Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
Beskrivelse kommer
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 24.12.2019 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.12.2019 2.7
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 03.01.2020 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 22.02.2019 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 29.03.2019 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 21.03.2019 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 08.03.2019 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen 26.01.2020 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 04.01.2020 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene 19.01.2020 11.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 26.01.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 19.01.2020 11.0
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 04.02.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 22.12.2019 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 21.01.2020 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 27.12.2019 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 21.03.2019 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 04.01.2020 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.12.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 26.01.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
458 Skileik på Ringkollen 04.01.2020 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 30.12.2019 3.2
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 28.12.2019 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen 02.01.2020 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka 24.01.2020 1.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 03.01.2020 3.5
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 12.01.2020 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 28.12.2019 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 00.00. 0 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 02.01.2020 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 12.01.2020 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 04.01.2020 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 26.03.2019 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 28.12.2019 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 16.01.2020 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 06.01.2020 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 14.01.2020 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 06.01.2020 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.01.2020 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 26.01.2020 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 09.01.2020 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 31.12.2019 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 26.01.2020 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 27.12.2019 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 27.12.2019 6.9
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 26.01.2020 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 27.12.2019 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 29.12.2019 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 11.01.2020 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 11.01.2020 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 31.12.2019 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 16.01.2020 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 0.8
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 10.03.2019 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
Lommedalen
Beskrivelse kommer
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
357 By - Greinehytta 26.01.2020 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.12.2019 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 26.01.2020 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 05.01.2020 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.12.2019 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.12.2019 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.12.2019 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
988 Tobonn - By 16.01.2020 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 10.01.2020 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 26.01.2020 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 6.0
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 25.01.2020 3.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 29.03.2019 2.5
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1587 Fagervann - Auretjern 19.01.2020 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 25.01.2020 4.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 25.01.2020 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 14.01.2020 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 00.00. 0 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern 25.01.2020 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 28.12.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 24.01.2020 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 24.01.2020 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 24.01.2020 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 27.12.2019 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 19.01.2020 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 12.01.2020 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 30.12.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 28.12.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 24.01.2020 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 15.01.2020 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 28.12.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 24.01.2020 4.4
1143 Svarten N - Langlia 30.12.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 24.01.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 27.12.2019 4.2
Tanum - Vestmarksetra
Tanum er et fint inngangspunkt fra øst for turer i Vestmarka. Det går stier og løyper fra Tanum kirke, evt. kan man kjøre bil opp til Vestmarksetra og starte herfra. Herfra er det glimrende å starte for barnefamilier, med kort avstand til f.eks. Gupu og Furuholmen der det er servering i helgene.
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 24.01.2020 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 25.01.2020 2.7

146 løyper vist, totalt 644.2 km.