Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Bærumsmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Øverland/Haga i syd, Burudvann i vest, Jonsrudkampen/Fløyta/Sørkedalen på langs i nord og Årnes/Fossum i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Fossum og preparering starter normalt herfra i retning Abborvannsveien og Hvitsteinvann.

Lysløypa på Fossum prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Bærumsmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 19.01.2019 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann 17.01.2019 2.0
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 19.01.2019 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 16.01.2019 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 28.02.2018 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 12.03.2018 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 18.01.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 10.01.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 17.01.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 10.01.2019 2.7
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 16.01.2019 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter 16.01.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 19.01.2019 2.1
1233 Hundeløype Årnes 17.01.2019 1.4
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 22.01.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 22.01.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 16.01.2019 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 18.01.2019 3.0
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann 16.01.2019 3.2
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 18.01.2019 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 16.01.2019 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 18.01.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 10.01.2019 2.6
1504 Triungsvann (over vannet) – Korsmyra – Hvitsteinvann 17.01.2019 1.7
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 16.01.2019 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 19.01.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 11.01.2019 2.4
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 16.01.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 18.01.2019 1.3
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 19.01.2019 3.2
1503 Triungsvann – Triungsvann V 17.01.2019 0.6
117 Årnes - Tangenåsen S 16.01.2019 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 09.03.2018 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 08.01.2019 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 16.01.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 16.03.2018 1.6
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 22.01.2019 1.0
Rykkinn
1467 Kalvøya 00.00. 0 1.9
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 21.01.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 19.01.2019 0.8
1460 Grini - Fossum 00.00. 0 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 00.00. 0 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 18.01.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 18.01.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 18.01.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 18.01.2019 1.3
756 Sauejordet 20.03.2018 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 17.01.2019 3.0
62 Skytterkollen - Nygård 18.01.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 16.02.2018 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 06.04.2018 0.8
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 16.03.2018 2.1
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 19.01.2019 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 17.01.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 18.01.2019 4.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 17.01.2019 5.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype 17.01.2019 1.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 19.01.2019 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 17.01.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 19.01.2019 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 06.04.2018 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 17.01.2019 3.8
627 Skriverberget - Burud 18.01.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 18.01.2019 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.8
Frognerseteren - Bogstad
313 Bogstad - Bjørnsgard 22.01.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 22.01.2019 1.9
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
438 Fløyta - Vensåsseter 17.01.2019 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 18.01.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 18.01.2019 1.2
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.01.2019 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 10.04.2018 2.1
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 21.01.2019 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 19.01.2019 2.6
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf 00.00. 0 1.4
1466 Bærum idrettspark 18.01.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet 18.01.2019 1.3
1470 Veritasjordet 17.01.2019 1.1

81 løyper vist, totalt 173.1 km.