Føremelding fra Skiforeningen 21.01.2018

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka


Magisk vakkert i Marka denne søndagen

21.01.2018 13:42: Slake utforkjøringer ned mot Sætre

Foto: Eirik Harstad

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 21.01.2018 20:21

Det er i dag skyet vær og temperaturer fra -3 til -7 grader i Marka nå på morgenen. Det er kommet 2-5 cm lett snø siste døgnet og total snødybde er fra 50-150 cm, mest nord i Marka. Rydding av løyper for overheng og falne trær, samt pakking av de store snømengdene har pågått for full de siste døgnene. De fleste maskinløypene er kjørt flere ganger og det det har blitt fine forhold, spesielt for klassisk. Mange steder er det fortsatt litt løst for skøyting. Mange scooterløyper er pakket og de sporsettes fortløpende. Men det gjenstår en god del, særlig når det gjelder løyper som går over vann pga. overvann. Kulden som er meldt i helgen vil nok bedre betraktelig på dette. Kulden vil også bidra til fastere spor, så det ligger an til en flott skihelg i Marka med supre forhold. Og på søndag er det attpåtil meldt sol !
Den tunge snøen har gjort at elg, rådyr, hare og annet vilt søker de faste sporene i løypetraseene. Det er viktig at hundeeiere passer ekstra på når de har med hund på tur. Det er innført båndtvang i Oslo og Enebakk kommuner. Følg med på kartet hos Norsk kennelklubb mht utvidelse av båndtvangen i din kommune. https://www.kjopehund.no/kart/

Vær på vakt i utforkjøringer, da det kan være et tre eller en grein som ligger over løypa rundt neste sving! Mange vann er sporsatt og merket med stikker, men følg alltid den merkede løypa. Vær også oppmerksom på til dels mye overvann. God tur!

Se kartet og teksten i de enkelte områdene for flere detaljer.

Se liste over nylig preparerte løyper

VIKTIG MELDING: Lavthengende strømledninger i Marka
På grunn av tung islast henger strømførende svært lavt mange steder i Marka. Hafslund Nett jobber med å fjerne tung snø og is på linjene alle steder vi ser det under befaringer eller blir gjort oppmerksomme på det av publikum. Det kan være livsfarlig å komme i berøring med disse ledningene. Det er derfor svært viktig at verken hunder eller mennesker kommer nær slike ledninger. Hvis noen ser slike lavt hengende ledninger ber vi om å bli varslet omgående på telefon 22 44 10 40 - bemannet 24 timer.

Skibussen - nå også på fredag!:
I helgen kan du ta Skibussen til Mylla og Ringollen både fredag, lørdag og søndag. Kjøp billetter til Skibussen her.

Takk for støtten!
Det er dere medlemmer som muliggjør de gode Markaopplevelsene. Ennå ikke medlem? Meld deg inn her.

Isen på vannene i marka

Isen på en del vann har lagt godt på seg den siste tiden, og der hvor vi har satt ut stikker er løypa farbar – følg merket trasé om du har tenkt deg utpå!

Det er alltid forbundet med risiko å ferdes på islagte vann. Det kan være svake partier selv på vann med solid is. Selv om isen er kontrollert i løypetraseene så må man som markabruker vite at man alltid går på eget ansvar og risiko, både i og utenfor løypene. Det kan skje endringer uten at vi alltid klarer å registrere alle, så hver enkelt må selv ta ansvar for egen sikkerhet.

Husk nødvendig sikkerhetsutstyr om du skal ferdes på isen utenom merkede løyper. Se også denne artikkelen fra turskøytegruppen som omhandler issikkerhet.

Skiforeningen har en tett og god dialog med grunneiere om å kunne anvende flere av skogsbilveiene som skiløype i vintersesongen. I perioden frem til jul har enkelte av grunneierne behov for veiene til uttransportering av tømmer og drift av eiendommene. I forbindelse med snøvær i perioden november og desember er vi i tett dialog med grunneierne som tar en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil kunne anvendes som skiløyper når deres egen drift avsluttes. For mer informasjon om skimuligheter på veinettet følg med på føremeldingen i ditt område.

Her er et oversiktskart over veier som vil bli brøytet i Løvenskiolds område i vinter.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
213 Galemyr - Stormyra Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.2
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.8
49 Lysløypa på Fossum Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
64 Stormyra - Abborvannsbekken Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.8
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.3
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Bær Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
838 Pepperstadjordet Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
590 Rustadjordet Fol Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
473 Eidsletta - Yggeset Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.7
25 Lysløypa i Vardåsen Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.6
447 Lysløypa på Dikemark Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
1150 Skileik på Eidsletta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
26 Yggeset - Sydskogen Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.8
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Kje Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
357 By - Greinehytta Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
88 Finneflakseter - Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 53.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 15.0
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.2
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Lil Ferdig preparert i dag Fristil 0.6
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen Lil Ferdig preparert i dag Fristil X 5.8
1320 Lysløypa i Bråteåsen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.7
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 0.8
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.6
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober Lil Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.0
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.7
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.8
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
131 Delebekken - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 11.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 9.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
1435 Gaustad - Tuggerud Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.8
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 23.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.6
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.6
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.1
1229 Rundmyr - Langmyr Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.5
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
130 Sørlitangen - Movatn Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Ferdig preparert i dag Fristil 0.6
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.5
732 Bekkestua - Vardåsen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
155 Bjertnessjøen rundt Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.1
1430 Djupdalen - Grani Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.1
1431 Finstadsletta sør - Rustad Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.9
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.3
1434 Grani - Finstadsletta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.7
156 Gruvelia - Vardåsen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
157 Hakkim - Kirkebyvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
735 Holtersaga - Ramstad Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
350 Lysløypa på Harestua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
1354 Ramstad - Åsgreina Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
150 Sjonken - Gruvelia Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
1323 Skistadion Tæruddalen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 6.0
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.1
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.2
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.7
209 Lysløypa på Solli Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 7.5
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.7
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
280 Solvang - Bergsmarka Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.7
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.2
1240 Rundløype på Ekebergsletta Øst Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
1304 5 km fri på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Fristil 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.8
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.9
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.6
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.4
1334 Jordestua - Ballangrud Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.7
1349 Jorstad - Melbostad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.6
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.0
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.3
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.1
1099 Rundløype Sanne skole Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.3
558 Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.4
1426 Finstad - Linderud Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.7
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.1
1000 Lysløypa i Nes skianlegg Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 5.0
1387 Lysløypa på Finstad Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.0
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen Eid Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.1
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.7
904 Lysløypa på Klokkarstua Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 3.2
900 Lysløypa på Sætre Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.8
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 3.7
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.7
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.1
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta Hur Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 2.4
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 1.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] Mos Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil X 1.3
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Bær Prepareres i dag Klassisk og fristil 0.9
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 5.0
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Bær Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
474 Rundløyper på Eidsletta Kje Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Kro Preparert i går Klassisk og fristil 8.2
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 3.9
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Lil Preparert i går Klassisk og fristil X 4.0
1370 Myrskogen - Olum Nor Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
1372 Olum - Stormyra Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.3
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 6.4
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.6
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert i går Klassisk og fristil X 2.5
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.5
1429 Feviksvangen - Haugsvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
722 Harasletta - Ringdalsveien P Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.2
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Rom Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert i går Klassisk og fristil X 3.9
1085 Morepprunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert i går Klassisk og fristil 4.8
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Sør Preparert i går Klassisk og fristil X 1.5
281 Losby - Djupdalskrysset Øst Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
251 Lysløypa i Marikollen Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
807 Lysløypa Kurland Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 2.1
400 Lysløypa på Streifinn Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.0
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet Øst Preparert i går Klassisk og fristil X 7.6
1051 Morterudveien Øst Preparert i går Klassisk og fristil 0.8
644 Skillebekk - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 1.6
643 Streifinn - Skillebekk Øst Preparert i går Klassisk og fristil 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna Øst Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland Øst Preparert i går Klassisk og fristil 10.5
1294 Buhammeren rundt Had Preparert i går Klassisk og fristil 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen Had Preparert i går Klassisk og fristil 2.1
1296 Børmarkenrunden Had Preparert i går Klassisk og fristil 4.5
1295 Grimsrud - Granlund Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.4
1297 Lunnerrunden vest Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.2
1329 Lunnerrunden øst Had Preparert i går Klassisk og fristil 3.1
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 7.5
1339 Eina - Thune skole Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 1.8
1325 Lysløypa i Prestmarka Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 3.7
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen Gjø Preparert i går Klassisk og fristil X 5.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 6.7
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert i går Fristil X 2.7
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 0.5
1402 Thune skole - Blili Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 2.8
582 Vind skistadion Gjø Preparert i går Klassisk og fristil 3.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 3.5
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert i går Klassisk og fristil X 3.4
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 1.9
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert i går Klassisk og fristil 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert i går Klassisk og fristil 4.1
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 2.3
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 9.6
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 3.6
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] Tot Preparert i går Klassisk og fristil 9.6
1109 Rundløype på Kromjordet Fol Preparert, bra stand Klassisk og fristil 2.0
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.8
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1233 Hundeløype Årnes Bær Preparert tidligere Fristil 1.4
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
117 Årnes - Tangenåsen S Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1377 Østernvann V - Hestemyra Bær Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.2
193 Golfbanen i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
192 Lysløypa i Frogn Fol Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
477 Borgen skole - Borgenåsen Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Kje Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Fristil 4.0
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 7.5
70 Skileik Kleivstua Kro Preparert tidligere Fristil 0.0
85 Sollihøgda skileik Kro Preparert tidligere Fristil 0.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Lil Preparert tidligere Fristil 1.5
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang Lil Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.6
1262 Brattvoll - Volla Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1371 Kinge - Olum Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Nor Preparert tidligere Fristil 7.3
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 16.7
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.7
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.1
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
652 Bekkestua - Storøyungen N Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
1428 Bergdalsvegen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
653 Lysløypa i Tæruddalen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.5
176 Bjørndal Idrettspark Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
337 Ytre Enebakk - golfbanen Sør Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
46 Jansløkka - Semsvannet Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.6
316 Lysløypa på Holmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
42 Lysløypa på Solvang Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
330 Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Fristil 1.1
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
459 Golfbanen på Krokhol Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.4
813 Rundløypa på Hektnersletta Øst Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1288 Betel - Moger Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
509 Lushaughytta - Bustevollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
1331 Lysløypa på Grindvoll Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 0.8
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.4
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 8.0
521 Løypene på Glæstadhøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.5
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.6
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra Eid Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.8
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 0.9
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
901 Rundløypa ved Sætre skole Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
893 Semsporten - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
1172 Hakksvea - Olamyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
1173 KK-plassen - Fargo [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.0
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.1
1177 Lysløypa KK-plassen - Lund Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.1
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.8
1174 Store Svartungen - Tømmertorget Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.2

Rett