• darkblurbg
  En gammel tømmervei langs Buvassbekken

  Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:55 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

  Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 14:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Langveggen: Bukollens bratte vestside

  Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 13:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

  Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i ku...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

  Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Vol...

  Romeriksåsene - Nannestad, 12.10.2019 11:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: ruinene sett fra syd på vollen

  Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, er tydeligvis tatt fra en av småkollene syd på vollen. Nå er denne delen av vollen vokst til med gran igjen etter snauhogsten for noen år siden, så dette er det nærmeste man kommer med et vidt vidvinkelobjektiv. Atie markerer inngangstrappa til hovedhuset. Det øs...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 15:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: enda ei låvebru

  Mange av bildene fra Krikebyvangen viser låvebrua. Men et søk øst på vollen der uthuset sto, avslørte både spor etter en grunnmur og pillarer, og, overraskende nok, enda ei låvebru. Ser man godt etter på bilde nr. 31968, kan man skimte ei murt låvebru bak treet til høyre i bildet. Denne ruinen er...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 14:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen: ruinen etter hovedbygningen

  Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, ga grunnlag for å finne ruinene etter flere av bygningene på Kirkebyvangen. Dette er ruinen etter hovedbygningen, et forholdsvis stort hus med inngangen på langsiden mot syd. Inngangen er litt høyere enn midten av bildet. Under den nærmeste (vestre) halvdelen er ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Barnetreff ved Søndre Klopptjern

  Ved Søndre Klopptjern er det en solrik og velbrukt rasteplass med badebrygge, bord og krakker. Denne dagen var det tydeligvis avtalt treff der for barn fra Tøyenfeltet. Etter å ha forvisset seg om at vi ikke var over hundre år gamle, penset de oppmerksomheten over på bål og pølsegryte.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:53 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: gamlekloppa fortsatte nedover fossen

  I nedre høyre hjørne på bilde nr. 31889 er litt av restene etter en enda eldre klopp synlig. Denne gangen gikk materialene fra den havarerte kloppa på fossen videre nedover bekken, og er synlig på flere steder i bekkeløpet nedenfor.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: nylaget klopp

  Det bare litt over en måned gamle bilde nr. 31886 viser kloppen med brukket rygg over en flomstor Hagerupfoss. Nå er vannstanden mer normal igjen, kloppen er ny og solid, til og med med rekkverk. Bra innsats av DNT, og en ATV var sikkert til god hjelp med transport av materialene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 06.10.2019 12:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ny bro ved Hagerupfossen

  Ivrige medlemmer i DNT har bygget ny bro her hvor stien krysser fossen like ved Ås gård, og det er blitt riktig så fint!

  Romeriksåsene - Nannestad, 05.10.2019 11:40 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Sol og frost ved Kirkebyvangen

  Ennå ingen nysnø her, men flotte forhold med høstsol og lett frost i myrene.

  Romeriksåsene - Nannestad, 05.10.2019 10:32 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Vilt og villest mot Skotjern

  Stien mellom Trasletjern og Skotjern går gjennom særs vilt (og vått) terreng. Her er det heldigvis naturreservat. Det er en tung og flott opplevelse å gå her, sett av god tid! Uten gummistøvler er det nok ikke mulig å holde seg tørr på beina.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.10.2019 16:25 - Line Mork
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

  Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre fo...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.09.2019 17:32 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

  Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

  Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villni...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 15:09 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

  Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

  Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

  Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 13:02 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

  Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:29 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

  Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

  Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. De...

  Romeriksåsene - Nannestad, 01.09.2019 11:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nordroa i Skedsmo 1961

  For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

  Romeriksåsene - Nannestad, 16.08.2019 12:00 - Steinar Bunæs
 • darkblurbg
  Har du ikke klippet før, så skynd deg!

  Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:22 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

  Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.08.2019 13:20 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gruva i søndre Ramndalen

  Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sle...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

  I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skjerp på Ramndalskollen

  I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blå...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Dagbrudd på Ramndalskollen

  Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ik...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

  Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 03.05.2019 07:33 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Interiør fra Marifjellhytta

  Slik ser det ut i hytta.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Marifjellhytta i 1964

  Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:32 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  På Marifjell i 17 varmegrader

  Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:20 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Gammel gran ved Marifjell

  Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 16:11 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Interiør fra Bæ-Bu

  Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for for...

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:25 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Bæ-Bu

  Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 12:22 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Full vinter i Romeriksåsene

  Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 23.04.2019 11:29 - Torkel Kristoffersen
 • darkblurbg
  Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

  Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

  Romeriksåsene - Nannestad, 22.04.2019 08:30 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Lettskyet over Romeriksåsene

  Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er...

  Romeriksåsene - Nannestad, 07.04.2019 15:16 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sørover mot Gardermoen

  På en klar vårdag kunne vi se at jordene nord for Gardermoen fortsatt har snødekke, men med noen bare flekker. Midt i bildet ser vi bebyggelsen på Råholt, og til høyre ser vi sørenden av Hurdalssjøen, der isen fremdeles ligger. Selve flyplassen ligger bak (sør) for Råholt.

  Romeriksåsene - Nannestad, 31.03.2019 09:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Motlys på Jordmyrane

  Skituren på Ringdalsveien inneholdt et par avstikkere, slik som her ved Jordmyrane.

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 17:20 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vårføre på Høgsmåsan

  Det ble en ettermiddagstur fra Tæruddalen i dag. Der viste gradestokken 13 pluss ( i skyggen), og det var svært behagelig temperatur her oppe på Høgsmåsan. Litt vind, men den hindret overoppheting. Løypene var imponerende bra, med faste, fine spor de fleste steder. Litt overvann noen få steder, m...

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 16:52 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fortsatt nok snø i Romeriksåsene

  I alle fall nok til å lage scooterløyper. Her fra Drittjern.

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2019 08:46 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Påskeføre over Høgsmåsan

  Vårvarmen slo til i dag, med 12-13 varmegrader i lavere strøk av Romeriksåsene. Løypene fra Tæruddalen holdt likevel bra, selv om føret var noe sugende der solen fikk ordentlig tak.

  Romeriksåsene - Nannestad, 21.03.2019 13:43 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fint utover Storøyungen med Hakkimhøgda langt i bakgrunnen  Romeriksåsene - Nannestad, 18.03.2019 12:43 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Det tar sin tid å preparere i dag!

  Her etter gårsdagens preparering nord for løypekrysset ved Råbjørn.

  Romeriksåsene - Nannestad, 18.03.2019 10:08 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Det er tungt for løypemaskinene i dag

  Her kjøres skogsbilveiene ut fra Brovoll.

  Romeriksåsene - Nannestad, 13.03.2019 09:46 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  Nå blir det fine scooterløyper på Bakkholtjerna  Romeriksåsene - Nannestad, 08.03.2019 14:40 - Jarle Jensen
 • darkblurbg
  15 cm nysnø i høyden gjør forholdene veldig bra nå!

  Her i krysset mellom Store Snellingen og Vesle Snellingen.

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.03.2019 09:00 - Jarle Jensen

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#32432: En gammel tømmervei langs Buvassbekken

Turen opp til Bukollen var bratt med nær 330 høydemeter stigning fra Nittedal Jordstasjon. Retur videre mot nord og deretter ned langs Buvassbekken er lenger, og mye mindre bratt. Om man følger østsiden av bekken i stedet for blåstien, går det en fint opparbeidet gammel tømmervei ned mot Mork. Denne er stort sett planert og fint patinert med mose. Den fører på slutten gjennom to store snauhogster hvor det tidligere var svært bra soppterreng.

 • 12.10.2019 14:55 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
2 av 50 treff

#32431: Bukollens topp med trigonometrisk tårn og brudte hvalrygger

Toppen av Bukollen viser tydelig at her har isen skurt rent og rundet av berget. Sprekker gir det hele et bølget uteseende. Tårnet står fortsatt, men har fått spjelket det sprukne sydøstre benet med en friskere stamme.

 • 12.10.2019 14:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

3 av 50 treff

#32430: Langveggen: Bukollens bratte vestside

Blåstien fra syd går opp åsryggen til Bukollen, og følger toppen av Langveggen, uten egentlig å bli luftig eller gi bra utsikt over selve Langveggen. Men nær toppen av kollen åpner utskten seg noe med bratte, mosekledte svaberg med spredte furuer. Her er det utsikt rett til Nittedal jordstasjon i dalbunnen. Det er også montert en rettet reflektorplate på en stålmast der.

 • 12.10.2019 13:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
4 av 50 treff

#32429: En kum nedenfor dammen i Buvassbekken/Vesleelva

Kanskje 25 meter nedenfor demingen på bilde nr. 32428 stikker toppen på en kum med kumlokk opp. Den ligger i den opparbeidede veien fra bebyggelsen, og steinrøyser langs den tyder på at her er det gravet dypt. Dette, og retningen på vei/grøft antyder drikkevannsledning med manøvreringsventil i kummen, og vanninntak nær bunnen av demningen.

 • 12.10.2019 11:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

5 av 50 treff

#32428: En kunstig dam i Buvassbekken/Vesleelva

Buvassbekken fra Buvann tar til seg sidebekker og skifter etter hvert navn til Vesleelva. Da har den vokst seg så stor at det var grunn til å demme den opp, først med en tørrmurt gråsteindemning, som senere ble reparert med betongdemning. Den hadde reguleringsluke, men ingen synlig tappeluke. Volumet av dammen var så lite at det her var tale om en fangdam. Bilde nr. 32429 gir sannsynligvis svaret på hva som var hensikten med den.

 • 12.10.2019 11:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
6 av 50 treff

#32359: Kirkebyvangen: ruinene sett fra syd på vollen

Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, er tydeligvis tatt fra en av småkollene syd på vollen. Nå er denne delen av vollen vokst til med gran igjen etter snauhogsten for noen år siden, så dette er det nærmeste man kommer med et vidt vidvinkelobjektiv. Atie markerer inngangstrappa til hovedhuset. Det østre uthuset er helt gjemt bak graner til høyre for høyre bildekant.

 • 06.10.2019 15:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

7 av 50 treff

#32358: Kirkebyvangen: enda ei låvebru

Mange av bildene fra Krikebyvangen viser låvebrua. Men et søk øst på vollen der uthuset sto, avslørte både spor etter en grunnmur og pillarer, og, overraskende nok, enda ei låvebru. Ser man godt etter på bilde nr. 31968, kan man skimte ei murt låvebru bak treet til høyre i bildet. Denne ruinen er synlig fra skiløypa øst for Kirkebyvangen.

 • 06.10.2019 14:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff
8 av 50 treff

#32357: Kirkebyvangen: ruinen etter hovedbygningen

Bildet fra 1917, bilde nr. 31968, ga grunnlag for å finne ruinene etter flere av bygningene på Kirkebyvangen. Dette er ruinen etter hovedbygningen, et forholdsvis stort hus med inngangen på langsiden mot syd. Inngangen er litt høyere enn midten av bildet. Under den nærmeste (vestre) halvdelen er det en kjeller med ståhøyde. Grunnmuren er dobbeltvegget med steinfylling mellom, og må sies å være meget solid.

 • 06.10.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

9 av 50 treff

#32356: Barnetreff ved Søndre Klopptjern

Ved Søndre Klopptjern er det en solrik og velbrukt rasteplass med badebrygge, bord og krakker. Denne dagen var det tydeligvis avtalt treff der for barn fra Tøyenfeltet. Etter å ha forvisset seg om at vi ikke var over hundre år gamle, penset de oppmerksomheten over på bål og pølsegryte.

 • 06.10.2019 12:53 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff
10 av 50 treff

#32355: Hagerupfossen: gamlekloppa fortsatte nedover fossen

I nedre høyre hjørne på bilde nr. 31889 er litt av restene etter en enda eldre klopp synlig. Denne gangen gikk materialene fra den havarerte kloppa på fossen videre nedover bekken, og er synlig på flere steder i bekkeløpet nedenfor.

 • 06.10.2019 12:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff

11 av 50 treff

#32354: Hagerupfossen: nylaget klopp

Det bare litt over en måned gamle bilde nr. 31886 viser kloppen med brukket rygg over en flomstor Hagerupfoss. Nå er vannstanden mer normal igjen, kloppen er ny og solid, til og med med rekkverk. Bra innsats av DNT, og en ATV var sikkert til god hjelp med transport av materialene.

 • 06.10.2019 12:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
12 av 50 treff

#32352: Ny bro ved Hagerupfossen

Ivrige medlemmer i DNT har bygget ny bro her hvor stien krysser fossen like ved Ås gård, og det er blitt riktig så fint!

 • 05.10.2019 11:40 - av Torgeir Stenstad,
 • 32 treff

13 av 50 treff

#32353: Sol og frost ved Kirkebyvangen

Ennå ingen nysnø her, men flotte forhold med høstsol og lett frost i myrene.

 • 05.10.2019 10:32 - av Torgeir Stenstad,
 • 23 treff
14 av 50 treff

#32290: Vilt og villest mot Skotjern

Stien mellom Trasletjern og Skotjern går gjennom særs vilt (og vått) terreng. Her er det heldigvis naturreservat. Det er en tung og flott opplevelse å gå her, sett av god tid! Uten gummistøvler er det nok ikke mulig å holde seg tørr på beina.

 • 01.10.2019 16:25 - av Line Mork,
 • 13 treff

15 av 50 treff

#31968: Kirkebyvangen 1918: husene fra 1917

Dette bildet er oktoberbildet i Nittedal Historielags kalender for 1998, da utlånt av Else Bjørgen. Det er nå forstørret og fototeknisk behandlet av undertegnede. Det viser at låven lå rett bak låvebrua, og at det mellom det oppmurte fundamentet og låven var det ei låvebru av treverk.Til høyre for låven og noe lenger bak lå beboelseshuset med inngang og to skorsteiner. Til høyre for dette og noe lenger fram var det et stort uthus.

 • 07.09.2019 17:32 - av Odd Tore Saugerud,
 • 55 treff
16 av 50 treff

#31969: Kirkebyvangen 2019: Det vokser igjen

Området rundt Kirkebyvangen ble snauhogd rundt årtusenskiftet. Nå er ungskogen i ferd med å vokse til, og det gjør oversikten vanskelig. Bildet viser fundamentet til låvebrua og grunnmuren til en større bygning. I flere av de andre områdene med tett ungskog er det også steinrøyser som tyder på at her var det flere hus. Bildet viser de to tydeligste ruinene. Bilde nr. 31970 og bilde nr. 31971 viser ruinen til venstre i bildet i 1997 før området ble snauhogd. Under bilde nr. 25716 gir Anka Nordenborg en kort sammenfatning av historien til stedet.

 • 01.09.2019 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

17 av 50 treff

#31973: Kirkebyvangen 2019: innsyn gjennom buegangen i grunnmuren

Bueganger som denne finnes ofte i grunnmuren til eldre låvebygninger og indikerer at dette har vært en låve, og ikke et beboelseshus. Mer om dette under bilde nr. 31968 fra 1918 og bilder fra 1997 (bilde nr. 31970, bilde nr. 31971 og bilde nr. 31972). Nå har muren ovenfor buen falt ned, og villnisset overtar utvendig og innvendig. Som bilde nr. 31970 viser, var muren i 1997 fortsatt hel, og det var åpent utenfor og innenfor. Bilde nr. 31972 viser utsikten gjennom buegangen i 1997.

 • 01.09.2019 15:09 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
18 av 50 treff

#31891: Søndre Klopptjern: den nordre kloppa

Når tjernet heter Klopptjern, bør det også ha en klopp. Her er den nordre, med en lav tømmerdemning forsterket med gråstein under. Vannet er demt opp slik at det nå har to avløp, dette og et lenger syd, også det med klopp.

 • 01.09.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff

19 av 50 treff

#31890: Søndre Klopptjern: et ganske idyllisk skogstjern

Blåstien fra Aas Gård over Hagerupfossen går forbi Søndre Klopptjern, et idyllisk tjern med vannliljer, mosegrodde småøyer, stup, og rasteplass med badebrygge. Et populært turmål for beboerne i Tøyenfeltet.

 • 01.09.2019 13:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff
20 av 50 treff

#31889: Hagerupfossen: hit, men ikke lenger?

Da jeg kom opp igjen til båstien, sto det et rådvilt par der. De hadde gått blåstien i går og overnattet innenfor, men på tilbaketuren i dag møtte dette synet dem: Der det var tørr og grei klopp i går, var det bratt, våt og oversvømmet klopp i dag. Og Hagerupfossen er lang og bratt. Jeg fortalte dem om «omkjøringen» og vadestedet høyere oppe, men de kom ikke ned på den andre siden mens jeg var der.

 • 01.09.2019 13:02 - av Odd Tore Saugerud,
 • 30 treff

21 av 50 treff

#31888: Hagerupfossen fra nedsiden av stupet

Det er vanskelig å få et skikkelig inntrykk av fosser fra oversiden. På nedsiden laget fossetåka vanskeligheter, og også her er det vanskelig å finne en passende målestokk. Men det at det tok over 20 minutter å ta seg ned hit, sier noe om hvor bratt og kronglete terrenget er her.

 • 01.09.2019 12:29 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
22 av 50 treff

#31887: Hagerupfossen kaster seg ut over et stup

Hagerupfossen er ganske frisk der blåstien krysser den, men videre nedover blir det brattere, og fossene enda friskere. Her, ca. 100 meter nedover langs bekken, kaster den seg i vifteform ut over et vel fem meter høyt stup.

 • 01.09.2019 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

23 av 50 treff

#31886: Hagerupfossen: klopp med brukket rygg

Nattens regnvær ga muligheter til å få noen mindre tamme bilder av Hagerupfossen i Sæterbekken øst for Aas Gård, og vel så det. Bærestokkene i kloppen på blåstien hadde brukket, og selv med sko med pigger var det uforsvarlig å forsøke å ta seg over den på grunn av sleipe stokker og stri strøm. Det var merket «omkjøring» oppover langs bekken, men bekken var for stri til å vade der. Men ca. 100 meter oppover var det et brukbart vadested på en på kartet umerket sti, så det ble redningen.

 • 01.09.2019 11:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff
24 av 50 treff

#31801: Nordroa i Skedsmo 1961

For orientering av kartet: Gjerdrumsveien i nedre høyre hjørne har retning nesten rett mot nord. Kilde: Hans Georg Molvig.

 • 16.08.2019 12:00 - av Steinar Bunæs,
 • 14 treff

25 av 50 treff

#31637: Har du ikke klippet før, så skynd deg!

Kjentmannsposten ved Fjellsjøkoia i Romeriksåsene, og 49 andre steder, står ute bare et par uker til. Mens postene før sto ute i to år, ble dette for noen år siden forlenget til tre år.

 • 13.08.2019 13:22 - av Nina Didriksen,
 • 13 treff
26 av 50 treff

#31636: Nytt besøk ved Fjellsjøkoia

Den nyrestaurerte koia i Romeriksåsene har hatt mange besøk siden fotografen var her for to og et halvt år siden. Kjentmannspostjegere og andre skautravere finner veien, selv om stien er utydelig her og der.

 • 13.08.2019 13:20 - av Nina Didriksen,
 • 9 treff

27 av 50 treff

#31558: Gruva i søndre Ramndalen

Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sleipe steiner, og stollen fortaper seg i mørke, slik at det ikke er mulig å bedømme hvor langt den egentlig går innover. Drften ble avsluttet i 1914.

 • 08.07.2019 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 51 treff
28 av 50 treff

#31557: På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru over bekken.

 • 08.07.2019 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 45 treff

29 av 50 treff

#31556: Et skjerp på Ramndalskollen

I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blåstien fra Spenningsby går under kraftledningen, og det er et ganske tydelig tråkk i bratta.

 • 08.07.2019 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 40 treff
30 av 50 treff

#31555: Dagbrudd på Ramndalskollen

Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ikke spor etter noen opparbeidet transportvei derfra.

 • 08.07.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 40 treff

31 av 50 treff

#31397: Veiene innover i Romeriksåsen fra Aas gård har nå tørket opp

Det betyr at det er fine sykkelforhold til Hakkim - Lauvtangen - Tvekjeller og til Råsjøen. Er man tidlig ute så høres orrfugl spille ute på myrene i det fjerne i Marka. Som her fra Hakkim nå på morgenen.

 • 03.05.2019 07:33 - av Jarle Jensen,
 • 100 treff
32 av 50 treff

#31379: Interiør fra Marifjellhytta

Slik ser det ut i hytta.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 34 treff

33 av 50 treff

#31377: Marifjellhytta i 1964

Dette bildet henger på veggen inne i Marifjellhytta. Vegetasjonen på toppen er såpass høy at fra bakken ser man ingenting, men kommer man litt opp, er det en fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

 • 23.04.2019 16:32 - av Torkel Kristoffersen,
 • 27 treff
34 av 50 treff

#31371: På Marifjell i 17 varmegrader

Flotte løyper og mye sne opp mot Marifjell. Vårværet fristet til lett påkledning. I bakgrunnen sees hvilestuen.

 • 23.04.2019 16:20 - av Torkel Kristoffersen,
 • 54 treff

35 av 50 treff

#31378: Gammel gran ved Marifjell

Oppe ved toppen av Marifjell ser man eldgammel granskog. Det ser man også rundt Oppkuven og Kikuttoppen. Sannsynligvis har disse trærne fått stå i fred fordi de har vokst på uveisomme steder. Akkurat dette treet er nå under kraftig angrep fra fugler som hakker hull for å bo i det. Fra løypa kunne jeg se minst ti hull i treet. Bildet er tatt 400 meter fra toppen.

 • 23.04.2019 16:11 - av Torkel Kristoffersen,
 • 58 treff
36 av 50 treff

#31372: Interiør fra Bæ-Bu

Forholdsvis enkelt interiør, men du kan spise matpakken i ly for den skarpe aprilsolen. Gjennom døren til venstre ser man inn til stallen med plass for to hester. I disse skattemeldingstider regner jeg med at kemneren griper fatt i dette og skattlegger sauebeitelagets medlemmer noe saftig for fordeler vunnet som følge av arbeidsforholdet.

 • 23.04.2019 12:25 - av Torkel Kristoffersen,
 • 22 treff

37 av 50 treff

#31370: Bæ-Bu

Fine løyper ved Bæ-Bu, syd for Sølvtjernet.

 • 23.04.2019 12:22 - av Torkel Kristoffersen,
 • 18 treff
38 av 50 treff

#31367: Full vinter i Romeriksåsene

Gikk fra Brovoll i dag. Det var flotte løyper og partier med skareføre til langt ut på dagen. Bildet er tatt vest for Store Snellingen.

 • 23.04.2019 11:29 - av Torkel Kristoffersen,
 • 20 treff

39 av 50 treff

#31374: Fortsatt fine forhold ut fra Brovoll

Her fra Bukkelia og Fjellsjøveien.

 • 22.04.2019 08:30 - av Jarle Jensen,
 • 40 treff
40 av 50 treff

#31286: Lettskyet over Romeriksåsene

Det var en del skyer over Romeriksåsene i dag, men enkelte steder sprakk det opp litt, og det kom litt sol etter hvert. Veikrysset vi ser nede til høyre på bildet, er der Fjellvegen, Brådalsvegen og Brådalsgutua møtes. Alpinanlegget i Kniplia har vi litt til vestre for midten av bildet. Bildet er tatt mot vest, og derfor er det Hakadal vi ser i bakgrunnen, med Nordmarkas østre åser bak der igjen.

 • 07.04.2019 15:16 - av Erik Unneberg,
 • 38 treff

41 av 50 treff

#31282: Sørover mot Gardermoen

På en klar vårdag kunne vi se at jordene nord for Gardermoen fortsatt har snødekke, men med noen bare flekker. Midt i bildet ser vi bebyggelsen på Råholt, og til høyre ser vi sørenden av Hurdalssjøen, der isen fremdeles ligger. Selve flyplassen ligger bak (sør) for Råholt.

 • 31.03.2019 09:12 - av Erik Unneberg,
 • 28 treff
42 av 50 treff

#31197: Motlys på Jordmyrane

Skituren på Ringdalsveien inneholdt et par avstikkere, slik som her ved Jordmyrane.

 • 29.03.2019 17:20 - av Erik Unneberg,
 • 31 treff

43 av 50 treff

#31196: Vårføre på Høgsmåsan

Det ble en ettermiddagstur fra Tæruddalen i dag. Der viste gradestokken 13 pluss ( i skyggen), og det var svært behagelig temperatur her oppe på Høgsmåsan. Litt vind, men den hindret overoppheting. Løypene var imponerende bra, med faste, fine spor de fleste steder. Litt overvann noen få steder, men det skapte ingen problemer. Da temperaturen sank noe utover kvelden, ble føret skarpere, og felleskiene kom enda bedre til sin rett. Bildet er tatt på kommunegrensen mellom Skedsmo og Gjerdrum.

 • 29.03.2019 16:52 - av Erik Unneberg,
 • 36 treff
44 av 50 treff

#31189: Fortsatt nok snø i Romeriksåsene

I alle fall nok til å lage scooterløyper. Her fra Drittjern.

 • 29.03.2019 08:46 - av Jarle Jensen,
 • 51 treff

45 av 50 treff

#31124: Påskeføre over Høgsmåsan

Vårvarmen slo til i dag, med 12-13 varmegrader i lavere strøk av Romeriksåsene. Løypene fra Tæruddalen holdt likevel bra, selv om føret var noe sugende der solen fikk ordentlig tak.

 • 21.03.2019 13:43 - av Erik Unneberg,
 • 48 treff

47 av 50 treff

#31112: Det tar sin tid å preparere i dag!

Her etter gårsdagens preparering nord for løypekrysset ved Råbjørn.

 • 18.03.2019 10:08 - av Jarle Jensen,
 • 40 treff
48 av 50 treff

#31068: Det er tungt for løypemaskinene i dag

Her kjøres skogsbilveiene ut fra Brovoll.

 • 13.03.2019 09:46 - av Jarle Jensen,
 • 37 treff

50 av 50 treff

#30995: 15 cm nysnø i høyden gjør forholdene veldig bra nå!

Her i krysset mellom Store Snellingen og Vesle Snellingen.

 • 08.03.2019 09:00 - av Jarle Jensen,
 • 27 treff