• darkblurbg
  Panoramautsikt rett ovenfor Lyse

  Det er en mengde flotte mer eller mindre ukjente utsiktspunkter langs Krokskogens rygg fra Sundvollen og mot Åsa/Stubdal. Etter litt hugst blir det mulig å se Holebygda fra en annen og nærere vinkel. Ulvøya er den største øya i forgrunnen. Litt artige skyer også, men vinden synes ikke på bildet. ...

  Krokskogen - Hole, 05.04.2020 14:22 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Starten på stien som går nordover på avstikkeren på Dronningveien

  For de fleste går Dronningveien fra Sundvollen og opp til Kleivstua, men der hvor den gamle bomstasjonen lå, dvs. den nordligste svingen, hvor veien går sydover igjen, finnes en av stikker. Denne veien går under navnet, Dronningveien, eller helst Gamleveien til Retthella. Innerst der veien går ov...

  Krokskogen - Hole, 04.04.2020 15:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vindfall i Korketrekkeren

  Drøyt halvveis opp i Korketrekkeren hadde et grantre brukket tvert av. Årsaken er nok de kraftige vindkastene i dag.

  Nordmarka syd, 02.04.2020 16:56 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Utsikt vestover fra Trøksle

  Det er fin utsikt fra Trøksle. Det er mulig å sykle hit, det er bare ca. 200 meter fra Dronningveien og sykkelrute 303. Vi ser Arbeidssenteret og Sundvollen-stranda nede til venstre. Boligfeltet Kroksund på den andre siden av fjorden, Ramberget og Vik, samt Steinsåsen. Synes du bakken opp fra Sun...

  Krokskogen - Hole, 02.04.2020 16:40 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Sundvollen Oppvekstsenter, Krokkleiva og Kongens utsikt fra uvant vinkel

  På bildet ser du Rampa, som vi kaller den, men den heter egentlig Kronprinsens utsikt. Selve Krokkleiva ser vi som en tydelig med «V». Der ligger også Dronningens utsikt. Helt på toppen til høyre ligger Kongens utsikt. Kleivhallen ligger rett ved siden av Sundvollen Oppvekstsenter. Dette jordet e...

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:31 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Solnedgang over Storøya-sundet

  Det er flotte solnedganger nå. Bildet er tatt fra strandkanten rett syd for Sundvollen. Du ser Vinterguten til venstre og Fekjær/Rytteraker til høyre.

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Helleristningssteinen på Sundvollen

  Rett ved Grendehuset og bare få meter unna E16 ligger denne fredede steinen. Lett å finne, den har tak over, samt en infoplakat. Det er ingen infoskilt etc. som viser hvor denne ligger. Sykler du forbi undergangen på E16 ved Sundvollen, er du 90 meter unna, og du ser den hvis du vet at den er der.

  Krokskogen - Hole, 01.04.2020 20:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Turstien langs Solbergbekken

  Bærum kommune begynte for noen få år siden å åpne bekker som tidligere var lagt i rør. Solbergbekken ble åpnet i juni 2017, og kom dermed frem i dagen etter 67 år. Langs bekken er det en 1,3 kilometer lang turvei, som går fra Løkeberg skole til Skytterdalen. Hele Solberg-prosjektet kostet 80 mill...

  Bærumsmarka, 01.04.2020 17:48 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Lett å se vindretningen ved rampa på Kleiva

  Vi har vært på tur til Skardtjern, og da trengs gode sko, brodder og truger. Kombotur på vei, i scooterløype, over islagte vann, og litt på stier. Men selv om vi er lokale, stopper vi og ser på utsikten over Holebygda. Men den nye vindpølsa får kjørt seg.

  Krokskogen - Hole, 31.03.2020 17:07 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Tønneheisen opp Krokkleiva hadde stoler til å begynne med

  Tønneheisen hadde opprinnelig stoler, men ble bygget om. Det står et par av de gamle stolene igjen rundt om på Kleivstua.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 17:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Siste rest av tønneheisen

  På våren, før det kommer løv på trærne, er det lett å se hvordan det hele så ut. Her er vendehjulet. Vi ser Holebygda og Nordfjorden i bakgrunnen.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 17:06 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vår i starten av veien til Retthella

  Det er full vår her ved bommen inn til Retthella/Fjellstadhytta, men kommer du rundt svingen, er det nordvendt og bare isen. Bommen er normalt låst, så det at den er åpen, er et sjeldent syn.

  Krokskogen - Hole, 30.03.2020 13:22 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mellom Vik og Steinssletta

  Her passerer sykkelrute 1035 (Vik - Steinssletta) Steinsåsen. Vi ser undergangen under E16. Hvis du sykler nedre trasé fra Vik, kommer du opp her.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 17:13 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Mot nedre Steinsåsen

  Vi ser her Steinsåsen fra traseen til Kongoløypa.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 17:03 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vårlig utsikt mot Steinssletta

  Fra den nordlige delen av Steinsåsen er det utsikt mot Steinssletta. Det begynner å bli grønt på jordene nå i slutten av mars. Bildet er tatt helt i nordenden ved snuplassen på Sigurd Syrs vei.

  Krokskogen - Hole, 29.03.2020 16:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  På stien i Hauktjern-kløftene

  Denne dagen var det fullt på parkeringsplassene og fullt av folk på veier, stier og i terrenget øst for Østmarksetra, til tross for covid-19. Eller var det på grunn av viruset? Også i Hauktjern-kløftene og på åsryggen over disse var det full fart litt tidligere på dagen. Men nå lå de i dyp skygge...

  Østmarka, 29.03.2020 15:11 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  De siste rester av vinterens is

  Da jeg var her oppe to dager tidligere, var Hauktjern helt dekket av vinterens is. Nå hadde vinden knust og feid vekk det meste, og bare noen små rester i vikene på østsiden var igjen. Men ellers i tjernet var det flere områder med speilblank ny-is som fortsatt holdt stand, sol og vind til tross.

  Østmarka, 29.03.2020 15:00 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Typisk Østmark også i dalbunnen

  Også i dalbunnen er det typisk østmarkterreng, bergrygger i retning nord-syd med stup og skrenter mot øst og vest. Her har terrenget forsøkt å reise seg i syd så berget har sprukket og glidd mot nord. Over ryggen er et hvitt og rødt sperrebånd synlig. Her håper man på hekkende rovfugl også i år, ...

  Østmarka, 29.03.2020 14:30 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En myk mosemyr

  Vel nede av åsen venter dette lille myrdraget med myk mose og en liten bekk som slynger seg nedover. På et orienteringskart fra 1962 er det merket av en sti her som kommer fra Kroktjern/Store Haukåsen og fortsetter videre langs østsiden av Hauktjern. Det var ingen tydelige spor etter den før nord...

  Østmarka, 29.03.2020 14:12 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Urskog, men ikke eventyrskog

  Der terrenget flater ut nedenfor stupene, er det et virvar av store, falne trær. Her i nordenden av åsen er det ikke spor etter skogsdrift, så dette må være nær urskog. Heldigvis går det an å komme frem på sydsiden av dette ormådet.

  Østmarka, 29.03.2020 14:05 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  En gammel sti ned Lille Haukåsens nordvestende

  På de nyeste av Oppsal IFs orienteringskart over Haukåsen og dens videre omegn er det tegnet inn rester av utydelige stier i den bratte nordenden av Lille Haukåsen. En av dem går bratt ned i knekken mellom to stup og kan ha vært en del av en sti fra toppen av åsen og ned til nordenden av Hauktjer...

  Østmarka, 29.03.2020 13:56 - Odd Tore Saugerud
 • darkblurbg
  Skaugum fra Vardåsen

  Et bilde av Skaugum og Skaugumsåsen sett fra Vardåsen. Et litt uvanlig motiv. Man skimter folk på toppen av Skaugumsåsen. Bildet er tatt 29. mars 2020, midt under nedstenging av Norge og usikkerhet rundt koronapandemien og dens konsekvenser for oss alle. Kongehuset betyr kanskje mer nå enn i mer ...

  Vestmarka, 29.03.2020 13:30 - Eyvind Wang
 • darkblurbg
  Håp om en rulleskitur ved Romeriksfjorden?

  Rulleskitraseen ved idrettsanlegget i Tæruddalen hadde god plass søndag. Langs lysløypa hadde noen pyntet med fargerike steiner med ulike slagord, en hyggelig gest nå under koronakrisen. Av en geocache lærte vi at dalføret i bakgrunnen ble kalt Romeriksfjorden, den lå her da landhevingen startet ...

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2020 12:16 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Velg selv i Tæruddalen

  Alle stier fører til Tæruddalen, skal vi tro dette skiltet. Den lengste veien er den som følger lysløypa rundt Tærudkampen. Det er 24 dager siden siste preparering, men all snø er borte.

  Romeriksåsene - Nannestad, 29.03.2020 11:21 - Nina Didriksen
 • darkblurbg
  Flott utsikt over Sundvollen

  Litt uvanlig vinkel å se Sundvollen på, hotellet i forgrunnen og byggefeltet i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Langerudjordet på fjordsiden. Legg merke til kanten på ryggen på Krokskogen. Veldig lett å se hvor selve Krokkleiva ligger, siden du får en «V».

  Krokskogen - Hole, 27.03.2020 17:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Steinsfjorden ligger speilblank, klar for båter

  Det er satt opp stokker slik at det er mulig å fortøye de største båtene i fjorden, hvorav Tyra er den største. Videre har vi Ramberget rett frem,deretter Amundøya, Tvehjulingen og Svinøya. Helt til høyre ser vi Ulvøya.

  Krokskogen - Hole, 27.03.2020 17:42 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Veien til ei lita båthavn

  Det ligger ei lita strand mellom Arbeidssenteret/Sundvollenstranda og Langerud gård. Den har ikke noe navn, men den øverste delen blir brukt som parkering av hotellet ved større arrangementer. Den nederste delen har ei lita strand, med mulighet til å fortøye Tyra, den største båten i bygda.

  Krokskogen - Hole, 27.03.2020 17:38 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Uvirksomme denne sesongen

  Snøkanonene står ubrukt, etter en hel sesong. Disse tilhører Sundvolden Hotell.

  Krokskogen - Hole, 27.03.2020 17:35 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vår ved Fleskum gård

  Det var mange som gikk tur eller jogget ved og rundt Dælivann i ettermiddag, Ved Fleskum gård har blåveisen blomstret en stund allerede.

  Bærumsmarka, 26.03.2020 16:47 - Erik Unneberg
 • darkblurbg
  Vår ved Kjellerberget

  Ved gode snøforhold blir det preparert skiløyper ved Kjellerberget, men det har det ikke vært denne sesongen. Siste preparering var 18. mars i fjor. Nå er det imidlertid fint å gå, jogge eller sykle i dette området.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 15:50 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Hvilekrakk med utsikt

  Ved Jomfrulandsveien står denne krakken, flott utsikt mot Viksenga og Skredhaugen.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 15:47 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Valborg har trolig blitt for tung

  Krakken har knekt på den ene side, men funker fortsatt. Flott utsikt over Steinssletta herfra.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 14:33 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Litt is i bunn av Urdskleiva

  Bratteste bakken i hele løypesystemet vårt. Hvis mulig, kjører vi ned her.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 14:05 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  På toppen Urdskleiva

  Her er vi ved gården (husmannsplassen?) Åsstua. Vi ser Viksenga og Borgeng rett fram.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 14:04 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Stabburet på Jensrud

  Vi ser Viksenga rett bak stabburet på Jensrud.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:42 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Husmannsplassen Jensrud

  Husmannsplassen Jensrud ligger på toppen av Brennakleiva.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:42 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  På toppen av Brennakleiva

  Her kommer du opp fra det som trolig er Brennakleiva, og du møter Jomfrulandsveien. Vi ser mot Steinsåsen, her går skiløypa. Viksåsen rett fram.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:41 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Det som trolig er Brennakleiva

  Rett nord for Kjellerberget lå Brenna-hoppbakken. Tror derfor at dette må være Brennakleiva. Ikke lang, men meget fascinerende, og ligger mellom Jomfrulandsveien og Selteveien. Det ligner på Asdøljuvet eller Kjøstrujuvet i Drammen. Verd å stoppe for å se, om du er på sykkel i området. Nærmeste na...

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:37 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Veikryss ved Kjellerberget

  Her møtes sykkelrute 1024, sykkelrute 1030 og sykkelrute 1032.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:29 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Den gamle sandsiloen ved Kjellerberget

  Dette er trolig den gamle sandsiloen. Det går vei opp på toppen, og så fylte de på toppen og tok ut tørr og frostfri sand i bunn. Nedlagt for mange år siden.

  Krokskogen - Hole, 25.03.2020 13:26 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Nordlig utsikt fra gang- og sykkelbroen

  Fra gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole skimter du her Steinsfjorden til venstre. Sykkelstien ned til Vik og bensinstasjonen går inn her. E16 og Loreåsen rett fram, i bakgrunnen Ringkollen.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole

  Denne gjør at du kan passere den tidvis trafikkerte Viksveien på en sikker måte og komme ned på gang- og sykkelveien. Krokskogens rygg og Steinsfjorden i bakgrunnen.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:49 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Husmannsplassen Steinsrud

  Den flotte husmannsplassen Steinsrud ligger ved Koksrudjordet på Jomfrulandsveien mellom byggefeltet i Steinsåsen og Kjellerberget. Mange bruker Jomfrulandsveien som turvei, da den nå er stengt for gjennomkjøring med bom. Det har også fra gammelt av et annet navn på folkemunne: «Promilleveien». F...

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:32 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vanntårnet på toppen av Steinsåsen

  Hit går det både vei og mange stier, både fra toppen av Rudvangveien og ned til Jomfrulandsveien. Passer også for de med barnevogn.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:20 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Utsikt fra Steinsåsen

  Det er mange flotte utsiktspunktert på stien som går fra toppen av Rudvangveien og på kanten mot Kjellerberget (vanntårnet). God utsikt over store deler av Steinssletta. Bildet er tatt mot nordvest.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:09 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Enkel merking av stinettet på toppen av friområdet i Steinsåsen

  Det ble satt opp provisorisk merking i hele området for en del år siden. Det fungerer fortsatt, men jeg håper det blir bedre merket etter hvert. Et flott sted med mange stier og flotte utsiktspunkter. Mye brukt av lokalbefolkningen.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 15:03 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Parkeringsplass ved Hole undomsskole

  Her er det fint å sykle, slik at du kommer over broa på gamleveien. Porten er låst kveld og helger, så hvis du skal parkere her, parker på den lille plassen på utsiden av bommene. Her kan du også parkere om du skal gå på ski på Koksrudjordet, rett opp til høyre, ca. 125 meter unna.

  Krokskogen - Hole, 24.03.2020 14:45 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Løken Barnehage

  Det er ikke mye vårtegn i dette området, bortsett fra massevis av blåveis. Løken Barnehage er et fint sted å parkere om du skal gå til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde eller til Storøysundet–Sælabonn naturreservat, hvor også Lemostangen naturreservat inngår. Det går en sti s...

  Krokskogen - Hole, 23.03.2020 17:17 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Vik sett fra vest

  Dette utsiktspunktet ligger rett ved Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde. God utsikt over Vik fra en litt annen vinkel enn de fleste er vant til. Er til og med en krakk å sitte på der!

  Krokskogen - Hole, 23.03.2020 17:11 - Morten Synstelien
 • darkblurbg
  Inngangsporten til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde

  Innerst i Solbakkenveien ved byggefeltet Løkenmoen går stien inn til et flott turområde. Dette er mye i bruk, både til tur og for elever som går absolutt korteste vei til ungdomsskolen.

  Krokskogen - Hole, 23.03.2020 17:07 - Morten Synstelien

Søk i bildearkivet

Bruk skjemaet under til å søke etter bilder og sortere resultatet. Merk at det er mange kombinasjoner som ikke vil gi resultat. Resultatet vises i bildeslideshowet og i tabell under skjemaet. Slideshowet spiller av seg selv hvis muspekeren holdes utenfor bildet.

Søkeresultater

1 av 50 treff

#34219: Panoramautsikt rett ovenfor Lyse

Det er en mengde flotte mer eller mindre ukjente utsiktspunkter langs Krokskogens rygg fra Sundvollen og mot Åsa/Stubdal. Etter litt hugst blir det mulig å se Holebygda fra en annen og nærere vinkel. Ulvøya er den største øya i forgrunnen. Litt artige skyer også, men vinden synes ikke på bildet. Mye virkerom du kan lage bål av her, men nå er det for tørt til det. Det finnes en del små bålplasser med flott utsikt å velge i.

 • 05.04.2020 14:22 - av Morten Synstelien,
 • 27 treff
2 av 50 treff

#34220: Starten på stien som går nordover på avstikkeren på Dronningveien

For de fleste går Dronningveien fra Sundvollen og opp til Kleivstua, men der hvor den gamle bomstasjonen lå, dvs. den nordligste svingen, hvor veien går sydover igjen, finnes en av stikker. Denne veien går under navnet, Dronningveien, eller helst Gamleveien til Retthella. Innerst der veien går over til traktor-/hestevei, kan du ta av til venstre hvor dette blå merket er. Du kan da gå nesten 1,5 kilometer nordover, eller ned til det som blir kalt NATO-anlegget.

 • 04.04.2020 15:13 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff

3 av 50 treff

#34191: Vindfall i Korketrekkeren

Drøyt halvveis opp i Korketrekkeren hadde et grantre brukket tvert av. Årsaken er nok de kraftige vindkastene i dag.

 • 02.04.2020 16:56 - av Nina Didriksen,
 • 18 treff
4 av 50 treff

#34195: Utsikt vestover fra Trøksle

Det er fin utsikt fra Trøksle. Det er mulig å sykle hit, det er bare ca. 200 meter fra Dronningveien og sykkelrute 303. Vi ser Arbeidssenteret og Sundvollen-stranda nede til venstre. Boligfeltet Kroksund på den andre siden av fjorden, Ramberget og Vik, samt Steinsåsen. Synes du bakken opp fra Sundvollen er tung, er dette er fint sted å stoppe. Rød ringeriksstein i forgrunnen.

 • 02.04.2020 16:40 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff

5 av 50 treff

#34196: Sundvollen Oppvekstsenter, Krokkleiva og Kongens utsikt fra uvant vinkel

På bildet ser du Rampa, som vi kaller den, men den heter egentlig Kronprinsens utsikt. Selve Krokkleiva ser vi som en tydelig med «V». Der ligger også Dronningens utsikt. Helt på toppen til høyre ligger Kongens utsikt. Kleivhallen ligger rett ved siden av Sundvollen Oppvekstsenter. Dette jordet er godt kjent av de som hopper i para- eller hangglider. De pleier å lande her, hvis alt går etter planen.

 • 01.04.2020 20:31 - av Morten Synstelien,
 • 20 treff
6 av 50 treff

#34193: Solnedgang over Storøya-sundet

Det er flotte solnedganger nå. Bildet er tatt fra strandkanten rett syd for Sundvollen. Du ser Vinterguten til venstre og Fekjær/Rytteraker til høyre.

 • 01.04.2020 20:20 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

7 av 50 treff

#34194: Helleristningssteinen på Sundvollen

Rett ved Grendehuset og bare få meter unna E16 ligger denne fredede steinen. Lett å finne, den har tak over, samt en infoplakat. Det er ingen infoskilt etc. som viser hvor denne ligger. Sykler du forbi undergangen på E16 ved Sundvollen, er du 90 meter unna, og du ser den hvis du vet at den er der.

 • 01.04.2020 20:13 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff
8 av 50 treff

#34189: Turstien langs Solbergbekken

Bærum kommune begynte for noen få år siden å åpne bekker som tidligere var lagt i rør. Solbergbekken ble åpnet i juni 2017, og kom dermed frem i dagen etter 67 år. Langs bekken er det en 1,3 kilometer lang turvei, som går fra Løkeberg skole til Skytterdalen. Hele Solberg-prosjektet kostet 80 millioner kroner, hvorav kostnadene med selve bekken utgjorde en fjerdedel.

 • 01.04.2020 17:48 - av Erik Unneberg,
 • 22 treff

9 av 50 treff

#34183: Lett å se vindretningen ved rampa på Kleiva

Vi har vært på tur til Skardtjern, og da trengs gode sko, brodder og truger. Kombotur på vei, i scooterløype, over islagte vann, og litt på stier. Men selv om vi er lokale, stopper vi og ser på utsikten over Holebygda. Men den nye vindpølsa får kjørt seg.

 • 31.03.2020 17:07 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff
10 av 50 treff

#34173: Tønneheisen opp Krokkleiva hadde stoler til å begynne med

Tønneheisen hadde opprinnelig stoler, men ble bygget om. Det står et par av de gamle stolene igjen rundt om på Kleivstua.

 • 30.03.2020 17:06 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

11 av 50 treff

#34172: Siste rest av tønneheisen

På våren, før det kommer løv på trærne, er det lett å se hvordan det hele så ut. Her er vendehjulet. Vi ser Holebygda og Nordfjorden i bakgrunnen.

 • 30.03.2020 17:06 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff
12 av 50 treff

#34171: Vår i starten av veien til Retthella

Det er full vår her ved bommen inn til Retthella/Fjellstadhytta, men kommer du rundt svingen, er det nordvendt og bare isen. Bommen er normalt låst, så det at den er åpen, er et sjeldent syn.

 • 30.03.2020 13:22 - av Morten Synstelien,
 • 9 treff

13 av 50 treff

#34146: Mellom Vik og Steinssletta

Her passerer sykkelrute 1035 (Vik - Steinssletta) Steinsåsen. Vi ser undergangen under E16. Hvis du sykler nedre trasé fra Vik, kommer du opp her.

 • 29.03.2020 17:13 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff
14 av 50 treff

#34147: Mot nedre Steinsåsen

Vi ser her Steinsåsen fra traseen til Kongoløypa.

 • 29.03.2020 17:03 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff

15 av 50 treff

#34139: Vårlig utsikt mot Steinssletta

Fra den nordlige delen av Steinsåsen er det utsikt mot Steinssletta. Det begynner å bli grønt på jordene nå i slutten av mars. Bildet er tatt helt i nordenden ved snuplassen på Sigurd Syrs vei.

 • 29.03.2020 16:49 - av Morten Synstelien,
 • 19 treff
16 av 50 treff

#34154: På stien i Hauktjern-kløftene

Denne dagen var det fullt på parkeringsplassene og fullt av folk på veier, stier og i terrenget øst for Østmarksetra, til tross for covid-19. Eller var det på grunn av viruset? Også i Hauktjern-kløftene og på åsryggen over disse var det full fart litt tidligere på dagen. Men nå lå de i dyp skygge og med kjølig, kraftig vind på langs, så nå var det bare den siste etternøleren igjen. Ingen klatrere ble observert i stupene i løpet av den snaue timen jeg holdt øye med dem.

 • 29.03.2020 15:11 - av Odd Tore Saugerud,
 • 20 treff

17 av 50 treff

#34153: De siste rester av vinterens is

Da jeg var her oppe to dager tidligere, var Hauktjern helt dekket av vinterens is. Nå hadde vinden knust og feid vekk det meste, og bare noen små rester i vikene på østsiden var igjen. Men ellers i tjernet var det flere områder med speilblank ny-is som fortsatt holdt stand, sol og vind til tross.

 • 29.03.2020 15:00 - av Odd Tore Saugerud,
 • 26 treff
18 av 50 treff

#34152: Typisk Østmark også i dalbunnen

Også i dalbunnen er det typisk østmarkterreng, bergrygger i retning nord-syd med stup og skrenter mot øst og vest. Her har terrenget forsøkt å reise seg i syd så berget har sprukket og glidd mot nord. Over ryggen er et hvitt og rødt sperrebånd synlig. Her håper man på hekkende rovfugl også i år, og adgang til nordenden av Hauktjern og nordenden av åsen øst for det er forbudt til langt ut på sommeren.

 • 29.03.2020 14:30 - av Odd Tore Saugerud,
 • 19 treff

19 av 50 treff

#34151: En myk mosemyr

Vel nede av åsen venter dette lille myrdraget med myk mose og en liten bekk som slynger seg nedover. På et orienteringskart fra 1962 er det merket av en sti her som kommer fra Kroktjern/Store Haukåsen og fortsetter videre langs østsiden av Hauktjern. Det var ingen tydelige spor etter den før nordenden av vannet, men derfra og til sydenden var den fortsatt i bruk.

 • 29.03.2020 14:12 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
20 av 50 treff

#34150: Urskog, men ikke eventyrskog

Der terrenget flater ut nedenfor stupene, er det et virvar av store, falne trær. Her i nordenden av åsen er det ikke spor etter skogsdrift, så dette må være nær urskog. Heldigvis går det an å komme frem på sydsiden av dette ormådet.

 • 29.03.2020 14:05 - av Odd Tore Saugerud,
 • 13 treff

21 av 50 treff

#34149: En gammel sti ned Lille Haukåsens nordvestende

På de nyeste av Oppsal IFs orienteringskart over Haukåsen og dens videre omegn er det tegnet inn rester av utydelige stier i den bratte nordenden av Lille Haukåsen. En av dem går bratt ned i knekken mellom to stup og kan ha vært en del av en sti fra toppen av åsen og ned til nordenden av Hauktjern. På bildet går den parallelt med stupet og tett inntil treet midt i bildet. Motstående stup, egentlig to stup i forskjellig høyde, står i en vinkel på litt over 90 grader på det på bildet, er minst like høye, men gjemt bak vegetasjonen.

 • 29.03.2020 13:56 - av Odd Tore Saugerud,
 • 16 treff
22 av 50 treff

#34203: Skaugum fra Vardåsen

Et bilde av Skaugum og Skaugumsåsen sett fra Vardåsen. Et litt uvanlig motiv. Man skimter folk på toppen av Skaugumsåsen. Bildet er tatt 29. mars 2020, midt under nedstenging av Norge og usikkerhet rundt koronapandemien og dens konsekvenser for oss alle. Kongehuset betyr kanskje mer nå enn i mer normale tider.

 • 29.03.2020 13:30 - av Eyvind Wang,
 • 12 treff

23 av 50 treff

#34138: Håp om en rulleskitur ved Romeriksfjorden?

Rulleskitraseen ved idrettsanlegget i Tæruddalen hadde god plass søndag. Langs lysløypa hadde noen pyntet med fargerike steiner med ulike slagord, en hyggelig gest nå under koronakrisen. Av en geocache lærte vi at dalføret i bakgrunnen ble kalt Romeriksfjorden, den lå her da landhevingen startet for 10 000 år siden.

 • 29.03.2020 12:16 - av Nina Didriksen,
 • 7 treff
24 av 50 treff

#34155: Velg selv i Tæruddalen

Alle stier fører til Tæruddalen, skal vi tro dette skiltet. Den lengste veien er den som følger lysløypa rundt Tærudkampen. Det er 24 dager siden siste preparering, men all snø er borte.

 • 29.03.2020 11:21 - av Nina Didriksen,
 • 12 treff

25 av 50 treff

#34109: Flott utsikt over Sundvollen

Litt uvanlig vinkel å se Sundvollen på, hotellet i forgrunnen og byggefeltet i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Langerudjordet på fjordsiden. Legg merke til kanten på ryggen på Krokskogen. Veldig lett å se hvor selve Krokkleiva ligger, siden du får en «V».

 • 27.03.2020 17:49 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff
26 av 50 treff

#34107: Steinsfjorden ligger speilblank, klar for båter

Det er satt opp stokker slik at det er mulig å fortøye de største båtene i fjorden, hvorav Tyra er den største. Videre har vi Ramberget rett frem,deretter Amundøya, Tvehjulingen og Svinøya. Helt til høyre ser vi Ulvøya.

 • 27.03.2020 17:42 - av Morten Synstelien,
 • 14 treff

27 av 50 treff

#34108: Veien til ei lita båthavn

Det ligger ei lita strand mellom Arbeidssenteret/Sundvollenstranda og Langerud gård. Den har ikke noe navn, men den øverste delen blir brukt som parkering av hotellet ved større arrangementer. Den nederste delen har ei lita strand, med mulighet til å fortøye Tyra, den største båten i bygda.

 • 27.03.2020 17:38 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
28 av 50 treff

#34106: Uvirksomme denne sesongen

Snøkanonene står ubrukt, etter en hel sesong. Disse tilhører Sundvolden Hotell.

 • 27.03.2020 17:35 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

29 av 50 treff

#34101: Vår ved Fleskum gård

Det var mange som gikk tur eller jogget ved og rundt Dælivann i ettermiddag, Ved Fleskum gård har blåveisen blomstret en stund allerede.

 • 26.03.2020 16:47 - av Erik Unneberg,
 • 23 treff
30 av 50 treff

#34091: Vår ved Kjellerberget

Ved gode snøforhold blir det preparert skiløyper ved Kjellerberget, men det har det ikke vært denne sesongen. Siste preparering var 18. mars i fjor. Nå er det imidlertid fint å gå, jogge eller sykle i dette området.

 • 25.03.2020 15:50 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

31 av 50 treff

#34090: Hvilekrakk med utsikt

Ved Jomfrulandsveien står denne krakken, flott utsikt mot Viksenga og Skredhaugen.

 • 25.03.2020 15:47 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
32 av 50 treff

#34096: Valborg har trolig blitt for tung

Krakken har knekt på den ene side, men funker fortsatt. Flott utsikt over Steinssletta herfra.

 • 25.03.2020 14:33 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

33 av 50 treff

#34094: Litt is i bunn av Urdskleiva

Bratteste bakken i hele løypesystemet vårt. Hvis mulig, kjører vi ned her.

 • 25.03.2020 14:05 - av Morten Synstelien,
 • 7 treff
34 av 50 treff

#34093: På toppen Urdskleiva

Her er vi ved gården (husmannsplassen?) Åsstua. Vi ser Viksenga og Borgeng rett fram.

 • 25.03.2020 14:04 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff

35 av 50 treff

#34105: Stabburet på Jensrud

Vi ser Viksenga rett bak stabburet på Jensrud.

 • 25.03.2020 13:42 - av Morten Synstelien,
 • 13 treff
36 av 50 treff

#34104: Husmannsplassen Jensrud

Husmannsplassen Jensrud ligger på toppen av Brennakleiva.

 • 25.03.2020 13:42 - av Morten Synstelien,
 • 15 treff

37 av 50 treff

#34103: På toppen av Brennakleiva

Her kommer du opp fra det som trolig er Brennakleiva, og du møter Jomfrulandsveien. Vi ser mot Steinsåsen, her går skiløypa. Viksåsen rett fram.

 • 25.03.2020 13:41 - av Morten Synstelien,
 • 5 treff
38 av 50 treff

#34102: Det som trolig er Brennakleiva

Rett nord for Kjellerberget lå Brenna-hoppbakken. Tror derfor at dette må være Brennakleiva. Ikke lang, men meget fascinerende, og ligger mellom Jomfrulandsveien og Selteveien. Det ligner på Asdøljuvet eller Kjøstrujuvet i Drammen. Verd å stoppe for å se, om du er på sykkel i området. Nærmeste nabo som har bodd der i 20 år, var usikker på navnet.

 • 25.03.2020 13:37 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

39 av 50 treff

#34092: Veikryss ved Kjellerberget

Her møtes sykkelrute 1024, sykkelrute 1030 og sykkelrute 1032.

 • 25.03.2020 13:29 - av Morten Synstelien,
 • 10 treff
40 av 50 treff

#34097: Den gamle sandsiloen ved Kjellerberget

Dette er trolig den gamle sandsiloen. Det går vei opp på toppen, og så fylte de på toppen og tok ut tørr og frostfri sand i bunn. Nedlagt for mange år siden.

 • 25.03.2020 13:26 - av Morten Synstelien,
 • 16 treff

41 av 50 treff

#34089: Nordlig utsikt fra gang- og sykkelbroen

Fra gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole skimter du her Steinsfjorden til venstre. Sykkelstien ned til Vik og bensinstasjonen går inn her. E16 og Loreåsen rett fram, i bakgrunnen Ringkollen.

 • 24.03.2020 15:49 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
42 av 50 treff

#34088: Gang- og sykkelbroen ved Hole ungdomsskole

Denne gjør at du kan passere den tidvis trafikkerte Viksveien på en sikker måte og komme ned på gang- og sykkelveien. Krokskogens rygg og Steinsfjorden i bakgrunnen.

 • 24.03.2020 15:49 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

43 av 50 treff

#34074: Husmannsplassen Steinsrud

Den flotte husmannsplassen Steinsrud ligger ved Koksrudjordet på Jomfrulandsveien mellom byggefeltet i Steinsåsen og Kjellerberget. Mange bruker Jomfrulandsveien som turvei, da den nå er stengt for gjennomkjøring med bom. Det har også fra gammelt av et annet navn på folkemunne: «Promilleveien». Fint å sykle her.

 • 24.03.2020 15:32 - av Morten Synstelien,
 • 22 treff
44 av 50 treff

#34087: Vanntårnet på toppen av Steinsåsen

Hit går det både vei og mange stier, både fra toppen av Rudvangveien og ned til Jomfrulandsveien. Passer også for de med barnevogn.

 • 24.03.2020 15:20 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff

45 av 50 treff

#34073: Utsikt fra Steinsåsen

Det er mange flotte utsiktspunktert på stien som går fra toppen av Rudvangveien og på kanten mot Kjellerberget (vanntårnet). God utsikt over store deler av Steinssletta. Bildet er tatt mot nordvest.

 • 24.03.2020 15:09 - av Morten Synstelien,
 • 19 treff
46 av 50 treff

#34086: Enkel merking av stinettet på toppen av friområdet i Steinsåsen

Det ble satt opp provisorisk merking i hele området for en del år siden. Det fungerer fortsatt, men jeg håper det blir bedre merket etter hvert. Et flott sted med mange stier og flotte utsiktspunkter. Mye brukt av lokalbefolkningen.

 • 24.03.2020 15:03 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff

47 av 50 treff

#34085: Parkeringsplass ved Hole undomsskole

Her er det fint å sykle, slik at du kommer over broa på gamleveien. Porten er låst kveld og helger, så hvis du skal parkere her, parker på den lille plassen på utsiden av bommene. Her kan du også parkere om du skal gå på ski på Koksrudjordet, rett opp til høyre, ca. 125 meter unna.

 • 24.03.2020 14:45 - av Morten Synstelien,
 • 6 treff
48 av 50 treff

#34065: Løken Barnehage

Det er ikke mye vårtegn i dette området, bortsett fra massevis av blåveis. Løken Barnehage er et fint sted å parkere om du skal gå til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde eller til Storøysundet–Sælabonn naturreservat, hvor også Lemostangen naturreservat inngår. Det går en sti som er delvis mulig å sykle, rett over til Heksehuset.

 • 23.03.2020 17:17 - av Morten Synstelien,
 • 11 treff

49 av 50 treff

#34063: Vik sett fra vest

Dette utsiktspunktet ligger rett ved Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde. God utsikt over Vik fra en litt annen vinkel enn de fleste er vant til. Er til og med en krakk å sitte på der!

 • 23.03.2020 17:11 - av Morten Synstelien,
 • 8 treff
50 av 50 treff

#34061: Inngangsporten til Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde

Innerst i Solbakkenveien ved byggefeltet Løkenmoen går stien inn til et flott turområde. Dette er mye i bruk, både til tur og for elever som går absolutt korteste vei til ungdomsskolen.

 • 23.03.2020 17:07 - av Morten Synstelien,
 • 12 treff