Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Vestmarka

Vestmarka
Skiforeningens maskin i området preparerer fra Solli i syd, Asdøltjern/Vestergyllen i vest, Mikkelsbonn i nord, Furuholmen/Gupu/Semsvannet i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Solli og preparering starter herfra i en av de to retningene: Myggheim eller lysløypa i retning Sandungen. Lysløypa på Solli kjøres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Bærum kommune preparerer fra Vestmarksetra/Furholmen i syd, Sandungen N i vest, Sollihøgda/Skoglund i nord og Skui/Tanum i øst. Bærum kommune preparerer også lysløypene på Vestmarksetra og Skui-Jordbru-Vestmarksetra. Bærum kommune har en løypemaskin stasjonert på Nedre Gupu.
Asker lavland
Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Vardåsen, jordene på Gullhella, lysløypa på Solvang, strekket Solvang-Bergsmarka-Solli, lysløypene i Vollen og på Holmen. Løypemaskinen er stasjonert på Eid og preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Vardåsen kjøres normalt daglig. Lysløypene på Holmen, i Vollen og på Solvang prepareres til kveldstrening tirsdag og torsdag når det er nok snø. Ved bra snøforhold prepareres det gjerne annenhver dag mot henholdsvis Sydskogen og Solli.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Vestmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 06.03.2020 6.9
Skoglund - Skui
Skogund har generelt gode snøforhold når det er lite snø andre steder, og løypene herfra er ofte i svært god stand og blir kjørt av Bærum kommune. Mikkelsbonn er nærmeste serveringssted.
463 Damvann - Mikkelsbonn 03.04.2020 2.0
596 Grønland - Mikkelsbonn 08.03.2020 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 04.04.2020 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 04.04.2020 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 05.03.2020 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru 04.03.2020 2.1
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø 04.04.2020 1.6
47 Skileikanlegg på Skui 18.03.2019 1.0
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 04.04.2020 5.7
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 04.04.2020 5.1
33 Skoglund - Svartvann N 04.04.2020 2.5
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 05.03.2020 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 04.04.2020 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 04.04.2020 1.1
1246 Øyevann - Damvann 03.04.2020 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 13.03.2020 7.3
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 08.03.2020 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 09.03.2020 4.2
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 05.03.2020 1.7
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 05.03.2020 5.5
330 Rudsmyr - Damvann 05.03.2020 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 08.03.2020 2.3
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 20.03.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 12.04.2020 2.7
38 Vestmarksetra - Furuholmen 08.03.2020 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 09.03.2020 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 16.03.2020 4.0
Solli og omegn
Solli er et viktig utgangspunkt for turer nordover i Vestmarka. Herfra går det mange løyper i flere retninger, og det er kort vei til serveringssteder i flere retninger. Det er gjort store utbedringer av løypenettet 2007-2008, med bl.a. en ny lysløypetrase og utbedring av flere terrengløyper. På gode skisøndager kan det være utfordrende med parkeringen på Solli.
472 Bergsmarka - Solli 05.03.2020 1.7
209 Lysløypa på Solli 05.03.2020 7.5
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 05.03.2020 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 03.04.2020 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
410 Sandungen N - Øyevann 03.04.2020 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 03.04.2020 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 03.04.2020 1.7
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 05.03.2020 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 03.04.2020 3.4
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 05.03.2020 2.8
28 Solli - Myggheim 03.04.2020 2.1
411 Solli - Vestlia 21.03.2020 1.2
36 Store Sandungen (over vannet) 20.03.2019 2.5
Lierdalen
Beskrivelse kommer
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
10 Gjellebekk - Heggsjø 09.03.2020 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
319 Heia - Bergsmarka 16.12.2019 2.5
327 Kjenner - Heggsjø 13.03.2020 1.9
320 Kraft - Oppsalsetra 05.03.2020 2.8
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 05.03.2020 2.2
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 09.03.2020 3.9
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 25.12.2019 4.0
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
Området danner en sydlig grense for Vestmarka mot E18 og Kjekstadmarka. Når snøforholdene er bra finnes det her flere løyper i nærområdene, skileikanlegg mm. Løypene er koplet sammen med løypene videre nord i Vestmarka, f.eks. fra Semsvann og Bergsmarka mot Solli.
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 06.03.2020 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø 25.03.2019 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) 20.03.2019 2.5
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg 29.03.2019 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 13.03.2019 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 23.03.2019 0.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 04.03.2020 1.1
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
35 Skileikanlegg på Jardarkollen 21.03.2019 0.2
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
41 Tveiter - Furuholmen 04.03.2020 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 05.03.2020 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 13.03.2020 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 27.03.2020 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 06.03.2020 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5

86 løyper vist, totalt 229.2 km.