Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 22.03.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 24.03.2019 2.7
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 21.03.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 20.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 24.03.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 20.03.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 24.03.2019 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 24.03.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 24.03.2019 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 24.03.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 24.03.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 21.03.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 24.03.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 20.03.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 24.03.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 24.03.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
458 Skileik på Ringkollen 24.03.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.03.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 19.03.2019 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 19.03.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 24.03.2019 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 20.03.2019 3.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 22.03.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 22.03.2019 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 20.03.2019 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 22.03.2019 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 19.03.2019 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 23.03.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 22.03.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 22.03.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 22.03.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 24.03.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 22.03.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 24.03.2019 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 20.03.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 22.03.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 24.03.2019 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 24.03.2019 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 24.03.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 24.03.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 24.03.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.03.2019 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 22.03.2019 6.9
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 24.03.2019 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 24.03.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 24.03.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 24.03.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 24.03.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 24.03.2019 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Holebygda
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
357 By - Greinehytta 24.03.2019 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 24.03.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 24.03.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 23.03.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 24.03.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 24.03.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 24.03.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 24.03.2019 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 22.03.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 24.03.2019 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.03.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.03.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 24.03.2019 3.0
236 Ølja rundt 24.03.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 23.03.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 21.03.2019 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 24.03.2019 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 24.03.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 24.03.2019 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 24.03.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 24.03.2019 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 23.03.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 24.03.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 22.03.2019 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 19.03.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 24.03.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.03.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 24.03.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 24.03.2019 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 23.03.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 24.03.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 19.03.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 15.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 24.03.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2

139 løyper vist, totalt 668.5 km.