• darkblurbg
  Tørrfura ved Sersjantmyra

  På og ved Sersjantmyra er det tørrfuruer av varierende størrelse. Dette er den største og eldste vi fant. Med litt fantasi og en dose velvilje kan den ligne på en totempel med oppstrukne armer.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 16:25 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Merratjern sett fra sydenden

  Ved Merratjern var det kjentmannspost i den første perioden 1990 – 1992. Posten lå den gang ved utløpet av tjernet i nordenden. I sydenden er det myr som strekker seg langt opp mot blåstien, men ingen tydelig bekk.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 15:58 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Oversikt over Okseløken med utløpet

  Om man går inn til Okseløken via milorgskiltet, får man denne oversikten over løken. Her er det mulig å kjenne igjen bjørka på bilde nr. 37824 nokså nær venstre kant i bildet. Utløpet ligger noe mer mot syd enn på turkartet.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 15:40 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

  Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 15:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utløpet av bekken fra Okseløken til Merratjern

  På bilde nr. 19728 er det ikke noe synlig utløp fra Okseløken, bredden ser ut til å være høyere enn vannet hele veien rundt. Men på utsiden av forhøyningen mot vest renner denne vesle bekken ut i en ganske dyp grøft.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 15:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En velvoksen maurtue langs blåstien til Løvlia

  Godt over to meter høy, mosegrodd på sidene, men bar på toppen. Aktive maur viste at den fortsatt var bebodd. Den som vil studere slike store maurtuer, bør ta seg en tur til Myromstjern, se bilde nr. 20491.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 15:19 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Kattjernåsen speiler seg i Kattjern

  Kattjern lå blankt denne dagen, og Kattjernåsen med begynnende høstfarger benyttet anledningen til å speile seg. Vannstanden her var heller lav, med tilløp til gjørmestrender enkelte steder.

  Krokskogen - Hole, 20.09.2021 13:47 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Daltjenn og Fjellsjøkampen

  Kommer du sykkelrute 682 fra Rognlivegskillet i Hurdal, når du raskt Rognlisaga. Tar du der en avstikker bratt oppover åsen på Snultravegen, kan du finne to små tjern, Daltjenn og Rundtjenn. Dette er Daltjenn med østsida av Fjellsjøkampen i bakgrunnen.

  Hurdal - Feiring, 19.09.2021 12:45 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Utsikt over Høversjøen

  På andre sida av Høversjøen kan en skimte vegen der sykkelrute 682 Rognlivegskillet – Høversjøen – Jenssætra går. I dette området slo flere finner seg ned under finneinnvandringa på midten av 1600-tallet. I dag benevnes stedet Høverroa, men i tidligere tider ble det gjerne kalt Finneroa. Grensa m...

  Hurdal - Feiring, 19.09.2021 11:13 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Demningen i Åstjernet

  Om vinteren sveiper skiløypa forbi bak fotografens rygg. Åstjernet utvider seg noen timeter lenger bort, og er en liten idyll i Hadelandsåsene.

  Hadelandsåsene, 19.09.2021 10:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Glamping ved Åstjern

  Åstjern hyttetun ligger et steinkast fra Åstjernet. Denne moderne boligen er ikke til utleie, men kanskje ved en senere anledning.

  Hadelandsåsene, 19.09.2021 09:45 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt mot Åstjernet

  Fra Høgkorsvegen er det fin utsikt mot Åstjern og nordover Hadelandsåsene. Litt til venstre for tjernet skimtes Åstjern hytteanlegg. I dag fungerer det som seminarsted, men det ble bygget under krigen som leir for Arbeidstjenesten. Det er høstlig her nå. Ta gjerne en titt på bilde nr. 35090, som ...

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 14:30 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt fra og over Høgkorsplassen

  Det er blitt høstlig, og luften var skarp denne lørdagen i Hadelandsåsene. Her sees de historiske korsene med litt av Høgkorsplassen i bakgrunnen.

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 13:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Pilegrimsherberget på Høgkorsplassen

  På Høgkorsplassen er det mulig å forhåndsbestille overnatting i sommerhalvåret for dem som går pilegrimsleden. Litt lenger sør står det skilt til et annet pilegrimsherberge, men skiltet burde fjernes da Åstjern Hyttetun ikke lenger har noe tilbud til grupper under femten personer.

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 13:56 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Veiviser ved Åstjern

  Ved innkjøringen til Åstjern Hyttetun er det skilt som viser vei for korte og lange turer.

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 13:26 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Farmeninnspilling og stengt veg

  Årets farmeninnspilling for TV2 foregår på Steinsjøen gård i Østre Toten. I den forbindelse er Steinsjøvegen over Totenåsen fra Hurdal til Torsætra (sykkelrute 573) stengt på begge sider av gården fra 9. juli til 4. oktober. «All ferdsel forbudt» står det på plakaten lengst til venstre, så forbud...

  Hurdal - Feiring, 18.09.2021 11:23 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Farmeninnspilling på Steinsjøen gård

  Steinsjøen gård i nordenden av Steinsjøen er årets Farmen-gård på TV2. Gården ligger i Østre Toten kommune, like ved grensa til både Hurdal og Eidsvoll. Etter planen skal innspillingene være ferdige til 4. oktober, så de går nå mot slutten.

  Hurdal - Feiring, 18.09.2021 10:44 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Skytebane med veiviser

  Mange skytebaner har anvisere, mens denne, som ser noe nedlagt ut, i hvert fall har en veiviser. Det går både rød- og blåmerkede traseer forbi Åstjern og hyttetunet, i tillegg til at det er mange veier som er fine å sykle på.

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 07:46 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Mulighet for langtur

  De som går Gjøvik-Lygna på ski, har kanskje gått forbi Åstjern. Lavvoen på bildet tilhører hyttetunet, som driver utleievirksomhet til grupper. Fotografen har selv fine minner fra noen langturer gjennom Hadelandsåsene.

  Hadelandsåsene, 18.09.2021 07:46 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Myra mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug

  Mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug ligger det en nær 600 meter lang, smal myr. Ganske dekorativ å se på med begynnende høstfarger. Nordlia av Høgvolltoppen er tett bevokst med høy granskog, som dekker over bratt li med tallrike skrenter. Øst for myra går det et nær sammenhengende stup nederst i...

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 17:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hinghanghaug sett fra øst

  Hinghanghaug er en karakteristisk kolle ca. 80 meter lavere enn Høgvolltoppen. Her var det kjentmannspost i perioden 2008-2010, men da var området i forgrunnen av bildet nylig snauhogd og tilplantet.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 17:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Utsikt fra vestryggen av Høgvolltoppen

  Selve toppartiet av Høgvolltoppen er dekket av høy skog, og utsikten derfra er meget begrenset, se bilde nr. 30020. Men mot syd, vest og nord er det store hogstpartier som åpner opp. Her ser vi Randsfjorden som bukter seg mot nord, med Hinghanghaug midt i bildet.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 16:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Det gror friskt i stallruinen

  Bare siden 2018, se bilde nr. 30036, har vegetasjonen i stallruinen økt og vokst seg høyere. Det ser nå ut som om stallen var isolert med sagflis, siden det ligger lag av det langs restene av ytterveggene.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 14:48 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Innvendig fuglehus?

  Midt på dette bildet av høggerkoias indre er det et firereders fuglehus. Det er det noe spesielle fuglehuset som satt under mønet på sydveggen av koia, se bilde nr. 30031 fra 2008. Den siste snøvinteren gjorde at øvre del av sydveggen kollapset og falt inn i koia.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 14:45 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Hvordan komme videre?

  Atie står midt i driftsveien i dalen på sydsiden av Høgvolltoppen, men hvordan kommer man videre her? En aktuell problemstilling mange steder på denne veien, men det er alltid et omgående tråkk å finne, kort eller langt.

  Krokskogen - Hole, 17.09.2021 13:44 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Troll i Skrukkelia

  Ca. fem kilometer fra Lygna på høyre side av vegen nedover mot Skrukkelisjøen (sykkelrute 740) står dette trollet og ønsker velkommen til Skrukkelia og Hurdal.

  Hurdal - Feiring, 17.09.2021 11:28 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Åpner snart?

  Markastua Gardlaus er for tiden stengt på grunn av pandemien, men det er vel håp om åpning snart? Høsten har kommet til Bærumsmarka, og turglade folk vil sette pris på å komme innom dette serveringsstedet.

  Bærumsmarka, 16.09.2021 12:35 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Test av packraft i motvind på Steinsfjorden

  Da har finn.no vært raus med meg og gitt meg et bra tilbud på en knapt brukt packraft av toppkvalitet. Gjenbruk er bra! Den måtte selvfølgelig testes, og jeg tok en tur ut fra Sundvollstranda. Vi ser rett nord, og Amundøya, Tvehjulingen, Svinøya og Ulvøya er med på bildet. Gleder meg til å ta Nor...

  Krokskogen - Hole, 12.09.2021 16:51 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Ender liker trebrygga best på Sundvollstranda

  Alle lå på ytre delen, den av tre, ikke ei and på betongdelen! Men de spratt ut da jeg kom. Vi ser mot Stubdal og Mørkganga. Er du gått kjent, ser du Skardsveien, som går fra øverst i høyre hjørne og ned mot Åsaveien. Høstfargene har begynt å komme, trolig er det tørre været noe av årsaken.

  Krokskogen - Hole, 12.09.2021 16:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Stolpe i båt

  Stolpejakten har slått an også i Hurdal. Hurdal O-lag, Hurdal Turlag og Hurdal IL samarbeider om opplegget med stolper på tre forskjellige områder i bygda. En må vel undre seg når beskrivelsen av post 26 på Haugnes forteller at stolpen står i en båt. Båten kan jo være ute på sjøen. Men som en ser...

  Hurdal - Feiring, 12.09.2021 14:09 - Thore Knudsen
 • darkblurbg
  Fast stopp på en disig dag

  Jeg må alltid stoppe her og se på utsikten mot Hakkloa og hengebroen. Denne fredagen var det veldig disig og ganske varmt til september å være. Hjortelusfluene hadde også en aktiv dag.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 16:30 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Flatehogst rundt NIKE-batteriet på Bergsåsen

  Det er tydeligvis gode priser på tømmer for tiden, og da blir stadig flere skogområder hogstmodne. Her var det inntil nylig fin granskog med grønn skogbunn. Bildet viser knapt halvparten av hogstområdet, som fortsetter ned mot Rustan gård med en minst like stor tømmerlunne.

  Vestmarka, 10.09.2021 15:21 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Høstfarger på Middagsmyr

  Denne myra ligger oppe i Kikutmassivet, og nordøst for Sandungskollen. Det var greit å bushe fra blåstien øst for myrenden og opp på kollen.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 13:15 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  På rødløype til Moliksåsen

  Det var tørt i terrenget, så det gikk helt greit å gå rødløypa fra Pipenhusveien opp til Molikskulpen.

  Krokskogen - Hole, 10.09.2021 13:00 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  På rødløype til Molikskulpen

  Det er vel stort sett på vinteren folk er oppe ved Molikskulpen siden det bare går en rødløype dit. Men nå som det har vært så tørt, gikk det helt greit å gå dit en fin høstdag.

  Krokskogen - Hole, 10.09.2021 13:00 - Anka Nordenborg
 • darkblurbg
  Kjempen har lagt seg

  Dette gamle tørre treet har tronet på toppen av Sandungskollen, se f.eks bilde nr. 14199 fra 2011. Nå har det gitt etter for tidens tann. Utsikten her oppe er flott. Dagens anmarsj fulgte østligste blåsti til sørenden av Middagsmyr, derfra bushing 300 meter i luftlinje vestover, og så til topps f...

  Nordmarka nord, 10.09.2021 12:57 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sterkt preget av tidens tann

  Kjentmannsposten på Sandungskollen i perioden 1996-98 ble aldri tatt inn etter endt periode. For ti år siden fant fotografen den helt tilfeldig, ganske godt gjemt under en gran og nesten helt dekket av barnåler (se bilde nr. 14349 og bilde nr. 14350 fra den gang). Nå begynner den å gå helt i oppl...

  Nordmarka nord, 10.09.2021 12:50 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Skiløypa kommer i land sør i Trehørningen

  Her når skiløypa land før den går opp Plaga og videre mot Helgeren eller Gørja. Dammen i Trehørningen kan så vidt skimtes på den andre bredden, bak steinen i vannet. Tunnelinntaket i Trehørningen befinner seg bak odden til høyre.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:12 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gjenstand ved tunnelinntaket i Trehørningen

  Denne jernstangen ligger rett ved luken i tunnelinntaket i Trehørningen. Det har tilsynelatende ingen funksjon er det ligger. Kanskje er det et slags spett eller noe som brukes i justeringen av lukene, og som er låst fast for ikke å forsvinne?

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:08 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt nordover fra tunnelinntaket i Trehørningen

  Vannet flyter rolig inn mot luken og hullet i fjellet. Kjentmannsposten i 1996-98 var plassert et sted til venstre i bildets bakgrunn.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:07 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Over tunnelinntaket i Trehørningen

  Her kan du se nærmere på installsjonene ved tunnelinntaket i Trehørningen. Rett ved var det en kjentmannspost i 1996-98, og kanskje er det på tide med en repetisjonspost på dette fine stedet?

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:07 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Selve tunnelinntaket i Trehørningen

  Vannet siger rolig inn forbi luken og forsvinner i fjellet, før det renner ut i Sølvvika i Helgeren.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:06 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Tunnelinntaket i Trehørningen

  I sørenden av vannet ligger tunnelinntaket i Trehørningen. Ganske flate omgivelser og stilleflytende vann, og mer fredelig enn fotografen hadde forestilt seg. Kjentmannspost i 1996-98.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:05 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  På vei mot tunnelinntaket i Trehørningen

  Fra skiløypa opp fra Trehørningen tar det av en trasé mot tunnelinntaket. Det må være den gamle anleggsveien. Tunnelinntaket var kjentmannspost i perioden 1996-98.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:03 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sperring i løypa

  Skiløypa opp sørover fra Trehørningen går i en bakke kalt Plaga. Et sted her har noen bygget bolig, og vi får håpe det går an å preparere løype rundt maurtua.

  Nordmarka nord, 10.09.2021 11:01 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Gamle minner

  Ved Trehørningen dam er det fremdeles synlige spor etter arbeid som har pågått her.

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:52 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Trehørningen dam anno 2021

  Steindammen i Trehørningen ble bygget tidlig på 1900-tallet i forbindelse med reguleringen av vassdragene i Nordmarka. Før vannreguleringene i Marka rant Trehørningen og nabovannene Nordvannet og Anderstjernene østover mot Hakadal. Fra Trehørningen går det en 880 meter lang tunnel til Sølvvika i ...

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:51 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Kveldslys over Trehørningen

  Det er spor etter mer bruk langs Trehørningens bredd, og vi tar vel ikke feil hvis det har med koronapandemien å gjøre. Risten fra en engangsgrill som noen ikke hadde orket å bære med seg, ble med fotografen til et dertil egnet deponi.

  Nordmarka nord, 09.09.2021 19:43 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Sommervarmt badevann ved Slettøya

  I Kroksund var det 19 grader i vannet i ettermiddag. Det var utrolig fint å bade, og Kroksund gir friskt vann fra Tyrifjorden.

  Krokskogen - Hole, 09.09.2021 17:55 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Ludo ergo sum

  «Ludo ergo sum» står det på brua over Kroksund. Litt artig med denne teksten (som oversatt fra latin er «jeg lever, altså er jeg»), for her hopper ungdommen fra gangveien, eller fra E16 når det er lite trafikk.

  Krokskogen - Hole, 09.09.2021 17:55 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#37827: Tørrfura ved Sersjantmyra

På og ved Sersjantmyra er det tørrfuruer av varierende størrelse. Dette er den største og eldste vi fant. Med litt fantasi og en dose velvilje kan den ligne på en totempel med oppstrukne armer.

 • 20.09.2021 16:25 - av Odd Tore Saugerud,
 • 3 treff
2 av 50 treff

#37826: Merratjern sett fra sydenden

Ved Merratjern var det kjentmannspost i den første perioden 1990 – 1992. Posten lå den gang ved utløpet av tjernet i nordenden. I sydenden er det myr som strekker seg langt opp mot blåstien, men ingen tydelig bekk.

 • 20.09.2021 15:58 - av Odd Tore Saugerud,
 • 3 treff

3 av 50 treff

#37825: Oversikt over Okseløken med utløpet

Om man går inn til Okseløken via milorgskiltet, får man denne oversikten over løken. Her er det mulig å kjenne igjen bjørka på bilde nr. 37824 nokså nær venstre kant i bildet. Utløpet ligger noe mer mot syd enn på turkartet.

 • 20.09.2021 15:40 - av Odd Tore Saugerud,
 • 3 treff
4 av 50 treff

#37824: Starten på utløpet av bekken fra Okseløken

Dette er starten på utløpet av bekken fra Okseløken. Foran det er det tett med siv, og selve utløpet er også bevokst og med et toppbrekk tvers over. Bjørka som ligger på skrå over utløpet, er mulig å se også tvers over løken.

 • 20.09.2021 15:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

5 av 50 treff

#37823: Utløpet av bekken fra Okseløken til Merratjern

På bilde nr. 19728 er det ikke noe synlig utløp fra Okseløken, bredden ser ut til å være høyere enn vannet hele veien rundt. Men på utsiden av forhøyningen mot vest renner denne vesle bekken ut i en ganske dyp grøft.

 • 20.09.2021 15:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
6 av 50 treff

#37822: En velvoksen maurtue langs blåstien til Løvlia

Godt over to meter høy, mosegrodd på sidene, men bar på toppen. Aktive maur viste at den fortsatt var bebodd. Den som vil studere slike store maurtuer, bør ta seg en tur til Myromstjern, se bilde nr. 20491.

 • 20.09.2021 15:19 - av Odd Tore Saugerud,
 • 6 treff

7 av 50 treff

#37821: Kattjernåsen speiler seg i Kattjern

Kattjern lå blankt denne dagen, og Kattjernåsen med begynnende høstfarger benyttet anledningen til å speile seg. Vannstanden her var heller lav, med tilløp til gjørmestrender enkelte steder.

 • 20.09.2021 13:47 - av Odd Tore Saugerud,
 • 2 treff
8 av 50 treff

#37814: Daltjenn og Fjellsjøkampen

Kommer du sykkelrute 682 fra Rognlivegskillet i Hurdal, når du raskt Rognlisaga. Tar du der en avstikker bratt oppover åsen på Snultravegen, kan du finne to små tjern, Daltjenn og Rundtjenn. Dette er Daltjenn med østsida av Fjellsjøkampen i bakgrunnen.

 • 19.09.2021 12:45 - av Thore Knudsen,
 • 2 treff

9 av 50 treff

#37815: Utsikt over Høversjøen

På andre sida av Høversjøen kan en skimte vegen der sykkelrute 682 Rognlivegskillet – Høversjøen – Jenssætra går. I dette området slo flere finner seg ned under finneinnvandringa på midten av 1600-tallet. I dag benevnes stedet Høverroa, men i tidligere tider ble det gjerne kalt Finneroa. Grensa mellom Østre Toten og Hurdal går helt i sørenden av sjøen, så brukene vi ser på bildet, ligger i Østre Toten kommune.

 • 19.09.2021 11:13 - av Thore Knudsen,
 • 2 treff
10 av 50 treff

#37817: Demningen i Åstjernet

Om vinteren sveiper skiløypa forbi bak fotografens rygg. Åstjernet utvider seg noen timeter lenger bort, og er en liten idyll i Hadelandsåsene.

 • 19.09.2021 10:01 - av Nina Didriksen,
 • treff

11 av 50 treff

#37812: Glamping ved Åstjern

Åstjern hyttetun ligger et steinkast fra Åstjernet. Denne moderne boligen er ikke til utleie, men kanskje ved en senere anledning.

 • 19.09.2021 09:45 - av Nina Didriksen,
 • 10 treff
12 av 50 treff

#37811: Utsikt mot Åstjernet

Fra Høgkorsvegen er det fin utsikt mot Åstjern og nordover Hadelandsåsene. Litt til venstre for tjernet skimtes Åstjern hytteanlegg. I dag fungerer det som seminarsted, men det ble bygget under krigen som leir for Arbeidstjenesten. Det er høstlig her nå. Ta gjerne en titt på bilde nr. 35090, som ble tatt fra samme sted 13 måneder tidligere, da det fortsatt var sommer.

 • 18.09.2021 14:30 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff

13 av 50 treff

#37816: Utsikt fra og over Høgkorsplassen

Det er blitt høstlig, og luften var skarp denne lørdagen i Hadelandsåsene. Her sees de historiske korsene med litt av Høgkorsplassen i bakgrunnen.

 • 18.09.2021 13:57 - av Nina Didriksen,
 • treff
14 av 50 treff

#37819: Pilegrimsherberget på Høgkorsplassen

På Høgkorsplassen er det mulig å forhåndsbestille overnatting i sommerhalvåret for dem som går pilegrimsleden. Litt lenger sør står det skilt til et annet pilegrimsherberge, men skiltet burde fjernes da Åstjern Hyttetun ikke lenger har noe tilbud til grupper under femten personer.

 • 18.09.2021 13:56 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

15 av 50 treff

#37813: Veiviser ved Åstjern

Ved innkjøringen til Åstjern Hyttetun er det skilt som viser vei for korte og lange turer.

 • 18.09.2021 13:26 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
16 av 50 treff

#37810: Farmeninnspilling og stengt veg

Årets farmeninnspilling for TV2 foregår på Steinsjøen gård i Østre Toten. I den forbindelse er Steinsjøvegen over Totenåsen fra Hurdal til Torsætra (sykkelrute 573) stengt på begge sider av gården fra 9. juli til 4. oktober. «All ferdsel forbudt» står det på plakaten lengst til venstre, så forbudet gjelder også fotgjengere og syklister.

 • 18.09.2021 11:23 - av Thore Knudsen,
 • 10 treff

17 av 50 treff

#37809: Farmeninnspilling på Steinsjøen gård

Steinsjøen gård i nordenden av Steinsjøen er årets Farmen-gård på TV2. Gården ligger i Østre Toten kommune, like ved grensa til både Hurdal og Eidsvoll. Etter planen skal innspillingene være ferdige til 4. oktober, så de går nå mot slutten.

 • 18.09.2021 10:44 - av Thore Knudsen,
 • 10 treff
18 av 50 treff

#37820: Skytebane med veiviser

Mange skytebaner har anvisere, mens denne, som ser noe nedlagt ut, i hvert fall har en veiviser. Det går både rød- og blåmerkede traseer forbi Åstjern og hyttetunet, i tillegg til at det er mange veier som er fine å sykle på.

 • 18.09.2021 07:46 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

19 av 50 treff

#37818: Mulighet for langtur

De som går Gjøvik-Lygna på ski, har kanskje gått forbi Åstjern. Lavvoen på bildet tilhører hyttetunet, som driver utleievirksomhet til grupper. Fotografen har selv fine minner fra noen langturer gjennom Hadelandsåsene.

 • 18.09.2021 07:46 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff
20 av 50 treff

#37808: Myra mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug

Mellom Høgvolltoppen og Hinghanghaug ligger det en nær 600 meter lang, smal myr. Ganske dekorativ å se på med begynnende høstfarger. Nordlia av Høgvolltoppen er tett bevokst med høy granskog, som dekker over bratt li med tallrike skrenter. Øst for myra går det et nær sammenhengende stup nederst i lia. Ferdsel her er vanskelig.

 • 17.09.2021 17:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

21 av 50 treff

#37807: Hinghanghaug sett fra øst

Hinghanghaug er en karakteristisk kolle ca. 80 meter lavere enn Høgvolltoppen. Her var det kjentmannspost i perioden 2008-2010, men da var området i forgrunnen av bildet nylig snauhogd og tilplantet.

 • 17.09.2021 17:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 5 treff
22 av 50 treff

#37806: Utsikt fra vestryggen av Høgvolltoppen

Selve toppartiet av Høgvolltoppen er dekket av høy skog, og utsikten derfra er meget begrenset, se bilde nr. 30020. Men mot syd, vest og nord er det store hogstpartier som åpner opp. Her ser vi Randsfjorden som bukter seg mot nord, med Hinghanghaug midt i bildet.

 • 17.09.2021 16:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

23 av 50 treff

#37805: Det gror friskt i stallruinen

Bare siden 2018, se bilde nr. 30036, har vegetasjonen i stallruinen økt og vokst seg høyere. Det ser nå ut som om stallen var isolert med sagflis, siden det ligger lag av det langs restene av ytterveggene.

 • 17.09.2021 14:48 - av Odd Tore Saugerud,
 • 7 treff
24 av 50 treff

#37804: Innvendig fuglehus?

Midt på dette bildet av høggerkoias indre er det et firereders fuglehus. Det er det noe spesielle fuglehuset som satt under mønet på sydveggen av koia, se bilde nr. 30031 fra 2008. Den siste snøvinteren gjorde at øvre del av sydveggen kollapset og falt inn i koia.

 • 17.09.2021 14:45 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff

25 av 50 treff

#37803: Hvordan komme videre?

Atie står midt i driftsveien i dalen på sydsiden av Høgvolltoppen, men hvordan kommer man videre her? En aktuell problemstilling mange steder på denne veien, men det er alltid et omgående tråkk å finne, kort eller langt.

 • 17.09.2021 13:44 - av Odd Tore Saugerud,
 • 4 treff
26 av 50 treff

#37802: Troll i Skrukkelia

Ca. fem kilometer fra Lygna på høyre side av vegen nedover mot Skrukkelisjøen (sykkelrute 740) står dette trollet og ønsker velkommen til Skrukkelia og Hurdal.

 • 17.09.2021 11:28 - av Thore Knudsen,
 • 2 treff

27 av 50 treff

#37801: Åpner snart?

Markastua Gardlaus er for tiden stengt på grunn av pandemien, men det er vel håp om åpning snart? Høsten har kommet til Bærumsmarka, og turglade folk vil sette pris på å komme innom dette serveringsstedet.

 • 16.09.2021 12:35 - av Erik Unneberg,
 • 9 treff
28 av 50 treff

#37800: Test av packraft i motvind på Steinsfjorden

Da har finn.no vært raus med meg og gitt meg et bra tilbud på en knapt brukt packraft av toppkvalitet. Gjenbruk er bra! Den måtte selvfølgelig testes, og jeg tok en tur ut fra Sundvollstranda. Vi ser rett nord, og Amundøya, Tvehjulingen, Svinøya og Ulvøya er med på bildet. Gleder meg til å ta Nordmarka Classic med denne.

 • 12.09.2021 16:51 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

29 av 50 treff

#37799: Ender liker trebrygga best på Sundvollstranda

Alle lå på ytre delen, den av tre, ikke ei and på betongdelen! Men de spratt ut da jeg kom. Vi ser mot Stubdal og Mørkganga. Er du gått kjent, ser du Skardsveien, som går fra øverst i høyre hjørne og ned mot Åsaveien. Høstfargene har begynt å komme, trolig er det tørre været noe av årsaken.

 • 12.09.2021 16:32 - av Morten Synstelien,
 • treff
30 av 50 treff

#37796: Stolpe i båt

Stolpejakten har slått an også i Hurdal. Hurdal O-lag, Hurdal Turlag og Hurdal IL samarbeider om opplegget med stolper på tre forskjellige områder i bygda. En må vel undre seg når beskrivelsen av post 26 på Haugnes forteller at stolpen står i en båt. Båten kan jo være ute på sjøen. Men som en ser, det er ingen fare for at denne båten kommer på vannet igjen.

 • 12.09.2021 14:09 - av Thore Knudsen,
 • 6 treff

31 av 50 treff

#37781: Fast stopp på en disig dag

Jeg må alltid stoppe her og se på utsikten mot Hakkloa og hengebroen. Denne fredagen var det veldig disig og ganske varmt til september å være. Hjortelusfluene hadde også en aktiv dag.

 • 10.09.2021 16:30 - av Nina Didriksen,
 • 11 treff
32 av 50 treff

#37786: Flatehogst rundt NIKE-batteriet på Bergsåsen

Det er tydeligvis gode priser på tømmer for tiden, og da blir stadig flere skogområder hogstmodne. Her var det inntil nylig fin granskog med grønn skogbunn. Bildet viser knapt halvparten av hogstområdet, som fortsetter ned mot Rustan gård med en minst like stor tømmerlunne.

 • 10.09.2021 15:21 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

33 av 50 treff

#37779: Høstfarger på Middagsmyr

Denne myra ligger oppe i Kikutmassivet, og nordøst for Sandungskollen. Det var greit å bushe fra blåstien øst for myrenden og opp på kollen.

 • 10.09.2021 13:15 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff
34 av 50 treff

#37798: På rødløype til Moliksåsen

Det var tørt i terrenget, så det gikk helt greit å gå rødløypa fra Pipenhusveien opp til Molikskulpen.

 • 10.09.2021 13:00 - av Anka Nordenborg,
 • 9 treff

35 av 50 treff

#37797: På rødløype til Molikskulpen

Det er vel stort sett på vinteren folk er oppe ved Molikskulpen siden det bare går en rødløype dit. Men nå som det har vært så tørt, gikk det helt greit å gå dit en fin høstdag.

 • 10.09.2021 13:00 - av Anka Nordenborg,
 • 8 treff
36 av 50 treff

#37778: Kjempen har lagt seg

Dette gamle tørre treet har tronet på toppen av Sandungskollen, se f.eks bilde nr. 14199 fra 2011. Nå har det gitt etter for tidens tann. Utsikten her oppe er flott. Dagens anmarsj fulgte østligste blåsti til sørenden av Middagsmyr, derfra bushing 300 meter i luftlinje vestover, og så til topps fra nord/nordvest.

 • 10.09.2021 12:57 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff

37 av 50 treff

#37780: Sterkt preget av tidens tann

Kjentmannsposten på Sandungskollen i perioden 1996-98 ble aldri tatt inn etter endt periode. For ti år siden fant fotografen den helt tilfeldig, ganske godt gjemt under en gran og nesten helt dekket av barnåler (se bilde nr. 14349 og bilde nr. 14350 fra den gang). Nå begynner den å gå helt i oppløsning. Fotografen tok den dermed med seg (sammen med den sjokoladeplasten noen hadde gjemt BAK posten).

 • 10.09.2021 12:50 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
38 av 50 treff

#37788: Skiløypa kommer i land sør i Trehørningen

Her når skiløypa land før den går opp Plaga og videre mot Helgeren eller Gørja. Dammen i Trehørningen kan så vidt skimtes på den andre bredden, bak steinen i vannet. Tunnelinntaket i Trehørningen befinner seg bak odden til høyre.

 • 10.09.2021 11:12 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff

39 av 50 treff

#37795: Gjenstand ved tunnelinntaket i Trehørningen

Denne jernstangen ligger rett ved luken i tunnelinntaket i Trehørningen. Det har tilsynelatende ingen funksjon er det ligger. Kanskje er det et slags spett eller noe som brukes i justeringen av lukene, og som er låst fast for ikke å forsvinne?

 • 10.09.2021 11:08 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
40 av 50 treff

#37794: Utsikt nordover fra tunnelinntaket i Trehørningen

Vannet flyter rolig inn mot luken og hullet i fjellet. Kjentmannsposten i 1996-98 var plassert et sted til venstre i bildets bakgrunn.

 • 10.09.2021 11:07 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff

41 av 50 treff

#37792: Over tunnelinntaket i Trehørningen

Her kan du se nærmere på installsjonene ved tunnelinntaket i Trehørningen. Rett ved var det en kjentmannspost i 1996-98, og kanskje er det på tide med en repetisjonspost på dette fine stedet?

 • 10.09.2021 11:07 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff
42 av 50 treff

#37793: Selve tunnelinntaket i Trehørningen

Vannet siger rolig inn forbi luken og forsvinner i fjellet, før det renner ut i Sølvvika i Helgeren.

 • 10.09.2021 11:06 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff

43 av 50 treff

#37791: Tunnelinntaket i Trehørningen

I sørenden av vannet ligger tunnelinntaket i Trehørningen. Ganske flate omgivelser og stilleflytende vann, og mer fredelig enn fotografen hadde forestilt seg. Kjentmannspost i 1996-98.

 • 10.09.2021 11:05 - av Nina Didriksen,
 • 2 treff
44 av 50 treff

#37790: På vei mot tunnelinntaket i Trehørningen

Fra skiløypa opp fra Trehørningen tar det av en trasé mot tunnelinntaket. Det må være den gamle anleggsveien. Tunnelinntaket var kjentmannspost i perioden 1996-98.

 • 10.09.2021 11:03 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff

45 av 50 treff

#37789: Sperring i løypa

Skiløypa opp sørover fra Trehørningen går i en bakke kalt Plaga. Et sted her har noen bygget bolig, og vi får håpe det går an å preparere løype rundt maurtua.

 • 10.09.2021 11:01 - av Nina Didriksen,
 • 3 treff
46 av 50 treff

#37777: Gamle minner

Ved Trehørningen dam er det fremdeles synlige spor etter arbeid som har pågått her.

 • 09.09.2021 19:52 - av Nina Didriksen,
 • 4 treff

47 av 50 treff

#37776: Trehørningen dam anno 2021

Steindammen i Trehørningen ble bygget tidlig på 1900-tallet i forbindelse med reguleringen av vassdragene i Nordmarka. Før vannreguleringene i Marka rant Trehørningen og nabovannene Nordvannet og Anderstjernene østover mot Hakadal. Fra Trehørningen går det en 880 meter lang tunnel til Sølvvika i Helgeren, og denne stille kvelden hørtes renningen godt over vannet.

 • 09.09.2021 19:51 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff
48 av 50 treff

#37775: Kveldslys over Trehørningen

Det er spor etter mer bruk langs Trehørningens bredd, og vi tar vel ikke feil hvis det har med koronapandemien å gjøre. Risten fra en engangsgrill som noen ikke hadde orket å bære med seg, ble med fotografen til et dertil egnet deponi.

 • 09.09.2021 19:43 - av Nina Didriksen,
 • 1 treff

49 av 50 treff

#37774: Sommervarmt badevann ved Slettøya

I Kroksund var det 19 grader i vannet i ettermiddag. Det var utrolig fint å bade, og Kroksund gir friskt vann fra Tyrifjorden.

 • 09.09.2021 17:55 - av Morten Synstelien,
 • 1 treff
50 av 50 treff

#37773: Ludo ergo sum

«Ludo ergo sum» står det på brua over Kroksund. Litt artig med denne teksten (som oversatt fra latin er «jeg lever, altså er jeg»), for her hopper ungdommen fra gangveien, eller fra E16 når det er lite trafikk.

 • 09.09.2021 17:55 - av Morten Synstelien,
 • 2 treff