Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 19.03.2019 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Lyseren - Mjær
Beskrivelse kommer
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 20.03.2019 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 01.03.2020 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 05.03.2020 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 21.03.2019 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 23.03.2019 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 23.03.2019 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 22.03.2019 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 01.03.2020 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 01.03.2020 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 05.03.2020 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 05.03.2020 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 05.03.2020 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 31.03.2020 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 04.03.2020 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 05.03.2020 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.03.2020 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 16.03.2019 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 06.03.2020 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 01.03.2020 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 17.03.2019 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 05.03.2020 1.9
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 24.03.2019 1.3
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2019 1.3
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 19.03.2019 4.4
251 Lysløypa i Marikollen 05.03.2020 2.0
807 Lysløypa Kurland 29.11.2019 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 05.03.2020 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 05.03.2020 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 05.03.2020 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 05.03.2020 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 06.03.2020 3.3
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 19.01.2016 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 15.03.2019 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua 06.03.2020 4.4
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 18.03.2019 1.5
811 Nordby skole - Myrdammen 06.03.2020 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 31.01.2019 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 14.02.2019 1.5
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 06.03.2020 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 14.03.2019 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 04.12.2019 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 05.03.2020 2.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 06.03.2020 1.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 05.03.2020 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2019 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 11.02.2019 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 06.03.2020 1.0
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 06.03.2020 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 18.03.2019 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 18.03.2019 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 18.03.2019 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 18.03.2019 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 18.03.2019 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 28.12.2019 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.03.2019 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 18.03.2019 0.5
1051 Morterudveien 05.03.2020 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 18.03.2019 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
182 Bysetermosan - Vangen 05.03.2020 3.1
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 05.03.2020 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 05.03.2020 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 22.03.2019 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 05.03.2020 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 05.03.2020 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 05.03.2020 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 05.03.2020 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 05.03.2020 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 05.03.2020 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 05.03.2020 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 05.03.2020 5.9
177 Sværsvann - Myrer 11.11.2019 4.5
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 22.02.2019 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
647 Merratjern - Skillebekk 22.03.2019 2.1
644 Skillebekk - Finland 30.11.2019 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 30.11.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.12.2019 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 29.11.2019 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 01.03.2020 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 19.03.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 05.03.2020 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

133 løyper vist, totalt 444.1 km.