Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 20.03.2019 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsætra 20.03.2019 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 20.03.2019 1.9
656 Flutua - Svearoa 18.03.2019 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 21.03.2019 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 24.03.2019 1.0
604 Grindlirunden 24.03.2019 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 20.03.2019 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 20.03.2019 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 24.03.2019 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 20.03.2019 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 20.03.2019 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 21.03.2019 8.1
616 Lindheim - Tranalia 14.03.2019 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 21.03.2019 2.2
1497 Lysløypa i Biri 19.03.2019 4.5
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1531 Lysløypa på Lindheim 18.03.2019 1.9
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 19.03.2019 10.0
610 Midtholen - Lundsætra 19.03.2019 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 24.03.2019 5.0
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 21.03.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 15.03.2019 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 24.03.2019 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 22.03.2019 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 24.03.2019 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 19.03.2019 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 24.03.2019 3.3
617 Tranalia - Snertingdal skole 18.03.2019 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 21.03.2019 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 22.03.2019 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 20.03.2019 2.9
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås 21.03.2019 9.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 22.03.2019 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 24.03.2019 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 24.03.2019 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 22.03.2019 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 21.03.2019 3.2
530 Haug - Blivgodt 24.03.2019 1.8
538 Hornås - Stangstua 21.03.2019 2.3
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 19.03.2019 8.1
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 24.03.2019 1.7
1530 Libakken - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.3
540 Lundstein - Thorsrudmyra - Stakamyra 19.03.2019 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 18.03.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 24.03.2019 4.4
1528 Lysløypa i Redalen 19.03.2019 1.0
1407 Lysløypa på Kastad 19.03.2019 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 24.03.2019 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 22.03.2019 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 08.01.2019 11.5
1529 Redalen - Thorsrudmyra 19.03.2019 3.9
539 Skistua - Lundstein 22.03.2019 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 24.03.2019 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 24.03.2019 3.9
534 Stakamyra - Skistua 24.03.2019 4.9
542 Øverby skistadion 24.03.2019 3.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 21.03.2019 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 22.03.2019 5.0
582 Vind skistadion 19.03.2019 3.0
Vardalsåsen nord
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 24.03.2019 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 24.03.2019 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 24.03.2019 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 24.03.2019 5.0
570 Hunndalen - Eiktunet 21.03.2019 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 21.03.2019 8.0
628 Linnerud - Puttmyra 23.03.2019 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 24.03.2019 1.0
549 Torvmyra - Veset 24.03.2019 1.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 24.03.2019 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 23.03.2019 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 23.03.2019 4.5
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 23.03.2019 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 24.03.2019 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 22.03.2019 2.6
629 Puttmyra - Skihytta 23.03.2019 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 23.03.2019 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 23.03.2019 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 23.03.2019 6.1
1533 Skjeskroken skileikanlegg 23.03.2019 0.0
576 Vassendlandet - Skihytta 23.03.2019 9.6
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 1.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 21.03.2019 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 21.03.2019 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 24.03.2019 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 24.03.2019 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 24.03.2019 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 18.03.2019 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 24.03.2019 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 24.03.2019 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 16.03.2019 0.9
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 24.03.2019 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 24.03.2019 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 01.03.2019 3.8
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 22.03.2019 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 22.03.2019 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsætra 24.03.2019 2.6
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 16.03.2019 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 16.03.2019 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 16.03.2019 2.6
Raufoss med omegn
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 19.03.2019 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 22.03.2019 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 19.03.2019 11.1
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 22.03.2019 7.8
554 Raufoss skistadion 21.03.2019 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 24.03.2019 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 24.03.2019 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 23.03.2019 4.4
1526 Trimrunden Reinsvoll 23.03.2019 0.7
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2019 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2019 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen 16.03.2019 8.5
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 22.03.2019 1.9
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 24.03.2019 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 11.01.2019 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatna [Granumsæterrunden] 15.03.2019 10.1
517 Eidstugua - Stormyrene 19.03.2019 4.0
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdreslinja] 15.03.2019 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 22.03.2019 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 14.03.2019 1.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 19.03.2019 2.6
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 19.03.2019 7.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 22.02.2019 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2019 5.6
1343 Eina - Prestmarka 24.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 13.03.2019 4.6
1339 Eina - Thune skole 13.03.2019 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 20.03.2019 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 18.03.2019 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 26.03.2018 2.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 20.03.2019 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 20.03.2019 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 20.03.2019 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 20.03.2019 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 20.03.2019 0.5
1402 Thune skole - Blili 11.03.2019 2.8
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden 22.03.2019 5.2
1154 Ringelia - Tjernsmyra [Liåsløypa] 22.03.2019 10.3
1545 Tjernsmyra - Totjernet 14.03.2019 4.4

148 løyper vist, totalt 623.3 km.