Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 21.01.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 18.01.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 18.01.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 18.01.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 18.01.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 10.01.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 17.01.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 18.01.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 18.01.2019 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 21.01.2019 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 18.01.2019 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.01.2019 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.01.2019 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 18.01.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 22.01.2019 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 18.01.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 11.01.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 17.01.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 18.01.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 21.01.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.01.2019 10.5
1484 Ringkolltoppen rundt 00.00. 0 4.2
458 Skileik på Ringkollen 16.01.2019 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 18.01.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 18.01.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 17.01.2019 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 09.01.2019 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.01.2019 4.8
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 17.01.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 18.01.2019 3.5
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 17.01.2019 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 17.01.2019 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 17.01.2019 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 17.01.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 17.01.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 21.01.2019 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 17.01.2019 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 21.01.2019 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 17.01.2019 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.01.2019 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 21.01.2019 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 19.01.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.01.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 21.01.2019 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 21.01.2019 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.04.2018 6.9
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 21.01.2019 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 16.01.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 21.01.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 21.01.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 21.01.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.01.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 21.01.2019 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Lommedalen
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
357 By - Greinehytta 20.01.2019 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 21.12.2018 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.01.2019 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 20.01.2019 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 20.01.2019 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 17.01.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 18.01.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 20.01.2019 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 20.01.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 20.01.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.01.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 20.01.2019 5.6
236 Ølja rundt 18.01.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 20.01.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 20.01.2019 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 20.01.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.01.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 20.01.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 19.01.2019 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.01.2019 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 17.01.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 22.01.2019 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 18.01.2019 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 18.01.2019 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 17.01.2019 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.01.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 17.01.2019 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 17.01.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 18.01.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.01.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 22.01.2019 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 18.01.2019 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 17.01.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 17.01.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 18.01.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 22.01.2019 4.4
1143 Svarten N - Langlia 17.01.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 22.01.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 17.01.2019 4.2
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7

131 løyper vist, totalt 612.8 km.