Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 23.02.2018 1.5
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 24.02.2018 2.6
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 17.02.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 25.02.2018 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 25.02.2018 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 25.02.2018 2.5
908 Folkestad skole - Storengene - Myrene 20.02.2014 4.4
899 Grytnes skole - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 25.02.2018 3.1
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 25.02.2016 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 24.02.2018 6.7
1357 Kommunehytta - Bjørnåsen 23.02.2018 0.9
906 Lysløypa i Holmsbu 10.02.2013 1.0
877 Lysløypa på Filtvet 16.02.2018 3.4
904 Lysløypa på Klokkarstua 12.02.2018 3.2
900 Lysløypa på Sætre 21.02.2018 2.8
1358 Myrvold - Breidmosan - Hesthagadammen - Stikkvannshytta 23.02.2018 5.1
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 16.02.2018 3.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 17.02.2018 1.8
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 16.02.2018 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 23.02.2018 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 21.02.2018 1.5
907 Rundløype Kolåsen - Skjøttelvik 10.02.2013 8.2
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
1359 Rundløype ved Grønsand 25.02.2018 1.4
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 25.02.2018 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 23.02.2018 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 25.02.2018 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 25.02.2018 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 25.02.2018 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Stikkvannshytta 25.02.2018 5.0
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 22.01.2016 2.7
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 23.02.2018 3.5
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 25.02.2018 1.7
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Kommunehytta 25.02.2016 2.9
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 24.02.2018 2.8
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 23.02.2018 1.1
875 Tofte - Røskestadvannet 00.00. 0 3.5
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 25.02.2018 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 23.02.2018 2.4
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 25.02.2018 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 23.02.2018 2.0
12 Dikemark - Fuglemyr 25.02.2018 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 25.02.2018 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 21.02.2018 4.4
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 19.02.2018 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.02.2018 4.9
473 Eidsletta - Yggeset 25.02.2018 1.5
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 20.02.2018 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 25.02.2018 1.7
10 Gjellebekk - Heggsjø 23.02.2018 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 23.02.2018 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 23.02.2018 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 25.02.2018 2.7
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 25.02.2018 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 23.02.2018 2.7
327 Heia - Kjenner - Heggsjø 23.02.2018 3.4
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 25.02.2018 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 25.02.2018 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 25.02.2018 3.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
25 Lysløypa i Vardåsen 23.02.2018 4.6
315 Lysløypa i Vollen 19.02.2018 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
447 Lysløypa på Dikemark 23.02.2018 0.8
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 25.02.2018 5.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 23.02.2018 4.0
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 23.02.2018 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
474 Rundløyper på Eidsletta 12.02.2018 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 25.02.2018 1.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.02.2018 4.5
1195 Sørummyra - ROS-hytta 25.02.2018 2.0
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 25.02.2018 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 25.02.2018 2.5
26 Yggeset - Sydskogen 25.02.2018 4.8
475 Yggeset - Vollen 19.02.2018 1.9
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 25.02.2018 2.0
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 22.02.2018 3.6
472 Bergsmarka - Solli 22.02.2018 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 19.02.2018 3.3
463 Damvann - Mikkelsbonn 25.02.2018 2.0
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 25.02.2018 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 25.02.2018 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 25.02.2018 2.2
319 Heia - Bergsmarka 22.02.2018 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 20.02.2018 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet 20.02.2018 2.5
1066 Jansløkka (rundløype) 20.02.2018 2.5
46 Jansløkka - Semsvannet 23.02.2018 1.6
320 Kraft - Oppsalsetra 22.02.2018 2.8
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 25.02.2018 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 23.02.2018 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 22.02.2018 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 21.02.2018 1.7
316 Lysløypa på Holmen 18.01.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 21.02.2018 7.5
42 Lysløypa på Solvang 23.02.2018 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 22.02.2018 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 22.02.2018 5.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 21.02.2018 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 25.02.2018 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 22.02.2018 2.2
330 Rudsmyr - Damvann 21.02.2018 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 25.02.2018 2.3
410 Sandungen N - Øyevann 25.02.2018 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 25.02.2018 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 25.02.2018 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Semsvannet (Store Berg) 23.02.2018 2.4
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 21.02.2018 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 21.02.2018 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 23.01.2016 1.5
464 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (på veien) 25.02.2018 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 25.02.2018 0.7
37 Semsvannet - Tangen - Tveiter (over vannet) 21.02.2018 1.9
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 22.02.2018 0.2
47 Skileikanlegg på Skui 19.02.2018 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn 25.02.2018 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 23.02.2018 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 25.01.2018 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 22.02.2018 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 25.02.2018 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 25.02.2018 2.8
28 Solli - Myggheim 25.02.2018 2.1
411 Solli - Vestlia 25.02.2018 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 25.02.2018 7.0
280 Solvang - Bergsmarka 23.02.2018 5.2
44 Solvang - Semsvannet - Jansløkka 23.02.2018 4.3
36 Store Sandungen (over vannet) 21.02.2018 2.5
1184 Svenskerud - Kraft 20.02.2018 1.7
304 Tanum - Kattås 21.02.2018 2.3
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 21.02.2018 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 25.02.2018 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 25.02.2018 2.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 21.02.2018 3.3
39 Tveitersetra - Sandungen N 25.02.2018 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 19.02.2018 3.2
413 Vakås - Jansløkka 20.02.2018 1.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen 25.02.2018 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 25.02.2018 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 25.02.2018 4.0
1246 Øyevann - Damvann 25.02.2018 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 25.02.2018 7.3
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 23.02.2018 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 23.02.2018 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 21.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 21.02.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 21.02.2018 1.1
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 20.02.2018 0.7
57 Blekketjern - Haslumseter 23.02.2018 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 23.02.2018 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 21.02.2018 2.2
314 Bogstad - Lathus 21.02.2018 1.9
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 23.02.2018 0.8
440 Burud - Vensåsseter 20.02.2018 4.1
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 21.02.2018 1.4
599 Fleskum - Dælivann - Stein 16.02.2018 3.2
438 Fløyta - Vensåsseter 20.02.2018 2.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 23.02.2018 3.0
232 Galemyr - Skrubbdal 20.02.2018 3.3
213 Galemyr - Stormyra 20.02.2018 1.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 25.02.2018 5.8
446 Haga - Lund - Nygård 20.02.2018 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 20.02.2018 3.3
1390 Haslumseter - Sætermyra - Brunkollen 23.02.2018 0.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 20.02.2018 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta (vestlig) 23.02.2018 1.3
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 23.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 23.02.2018 1.5
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 23.02.2018 2.2
1233 Hundeløype Årnes 23.02.2018 1.4
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 23.02.2018 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 21.02.2018 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 23.02.2018 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 20.02.2018 1.0
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 22.02.2018 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 23.02.2018 2.1
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 25.02.2018 3.8
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 23.02.2018 1.8
49 Lysløypa på Fossum 23.02.2018 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 23.02.2018 1.5
311 Nygård - Brunkollen 19.02.2018 2.0
60 Nygård - Skriverberget 20.02.2018 1.3
756 Sauejordet 14.02.2018 2.0
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 22.02.2018 2.4
329 Skiløyper på Haga golfbane 08.02.2018 3.0
627 Skriverberget - Burud 20.02.2018 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 20.02.2018 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 20.02.2018 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 20.02.2018 0.8
55 Stein - Skriverberget 20.02.2018 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 23.02.2018 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 23.02.2018 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 23.02.2018 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 20.02.2018 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 20.02.2018 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 23.02.2018 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 23.02.2018 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 23.02.2018 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 19.02.2018 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 23.02.2018 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 23.02.2018 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 20.02.2018 2.8
117 Årnes - Tangenåsen S 23.02.2018 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 21.02.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 21.02.2018 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 23.02.2018 1.6
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.02.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 23.02.2018 1.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 20.02.2018 2.1
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 21.02.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 25.02.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 25.02.2018 2.6
357 By - Greinehytta 25.02.2018 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 25.02.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 21.02.2018 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 23.02.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 23.02.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 25.02.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 21.02.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 25.02.2018 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 21.02.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 25.02.2018 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 15.02.2018 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 25.02.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 25.02.2018 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 25.02.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 25.02.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 25.02.2018 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 21.02.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 21.02.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 23.02.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 16.02.2018 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 22.02.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 23.02.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 29.01.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 25.02.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 25.02.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.02.2018 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 25.02.2018 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 25.02.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 21.02.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 25.02.2018 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 25.02.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 25.02.2018 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 23.02.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 25.02.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 25.02.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 25.02.2018 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 23.02.2018 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 20.02.2018 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 25.02.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.02.2018 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 25.02.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 25.02.2018 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 25.02.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 23.02.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 23.02.2018 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 20.02.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 25.02.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 25.02.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 23.02.2018 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 23.02.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 25.02.2018 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 23.02.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 22.02.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 23.02.2018 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 18.02.2018 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 25.02.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 25.02.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 25.02.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 25.02.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 23.02.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 25.02.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 25.02.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 23.02.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 25.02.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 25.02.2018 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 25.02.2018 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 23.02.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 25.02.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 25.02.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 23.02.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 23.02.2018 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
458 Skileik på Ringkollen 18.02.2018 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 25.02.2018 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.02.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 25.02.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.02.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 25.02.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 25.02.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 25.02.2018 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 25.02.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 22.02.2018 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 23.02.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 22.02.2018 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 25.02.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 25.02.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 25.02.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 25.02.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 25.02.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 23.02.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 25.02.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 23.02.2018 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 25.02.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 25.02.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 12.01.2018 1.7
988 Tobonn - By 25.02.2018 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 22.02.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 25.02.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 25.02.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 21.02.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 25.02.2018 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 22.02.2018 5.7
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 20.02.2018 2.2
104 Bislingen - Grønntjern 25.02.2018 1.7
103 Bislingen rundløype 22.02.2018 3.0
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 24.02.2018 1.3
1262 Brattvoll - Volla 22.02.2018 1.4
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 25.02.2018 4.0
1148 Elnes - Mattismyr 25.02.2018 1.7
100 Finnstad - Sandvikshytta 17.02.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 17.02.2018 2.6
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 25.02.2018 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 25.02.2018 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 19.02.2018 3.8
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 25.02.2018 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 25.02.2018 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 19.02.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 16.02.2018 2.4
221 Gjerdingen rundt 25.02.2018 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 23.02.2018 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 16.02.2018 4.8
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 25.02.2018 1.8
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 19.02.2018 4.6
301 Harestua - Svartbekken 23.02.2018 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 25.02.2018 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 25.02.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 10.02.2006 2.6
498 Jevnaker øst - Kinge 08.03.2016 7.6
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 25.02.2018 1.8
1361 Kalvsjø - Olum 25.02.2018 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 25.02.2018 4.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 25.02.2018 11.7
1371 Kinge - Olum 17.01.2018 2.1
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 25.02.2018 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 25.02.2018 3.1
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 20.02.2018 3.0
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 22.02.2018 4.0
406 Mattismyr - Delebekken 25.02.2018 5.4
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 25.02.2018 2.9
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen 24.02.2018 1.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] 25.02.2018 2.4
110 Mylla dam - Flisbanen [Grønntjernløypa] 25.02.2018 2.2
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] 23.02.2018 4.5
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] 25.02.2018 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 25.02.2018 5.2
1370 Myrskogen - Olum 20.01.2018 2.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 22.02.2018 4.5
1372 Olum - Stormyra 20.01.2018 3.4
1369 Ringen - Kalvsjø 25.02.2018 1.5
992 Roa - Kalvsjø 28.01.2018 3.4
1360 Roa - Ringen 28.01.2018 3.1
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 16.02.2018 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 25.02.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 25.02.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 25.02.2018 1.9
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 22.02.2018 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 25.02.2018 2.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 23.02.2018 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 25.02.2018 2.5
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 25.02.2018 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 25.02.2018 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 22.02.2018 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 20.02.2018 2.4
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 23.02.2018 3.0
107 Stryken - Nordvann - Trehørningen 22.02.2018 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.02.2018 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 20.02.2018 2.9
106 Stryken - Stålmyra 25.02.2018 4.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.02.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 20.02.2018 6.6
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 25.02.2018 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 19.02.2018 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 20.02.2018 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 25.02.2018 2.2
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 25.02.2018 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 25.02.2018 2.7
343 Svea - Svesvika [over vannet] 24.02.2018 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 16.02.2018 1.5
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 25.02.2018 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 24.02.2018 1.5
993 Svesvika - Kanalen - Mylla dam 25.02.2018 1.8
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 25.02.2018 5.8
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 17.02.2018 3.0
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 24.02.2018 3.5
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 22.02.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 22.02.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 22.02.2018 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 17.02.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 25.02.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 25.02.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 25.02.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 25.02.2018 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 23.02.2018 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 26.01.2018 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 23.02.2018 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 17.02.2018 1.2
236 Ølja rundt 25.02.2018 7.0
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 20.02.2018 4.1
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 25.02.2018 2.2
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 24.02.2018 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 24.02.2018 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 25.02.2018 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 19.02.2018 1.4
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 19.02.2018 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 24.02.2018 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 25.02.2018 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 23.02.2018 7.0
363 Elveli - Finnerud 25.02.2018 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 25.02.2018 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 25.02.2018 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 17.02.2018 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 25.02.2018 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 25.02.2018 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 22.02.2018 3.1
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 25.02.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.02.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2018 3.5
1235 Frognerparken 22.02.2018 1.8
2 Frognerseteren - Heggehullet 25.02.2018 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 20.02.2018 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 22.02.2018 2.0
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] 21.02.2018 7.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 25.02.2018 1.0
23 Gamle 50'n 23.03.2013 25.0
1435 Gaustad - Tuggerud 19.02.2018 1.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 19.02.2018 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.5
127 Hammeren - Skar 24.02.2018 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 25.02.2018 2.8
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 16.02.2018 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 19.02.2018 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 21.02.2018 2.1
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.02.2018 1.8
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 22.02.2018 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km 22.02.2018 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 22.02.2018 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 22.02.2018 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 19.02.2018 25.0
698 Huseby - Bogstad 25.02.2018 3.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 19.02.2018 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 22.02.2018 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 25.02.2018 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 25.02.2018 7.8
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 23.02.2018 2.1
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 25.02.2018 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 25.02.2018 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 25.02.2018 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 25.02.2018 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 25.02.2018 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 25.02.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 25.02.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 19.02.2018 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 23.02.2018 2.6
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 25.02.2018 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 22.02.2018 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 17.02.2018 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 23.02.2018 5.3
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 20.02.2018 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 23.02.2018 2.5
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 29.03.2013 6.0
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 25.02.2018 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 23.02.2018 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 23.02.2018 1.5
1229 Rundmyr - Langmyr 25.02.2018 0.5
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 25.02.2018 8.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 18.02.2018 1.0
709 Skar - Øyungen (vestlig) 19.02.2018 2.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 21.02.2018 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 22.02.2018 1.6
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 25.02.2018 10.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 23.02.2018 1.1
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 14.02.2015 4.0
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 22.02.2018 2.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 23.02.2018 1.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 23.02.2018 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 16.02.2018 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 25.02.2018 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.02.2018 5.9
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.02.2018 5.5
711 Sognsvann snøpark 25.02.2018 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 25.02.2018 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 21.02.2018 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 23.02.2018 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 17.02.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 23.02.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 25.02.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.02.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 25.02.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 19.02.2018 5.1
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 25.02.2018 1.8
583 Tuggerud - Sognsvann 25.02.2018 1.2
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 25.02.2018 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern 25.02.2018 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 25.02.2018 4.0
368 Varingskollen - Holmetjern 23.02.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 25.02.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 24.02.2018 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 19.02.2018 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen 23.02.2018 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen 19.02.2018 1.5
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 25.02.2018 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 25.02.2018 0.7
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 12.02.2018 2.0
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 16.02.2018 9.0
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 16.02.2018 5.0
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 16.02.2018 9.5
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 25.02.2018 1.4
178 Damputtbekken - Sandermosen 24.02.2018 1.9
675 Dausjøen - Mobekken 22.02.2018 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 21.02.2018 1.4
678 Hammeren - Sander 24.02.2018 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 25.02.2018 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 24.02.2018 2.4
777 Kjelsås - Sander 19.02.2018 3.4
680 Konkurranseløype Kjelsås 24.02.2018 1.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) 25.02.2018 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 21.02.2018 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 21.02.2018 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 25.02.2018 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 25.02.2018 1.4
782 Lysløypa Bjønndalen - Skredderudtjern - Bjønndalen 20.02.2018 5.8
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 20.02.2018 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 25.02.2018 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 25.02.2018 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 25.02.2018 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 24.02.2018 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 25.02.2018 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 25.02.2018 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 25.02.2018 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 24.02.2018 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 25.02.2018 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 23.02.2018 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 21.02.2018 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 20.02.2018 1.1
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 22.02.2018 2.6
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 20.02.2018 4.5
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 25.02.2018 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 25.02.2018 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 25.02.2018 2.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 22.02.2018 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 24.02.2018 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 19.02.2018 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 25.02.2018 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 25.02.2018 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.02.2018 2.1
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 21.02.2018 1.5
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 20.02.2018 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 23.02.2018 3.1
676 Sander - Dausjøen 19.02.2018 1.5
677 Sander - Monsetangen 19.02.2018 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 24.02.2018 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 25.02.2018 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 19.02.2018 0.6
139 Solemskogen - Revlia 21.02.2018 2.3
144 Sørskogen - Sinober (vest) 22.02.2018 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 25.02.2018 1.7
1237 Torshovdalen 23.02.2018 1.7
1238 Tøyenparken 23.02.2018 1.5
1239 Valle Hovin 22.02.2018 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 25.02.2018 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 23.02.2018 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 25.02.2018 4.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 19.02.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 20.02.2018 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 17.02.2018 1.8
652 Bekkestua - Storøyungen N 22.02.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 25.02.2018 2.0
1428 Bergdalsvegen 25.02.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 25.02.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 25.02.2018 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.02.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen 25.02.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 25.02.2018 1.5
9 Brovoll - Flåtatjern 21.02.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 24.02.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 25.02.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
727 Busterudvangen - Fossumvangen 20.02.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1069 Dalssætra - Sjuputtane 25.02.2018 2.0
1430 Djupdalen - Grani 25.02.2018 1.2
1307 Eikeberg - Finstadsletta 24.02.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 24.02.2018 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 25.02.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 25.02.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 25.02.2018 0.9
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 24.02.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 24.02.2018 0.9
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 24.02.2018 2.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 12.01.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 17.02.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 20.02.2018 3.3
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 23.02.2018 4.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 25.02.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 25.02.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 25.02.2018 3.2
649 Gruvelia - Engelstadvangen 21.02.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 22.02.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 25.02.2018 2.1
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 19.02.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 21.02.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 20.02.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 20.02.2018 5.0
720 Harasletta - Breidmåsan 15.02.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 24.02.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 25.02.2018 1.2
934 Harestua - Pipera - Buvann 20.02.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 25.02.2018 3.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
735 Holtersaga - Ramstad 25.02.2018 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 25.02.2018 2.8
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 21.02.2018 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 25.02.2018 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 20.02.2018 3.5
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 25.02.2018 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 25.02.2018 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 24.02.2018 1.8
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 25.02.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 25.02.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 25.02.2018 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 25.02.2018 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 21.02.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 23.02.2018 5.7
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 23.02.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 23.02.2018 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 20.02.2018 1.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 20.02.2018 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 19.02.2018 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 25.02.2018 5.0
350 Lysløypa på Harestua 25.02.2018 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 23.02.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 21.02.2018 3.9
1088 Lysløype Preståsen 25.02.2018 3.3
1083 Maura vest 25.02.2018 8.1
1085 Morepprunden 25.02.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 25.02.2018 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 25.02.2018 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 25.02.2018 3.0
1089 Preståsrunden 25.02.2018 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 25.02.2018 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 25.02.2018 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 25.02.2018 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 25.02.2018 2.0
1303 Rundløyper Ask 21.02.2015 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 25.02.2018 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 25.02.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 25.02.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 23.02.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 20.02.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 24.02.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 24.02.2018 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 25.02.2018 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 25.02.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 25.02.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 25.02.2018 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 25.02.2018 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 25.02.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 25.02.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 25.02.2018 1.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 16.02.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 16.02.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 19.02.2018 3.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 20.02.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 22.02.2018 1.9
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 25.02.2018 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 25.02.2018 2.4
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 25.02.2018 0.5
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 25.02.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 25.02.2018 2.4
1420 Åsen stadion - skianlegg 25.02.2018 6.0
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 25.02.2018 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 25.02.2018 4.1
1311 Østre Rud - Eikeberg 17.02.2018 3.2
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 25.02.2018 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 16.02.2018 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 25.02.2018 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 25.02.2018 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 21.02.2018 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 25.02.2018 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 19.02.2018 8.7
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 17.03.2013 1.7
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 25.02.2018 7.6
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 20.02.2018 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 19.02.2018 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 20.02.2018 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 20.02.2018 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 04.12.2017 3.5
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 25.02.2018 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 25.02.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 25.02.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.02.2018 1.0
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 25.02.2018 4.8
645 Klokkertorvet - Finland 25.02.2018 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 25.02.2018 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 25.02.2018 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 25.02.2018 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen 20.02.2018 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.02.2018 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 19.02.2018 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 19.02.2018 6.8
186 Krokhol - Skjelbreia [Krokholveien ] 25.02.2018 5.0
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 25.02.2018 7.2
281 Losby - Djupdalskrysset 25.02.2018 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 19.02.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.02.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 25.02.2018 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 25.02.2018 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 25.02.2018 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 24.02.2018 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 25.02.2018 1.0
419 Lysløypa i Kirkebygda 00.00. 0 1.0
251 Lysløypa i Marikollen 25.02.2018 3.4
807 Lysløypa Kurland 25.02.2018 2.1
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 25.02.2018 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 24.02.2018 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.02.2018 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 25.02.2018 3.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 22.02.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 25.02.2018 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 24.02.2018 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 25.02.2018 1.8
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 25.02.2018 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 25.02.2018 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 23.02.2018 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 25.02.2018 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 24.02.2018 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 24.02.2018 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 24.02.2018 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 23.02.2018 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 25.02.2018 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 25.02.2018 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 25.02.2018 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 25.02.2018 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 12.01.2018 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
1393 Morterudkoia - Kalddalen 19.02.2018 0.5
1051 Morterudveien 25.02.2018 0.8
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 21.02.2018 2.7
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.02.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 20.02.2018 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 20.02.2018 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 19.02.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.7
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 16.02.2018 4.4
688 Petersbråtan - Gullsmeden 25.02.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 25.02.2018 2.6
813 Rundløypa på Hektnersletta 25.02.2018 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.02.2018 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 25.02.2018 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 25.02.2018 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 25.02.2018 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 19.02.2018 2.2
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 25.02.2018 3.7
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 25.02.2018 0.7
247 Sandbakken P - Krokhol 25.02.2018 4.3
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 25.02.2018 1.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 21.02.2018 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 5.0
644 Skillebekk - Finland 25.02.2018 1.6
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 25.02.2018 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 23.02.2018 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 25.02.2018 2.8
171 Skullerudstua - Olavsmyr 25.02.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 24.02.2018 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 24.02.2018 2.3
282 Smestad - Ramstadsjøen - Setertjernstua 07.01.2018 3.6
1254 Smestad Vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 25.02.2018 3.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 22.02.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 25.02.2018 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 25.02.2018 5.9
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 11.03.2016 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 21.02.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 16.02.2018 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 25.02.2018 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.02.2018 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 25.02.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 25.02.2018 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 23.02.2018 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.02.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 25.02.2018 2.6
1054 Valstadløypa 25.02.2018 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 25.02.2018 1.3
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.02.2018 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 19.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 19.02.2013 1.3
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 28.01.2014 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
176 Bjørndal Idrettspark 22.02.2018 1.6
1446 Brevik - Skimtefjell 19.02.2018 5.0
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 17.02.2018 1.2
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 22.02.2018 8.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.02.2018 2.4
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
205 Fløysbonn - Kloppa 25.02.2018 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 25.02.2018 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 25.02.2018 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 16.02.2018 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.02.2018 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 25.02.2018 4.3
1218 Holen - Krokhol 21.02.2018 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 25.02.2018 2.0
951 Kloppa - Myrer 25.02.2018 2.1
432 Kloppa - Stallerud [Vannledningstraseen] 25.02.2018 1.8
945 Kråkstad - Bjerke skole 23.01.2015 5.5
800 Kråkstad - Granerud 16.02.2018 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.02.2018 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.02.2018 4.9
1445 Larsbraaten - Brevik (Steinenga) 19.02.2018 4.0
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 25.02.2018 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 25.02.2018 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 23.02.2018 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 22.02.2018 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 22.02.2018 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 11.02.2018 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 25.02.2018 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 25.02.2018 1.5
202 Lysløypa på Siggerud 19.02.2018 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 25.02.2018 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.02.2018 2.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 20.02.2018 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 20.02.2018 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 20.02.2018 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 25.02.2018 2.8
1447 Løypenettet i Holstadmarka 20.02.2018 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 23.02.2018 13.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 25.02.2018 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 25.02.2018 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 19.02.2018 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 19.02.2018 1.3
214 Siggerud - Holen 19.02.2018 1.7
589 Siggerud - Kloppa 19.02.2018 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 19.02.2018 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 16.02.2018 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.02.2018 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 16.02.2018 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 07.02.2018 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 19.02.2018 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.02.2018 6.1
806 Skotbu - Vientjern 16.02.2018 3.8
943 Skotburunden 16.02.2018 4.8
1049 Stallerud - Bru 17.02.2018 3.6
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 19.02.2018 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.02.2018 3.8
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2018 4.5
942 Tomter idrettspark - Skotbu 08.03.2016 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 11.02.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 20.02.2018 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 20.02.2018 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 20.02.2018 1.8
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.02.2018 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.02.2018 4.7
337 Ytre Enebakk - golfbanen 25.02.2018 5.5
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 16.02.2018 1.2
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 20.02.2018 2.7
912 Berger idrettspark - To gård 20.02.2018 3.2
910 Bjønnesteinen - Johnsrud 20.02.2018 1.7
926 Fjell [Fjellkrysset] - Dalåsen 19.02.2018 2.0
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Johnsrud 19.02.2018 3.1
925 Fundingrud - Granerud 19.02.2018 2.1
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 19.02.2018 5.4
931 Gulstad - Fundingrud 19.02.2018 1.3
917 Hasle - Bjønnesteinen 19.02.2018 4.5
920 Hasle - Gulstad 19.02.2018 1.2
929 Jegerhytta - To gård 18.01.2018 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Johnsrud 19.02.2018 2.8
911 Johnsrud - Langemyr - To gård 20.02.2018 1.2
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 20.02.2018 2.0
930 Lysløypa Dalåsen - Granerud 19.02.2018 0.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Dalåsen 19.02.2018 1.4
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 19.02.2018 2.4
915 Lysløypa på Berger 20.02.2018 7.0
1104 Myklerud - Måren 19.02.2018 3.0
1056 Rundløype Berger Idrettspark (500 meter) 22.02.2018 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 23.02.2018 1.2
923 Tjernsbråtan - Dalåsen 19.02.2018 2.6
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 19.02.2018 2.7
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Johnsrud 19.02.2018 9.3
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
842 Bjørnstad - Sekkebekk 17.02.2018 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 17.02.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 17.02.2018 4.4
187 Brønnerudjordet 19.02.2018 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 17.02.2018 5.0
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 17.02.2018 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
837 Flisløypa 21.02.2018 3.0
831 Galby - Toverød 16.02.2018 2.3
828 Garder golfbane 21.02.2018 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 21.02.2018 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 21.02.2018 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 21.02.2018 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 04.01.2015 1.5
193 Golfbanen i Frogn 16.02.2018 4.3
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 16.02.2018 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 16.02.2018 2.9
1124 Hølen - Såner 16.02.2018 1.4
1123 Hølenrunden 16.02.2018 1.3
830 Jegstad - Toverød 25.02.2018 2.2
853 Karderrunden 16.02.2018 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 16.02.2018 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 16.02.2018 1.2
587 Kroerløypa 20.02.2018 14.5
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 25.02.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme Gaard 13.02.2018 1.4
586 Lysløypa i Askjumskogen 19.02.2018 4.0
192 Lysløypa i Frogn 17.02.2018 4.4
196 Lysløypa i Kroer 20.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 20.02.2018 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 19.02.2018 5.0
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 19.02.2018 2.2
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 16.02.2018 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 17.02.2018 5.9
588 Ottarsrud - Røys 16.02.2018 13.0
838 Pepperstadjordet 21.02.2018 3.0
823 Revlingrunden 25.02.2018 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 17.02.2018 1.5
836 Risil skole - Jegstad 25.02.2018 3.4
839 Risil skole - Knallstad 21.02.2018 3.3
849 Rundløypa på Son golfbane 17.02.2018 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 25.02.2018 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 17.02.2018 1.7
590 Rustadjordet 19.02.2018 3.3
592 Rustadjordet - Kroerløypa 20.02.2018 1.5
841 Sekkebekk - Lysdal 16.02.2018 1.5
858 Son - Smørbekk 20.02.2018 1.8
854 Son [Labo] - Skøyen - Hølen 29.01.2014 4.1
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 20.02.2018 6.6
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
194 Store og lille Sagarunden 16.02.2018 11.0
844 Strandrunden 16.02.2018 2.7
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2018 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2018 5.2
1283 Sundbyrundene 23.02.2018 5.0
191 Søråsjordet 19.02.2018 1.8
824 Tannum - Jeksrud 21.02.2018 2.8
817 Tannum - Trampen 23.02.2018 3.0
835 Toverød - Knallstad 21.02.2018 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 23.02.2018 1.5
834 Vadbru - Lysdal 16.02.2018 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 25.02.2018 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 17.01.2018 2.1
829 Vestby vanntårn - Jegstad 25.02.2018 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 25.02.2018 2.7
197 Vestbyrunden 19.02.2018 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 21.01.2018 4.5
591 Vollebekkjordet 19.02.2018 2.6
593 Ås - Kråkstad 20.02.2018 10.0
199 Ås -Trampen 20.02.2018 4.1
Mossemarka
870 Ishavet rundt 16.02.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 24.02.2018 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 19.02.2013 3.0
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 24.02.2018 2.6
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 24.02.2018 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 24.02.2018 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 24.02.2018 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 24.02.2018 1.7
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 24.02.2018 1.3
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 21.02.2018 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 24.02.2018 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 21.02.2018 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 21.02.2018 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 21.02.2018 2.1
871 Svartdalsåsløypa 21.02.2018 3.2
860 Såner - Vandrås 17.01.2018 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 00.00. 0 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 22.01.2018 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 21.02.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 21.02.2018 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 21.02.2018 2.4
Hadelandsåsene
1304 5 km fri på Lygna skisenter 25.02.2018 5.0
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 25.02.2018 5.0
1345 Augedal gård - Markafeltet 17.02.2018 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 22.02.2018 1.9
1289 Betel - Melbostad 22.01.2016 2.8
1288 Betel - Moger 21.02.2018 3.0
493 Bleiken [skihytta] - Åstjern 18.02.2018 12.0
483 Blokhus - Vatningsbakken 25.02.2018 2.9
502 Brandbu - Blokhus 20.02.2018 8.5
1294 Buhammeren rundt 25.02.2018 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 20.02.2018 2.1
1296 Børmarkenrunden 25.02.2018 4.5
1117 Dæhlen - Egge 20.02.2018 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 20.02.2018 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 20.02.2018 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 20.02.2018 2.4
551 Fellessætra - Korssætersvingen 25.02.2018 3.0
491 Fellessætra - Åstjern 25.02.2018 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua [Storrunden] 22.02.2018 1.5
1335 Finnlaus - Åslund 22.02.2018 1.3
1287 Fjordvang - Betel 08.03.2016 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 22.02.2018 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 25.02.2018 3.4
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 23.02.2018 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 23.02.2018 1.0
1290 Grymyr - Betel 21.02.2018 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 25.02.2018 2.8
482 Hengedykrysset - Blokhus 25.02.2018 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 25.02.2018 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 25.02.2018 3.4
503 Jaren skole - Sverasætra 18.02.2018 6.0
1334 Jordestua - Ballangrud 22.02.2018 0.8
1096 Jorstad - Alm - Rækken 22.02.2018 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 23.02.2018 2.7
1349 Jorstad - Melbostad 23.02.2018 1.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad 24.02.2018 6.6
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 25.02.2018 3.7
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 25.02.2018 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 25.02.2018 3.0
1297 Lunnerrunden vest 25.02.2018 3.2
1329 Lunnerrunden øst 25.02.2018 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 05.12.2017 1.8
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 16.02.2018 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 25.02.2018 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 25.02.2018 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 25.02.2018 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 25.02.2018 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 25.02.2018 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 25.02.2018 4.9
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 11.02.2018 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 25.02.2018 6.4
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 25.02.2018 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 20.02.2018 2.3
1331 Lysløypa på Grindvoll 23.02.2018 2.2
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 25.02.2018 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 25.02.2018 4.3
15 Lysløypa ved Bleiken skihytte 18.02.2018 2.0
500 Lysløypa ved Lygna 25.02.2018 3.2
1330 Løken - Grimsrud 19.02.2018 3.9
1363 Løken - Jordestua [Storrunden] 22.02.2018 1.6
488 Løyper på Lygna skisenter 25.02.2018 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 17.02.2018 3.6
1093 Markafeltet - Skytterhuset Tingelstad 23.02.2018 3.1
1276 Moen skole - Badstuvegen 25.02.2018 3.3
640 Nordre Oppdalen - Koperud 21.02.2018 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 21.02.2018 4.8
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad 17.02.2018 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 08.02.2018 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 23.02.2018 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 23.02.2018 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 25.02.2018 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 22.02.2018 1.9
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka 24.02.2018 4.5
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen 19.02.2018 3.1
1350 Skytterhuset Tingelstad - Melbostad 23.02.2018 6.1
1094 Skytterhuset Tingelstad - Rækken 04.02.2015 1.2
1347 Skytterhuset Tingelstad - Røysum - Jorstad 24.02.2018 8.1
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad 24.02.2018 4.9
1348 Skytterhuset Tingelstad - Østen - Jorstad 24.02.2018 4.7
1366 Skøyen - Skytebanen 22.02.2018 0.9
1333 Skøyenrunden 23.02.2018 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 20.02.2018 2.3
1106 Steinsjørunden 25.02.2018 2.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 25.02.2018 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet 21.02.2018 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 25.02.2018 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud 21.02.2018 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 25.02.2018 1.5
Gjøvik, Toten og Land
537 Bjønnhaugen - Hornås 22.02.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 19.02.2018 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 20.02.2018 7.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 25.02.2018 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 25.02.2018 4.5
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda 23.02.2018 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 25.02.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 24.02.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 25.02.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 25.02.2018 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra 23.02.2018 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 19.02.2018 2.0
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 0.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 22.02.2018 1.8
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 21.02.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 21.02.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 16.02.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 21.02.2018 8.0
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 25.02.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 25.02.2018 1.4
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 16.02.2018 5.6
1343 Eina - Prestmarka 17.02.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 27.01.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 21.02.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 21.02.2018 1.7
656 Flutua - Svearoa 21.02.2018 3.8
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 22.02.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 22.02.2018 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 22.02.2018 7.2
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 16.02.2018 1.8
1062 Godbakken - Slømyrholen 25.02.2018 1.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 22.02.2018 3.2
604 Grindlirunden 25.02.2018 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 23.02.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
530 Haug - Blivgodt 25.02.2018 1.9
612 Hemsangen - Slømyrholen 25.02.2018 1.2
538 Hornås - Stangstua 22.02.2018 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 23.02.2018 8.1
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 22.02.2018 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 17.03.2016 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 22.02.2018 8.0
534 Håkenstad - Skistua 25.02.2018 5.7
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 21.02.2018 2.3
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 25.02.2018 1.6
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 23.02.2018 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 22.02.2018 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 21.02.2018 1.6
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra 23.02.2018 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 22.02.2018 8.1
616 Lindheim - Tranalia 22.02.2018 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 17.02.2018 2.8
628 Linnerud - Puttmyra 22.02.2018 1.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.02.2017 7.2
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.02.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 25.02.2018 4.4
1325 Lysløypa i Prestmarka 24.02.2018 3.7
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 22.02.2018 5.8
1407 Lysløypa på Kastad 21.02.2018 1.7
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 25.02.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 22.02.2018 9.8
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 25.02.2018 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 21.02.2018 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 16.02.2018 3.0
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 21.02.2018 2.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 25.02.2018 8.0
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 24.02.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 25.02.2018 5.0
579 Lysløype Skjeskroken 22.02.2018 2.3
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 23.02.2018 8.3
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 25.02.2018 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 25.02.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 25.02.2018 3.4
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.02.2018 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 22.02.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 22.02.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 22.02.2018 4.1
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 24.02.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 24.02.2018 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 11.03.2017 5.1
629 Puttmyra - Skihytta 22.02.2018 3.1
554 Raufoss skistadion 21.02.2018 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 25.02.2018 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 25.02.2018 0.6
608 Redalsætermyra - Skihytta 25.02.2018 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 22.02.2018 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 21.02.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 25.02.2018 2.6
518 Rørmyra - Solvoll 17.02.2018 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 22.02.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 23.02.2018 4.3
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 22.02.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 22.02.2018 4.6
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 25.02.2018 4.1
539 Skistua - Lundstein 21.02.2018 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 22.02.2018 6.2
605 Skogheim - Onsrudvatn 21.02.2018 3.6
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 25.02.2018 1.9
609 Slømyrholen - Skihytta 25.02.2018 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 31.01.2018 6.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 25.02.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 25.02.2018 5.6
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen 25.02.2018 1.0
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.02.2018 7.7
611 Svearoa - Hemsangen 25.02.2018 2.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 25.02.2018 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 24.02.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 16.02.2018 0.5
1402 Thune skole - Blili 20.02.2018 2.8
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 23.02.2018 1.9
549 Torvmyra - Veset 25.02.2018 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 22.02.2018 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 22.02.2018 3.5
576 Vassendlandet - Skihytta 22.02.2018 9.6
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 22.02.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 25.02.2018 1.6
582 Vind skistadion 21.02.2018 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 21.02.2018 6.5
1408 Ytteråsveien - Kårstadsetra 23.02.2018 1.9
618 Ytteråsveien - Midtholen 23.02.2018 2.9
542 Øverby skistadion 25.02.2018 3.0
1409 Øverbygda - Kårstadsetra 23.02.2018 6.1
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 22.02.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 22.02.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 22.02.2018 2.6
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 25.02.2018 2.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 20.02.2018 3.5
1277 Hakksvea - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 25.02.2018 9.6
1172 Hakksvea - Olamyra 20.02.2018 1.4
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 25.02.2018 3.6
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 22.02.2018 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 22.02.2018 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 10.03.2017 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 25.02.2018 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 23.02.2018 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 25.02.2018 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 25.02.2018 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 20.02.2018 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 21.02.2018 3.2
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 17.02.2018 4.2
1204 Lønsjøen - Bergsjøen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 25.02.2018 9.6
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 25.02.2018 2.3
1444 Narumsrunden 20.02.2018 6.3
1443 Nøklebyrunden 20.02.2018 12.3
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 17.02.2018 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 20.02.2018 7.2
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 20.02.2018 2.0
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 22.02.2018 9.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 23.02.2018 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 17.02.2018 6.8
1442 Smebyrunden 20.02.2018 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.02.2018 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 21.02.2018 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] 23.02.2018 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] 21.02.2018 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 21.02.2018 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 21.02.2018 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 02.03.2017 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 22.02.2018 12.0
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 15.02.2018 5.2
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 17.02.2018 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 25.02.2018 9.8
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 25.02.2018 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 16.02.2018 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta 17.12.2017 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen 20.02.2018 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 25.02.2018 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta 20.02.2018 1.3
790 Dalen - Dalkollen 20.02.2018 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen 17.02.2018 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet 20.02.2018 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 25.02.2018 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass 25.02.2018 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 25.02.2018 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 25.02.2018 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 25.02.2018 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 25.02.2018 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta 17.02.2018 1.1
976 Holtjennet - Aklangen 25.02.2018 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 25.02.2018 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 25.02.2018 1.3
1105 Lysløypa i Feiring 16.02.2018 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet 20.02.2018 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen 24.02.2018 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet 20.02.2018 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen 25.02.2018 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta 20.02.2018 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta 20.02.2018 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 25.02.2018 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 24.02.2018 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 25.02.2018 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 25.02.2018 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 01.03.2017 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 20.02.2018 2.3
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 20.02.2018 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 25.02.2018 4.2
1014 Den gule grinda - Kårstad 25.02.2018 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 25.02.2018 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 25.02.2018 2.7
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 25.02.2018 3.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 19.02.2018 5.8
1187 Februa - Starrtjennet 17.02.2018 4.0
1189 Februa - Steinbrua 27.01.2018 1.2
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.02.2018 4.1
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
1426 Finstad - Linderud 25.02.2018 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 25.02.2018 2.7
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 5.1
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 25.02.2018 2.5
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.02.2018 1.3
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 25.02.2018 3.6
263 Gruemyra 17.02.2018 1.6
270 Gruemyra - Haugen 17.02.2018 1.0
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 25.02.2018 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 25.02.2018 6.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 17.02.2018 0.7
272 Haugen - Steinbrua 17.02.2018 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 25.02.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 25.02.2018 3.7
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 25.02.2018 4.3
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 25.02.2018 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 25.02.2018 5.0
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 02.02.2018 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.02.2018 3.0
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 25.02.2018 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 25.02.2018 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 25.02.2018 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 25.02.2018 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 25.02.2018 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 19.02.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 25.02.2018 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 25.02.2018 3.0
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 25.02.2018 8.3
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 21.02.2018 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.02.2018 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.02.2018 2.5
1186 Setertjenn - Bokkedalen 17.02.2018 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 17.02.2018 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 17.02.2018 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 17.02.2018 1.7
1437 Sneisrud - Finstad 23.02.2018 1.8
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 25.02.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 25.02.2018 0.7
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 25.02.2018 2.2
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 17.02.2018 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 03.02.2018 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 17.02.2018 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 17.02.2018 2.2
775 Svangerudenga - Linderud - Løken 20.02.2018 2.9
768 Tretjernsmyra - Neverberget 20.02.2018 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 20.02.2018 4.1
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 25.02.2018 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 25.02.2018 3.7
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 25.02.2018 4.0

1403 løyper vist, totalt 5126.80000000001 km.