Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
1241 Lysløypa på Brannfjell 17.01.2019 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 17.01.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 12.01.2018 1.3
1237 Torshovdalen 13.03.2018 1.7
1239 Valle Hovin 16.03.2018 1.0
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Brevik 17.01.2019 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 21.01.2019 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.01.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 04.04.2018 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.01.2019 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 20.01.2019 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.01.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 20.01.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 19.01.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 20.01.2019 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 30.03.2018 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 16.01.2019 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 20.01.2019 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 20.01.2019 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 22.01.2019 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 20.01.2019 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 16.01.2019 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 19.01.2019 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.01.2019 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 16.01.2019 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 17.03.2018 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 10.01.2019 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 04.04.2018 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 20.01.2019 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 20.01.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 19.01.2019 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 20.01.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 19.03.2018 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 18.01.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 22.03.2018 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 29.03.2018 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 08.01.2019 1.9
1054 Valstadløypa 19.03.2018 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 20.01.2019 1.3
Lørenskog - Rælingen
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 09.01.2018 2.5
1510 Fjellstad - Myrdammen 00.00. 0 1.2
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 2.4
251 Lysløypa i Marikollen 21.01.2019 3.4
807 Lysløypa Kurland 17.01.2019 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 19.01.2019 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 19.01.2019 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 17.01.2019 6.0
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 09.01.2019 5.0
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 09.01.2019 3.0
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 17.01.2019 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua 19.12.2018 4.6
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 17.01.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 17.01.2019 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 19.12.2018 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 17.01.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 00.00. 0 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 00.00. 0 1.5
813 Rundløypene på Hektnersletta 17.01.2019 3.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 09.01.2019 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.01.2019 2.2
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1254 Smestad vest - Sørliedalen - Fjerdingbyputten - Marikollen 17.01.2019 4.1
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 00.00. 0 1.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 15.03.2018 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 17.01.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.01.2019 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 19.12.2018 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 01.04.2018 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 10.03.2018 1.0
Losby - Vangen
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 19.01.2019 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 16.01.2019 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 13.03.2018 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 17.01.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 17.01.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.01.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.01.2019 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 18.01.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 17.01.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 17.01.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 10.01.2019 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 19.01.2019 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 16.03.2018 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 10.03.2018 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.01.2019 0.5
1051 Morterudveien 19.01.2019 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.01.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
182 Bysetermosan - Vangen 17.01.2019 3.1
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 21.01.2019 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 23.12.2018 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 17.01.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 17.01.2019 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 21.01.2019 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 21.01.2019 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 21.01.2019 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 21.01.2019 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 17.01.2019 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 18.03.2018 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 17.01.2019 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 21.01.2019 5.9
177 Sværsvann - Myrer 16.01.2019 4.5
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 17.01.2019 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 10.01.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 10.01.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 18.01.2019 3.0
647 Merratjern - Påstrand 16.02.2013 1.4
644 Skillebekk - Finland 16.01.2019 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 19.12.2018 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 17.01.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 16.01.2019 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 16.01.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 16.01.2019 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 17.01.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 18.01.2019 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 09.01.2019 4.8
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 17.01.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 04.04.2018 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 19.01.2019 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 19.01.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 01.02.2014 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 19.01.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

130 løyper vist, totalt 437.9 km.