• darkblurbg
  Klissvått ved Vambu

  Regnet øste ned på Krokskogen i dag, og det var bare å kle seg i fullt regntøy. Det er grønt og frodig over alt, dog er blåbærene ennå ikke modne her.

  Krokskogen - Hole, 21.07.2019 12:15 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Oppover fra Kattås

  På en våt dag tråkket denne syklisten seg oppover asfaltveien fra Kattås i retning Ringikastet.

  Vestmarka, 21.07.2019 11:46 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Kongslys langs veien

  Selv om det regnet i Vestmarka i dag, var det fint å være ute på tur med kamera. Lyset er bløtt på slike dager, og markblomsteneslik som dette eksemplaret av mørkkongslys, lot seg villig fotografere. Bildet er tatt i lysløypetraseen mellom Kattås og Vestmarksetra.

  Vestmarka, 21.07.2019 11:35 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Grind i lysløypa

  Lysløypetraseen fra Kattås til Vestmarksetra er fin å benytte både sommer og vinter. Syklistene må imidlertid beregne et stopp for å passere stengselet på bildet. Grinden er stengt for beitedyrenes skyld.

  Vestmarka, 21.07.2019 11:27 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Våt dag i Vestmarka

  Regnet kom i dag, som varslet, og flere av sykkeltraseene ble nokså bløte etter hvert. Her ser vi et parti av lysløypa mellom Kattås og Vestmarksetra, vest for selve Kattåsen.

  Vestmarka, 21.07.2019 11:21 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frodig på Steinssletta

  Skal man bruke begrepet "frodig kulturlandskap" noe sted, må det i hvert fall passe her. Steinssletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Det har vært jordbruksdrift her i over 4000 år. Steinssletta ligger i Holebygda, og i bakgrunnen ser vi Krokskogens åser, ø...

  Krokskogen - Hole, 18.07.2019 19:43 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Rastemulighet der Storelva rolig passerer Helgelandsmoen

  Storelva bukter seg i store svinger fra Hønefoss til Tyrifjorden. Her ved Helgelandsmoen kan man ta seg en pause tett ved elva, like før den renner ut i Nordfjorden, som utgjør nordvestre del av Tyrifjorden.

  Krokskogen - Hole, 11.07.2019 18:11 - Eivind Molde
 • darkblurbg
  Bolchen Træsliberi

  Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En 600 meter lang håndgravd kanal

  Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk. Fra Noackdammen til Kubbdammen ved Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er fortsatt godt synlig, men ødelagt der den krysser Vestbygdv...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 16:07 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ovenfor Sliperiet

  Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, s...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 14:51 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Fløyta i Myllselva

  Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har ...

  Nordmarka nord, 09.07.2019 13:36 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Gruva i søndre Ramndalen

  Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sle...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

  I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 15:08 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Et skjerp på Ramndalskollen

  I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blå...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 14:22 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Dagbrudd på Ramndalskollen

  Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ik...

  Romeriksåsene - Nannestad, 08.07.2019 13:52 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen i Mylla: Mylla dam

  Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drif...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner ved Mylselven Træsliberi

  Mylselven Træsliberi ble etablert i 1887/88 og utnyttet de øvre fallene i Myllselva. Vannet dit ble ledet gjennom et system av demninger og kanaler til en dam, og derfra gjennom en rørledning ned til bunnen av sliperiet. Dette var et stort anlegg med fabrikkbygninger og boliger for ledelsen og ar...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:37 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Ruiner etter saga nedenfor Mylselven Træsliberi

  I tiden da Mylselven Træsliberi var i drift, var det store dimensjoner på tømmeret. Med gode priser på skurlast var det mer lønnsomt å bruke de grove stokkene til materialer og bare lage tremasse av mindre dimensjoner og avkapp. Eieren av Mylselven Træsliberi bygget da en turbindrevet sag rett ne...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:34 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Demningen ved Storfløyta i Myllselva

  Fra bilveien ser det ut som ei bru, men det er en demning med bunnluke, tappeluke eller muligens fløtningsløp, og overfall på to nivåer. Dette er en tørrmurt gråsteindemning, antageligvis bygget etter storflommen i 1908, og senere tettet med støp på vannsiden. Flytetorver demmer nå opp vannet før...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:15 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Storfløyta i Myllselva

  Tjernet Storfløyta er synlig på nordsiden av veien mellom Svartbekken og Sliperiet (Mylselven Træsliberi). Dette er ikke et naturlig tjern, men et oppdemt vannmagasin for industrien som lå lenger ned langs elva (Bolchen tresliperi). Nå er bunnluka åpen og vannstanden på minimumsnivå, og tjernet v...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 17:10 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjern sommerstid

  Det er flere bilder av dette Auretjernet (ved Auretjernsetra) i Markadatabasen, alle vinterbilder. Men tjernet er verdt et besøk også sommerstid, særlig nå når det er lagt en ganske tørr blåsti i lia på østsiden litt innenfor den heller våte stien i skiløypa. Fjærskyene (Cirrus) viser at væromsla...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 16:26 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjernsetra: gammel laftekunst

  Gjennom restene av tilbygget til setra vokser det nå et stort tre. I skyggen under dette har ikke brenneslekrattet fått fotfeste, og bølgeblikket fra taket gir også dårlige vekstvilkår. Her kan gammelt, godt laftehåndverk fortsatt beundres. Mer informasjon om setra er dessverre ikke åpent tilgjen...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:59 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Auretjernsetra: ruin med brenneslevern

  Ruinen av Auretjernsetra er ikke lett tilgjengelig sommerstid, omgitt av tett og høyt brenneslekratt som den er. Men det langt fremtredne forfallet er likevel godt synlig.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:50 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Store Klattertjern

  Store Klattertjern er et pent skogsvann nordøst for Svartbekken p-plass. Langs vannet er det flere fine leir-/rasteplasser, og det skal være godt besøkt i helgene. Det skal også være et godt fiskevann med til dels stor, men sky ørret. Denne dagen var det ganske stille for folk der.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 15:17 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Rast ved Huldreputten

  På toppen av stupet var det fint med en rast i solskinnet. Her var det utsikt mot Fjellsjøhøgda og Bislingflaka, og ganske fritt for mygg og stikkefluer. I vannet nedenfor var det tallrike vak av småfisk.

  Nordmarka nord, 05.07.2019 14:20 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Huldreputten syd for Store Klattertjern

  Syd for Store Klattertjern ligger Huldreputten, et litt langstrakt myrvann med stup langs den ene langsiden. Enda et av tjernene i Marka med huldernavn, andre er Huldertjern i Vestmarka, bilde nr. 28201, Huldretjern på Krokskogen syd for Spålen, bilde nr. 27740, og Huldretjern i Nordmarka nordves...

  Nordmarka nord, 05.07.2019 14:01 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Takk for en lang sesong fra 30. oktober til 4. juli

  Siste skitur på kunstsnø i Nordmarka 4. juli, 22,5 m x 450 = 10 km i Varingskollen.

  Nordmarka syd, 04.07.2019 18:39 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Hulvik strand - en skjult perle i indre Oslofjord

  Takket være iMarka-appen fant fotografen frem til denne perlen av en strand i Hulvika på vei til Son fra Hvitsten. Rett etter stranda var det et krevende trilleparti på noen hundre meter, ellers var både vei og sti lett farbar med hybridsykkel fra Drøbak til Son.

  Follomarka, 03.07.2019 14:29 - Jørgen Øverbye
 • darkblurbg
  Kjølig julikveld ved Vesle Langtjern

  Vi er i et fantastisk terreng i Oppkuven -Smeddalen naturreservat. Men med hard vind fra nord er det kjølig, og det er bare å gå videre for å holde varmen.

  Krokskogen - Hole, 02.07.2019 17:56 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Værhardt på åsryggen vest for Kolsåsputten

  Jordlaget på åsryggen vest for Kolsåsputten er skrint, så her vokser det for det meste spredt furuskog og lyng. Furuene bærer preg av at det er værhardt her, mens større områder med død lyng er en følge av fjorårets tørkesommer. Herfra er det flere punkter med bra utsikt over Vestre Bærum. Omtren...

  Bærumsmarka, 01.07.2019 18:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Flaggsprettpost syd for Kolsåsputten

  Vest for Kolsåsputten ligger det en liten åsrygg, og syd på denne, under en skrent, har turorienteringen Flaggspretten en post dette året. I syd ender ryggen i etasjer av stup, med en kløft mot øst. På toppen av den sydligste småkollen er det en ansamling av bærbare steiner.

  Bærumsmarka, 01.07.2019 18:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Stille ved Kolsåsputten

  Kolsåsputten ligger noe utenfor allfarvei i et bevokst myrområde vest for toppartiet til Nordre Kolsås. Et sagn sier at den er bunnløs. Et annet, og mer fantasifullt sagn sier at det skal ligge et vikingskip der: «lige under det høie Korsebergs Top ligger et lidet Vand, i hvilket der, efter Sagne...

  Bærumsmarka, 01.07.2019 18:03 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Varingskollen 1. juli 2019

  På ski i Nordmarka i juli på kunstsnø. På denne flekken lagde jeg en rundløype på 33,5 meter, og gikk den 300 ganger for å få 1 mil. Vi hadde den første skituren 30. oktober i Romeriksåsene, og går fortsatt i juli. Det blir skigåing i ti av årets tolv måneder i Oslomarka. Det er vel kanskje en us...

  Nordmarka syd, 01.07.2019 16:56 - Tom Stensaker
 • darkblurbg
  Bading i Østernvann

  Det var en fantastisk flott kveld ved Østernvann den siste dagen i juni. Vanntemperaturen ble målt til mellom 20 og 22 grader.

  Bærumsmarka, 30.06.2019 19:40 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Idyll nord i Helgeren

  Flott å sykle i marka nå, og her ved Sølvvika ble det en fin hvil i sola.

  Nordmarka nord, 27.06.2019 18:11 - Torgeir Stenstad
 • darkblurbg
  Demningen i Stovivann

  Som beskrevet under bilde nr. 31530 har Stovivann vært benyttet som vannreservoar helt siden 1897. Dagens demning er mye yngre, en betongdemning med overløp i to nivåer og bunnventil med gjennomgående rør. Det hele ser ut til å være kanskje så lite som ti år gammelt, antageligvis en oppgradering ...

  Vestmarka, 24.06.2019 14:38 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En svanefamilie på Stovivann

  Ved Jordbru flater åsryggen Ringiåsen ut, og stupene mot Stovivann avløses av barskog i temmelig bratt li. Midt i dette området ligger havnehagan Libakke, et ganske stort og åpent beiteområde, men likevel ikke synlig på bildet. Her går for tiden en hingst med hoppefølge på beite. På vannet viser ...

  Vestmarka, 24.06.2019 14:04 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Sverdliljer på østsiden av Stovivann, stup på vestsiden

  Omtrent hele østsiden av Stovivann har tett løvkratt som kantvegetasjon, og utenfor den et belte med sverdliljer på mudderbunn. På motsatt side er det helt annerledes, med Ringiåsen og stup som går over i rasmark med et belte med tett løvskog. Gamle kart og Skiforeningens kart antyder sti under s...

  Vestmarka, 24.06.2019 13:39 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Pumpehuset sydvest ved Stovivann

  Stovivann har vært benyttet som vannreservoar helt siden 1897, sist som drikkevannreservoar for vestre Bærum på 1950 – 60-tallet, se bilde nr. 12586 og bilde nr. 31533. Som rørstussen på huset på bilder viser, er dette et pumpehus, men for vanning av jordene til Butterud gård.

  Vestmarka, 24.06.2019 13:28 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Idyll med vannliljeblader i sydenden av Stovivann

  I vika i sydenden av Ståvivann er det ganske grunt, med grønn bunnvegetasjon og tallrike vannliljeblader. For tidlig for blomstring her, men på land i vika er det en stor bestand av sverdliljer i full blomst. Noen av disse er synlige til venstre i bildet. Dette er typisk sumpterreng, gjørmebunn i...

  Vestmarka, 24.06.2019 13:24 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Lavt skydekke

  Fra Storøya i Tyrifjorden kunne vi se hvordan de høyeste åsene på Krokskogen ble fanget inn av det lave skydekket.

  Krokskogen - Hole, 20.06.2019 15:12 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Frodig ved Randsfjorden

  I sørøstenden av Randsfjorden boltret markblomstene seg i det fuktige sommerværet.

  Hadelandsåsene, 20.06.2019 14:06 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Langs Randsfjorden

  Det var grått på Jevnaker i kveld, men likevel fint å kunne vandre langs sørenden av Randsfjorden.

  Hadelandsåsene, 19.06.2019 21:58 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Årets lyseste onsdag på Ringkollen

  Regn i sikte over Ringerike, men det holdt seg pent borte mens en gjeng geocachere var samlet til event på toppen av Ringkollen onsdag kveld. Gruppa besto også av noen virkelige veteraner blant Kjentmannsmerkets venner, men på returen fikk de ferten av et mål i skogen, så her får vi nøye oss med ...

  Krokskogen - Hole, 19.06.2019 21:49 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Kuene er på plass

  Kuene har nå blitt sluppet ut på beite ved Tverrsjøstallen.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:55 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bjelleklang ved Tverrsjøstallen

  Ved Tverrsjøstallen går det nå dyr på beite, og det høres!

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:50 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  På sti mot Tverrsjøstallen

  Den blåmerkede stien mellom Ølja og Tverrsjøen/Tverrsjøstallen går først på skogsbilvei, men tar etter hvert inn i skogen på en fin sti, som slynger seg gjennom terrenget.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:42 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Bristol

  Alle kan benytte allmenningshytta Bristol, som ligger på vestsiden av Ølja. Det var imidlertid temmelig rolig her i formiddag.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:24 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  En rast ved Ølja?

  Ikke akkurat folksomt ved Ølja i dag, så det var lett å finne seg en ledig resteplass. Fint turvær: 10-12 grader og ingen nedbør.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 10:22 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Nordlig utsikt fra Nordmarkas høyeste ås

  Selv om trærne på toppen av Svarttjernshøgda er ganske høye, er det fortsatt grei utsikt fra tårnet. Her ser vi mot nord, der hyttebebyggelsen ved Mylla ses midt i bildet.

  Nordmarka nord, 19.06.2019 09:34 - Erik Unneberg

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#31567: Klissvått ved Vambu

Regnet øste ned på Krokskogen i dag, og det var bare å kle seg i fullt regntøy. Det er grønt og frodig over alt, dog er blåbærene ennå ikke modne her.

 • 21.07.2019 12:15 - av Torgeir Stenstad,
 • 10 treff
2 av 50 treff

#31565: Oppover fra Kattås

På en våt dag tråkket denne syklisten seg oppover asfaltveien fra Kattås i retning Ringikastet.

 • 21.07.2019 11:46 - av Erik Unneberg,
 • 10 treff

3 av 50 treff

#31566: Kongslys langs veien

Selv om det regnet i Vestmarka i dag, var det fint å være ute på tur med kamera. Lyset er bløtt på slike dager, og markblomsteneslik som dette eksemplaret av mørkkongslys, lot seg villig fotografere. Bildet er tatt i lysløypetraseen mellom Kattås og Vestmarksetra.

 • 21.07.2019 11:35 - av Erik Unneberg,
 • 11 treff
4 av 50 treff

#31564: Grind i lysløypa

Lysløypetraseen fra Kattås til Vestmarksetra er fin å benytte både sommer og vinter. Syklistene må imidlertid beregne et stopp for å passere stengselet på bildet. Grinden er stengt for beitedyrenes skyld.

 • 21.07.2019 11:27 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff

5 av 50 treff

#31563: Våt dag i Vestmarka

Regnet kom i dag, som varslet, og flere av sykkeltraseene ble nokså bløte etter hvert. Her ser vi et parti av lysløypa mellom Kattås og Vestmarksetra, vest for selve Kattåsen.

 • 21.07.2019 11:21 - av Erik Unneberg,
 • 6 treff
6 av 50 treff

#31570: Frodig på Steinssletta

Skal man bruke begrepet "frodig kulturlandskap" noe sted, må det i hvert fall passe her. Steinssletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Det har vært jordbruksdrift her i over 4000 år. Steinssletta ligger i Holebygda, og i bakgrunnen ser vi Krokskogens åser, øst for Steinsfjorden.

 • 18.07.2019 19:43 - av Eivind Molde,
 • treff

7 av 50 treff

#31568: Rastemulighet der Storelva rolig passerer Helgelandsmoen

Storelva bukter seg i store svinger fra Hønefoss til Tyrifjorden. Her ved Helgelandsmoen kan man ta seg en pause tett ved elva, like før den renner ut i Nordfjorden, som utgjør nordvestre del av Tyrifjorden.

 • 11.07.2019 18:11 - av Eivind Molde,
 • 4 treff
8 av 50 treff

#31562: Bolchen Træsliberi

Også i den nedre bratte delen av Myllselva ble det anlagt et tresliperi på 1870-tallet. Det fikk navn etter Hans Bolchen, som var primus motor i arbeidet. For å drive dette og skaffe til veie tømmer (kubb), ble det gravd kanaler og bygget demninger for å øke fallhøyden, se bilde nr. 31561. Denne solide muren skal være grunnmuren til fabrikken. Her er ikke spor etter noen turbin, men litt lenger ned i elva er det noe som ligner på en liten fangdemning. Men drivvannet skulle komme fra Kubbdammen, og den skulle ligge i en helt annen retning. Her er det mye usikkert. Dette anlegget ble også delvis ødelagt av en flom i 1908, men ble bygget opp igjen. Det ble nedlagt før 1914.

 • 09.07.2019 16:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 48 treff

9 av 50 treff

#31561: En 600 meter lang håndgravd kanal

Det var ikke bare ved Sliperiet at Myllselva ble ledet vekk fra sitt naturlige løp. Også før den nedre brattere delen ble vannet ledet vekk. Fra Noackdammen til Kubbdammen ved Friland ble det håndgravd en 600 meter lang kanal. Kanalen er fortsatt godt synlig, men ødelagt der den krysser Vestbygdveien. Noackdammen og Kubbdammen er det vanskeligere å finne. Vannet skulle brukes til å drive turbinen på Bolchen Træsliberi, se bilde nr. 31562.

 • 09.07.2019 16:07 - av Odd Tore Saugerud,
 • 34 treff
10 av 50 treff

#31560: Demningen ovenfor Sliperiet

Denne demningen har vært gjemt av stor skog i mange år, og var nok temmelig ukjent, selv om skiløypa gikk rett forbi. Nå har flatehogsten åpnet opp landskapet, og slik tar den seg ut fra skiløypa en julidag. Bak demningen er det nå nesten gjengrodde øvre delen av magasinet til saga, Knippahøla, synlig.

 • 09.07.2019 14:51 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

11 av 50 treff

#31559: Demningen i Fløyta i Myllselva

Fløyta, også kjent som Myllsfløyta, er tjernet rett øst for Mylla dam. Fløyta var også demt opp med en demning for at vannet i elva skulle bli ført over til enda en dam rett ovenfor Sliperiet, se bilde nr. 31560. Men hvor var nå denne demningen? Fra brua over elva ser det ut som om elva bare har skåret seg gjennom en jordrygg. Men går du øst for og nedenfor denne, viser denne tørrmurte demningen seg. På vannsiden har den blitt forsterket med en solid jordvoll.

 • 09.07.2019 13:36 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
12 av 50 treff

#31558: Gruva i søndre Ramndalen

Denne gruva er et bevis på at det ble funnet drivverdig malm i Ramdalskollen. Her var det mest sink og noe kobber. Både sporvekselen på bilde nr. 31557 og steintippen utenfor gruva viser at her var det betydelig produksjon og bruk av vagger til transport. Bunnen i stollen er dekket av vann og sleipe steiner, og stollen fortaper seg i mørke, slik at det ikke er mulig å bedømme hvor langt den egentlig går innover. Drften ble avsluttet i 1914.

 • 08.07.2019 15:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 28 treff

13 av 50 treff

#31557: På rett spor til gruva i søndre Ramndalen

I perioden 2000 -2002 var det kjentmannspost ved gruva i søndre Ramndalen, se bilde nr. 31558. Siden da har det vokst til tett kratt langs og i traktorslepet i dalen, og oversikten er nå dårlig. Da er det kjekt med denne sporvekselen som viser veien til gruva og samtidig fungerer som en slags bru over bekken.

 • 08.07.2019 15:08 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
14 av 50 treff

#31556: Et skjerp på Ramndalskollen

I tillegg til dagbruddet er det et stort antall skjerp øst på Ramndalskollen. Dette er et av de middels store, et stykke syd for dagbruddet på bilde nr. 31555. Kollen har ganske bratte sider, og bare bruddstykker av tråkk. Det kan være lurt å angripe den fra sydøst fra det flatere partiet der blåstien fra Spenningsby går under kraftledningen, og det er et ganske tydelig tråkk i bratta.

 • 08.07.2019 14:22 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

15 av 50 treff

#31555: Dagbrudd på Ramndalskollen

Rundt århundreskiftet 1800/1900 var det stor interesse for leting etter kobber, svovel, sink og bly. Et engelsk firma tok for seg Ramdalskollen, og satte tydelige spor etter seg der. Dette nå vannfylte dagbruddet på platået på østsiden av selve kolletoppen er det mest tydelige vi fant. Vi fant ikke spor etter noen opparbeidet transportvei derfra.

 • 08.07.2019 13:52 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff
16 av 50 treff

#31554: Demningen i Mylla: Mylla dam

Ved utløpet av innsjøen Mylla sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen, og hadde vært manøvrert til fordel for en nedlagt mølle og et sagbruk. I 1887 ble det reist et mindre tresliperi ved Myllselva. Tresliperiet fikk rett til å forhøye demningen med 1 alen og til å bruke vannet til drift av sliperiet, som deretter bygget en helt ny tørrmurt gråsteindemning. Den fikk toppdekke av betong i 1955.

 • 05.07.2019 17:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

17 av 50 treff

#31553: Ruiner ved Mylselven Træsliberi

Mylselven Træsliberi ble etablert i 1887/88 og utnyttet de øvre fallene i Myllselva. Vannet dit ble ledet gjennom et system av demninger og kanaler til en dam, og derfra gjennom en rørledning ned til bunnen av sliperiet. Dette var et stort anlegg med fabrikkbygninger og boliger for ledelsen og arbeidere. Sliperiet skiftet senere navn til Lunner Træsliperi, deretter til Lunner Træmassefabrik. Sliperiet gikk konkurs i 1929/30, og alle bygninger er nå revet. Bildet viser sannsynligvis dammen som samlet opp vannet til saga på bilde nr. 31552.

 • 05.07.2019 17:37 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
18 av 50 treff

#31552: Ruiner etter saga nedenfor Mylselven Træsliberi

I tiden da Mylselven Træsliberi var i drift, var det store dimensjoner på tømmeret. Med gode priser på skurlast var det mer lønnsomt å bruke de grove stokkene til materialer og bare lage tremasse av mindre dimensjoner og avkapp. Eieren av Mylselven Træsliberi bygget da en turbindrevet sag rett nedenfor sliperiet. Turbindriften gjorde det mulig å utnytte vannet fra sliperiet en gang til. Bildet viser søylene som sagbygget sto på, og en drivaksel med to remhjul. Sagdriften opphørte i 1949.

 • 05.07.2019 17:34 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

19 av 50 treff

#31551: Demningen ved Storfløyta i Myllselva

Fra bilveien ser det ut som ei bru, men det er en demning med bunnluke, tappeluke eller muligens fløtningsløp, og overfall på to nivåer. Dette er en tørrmurt gråsteindemning, antageligvis bygget etter storflommen i 1908, og senere tettet med støp på vannsiden. Flytetorver demmer nå opp vannet før demningen.

 • 05.07.2019 17:15 - av Odd Tore Saugerud,
 • 11 treff
20 av 50 treff

#31550: Storfløyta i Myllselva

Tjernet Storfløyta er synlig på nordsiden av veien mellom Svartbekken og Sliperiet (Mylselven Træsliberi). Dette er ikke et naturlig tjern, men et oppdemt vannmagasin for industrien som lå lenger ned langs elva (Bolchen tresliperi). Nå er bunnluka åpen og vannstanden på minimumsnivå, og tjernet vokser igjen med siv.

 • 05.07.2019 17:10 - av Odd Tore Saugerud,
 • 15 treff

21 av 50 treff

#31549: Auretjern sommerstid

Det er flere bilder av dette Auretjernet (ved Auretjernsetra) i Markadatabasen, alle vinterbilder. Men tjernet er verdt et besøk også sommerstid, særlig nå når det er lagt en ganske tørr blåsti i lia på østsiden litt innenfor den heller våte stien i skiløypa. Fjærskyene (Cirrus) viser at væromslag er i vente, og allerede før Jevnaker ble den tykke skyveggen i syd godt synlig.

 • 05.07.2019 16:26 - av Odd Tore Saugerud,
 • 37 treff
22 av 50 treff

#31548: Auretjernsetra: gammel laftekunst

Gjennom restene av tilbygget til setra vokser det nå et stort tre. I skyggen under dette har ikke brenneslekrattet fått fotfeste, og bølgeblikket fra taket gir også dårlige vekstvilkår. Her kan gammelt, godt laftehåndverk fortsatt beundres. Mer informasjon om setra er dessverre ikke åpent tilgjengelig på Internett.

 • 05.07.2019 15:59 - av Odd Tore Saugerud,
 • 24 treff

23 av 50 treff

#31547: Auretjernsetra: ruin med brenneslevern

Ruinen av Auretjernsetra er ikke lett tilgjengelig sommerstid, omgitt av tett og høyt brenneslekratt som den er. Men det langt fremtredne forfallet er likevel godt synlig.

 • 05.07.2019 15:50 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff
24 av 50 treff

#31546: Store Klattertjern

Store Klattertjern er et pent skogsvann nordøst for Svartbekken p-plass. Langs vannet er det flere fine leir-/rasteplasser, og det skal være godt besøkt i helgene. Det skal også være et godt fiskevann med til dels stor, men sky ørret. Denne dagen var det ganske stille for folk der.

 • 05.07.2019 15:17 - av Odd Tore Saugerud,
 • 25 treff

25 av 50 treff

#31545: Rast ved Huldreputten

På toppen av stupet var det fint med en rast i solskinnet. Her var det utsikt mot Fjellsjøhøgda og Bislingflaka, og ganske fritt for mygg og stikkefluer. I vannet nedenfor var det tallrike vak av småfisk.

 • 05.07.2019 14:20 - av Odd Tore Saugerud,
 • 21 treff
26 av 50 treff

#31544: Huldreputten syd for Store Klattertjern

Syd for Store Klattertjern ligger Huldreputten, et litt langstrakt myrvann med stup langs den ene langsiden. Enda et av tjernene i Marka med huldernavn, andre er Huldertjern i Vestmarka, bilde nr. 28201, Huldretjern på Krokskogen syd for Spålen, bilde nr. 27740, og Huldretjern i Nordmarka nordvest for Mago, så langt uten bilde. Huldretjernene har dobbelt bunn og gjerne stup langs minst én side.

 • 05.07.2019 14:01 - av Odd Tore Saugerud,
 • 18 treff

27 av 50 treff

#31543: Takk for en lang sesong fra 30. oktober til 4. juli

Siste skitur på kunstsnø i Nordmarka 4. juli, 22,5 m x 450 = 10 km i Varingskollen.

 • 04.07.2019 18:39 - av Tom Stensaker,
 • 50 treff
28 av 50 treff

#31542: Hulvik strand - en skjult perle i indre Oslofjord

Takket være iMarka-appen fant fotografen frem til denne perlen av en strand i Hulvika på vei til Son fra Hvitsten. Rett etter stranda var det et krevende trilleparti på noen hundre meter, ellers var både vei og sti lett farbar med hybridsykkel fra Drøbak til Son.

 • 03.07.2019 14:29 - av Jørgen Øverbye,
 • 25 treff

29 av 50 treff

#31538: Kjølig julikveld ved Vesle Langtjern

Vi er i et fantastisk terreng i Oppkuven -Smeddalen naturreservat. Men med hard vind fra nord er det kjølig, og det er bare å gå videre for å holde varmen.

 • 02.07.2019 17:56 - av Torgeir Stenstad,
 • 20 treff
30 av 50 treff

#31541: Værhardt på åsryggen vest for Kolsåsputten

Jordlaget på åsryggen vest for Kolsåsputten er skrint, så her vokser det for det meste spredt furuskog og lyng. Furuene bærer preg av at det er værhardt her, mens større områder med død lyng er en følge av fjorårets tørkesommer. Herfra er det flere punkter med bra utsikt over Vestre Bærum. Omtrent midt på dette bildet blinker det i Stovivann.

 • 01.07.2019 18:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff

31 av 50 treff

#31540: Flaggsprettpost syd for Kolsåsputten

Vest for Kolsåsputten ligger det en liten åsrygg, og syd på denne, under en skrent, har turorienteringen Flaggspretten en post dette året. I syd ender ryggen i etasjer av stup, med en kløft mot øst. På toppen av den sydligste småkollen er det en ansamling av bærbare steiner.

 • 01.07.2019 18:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff
32 av 50 treff

#31539: Stille ved Kolsåsputten

Kolsåsputten ligger noe utenfor allfarvei i et bevokst myrområde vest for toppartiet til Nordre Kolsås. Et sagn sier at den er bunnløs. Et annet, og mer fantasifullt sagn sier at det skal ligge et vikingskip der: «lige under det høie Korsebergs Top ligger et lidet Vand, i hvilket der, efter Sagnet, skal være Kjølen av et Skib tilligemed Knærne tilsyne». Selv om det var blankt vann denne dagen, var det ingen spor etter slikt i vannet, bare noen flytetorver.

 • 01.07.2019 18:03 - av Odd Tore Saugerud,
 • 17 treff

33 av 50 treff

#31537: Varingskollen 1. juli 2019

På ski i Nordmarka i juli på kunstsnø. På denne flekken lagde jeg en rundløype på 33,5 meter, og gikk den 300 ganger for å få 1 mil. Vi hadde den første skituren 30. oktober i Romeriksåsene, og går fortsatt i juli. Det blir skigåing i ti av årets tolv måneder i Oslomarka. Det er vel kanskje en uslåelig rekord, selv om det nok er mulig å få til en skitur i september hvis det kommer et tidlig snøfall.

 • 01.07.2019 16:56 - av Tom Stensaker,
 • 28 treff
34 av 50 treff

#31536: Bading i Østernvann

Det var en fantastisk flott kveld ved Østernvann den siste dagen i juni. Vanntemperaturen ble målt til mellom 20 og 22 grader.

 • 30.06.2019 19:40 - av Erik Unneberg,
 • 39 treff

35 av 50 treff

#31534: Idyll nord i Helgeren

Flott å sykle i marka nå, og her ved Sølvvika ble det en fin hvil i sola.

 • 27.06.2019 18:11 - av Torgeir Stenstad,
 • 27 treff
36 av 50 treff

#31533: Demningen i Stovivann

Som beskrevet under bilde nr. 31530 har Stovivann vært benyttet som vannreservoar helt siden 1897. Dagens demning er mye yngre, en betongdemning med overløp i to nivåer og bunnventil med gjennomgående rør. Det hele ser ut til å være kanskje så lite som ti år gammelt, antageligvis en oppgradering av demningen fra 1950-tallet. En tett skog av velvoksne brennesler gjorde nærmere undersøkelser og bilder av demningen umulig nå.

 • 24.06.2019 14:38 - av Odd Tore Saugerud,
 • 33 treff

37 av 50 treff

#31532: En svanefamilie på Stovivann

Ved Jordbru flater åsryggen Ringiåsen ut, og stupene mot Stovivann avløses av barskog i temmelig bratt li. Midt i dette området ligger havnehagan Libakke, et ganske stort og åpent beiteområde, men likevel ikke synlig på bildet. Her går for tiden en hingst med hoppefølge på beite. På vannet viser et svanepar frem flokken på ca. syv unger. Til høyre i bildet Svartoråsen, fortsettelsen av Ringiåsen mot nord.

 • 24.06.2019 14:04 - av Odd Tore Saugerud,
 • 27 treff
38 av 50 treff

#31531: Sverdliljer på østsiden av Stovivann, stup på vestsiden

Omtrent hele østsiden av Stovivann har tett løvkratt som kantvegetasjon, og utenfor den et belte med sverdliljer på mudderbunn. På motsatt side er det helt annerledes, med Ringiåsen og stup som går over i rasmark med et belte med tett løvskog. Gamle kart og Skiforeningens kart antyder sti under stupene på vestsiden av Stovivann. Det er da også mulig å finne noen fragmenter av denne, men den er teknisk krevende, og egentlig bare for spesielt interesserte. Det var da heller ikke ferske spor etter bruk av den nå.

 • 24.06.2019 13:39 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

39 av 50 treff

#31530: Pumpehuset sydvest ved Stovivann

Stovivann har vært benyttet som vannreservoar helt siden 1897, sist som drikkevannreservoar for vestre Bærum på 1950 – 60-tallet, se bilde nr. 12586 og bilde nr. 31533. Som rørstussen på huset på bilder viser, er dette et pumpehus, men for vanning av jordene til Butterud gård.

 • 24.06.2019 13:28 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
40 av 50 treff

#31529: Idyll med vannliljeblader i sydenden av Stovivann

I vika i sydenden av Ståvivann er det ganske grunt, med grønn bunnvegetasjon og tallrike vannliljeblader. For tidlig for blomstring her, men på land i vika er det en stor bestand av sverdliljer i full blomst. Noen av disse er synlige til venstre i bildet. Dette er typisk sumpterreng, gjørmebunn ispedd tett kratt, omtrent umulig å ta seg frem i. En ganske lang omvei til og langs jordekanten er nødvendig her.

 • 24.06.2019 13:24 - av Odd Tore Saugerud,
 • 14 treff

41 av 50 treff

#31524: Lavt skydekke

Fra Storøya i Tyrifjorden kunne vi se hvordan de høyeste åsene på Krokskogen ble fanget inn av det lave skydekket.

 • 20.06.2019 15:12 - av Erik Unneberg,
 • 32 treff
42 av 50 treff

#31525: Frodig ved Randsfjorden

I sørøstenden av Randsfjorden boltret markblomstene seg i det fuktige sommerværet.

 • 20.06.2019 14:06 - av Erik Unneberg,
 • 19 treff

43 av 50 treff

#31520: Langs Randsfjorden

Det var grått på Jevnaker i kveld, men likevel fint å kunne vandre langs sørenden av Randsfjorden.

 • 19.06.2019 21:58 - av Erik Unneberg,
 • 44 treff
44 av 50 treff

#31521: Årets lyseste onsdag på Ringkollen

Regn i sikte over Ringerike, men det holdt seg pent borte mens en gjeng geocachere var samlet til event på toppen av Ringkollen onsdag kveld. Gruppa besto også av noen virkelige veteraner blant Kjentmannsmerkets venner, men på returen fikk de ferten av et mål i skogen, så her får vi nøye oss med utsikten over naturen. Regnet startet tre kvarter etter avslutningen.

 • 19.06.2019 21:49 - av Nina Didriksen,
 • 31 treff

45 av 50 treff

#31523: Kuene er på plass

Kuene har nå blitt sluppet ut på beite ved Tverrsjøstallen.

 • 19.06.2019 10:55 - av Erik Unneberg,
 • 31 treff
46 av 50 treff

#31522: Bjelleklang ved Tverrsjøstallen

Ved Tverrsjøstallen går det nå dyr på beite, og det høres!

 • 19.06.2019 10:50 - av Erik Unneberg,
 • 21 treff

47 av 50 treff

#31527: På sti mot Tverrsjøstallen

Den blåmerkede stien mellom Ølja og Tverrsjøen/Tverrsjøstallen går først på skogsbilvei, men tar etter hvert inn i skogen på en fin sti, som slynger seg gjennom terrenget.

 • 19.06.2019 10:42 - av Erik Unneberg,
 • 21 treff
48 av 50 treff

#31526: Bristol

Alle kan benytte allmenningshytta Bristol, som ligger på vestsiden av Ølja. Det var imidlertid temmelig rolig her i formiddag.

 • 19.06.2019 10:24 - av Erik Unneberg,
 • 24 treff

49 av 50 treff

#31519: En rast ved Ølja?

Ikke akkurat folksomt ved Ølja i dag, så det var lett å finne seg en ledig resteplass. Fint turvær: 10-12 grader og ingen nedbør.

 • 19.06.2019 10:22 - av Erik Unneberg,
 • 30 treff
50 av 50 treff

#31528: Nordlig utsikt fra Nordmarkas høyeste ås

Selv om trærne på toppen av Svarttjernshøgda er ganske høye, er det fortsatt grei utsikt fra tårnet. Her ser vi mot nord, der hyttebebyggelsen ved Mylla ses midt i bildet.

 • 19.06.2019 09:34 - av Erik Unneberg,
 • 32 treff