• darkblurbg
  Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med evighetskjetting

  Tømmerstokkene som skulle fraktes fra Steinsfjorden til Damtjern, fikk festet på en kjettingbit med hake, og denne haken ble hektet inn på en endeløs kjetting, evighetskjetting, som gikk oppover på overrullene på bildet. Haken ble hektet av og på evighetskjettingen på neste kjerrat nær vannhjulet...

  Krokskogen, 27.11.2018 12:27 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset sett fra nedsiden

  Elven fra Damtjern går i en kløft ved siden av fundamentet til hjulhuset, og det er vanskelig tilgjengelig nå når Femmer'n er restaurert. Da vi var der i forbindelse med Roverprøven sommeren 1960, fant vi her de eneste restene etter opprinnelig treverk fra da kjerraten var i drift i perioden ...

  Krokskogen, 27.11.2018 12:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med vannhjul og innløpsrenne

  Innløpet til vannhjulet kan sees i øvre høyre hjørne av bildet. Det er et nødutløp rett frem hvor vannet ledes ved driftsforstyrrelser, mens selve innløpet knekker av 90 grader, og vannet går mot en endestopp etter en åpning i renna, hvor det mister hastigheten og faller dødt ned på skovlhjulet. ...

  Krokskogen, 27.11.2018 12:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Femmer'n i kjerraten i Åsa: vannets løp mot vannhjulet

  Bildet viser at vannrenna har forholdsvis lite fall mot vannhjulet, og den forandrer retning flere ganger underveis. Bilde nr. 30250 viser at rett før innløpet til vannhjulet gjør den en 90 graders sving, slik at den taper nesten all hastighetsenergi.

  Krokskogen, 27.11.2018 11:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Bare pipa og peisen igjen av KSI-hytta

  Restene av KSI-hytta like ved Nordmarkskapellet er et trist syn. Etter brannen 21. november 2018 er det bare pipa og peisen som står igjen, resten gikk med i flammene. Heldigvis var det ingen personer i hytta da den brant ned.

  Nordmarka syd, 25.11.2018 11:23 - Odd Stiansen
 • darkblurbg
  Rester av gammel vei

  Utenfor alfarvei, tilbake langs bekkedraget ned mot Øvre Gråseterhytta, fant jeg disse restene av en gamle vei. Den falleferdige hytta ligger 40 høydemeter over Gråseterveien, rett før brua. Det går en kjerrevei fra Gråseterveien opp til hytta. Dette kan være forbindelsen til veirestene i skogen.

  Krokskogen, 24.11.2018 14:22 - Einar Husebye
 • darkblurbg
  Nye Rausteinshytta bygges på toppen av Totenåsen

  Mye av bordkledningen er på plass, men fortsatt gjenstår mye arbeid før den nye Rausteinshytta kan ta imot de første gjestene. Den populære hytta på Totenåsen brant ned til grunnen natten til 5. juli 2016. Brannårsaken var lynnedslag.

  Totenåsen, 23.11.2018 12:38 - Sjur Gjestvang
 • darkblurbg
  Julepyntet koie ved Deliseter

  Det er stadig folk innom Deliseterkoia i Østmarka naturreservat, og nå er stedet klart til jul. Et hyggelig innslag langt unna denne fredagens handlehysteri og kommende julestri.

  Østmarka, 23.11.2018 12:27 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Rausteinshytta tar form

  Den nye Rausteinshytta tar form, idyllisk beliggende ved Rausteinstjernet på Totenåsens "tak", 820 moh.

  Totenåsen, 23.11.2018 12:14 - Sjur Gjestvang
 • darkblurbg
  Lett snødryss over Fyllingskollen

  Middagskollen vest for Østre Fyllingen har en mindre kjent søster, nemlig Fyllingskollen. I dag var det lett frost i bakken og snødryss fra oven, og kaldt å sykle ned bakkene mot Sørkedalen etter turen oppom kollen.

  Nordmarka syd, 19.11.2018 13:07 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Senhøst ved Semsvannet

  I dag viste Vestmarka seg fra sin beste side, årstiden tatt i betraktning. Mange nøt dagen ved Semsvannet og på Skaugumsåsen, noe en smekkfull parkeringsplass ved Sem vitnet om. Bildet er tatt ved badeplassen på østsiden av vannet. På den andre siden ser vi Tveiter gård.

  Vestmarka, 18.11.2018 13:59 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Sol, men ingen bading i dag

  På en solrik novemberdag lå badeflåten i Semsvannet i fullstendig ensomhet. Noen få varmegrader i luften var ikke egnet til å friste noen til å bade.

  Vestmarka, 18.11.2018 13:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Lokalt tåketeppe

  I motlyset kunne vi fra Djupedalsåsen se hvordan morgentåken fortsatt lå i forsenkninger i terrenget sørover.

  Vestmarka, 18.11.2018 13:09 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Fri sikt fra Djupedalsåsen

  Det var nydelig høstvær i dag, og fra Djupedalsåsen (åsen rett vest for Skaugumsåsen) var det god utsikt nordøstover. På bildet ser vi Kolsåstoppene, med masten på den søndre toppen litt til venstre for midten av bildet. Dit er det 7,5 kilometer i luftlinje fra kameraet. I bakgrunnen til høyre se...

  Vestmarka, 18.11.2018 13:06 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frost i løypa

  Isen har lagt seg på en vannpytt i den gamle løypetraseen mellom Håvardsetra og Store Røstjern. Fine fotturforhold i vekslende sol og tåke.

  Krokskogen, 18.11.2018 12:35 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Novemberlørdag på Høgåsen

  En mild november er også en fin dag for tur. Det er fredelig i skogen. Traktkantarellen er lett å finne. Elgen er ute og rusler. Det blir ikke fredeligere.

  Bærumsmarka, 17.11.2018 11:31 - Line Mork
 • darkblurbg
  Tåkete på Krokskogen

  Tåka lå tett på Krokskogen i dag, og det var best å holde seg til stier. Her er vi øst for Spålsveien, like ved Langtjern.

  Krokskogen, 17.11.2018 10:01 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Sen ettermiddag ved Steinbutjern

  En rød jolle i opplag er det eneste som lyser opp med farge en ettermiddag i november. I bakgrunnen ser vi Steinbuseter, og bak der igjen Øyangsrøysa.

  Krokskogen, 16.11.2018 15:34 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

  Her går skiløypa over om vinteren, men ennå er ikke frosten kommet, og det er disig og vått, vått, vått.

  Krokskogen, 16.11.2018 15:23 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Minnesmerker etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet

  En gang var det stor trafikk med tømmerfløting over Bogstadvannet og videre til sagene langs Lysakerelven. Lenser festet i stolpene i vannet ledet tømmeret på rett vei. Selv om sagene var flyttet til Fossum Bruk og tømmeret ble fraktet med biler, sto stolpene (doppene på ringeriksdialekt, dykalbe...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 13:16 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: restene etter huset ved porten 2018

  På bilde nr. 30207 fra 1936 er det et hus til høyre for porten. Denne røysen med takstein er alt som er igjen av det.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka 1936

  Dette bildet tatt 13. september 1936 av Fritz Holland viser Kråka sett fra porten på bilde nr. 30206. Da var innmarka åpen, og det var fri utsikt til Bogstadvann. Av huset til høyre for porten er det nå bare en røys med takstein igjen, se bilde nr. 30208.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: støpte portstolper

  En norskamerikaner som tydeligvis var en meget ivrig murer, murte opp disse portstolpene i stien mot vest til Østernvann og Fløttmyra. På gamle kart vises det vei til Kråka som fulgte samme trasé som dagens vei, så dette var nok pynt mer enn en reell inngang. Dette bildet er tatt fra omtrent samm...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:43 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: en «kaffeplass» i skogen

  Der blåstien rundt Bogstadvannet tar av fra veien til plassen Kråka, står dette støpte møblementet i tjukke skauen mellom veien og stien. Et bord og tre krakker, og en støpt jernplate murt fast på noe som kunne vært en minnestein. Som bilde nr. 30207 fra 1936 viser, var det her tidligere åpen inn...

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kråka: «kaffebordet» i skogen

  Bordet på «kaffeplassen» har innskrften «1881» og ordet «dollar» inne i en sirkel. Kanskje et av norskamerikanerens minner fra USA om sølvdollarer, som var skikkelig solide saker.

  Bærumsmarka, 14.11.2018 12:31 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

  Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men heng...

  Krokskogen, 13.11.2018 14:06 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lavskog ved Høgåskleiva

  Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som ...

  Krokskogen, 13.11.2018 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

  Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebi...

  Krokskogen, 13.11.2018 12:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

  Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det s...

  Krokskogen, 12.11.2018 12:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En fin foss ved golfbanen

  Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

  Krokskogen, 12.11.2018 12:13 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

  Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

  Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Vøyenfallet i flom 2018: kverna

  Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

  Krokskogen, 12.11.2018 11:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ved Lysaker mølle

  Dette bildet er tatt fra broen ved Lysaker mølle (t.h.), og viser litt av Lysakerelvens siste ferd mot fjorden. I motsatt retning går laksen opp for å gyte, via laksetrappene til høyre. På den andre siden av broen så vi åtte store, slitne laks som var ferdig med den forseringen.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:29 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Mot Fåbro

  Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sol...

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:10 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Hvileplass ved elven

  Det var yr i luften denne grå novemberdagen, men fint turvær før det varslede regnet. På den fine turveien langs Lysakerelven er det flere fine rasteplasser, men denne er nok mer aktuell på tørrere dager.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 13:02 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Beskjeden novemberutgave

  Selv om det er november og høstlig som bare det, var det en relativ beskjeden vannmengde som kastet seg ut i Jarfossen i dag.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 12:57 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Langs Lysakerelven

  Det var grått i dag, men fint å gå tur langs Lysakerelven. Bildet er tatt på Bærums-siden.

  Bærumsmarka, 10.11.2018 12:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  November på Blankvannsbråtan

  En enslig utelampe lyser opp en tåkete ettermiddag. Men det er mildt og fint, tross noe yr. Og frosten lar vente på seg.

  Nordmarka syd, 09.11.2018 15:37 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Grått på Haveråsen

  Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

  Vestmarka, 04.11.2018 12:14 - Petter Heim
 • darkblurbg
  Senhøst på Høgbrennåsen

  I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

  Vestmarka, 03.11.2018 12:13 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Ikke mye igjen

  På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:33 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Minne om Pipit

  Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

  Vestmarka, 03.11.2018 11:32 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Høyt over tåka

  Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

  Krokskogen, 02.11.2018 14:18 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Hverdagsmorgen på Fuglemyrhytta

  Fremdeles mørkt ute når frokosten er unnagjort på den nye turisthytta ved Vettakollen. Folk fra Vandregruppa i DNT har hatt en hyggelig overnatting, og de fleste skal rett på jobb denne fredagsmorgenen.

  Nordmarka syd, 02.11.2018 06:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Hytte med høy wow-faktor

  Det er ingenting å si på utsikten fra DNTs nyeste tilskudd i Oslomarka, Fuglemyrhytta ved Vettakollen. Selv på en gråværsdag skimtes fjorden i det fjerne og nå er det bare å glede seg til kveldsutsikten fra peisestua.

  Nordmarka syd, 01.11.2018 14:02 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Janhula sett fra inngangen

  Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

  Krokskogen, 29.10.2018 11:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Janhula sett fra blåstien

  For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

  Krokskogen, 29.10.2018 11:18 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Spisebord ved gapahuken

  Den to år gamle gapahuken øst for Burudvann var godt besøkt i dag, og noen danderte seg til med både spisebord og utsikt over vannet.

  Bærumsmarka, 28.10.2018 13:25 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Populær gapahuk ved Burudvann

  For to år siden åpnet Lions Club Bærums Verk denne gapahuken i lia øst for Burudvann. Den var populær i dag. Folk koste seg i det fine været. Noen grillet pølser, mens andre bare slappet av og nøt den fine utsikten mot Burudvann.

  Bærumsmarka, 28.10.2018 13:19 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#30252: Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med evighetskjetting

Tømmerstokkene som skulle fraktes fra Steinsfjorden til Damtjern, fikk festet på en kjettingbit med hake, og denne haken ble hektet inn på en endeløs kjetting, evighetskjetting, som gikk oppover på overrullene på bildet. Haken ble hektet av og på evighetskjettingen på neste kjerrat nær vannhjulet. Kjettingen returnerte deretter på underrullene til starten på Femmer'n, hvor en ny stokk ble festet.

 • 27.11.2018 12:27 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
2 av 50 treff

#30251: Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset sett fra nedsiden

Elven fra Damtjern går i en kløft ved siden av fundamentet til hjulhuset, og det er vanskelig tilgjengelig nå når Femmer'n er restaurert. Da vi var der i forbindelse med Roverprøven sommeren 1960, fant vi her de eneste restene etter opprinnelig treverk fra da kjerraten var i drift i perioden 1806 - 1850.

 • 27.11.2018 12:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

3 av 50 treff

#30250: Femmer'n i kjerraten i Åsa: hjulhuset med vannhjul og innløpsrenne

Innløpet til vannhjulet kan sees i øvre høyre hjørne av bildet. Det er et nødutløp rett frem hvor vannet ledes ved driftsforstyrrelser, mens selve innløpet knekker av 90 grader, og vannet går mot en endestopp etter en åpning i renna, hvor det mister hastigheten og faller dødt ned på skovlhjulet. Siden skovlhjulet roterer mot vannstrømmen, ville vannets hastighet ikke kunne brukes til å øke effekten. Dessverre er hjulhuset nå stengt, og det var vanskelig å finne et kameraståsted som viser dette klart.

 • 27.11.2018 12:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 23 treff
4 av 50 treff

#30249: Femmer'n i kjerraten i Åsa: vannets løp mot vannhjulet

Bildet viser at vannrenna har forholdsvis lite fall mot vannhjulet, og den forandrer retning flere ganger underveis. Bilde nr. 30250 viser at rett før innløpet til vannhjulet gjør den en 90 graders sving, slik at den taper nesten all hastighetsenergi.

 • 27.11.2018 11:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

5 av 50 treff

#30235: Bare pipa og peisen igjen av KSI-hytta

Restene av KSI-hytta like ved Nordmarkskapellet er et trist syn. Etter brannen 21. november 2018 er det bare pipa og peisen som står igjen, resten gikk med i flammene. Heldigvis var det ingen personer i hytta da den brant ned.

 • 25.11.2018 11:23 - av Odd Stiansen,
 • 152 treff
6 av 50 treff

#30234: Rester av gammel vei

Utenfor alfarvei, tilbake langs bekkedraget ned mot Øvre Gråseterhytta, fant jeg disse restene av en gamle vei. Den falleferdige hytta ligger 40 høydemeter over Gråseterveien, rett før brua. Det går en kjerrevei fra Gråseterveien opp til hytta. Dette kan være forbindelsen til veirestene i skogen.

 • 24.11.2018 14:22 - av Einar Husebye,
 • 51 treff

7 av 50 treff

#30365: Nye Rausteinshytta bygges på toppen av Totenåsen

Mye av bordkledningen er på plass, men fortsatt gjenstår mye arbeid før den nye Rausteinshytta kan ta imot de første gjestene. Den populære hytta på Totenåsen brant ned til grunnen natten til 5. juli 2016. Brannårsaken var lynnedslag.

 • 23.11.2018 12:38 - av Sjur Gjestvang,
 • 14 treff
8 av 50 treff

#30226: Julepyntet koie ved Deliseter

Det er stadig folk innom Deliseterkoia i Østmarka naturreservat, og nå er stedet klart til jul. Et hyggelig innslag langt unna denne fredagens handlehysteri og kommende julestri.

 • 23.11.2018 12:27 - av Nina Didriksen,
 • 23 treff

9 av 50 treff

#30364: Rausteinshytta tar form

Den nye Rausteinshytta tar form, idyllisk beliggende ved Rausteinstjernet på Totenåsens "tak", 820 moh.

 • 23.11.2018 12:14 - av Sjur Gjestvang,
 • 15 treff
10 av 50 treff

#30221: Lett snødryss over Fyllingskollen

Middagskollen vest for Østre Fyllingen har en mindre kjent søster, nemlig Fyllingskollen. I dag var det lett frost i bakken og snødryss fra oven, og kaldt å sykle ned bakkene mot Sørkedalen etter turen oppom kollen.

 • 19.11.2018 13:07 - av Nina Didriksen,
 • 32 treff

11 av 50 treff

#30220: Senhøst ved Semsvannet

I dag viste Vestmarka seg fra sin beste side, årstiden tatt i betraktning. Mange nøt dagen ved Semsvannet og på Skaugumsåsen, noe en smekkfull parkeringsplass ved Sem vitnet om. Bildet er tatt ved badeplassen på østsiden av vannet. På den andre siden ser vi Tveiter gård.

 • 18.11.2018 13:59 - av Erik Unneberg,
 • 37 treff
12 av 50 treff

#30218: Sol, men ingen bading i dag

På en solrik novemberdag lå badeflåten i Semsvannet i fullstendig ensomhet. Noen få varmegrader i luften var ikke egnet til å friste noen til å bade.

 • 18.11.2018 13:55 - av Erik Unneberg,
 • 20 treff

13 av 50 treff

#30219: Lokalt tåketeppe

I motlyset kunne vi fra Djupedalsåsen se hvordan morgentåken fortsatt lå i forsenkninger i terrenget sørover.

 • 18.11.2018 13:09 - av Erik Unneberg,
 • 14 treff
14 av 50 treff

#30217: Fri sikt fra Djupedalsåsen

Det var nydelig høstvær i dag, og fra Djupedalsåsen (åsen rett vest for Skaugumsåsen) var det god utsikt nordøstover. På bildet ser vi Kolsåstoppene, med masten på den søndre toppen litt til venstre for midten av bildet. Dit er det 7,5 kilometer i luftlinje fra kameraet. I bakgrunnen til høyre ser vi Tryvannstårnet, og Wyllerløypa ses noe til venstre for dette. Den røde gården til venstre i bildet er Tanum gård, og Tanum kirke kan skimtes rett til høyre for den, mellom trærne. Den hvite bygningen nede til venstre er Bjerketun behandlingshjem.

 • 18.11.2018 13:06 - av Erik Unneberg,
 • 19 treff

15 av 50 treff

#30216: Frost i løypa

Isen har lagt seg på en vannpytt i den gamle løypetraseen mellom Håvardsetra og Store Røstjern. Fine fotturforhold i vekslende sol og tåke.

 • 18.11.2018 12:35 - av Nina Didriksen,
 • 34 treff
16 av 50 treff

#30214: Novemberlørdag på Høgåsen

En mild november er også en fin dag for tur. Det er fredelig i skogen. Traktkantarellen er lett å finne. Elgen er ute og rusler. Det blir ikke fredeligere.

 • 17.11.2018 11:31 - av Line Mork,
 • 35 treff

17 av 50 treff

#30215: Tåkete på Krokskogen

Tåka lå tett på Krokskogen i dag, og det var best å holde seg til stier. Her er vi øst for Spålsveien, like ved Langtjern.

 • 17.11.2018 10:01 - av Torgeir Stenstad,
 • 29 treff
18 av 50 treff

#30212: Sen ettermiddag ved Steinbutjern

En rød jolle i opplag er det eneste som lyser opp med farge en ettermiddag i november. I bakgrunnen ser vi Steinbuseter, og bak der igjen Øyangsrøysa.

 • 16.11.2018 15:34 - av Torgeir Stenstad,
 • 38 treff

19 av 50 treff

#30213: Søkkvåt myr over Øyangsrøysa

Her går skiløypa over om vinteren, men ennå er ikke frosten kommet, og det er disig og vått, vått, vått.

 • 16.11.2018 15:23 - av Torgeir Stenstad,
 • 36 treff
20 av 50 treff

#30211: Minnesmerker etter tømmerfløtingen over Bogstadvannet

En gang var det stor trafikk med tømmerfløting over Bogstadvannet og videre til sagene langs Lysakerelven. Lenser festet i stolpene i vannet ledet tømmeret på rett vei. Selv om sagene var flyttet til Fossum Bruk og tømmeret ble fraktet med biler, sto stolpene (doppene på ringeriksdialekt, dykalber i Bærum etter de stolpene hertugen av Alba «duc d´Albe» brukte til å drukne sine nederlandske motstandere på når havet flødde) fortsatt på rekke over vannet. Nå skranter de, og i undergangen har en av dem formet seg som et kors til minne om seg selv og kollegaene.

 • 14.11.2018 13:16 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff

21 av 50 treff

#30208: Kråka: restene etter huset ved porten 2018

På bilde nr. 30207 fra 1936 er det et hus til høyre for porten. Denne røysen med takstein er alt som er igjen av det.

 • 14.11.2018 12:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff
22 av 50 treff

#30207: Kråka 1936

Dette bildet tatt 13. september 1936 av Fritz Holland viser Kråka sett fra porten på bilde nr. 30206. Da var innmarka åpen, og det var fri utsikt til Bogstadvann. Av huset til høyre for porten er det nå bare en røys med takstein igjen, se bilde nr. 30208.

 • 14.11.2018 12:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 53 treff

23 av 50 treff

#30210: Kråka: støpte portstolper

En norskamerikaner som tydeligvis var en meget ivrig murer, murte opp disse portstolpene i stien mot vest til Østernvann og Fløttmyra. På gamle kart vises det vei til Kråka som fulgte samme trasé som dagens vei, så dette var nok pynt mer enn en reell inngang. Dette bildet er tatt fra omtrent samme sted som bilde nr. 30207 fra 1936, og viser at den da åpne innmarka nå er helt gjengrodd av kratt, og at husene på Kråka ikke er synlige derfra lenger.

 • 14.11.2018 12:43 - av Odd Tore Saugerud,
 • 36 treff
24 av 50 treff

#30209: Kråka: en «kaffeplass» i skogen

Der blåstien rundt Bogstadvannet tar av fra veien til plassen Kråka, står dette støpte møblementet i tjukke skauen mellom veien og stien. Et bord og tre krakker, og en støpt jernplate murt fast på noe som kunne vært en minnestein. Som bilde nr. 30207 fra 1936 viser, var det her tidligere åpen innmark, så dette kunne kanskje da vært et åpent lysthus eller en kaffeplass med utsikt. Trygve Christensen kan opplyse om at dette er en ovnsplate med kong Frederik Vs monogram, og at det hele ble utført av en hjemvendt norskamerikaner som likte å mure.

 • 14.11.2018 12:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 29 treff

25 av 50 treff

#30206: Kråka: «kaffebordet» i skogen

Bordet på «kaffeplassen» har innskrften «1881» og ordet «dollar» inne i en sirkel. Kanskje et av norskamerikanerens minner fra USA om sølvdollarer, som var skikkelig solide saker.

 • 14.11.2018 12:31 - av Odd Tore Saugerud,
 • 32 treff
26 av 50 treff

#30205: Huldrestry eller hengestry ved Høgåskleiva

Dette er et bilde av typisk lav ved Høgåskleiva, i prinsippet nokså lik den på bilde nr. 22437. Den gangen var det flere slike lange tråder av lav, noe som er typisk for huldrestry. En forklaring kan være tørr sommer og dårlige vekstforhold, en annen kan være at dette ikke er huldrestry, men hengestry. Bildene av de to artene er nokså like, og en sammenligning med beskrivelse av likheter og forskjeller har jeg ikke funnet på Internett. Så for en amatør på lav er det ikke mulig å trekke noen konklusjon. Det er mange kjente voksesteder for hengestry på Krokskogen, men det er ikke oppgitt hvor de er. Dette kan være et truet sted, for det er ikke langt til nye flatehogster her.

 • 13.11.2018 14:06 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

27 av 50 treff

#30204: Lavskog ved Høgåskleiva

Gjermund Andersen hadde en artikkel i Aftenposten nylig med bilde av lavet huldrestry. Det lignet så mye på det vi fant i 2014 ved Høgåskleiva, se bilde nr. 22437, at det ble nødvendig med en tur til opp dit for å undersøke nærmere. I et nokså avgrenset område er skogen nærmest dekket av lav som vist på bildet. Forholdene der er som tatt ut av beskrivelsen av vekstforholdene for huldrestry: gammel og urørt skog, nærmest eventyrskog, åpen og nordvendt, men samtidig beskyttet mot stekende sol, stein og mose, gjerne en bekkedal. Her renner bekken under steinene, men den holder nok luftfuktigheten ved like, også i tørkeperioder

 • 13.11.2018 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
28 av 50 treff

#30203: Østre Purvollen: naturlig forfall forsterket med vandalisme

Sist jeg besøkte Østre Purvollen, i januar 2017, hadde inngangsdøra kommet på plass igjen, og det var ryddet litt, se bilde nr. 26643. Nå var det slått to store hull i den, og de nederste tre tømmerstokkene i veggen var røsket vekk. Skogsdrift lenger nord hadde også gjort veien dit til en grisebinge. Det ble et trist og utrivelig gjensyn.

 • 13.11.2018 12:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 35 treff

29 av 50 treff

#30202: Nynorsk landskap med Solkollen i bakgrunnen

Golfbaner med grønne, avrundede terrengdeltaljer, sandgroper og idylliske småtjern er pene å se på, men ikke akkurat typiske for norsk natur. Her tjernet med fontene på golfbanen ved Hellerud i Lommedalen, denne dagen uten fontene, som nok har gått i hi for vinteren. I bakgrunnen Solkollen, det sted i Lommedalen som får sol først om morgenen.

 • 12.11.2018 12:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 31 treff
30 av 50 treff

#30201: En fin foss ved golfbanen

Vi har gått ved golfbanen mange ganger, men søndag var første gangen vi så denne fine fossen fra Badstuåsen i sydenden av Kirkebykollen. Umulige fotoforhold da, men den var fortsatt godt synlig også i dag, mandag. Den er ikke tegnet inn på noe kart vi kjenner til.

 • 12.11.2018 12:13 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

31 av 50 treff

#30200: Vøyenfallet i flom 2018: kverna, damhuset og rørstussen

Restene av installasjonene i Vøyenfallet holder fortsatt stand. På dette bildet er det tydelig hvordan Lomma fyller både det normale overløpet til høyre, og flomløpet til venstre. Den øvre delen av rørledningen har forsvunnet for lenge siden.

 • 12.11.2018 11:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
32 av 50 treff

#30199: Vøyenfallet i flom 2018: fossetåke og rørledning

Det var en fuktig fornøyelse å være langs Vøyenfallet i dag. Fossetåke over og langs hele fossen, men heldigvis var det lite trekk i lufta, så den var ganske stabil. Dette er nedre del av rørledningen til turbinen til mølla før den går inn i møllebygningen.

 • 12.11.2018 11:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 22 treff

33 av 50 treff

#30198: Vøyenfallet i flom 2018: kverna

Etter helgens regn var Lomma fortsatt flomstor. På demningen ved Vøyenfallet rant det over både normalt overløp og flomløpet, og omga kverna med vann på alle kanter.

 • 12.11.2018 11:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
34 av 50 treff

#30195: Ved Lysaker mølle

Dette bildet er tatt fra broen ved Lysaker mølle (t.h.), og viser litt av Lysakerelvens siste ferd mot fjorden. I motsatt retning går laksen opp for å gyte, via laksetrappene til høyre. På den andre siden av broen så vi åtte store, slitne laks som var ferdig med den forseringen.

 • 10.11.2018 13:29 - av Erik Unneberg,
 • 47 treff

35 av 50 treff

#30197: Mot Fåbro

Hovedhuset på Fåbro ved Lysakerelven ble oppført ca. 1760, og var i sin tid sommerhus for dikteren Christian Braunman Tullin (1728-1765). Han var medeier i en av industribedriftene langs elven: Faabro Spigerfabrique. Den var i virksomhet fra 1750 til 1830. Fåbro gård var for øvrig utskilt fra Sollerud gård. Bildet er tatt fra broen over Granfossen.

 • 10.11.2018 13:10 - av Erik Unneberg,
 • 30 treff
36 av 50 treff

#30194: Hvileplass ved elven

Det var yr i luften denne grå novemberdagen, men fint turvær før det varslede regnet. På den fine turveien langs Lysakerelven er det flere fine rasteplasser, men denne er nok mer aktuell på tørrere dager.

 • 10.11.2018 13:02 - av Erik Unneberg,
 • 21 treff

37 av 50 treff

#30196: Beskjeden novemberutgave

Selv om det er november og høstlig som bare det, var det en relativ beskjeden vannmengde som kastet seg ut i Jarfossen i dag.

 • 10.11.2018 12:57 - av Erik Unneberg,
 • 27 treff
38 av 50 treff

#30193: Langs Lysakerelven

Det var grått i dag, men fint å gå tur langs Lysakerelven. Bildet er tatt på Bærums-siden.

 • 10.11.2018 12:50 - av Erik Unneberg,
 • 28 treff

39 av 50 treff

#30192: November på Blankvannsbråtan

En enslig utelampe lyser opp en tåkete ettermiddag. Men det er mildt og fint, tross noe yr. Og frosten lar vente på seg.

 • 09.11.2018 15:37 - av Torgeir Stenstad,
 • 39 treff
40 av 50 treff

#30189: Grått på Haveråsen

Ikke den helt store utsikten i dag, men fjorden skimtes mellom skyene på en ellers våt dag i Vestmarka.

 • 04.11.2018 12:14 - av Petter Heim,
 • 35 treff

41 av 50 treff

#30185: Senhøst på Høgbrennåsen

I dag gikk turen fra Skoglund til Bråtan, og derfra videre over Høgbrennåsen til Lindeberget. Her ser vi Holsfjorden innzoomet fra et av utsiktspunktene på Høgbrennåsen. De tre furubevokste øyene vi ser, er Storøya (t.h.), Midtøya og den lille Kavringen (t.h.).

 • 03.11.2018 12:13 - av Erik Unneberg,
 • 34 treff
42 av 50 treff

#30186: Ikke mye igjen

På dagens tur i Vestmarka var det kun enkelte snøflekker igjen (som her ved Bråtan) etter vinterværet tidligere i uken. Mesteparten er imidlertid smeltet nå. I dag var det et par varmegrader i denne delen av Marka.

 • 03.11.2018 11:33 - av Erik Unneberg,
 • 30 treff

43 av 50 treff

#30187: Minne om Pipit

Bråtan gård var base for Milorg D13s radiostasjon Pipit fra høsten 1944 til mai 1945. Dette skiltet står langs blåstien forbi gården.

 • 03.11.2018 11:32 - av Erik Unneberg,
 • 47 treff
44 av 50 treff

#30191: Høyt over tåka

Fra benken nedenfor toppen av Ringkollen er det vid utsikt over Ringerike. Denne fredagen lå tåka tett over Hønefoss og lavlandet rundt. I det fjerne skimtes snødekkede fjell.

 • 02.11.2018 14:18 - av Nina Didriksen,
 • 36 treff

45 av 50 treff

#30190: Hverdagsmorgen på Fuglemyrhytta

Fremdeles mørkt ute når frokosten er unnagjort på den nye turisthytta ved Vettakollen. Folk fra Vandregruppa i DNT har hatt en hyggelig overnatting, og de fleste skal rett på jobb denne fredagsmorgenen.

 • 02.11.2018 06:52 - av Nina Didriksen,
 • 26 treff
46 av 50 treff

#30184: Hytte med høy wow-faktor

Det er ingenting å si på utsikten fra DNTs nyeste tilskudd i Oslomarka, Fuglemyrhytta ved Vettakollen. Selv på en gråværsdag skimtes fjorden i det fjerne og nå er det bare å glede seg til kveldsutsikten fra peisestua.

 • 01.11.2018 14:02 - av Nina Didriksen,
 • 56 treff

47 av 50 treff

#30175: Janhula sett fra inngangen

Janhula er ganske trang og mørk, og man må nærmest åle seg inn i den. Den har i årenes løp fått masse patina i form av grønn lav. Det samme har husgerådene som ligger på det som vel var både seng og sittebenk. Men var emaljerte kjeler vanlig på 1830-tallet?

 • 29.10.2018 11:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 41 treff
48 av 50 treff

#30174: Janhula sett fra blåstien

For de som ikke bruker GPS, kan Janhula være vanskelig å finne. Her er den, sett fra blåstien. Janhula er under blokkene til høyre for den store blokka (egentlig to store blokker) i forgrunnen.

 • 29.10.2018 11:18 - av Odd Tore Saugerud,
 • 36 treff

49 av 50 treff

#30173: Spisebord ved gapahuken

Den to år gamle gapahuken øst for Burudvann var godt besøkt i dag, og noen danderte seg til med både spisebord og utsikt over vannet.

 • 28.10.2018 13:25 - av Erik Unneberg,
 • 76 treff
50 av 50 treff

#30158: Populær gapahuk ved Burudvann

For to år siden åpnet Lions Club Bærums Verk denne gapahuken i lia øst for Burudvann. Den var populær i dag. Folk koste seg i det fine været. Noen grillet pølser, mens andre bare slappet av og nøt den fine utsikten mot Burudvann.

 • 28.10.2018 13:19 - av Erik Unneberg,
 • 75 treff