018 13:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff

21 av 50 treff

#30085: Sølvviksdemningen

Tunnelen mellom Helgeren og Myrtjern ble laget i perioden 1901 – 1903, og gjorde det mulig å tappe Helgeren så langt ned at Sølvvika ble tørr, så tømmeret ikke kunne fløtes derfra. I 1903 ble det derfor bygget en steindemning med fløtningsluke, slik at tømmeret også kunne fløtes ved lav vannstand i Helgeren. Vanligvis er denne demningen helt under vann, slik den var da jeg besøkte Sølvviksdammen, kjentmannsmerkepost 29 i perioden 2004 – 2006, og umulig å se gjennom bølgene. Men nå var det rapportert at Helgeren har uvanlig lav vannstand for tiden, og da må man benytte muligheten.

 • 09.10.2018 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
22 av 50 treff

#30084: Spor etter tømmerfløtingen i Sølvvika

Sølvvika var startsted for mye av tømmeret som skulle fløtes over Helgeren. Her finnes fortsatt spor etter fløtingen i form av festebolter og grove kjettingbiter for å holde lensene sammen. Denne nokså rustne samlingen ligger rett utenfor arbeiderbrakka på bilde nr. 30083.

 • 09.10.2018 12:54 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff

23 av 50 treff

#30083: Tuften etter en arbeiderbrakke ved Sølvvika

Tunnelen mellom Trehørningen og Helgeren var også en del av Det store vanntyveriet, overføringen av vann som skulle rent til Hakadal/Nittedal til Maridalsvannet og Oslo. Den ble laget i perioden 1901 – 1908. Her, på en odde på østsiden av Sølvvika, lå brakken til arbeiderne som laget den 880 meter lang tunnelen. Den, og andre tufter etter hus fra anleggsperioden, er nå bevokst med skog, men her er fortsatt grunnmuren med matkjeller synlig. I bakgrunnen det egentlige målet for dagens tur, Sølvviksdemningen.

 • 09.10.2018 12:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff
24 av 50 treff

#30073: Fundamenter til bærebukker på Nysetertaubanen

På kollen Østhagan er det fundamenter til flere bærebukker på Nysetertaubanen. Hver bukk hadde fire bein av solid eiketre som var festet til hvert sitt fundament. Disse var av to tilhogde steinblokker, holdt sammen med jernhaker, og med en gjenget stålstang for feste av beinet. På bildet er det fundamenter for to bukker. Øverst er tre fundamenter synlige, de to mot dalen står på en oppbygning av steinblokker. Nederst er bare ett fundament synlig.

 • 05.10.2018 16:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

25 av 50 treff

#30072: Rester av en steinkasse på Østhagan?

På begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig å bruke taubaner til transport i forbindelse med gruvedrift. Det var da nødvendig med lodd for å holde bærevaierne stramme. Bilde nr. 22238 viser de støpte loddene som ble brukt på taubanen fra Gjellebekk til Gullaug. På Nyseterbanen ble det ifølge beskrivelse og tegninger benyttet steinkasser i stedet. På Østhagan ligger det fortsatt to firkantede steinrøyser med metallbånd til å holde dem sammen. Kan dette være rester etter steinkasser? Det må i tilfelle ha vært flere slike stablet på hverandre for å få nok strekk i vaieren.

 • 05.10.2018 16:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
26 av 50 treff

#30071: Strammestasjonen på Østhagan

I 1886 ble det oppdaget store forekomster av sinksulfider i området omkring Grua. Mellom 1905 og 1907 ble det etablert gruver ved Nyseter, Skjerpemyr og Mutta. For transport av malmen ble det bygget taubaner fra Mutta og Nyseter til malmvaskeriet. Dette er restene av strammestasjonen for bærevaierne på Nyseterbanen. Den sto på kollen Østhagan. Her er fundamentet, en festeanordning for strammerne, rester av vaierne og av skinnene som trinsene til kaggene gikk på under skiftet fra en bærevaier til den neste.

 • 05.10.2018 16:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

27 av 50 treff

#30070: Pekefingeren viser vei!

Dette er den best vedlikeholdte veiviseren langs kulturstien til Nysetergruvene. De fleste veiviserne er nå grå av elde og fri for tekst, men fingeren viser fortsatt retningen på veien videre. Gulmerking på trærne er stort sett mangelvare.

 • 05.10.2018 16:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
28 av 50 treff

#30069: Hadelandsgruven sett fra nord

I Hadelandsgruven ble det utvunnet jern fra 1539 og i alle fall til og med 1799. Den er antageligvis Norges eldste jerngruve, og malmen var magnetitt som gikk til Hakedal Verk. Her er gruven sett ovenfra fra kulturstien.

 • 05.10.2018 15:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

29 av 50 treff

#30068: Kalkovnene til Grua kalkverk

Sydøst for Grua jernbanestasjon lå Grua kalkverk. Her er de to kalkovnene der. Den til venstre er bygget i 1908 i granitt og fôret med ildfast teglstein, restaurert i 1991. Den til høyre er bygget i 1912, dobbeltvegget i teglstein etter termosprinsippet, gravet frem i 1991. Kulturstien til Nysetergruvene går nord for ovnene.

 • 05.10.2018 15:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff
30 av 50 treff

#30067: Malmgruben 1899

Denne flotte hytta ligger i lia sydvest for Olsknappen, og har fått navnet sitt etter eiendommen den ligger på. Det er to gruveganger langs blåstien nedenfor. Eieren kunne fortelle at her holdt romeriksjentutn til i sine glansdager. Han sa også at det var OK å parkere på sletta nederst i veien opp di,t så lenge ingen innkjørsler ble sperret. P-plassen har GPS-koordinatene 32 V 0591169 6681735. Parkering ellers i området er vanskelig.

 • 05.10.2018 14:41 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

31 av 50 treff

#30066: Olsknappen, utsikt til Hvalebykampen

Mot nord er det nå fri utsikt fra hogstfeltet mot Hvalebykampen, 13,5 kilometer unna. Men dette er egentlig et juksebilde, for fra den sydligste toppen ville utsikten vært begrenset av de nordlige toppene. Tilsvarende ville synligheten fra bygdene i den retningen vært begrenset.

 • 05.10.2018 13:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff
32 av 50 treff

#30065: Olsknappen, utsikt mot vest

Mot vest var ikke Olsknappen like stupbratt som mot øst, men også her kunne utsikten mot vest vært ganske uhindret, slik som den er nå etter en omfattende flatehogst. Om utsikten er flott, så er ikke tilgjengeligheten til toppen det, omgitt som den er i nær sagt alle retninger av nyere flatehogster hvor hverken hogstflater eller stier er ryddet.

 • 05.10.2018 13:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

33 av 50 treff

#30064: Olsknappen, en baunetopp

Baune er et signalbål som i gammel tid ble tent på en topp for å varsle om angrep. Olsknappen nordvest for Grua var en slik topp fra Christian IVs tid. Dette er den vide utsikten mot øst fra den sydligste toppen. Mot vest var utsikten tilsvarende god, mens den mot nord nok var hemmet av de to nordlige toppene. Kunne det være like sannsynlig at en av dem var baunetoppen?

 • 05.10.2018 13:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
34 av 50 treff

#30046: Høstfarger ved Hakkloa

Den siste septemberdagen i 2018 bød på en god del sol og fine høstfarger i høyden. Her ser vi høstfargene ved sydenden av Hakkloa. Strandsonen viser at et fortsatt er plass til en høstflom eller to i magasinet, men det er fortsatt en god del igjen før man er nede på laveste tillatte vannstand.

 • 30.09.2018 13:43 - av Odd Stiansen,
 • 26 treff

35 av 50 treff

#30053: Gull i Sølvvika

Høstfargene lyser i solskinnet over Sølvvika siste fredag i september. Vannstanden i Helgeren er fremdeles unormalt lav, og det er mulig å gå over til den lille øya. Mer normalt er det at fotografen på disse tider er i innspurten av jakten på høstens kjentmannsposter, Sølvvika ble gullposten.

 • 28.09.2018 14:44 - av Nina Didriksen,
 • 25 treff
36 av 50 treff

#29925: Trafikken på Pershusvann

Fra Pershusfjellet er det god utsikt over vannene nedenfor i øst. Her har en padler akkurat gått gjennom det smale sundet mellom Pershusvann og Buvann, og satt kursen mot nordenden av Buvann. Derfra kom det rop, og etter en stund returnerte kanoen med en person til i. Det var halvparten av de menneskene vi så i løpet av en fem timer lang tur i området.

 • 31.08.2018 18:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

37 av 50 treff

#29952: Tretåspett i aksjon ved Spålen

Langs stien fra Spålen til Finstad, et lite stykke fra vannet, fikk vi god anledning til å studere denne livlige tretåspetten i aksjon: start nederst på treet, noen få hakk, så til neste grenfeste ovenfor, inspeksjon rundt stammen, flere hakk, og deretter videre på samme måte opp mot toppen av treet. Grenløse områder var bare for transport, så det var svært vanskelig å få et skikkelig bilde av hele fuglen uten grener foran. Denne hannen hadde uventet pjuskete fjærdrakt.

 • 31.08.2018 15:49 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
38 av 50 treff

#29924: Har vannstanden i Spålen begynt å øke?

I Sinnerelva/-bekken var det fortsatt liten vannføring. Sammenlignet med tidligere bilder fra utløpet i Spålen så det ut til at et lite område, som før var tørt, nå var oversvømmet igjen.

 • 31.08.2018 15:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 40 treff

39 av 50 treff

#29825: Ny Spålsdam i rute

En prat med arbeidskarene ble det ved dammen i dag. De forsikret oss om at dammen snart er ferdig. Selve steinene er som før , men det er nye fuginger, samt nytt røropplegg. Så får vi se om regn raskt kan fylle opp Spålen igjen når høsten kommer.

 • 07.08.2018 10:51 - av Torgeir Stenstad,
 • 48 treff
40 av 50 treff

#29824: Tørrlagt Spålen

Her er vi vant til minus 10 grader og mye snø. I dag sprukken mark, og det var OK å gå der det tidligere var vann.

 • 07.08.2018 10:14 - av Torgeir Stenstad,
 • 35 treff

41 av 50 treff

#29823: Sør i Spålen på gress og gjørme

Det ble en tur rundt Spålen i dag for å se på forholdene etter at vannet er tappet ned 2,5 meter. Stort sett greit å følge en steinete og tørr kant av vannet, men gjørmete partier innimellom.

 • 07.08.2018 10:07 - av Torgeir Stenstad,
 • 35 treff
42 av 50 treff

#29820: Utsikt fra en røverhule

På Storøya i Spålen ligger en flott hule, som noen kaller en røverhule. Øya er også kalt Tjuvholmen. Nå som vannet er nedtappet, er det mulig å gå tørrskodd ut til øya.

 • 05.08.2018 14:09 - av Nina Didriksen,
 • 50 treff

43 av 50 treff

#29819: Tørt land i Spålen

Spålen er demmet ned 2,5 meter pga. damrehabilitering, og dermed kan vi gå tørrskodd over til Storøya. Der ble det lunsj og utforsking av «røverhulen».

 • 05.08.2018 13:54 - av Nina Didriksen,
 • 48 treff
44 av 50 treff

#29786: Stedet hvor kverna antageligvis sto

Bildet viser en utmurt fordypning i terrenget, med vegger murt opp av store gråstein. Den er i rett forlengelse av renna på bilde nr. 29785, og ligger helt på kanten til den bratte elveskråningen nedenfor fossen. Det er ikke kjent om kverna var drevet av en kvernkall eller et vannhjul, men siden den var ei gårdskvern, er kvernkall mest sannsynlig. Det passer også best med terrengformen her. Langs vestveggen i tuften står det en forholdsvis hel kvernstein, som det vel ikke er sannsynlig at noen har båret langt for å plassere der. Kverna var i drift til om lag år 1900.

 • 23.07.2018 15:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 39 treff

45 av 50 treff

#29785: Renna hvor vannrenna til kverna i Kvernhusfossen antageligvis gikk

Den mosegrodde steinrøysa kan ligne ei bronsealdergravrøys, men er heller resultatet av å rydde den steinfylte grunnen til venstre for denne slik at det skulle bli passe fall i vannrenna ned til kverna i Kvernhusfossen.

 • 23.07.2018 14:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
46 av 50 treff

#29784: Kvernhusfossen sett ovenfra fra østsiden

Dette er Kvernhusfossen sett ovenfra fra østsiden. Her er det rett ned, og en vannrenne her ville være dømt til fullstendig ødeleggelse under tømmerfløting, så dette er ikke et aktuelt alternativ for renne til kverna. Fossen ender her i Kvernhuskulpen, i sin tid en utmerket fiskeplass, men også det verste stedet i elva når det gjaldt fløting. Her ble det mye skade på tømmeret, og det laget gjerne en vase som når den løsnet, tok med seg gårdsbrua lenger nede mot Sandungen.

 • 23.07.2018 14:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff

47 av 50 treff

#29783: Elva ovenfor Kvernhusfossen

På østsiden av Katnoselva ved Kvernhusfossen lå det fra gammelt av (før 1881) ei kvern. Som bilde nr. 29733 viser, er det stup ned i fossen på østsiden (høyre side i bildet). Videre nedover er det også svært bratt ned til elva, og elvebredden er dekket av kampesteiner som sannsynligvis har blitt fjernet fra selve elveløpet for å gjøre vanskelig fløting noe enklere. På dette bildet, som er tatt nedover mot starten på fossen, må derfor vanninntaket til kverna ha vært et sted på venstre side av elva, og et godt stykke høyere opp enn fossen for å få fall ned til den lille ryggen før fossen. Ingen spor etter noen fangdemning, men bildet er i alle fall tatt fra et sommervad.

 • 23.07.2018 14:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
48 av 50 treff

#29775: Vann bare gjennom bunnluka

Dette bildet viser tydelig at overløp og hovedluke ved Katnosdammen er tørre, og at alt vannet tappes gjennom bunnluka. Der er det til gjengjeld fart i vannet, og Katnoselva fylles godt opp og har, for årstiden og tørken, stor vannføring. Det er ikke tilrådelig å krysse elva utenfor broene nå, heller ikke på de vadestedene jeg har funnet.

 • 23.07.2018 13:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

49 av 50 treff

#29774: Vannstanden i Katnosa

Normal full vannstand i Katnosa er til toppen av overløpet. Ifølge måleskalaene på vannsiden av demningen er vannet nå tappet ned om lag 1,3 meter. Det betyr at Katnosa tappes raskere enn vassdraget fra Gjerdingen. Det er ikke så rart, for Spålen har vært på minimumsnivå siden slutten av mai, og det sildrer bare så vidt vann i ett av tapperørene, se bilde nr. 29720.

 • 23.07.2018 13:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 59 treff
50 av 50 treff

#29773: Vannstanden i Gjerdingen

Normal full vannstand i Gjerdingen er til toppen av overløpet. Nå er det så vidt at det lekker vann ut mellom betongssålen og den nederste bjelken som utgjør den regulerbare delen av overløpet. Det betyr at vannstanden nå er om lag 0,8 meter lavere enn normalen. Også her er det strømvirvel ved innløpet, som ligger syv meter under normalen. Den øvre delen av Gjerdingselva er tørr, og alt vann går til Store Daltjuven og ender etter hvert opp i Maridalsvannet. OVA regulerer tydeligvis vannene i dette vassdraget slik at alle vannene får omtrent samme reduksjon i vannstand.

 • 23.07.2018 12:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff